Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 2008. évtől hatályba lépő változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 2008. évtől hatályba lépő változásai."— Előadás másolata:

1 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 2008. évtől hatályba lépő változásai

2 Áfa törvény -2006/112/EK irányelv közös hozzáadott – értékadó rendszer -2006/112/EK irányelv közös hozzáadott – értékadó rendszer Alapelvek, fogalmak Alapelvek, fogalmak Fontosabb változások Fontosabb változások

3 Adóalanyiság Általános rendelkezések: Általános rendelkezések: - jog-és,cselekvőképes személy szervezet - jog-és,cselekvőképes személy szervezet -saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat -saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat Különös szabályok: Különös szabályok: - Eseti értékesítés/Új közlekedési eszköz/ - Eseti értékesítés/Új közlekedési eszköz/ - Sorozat jellegű értékesítés/ingatlan/ - Sorozat jellegű értékesítés/ingatlan/

4 Adóalanyiság Különös szabályok: Különös szabályok: - vállalkozás vagyona/Pl vagyoni értékű jog –eseti értékesítés/ - vállalkozás vagyona/Pl vagyoni értékű jog –eseti értékesítés/ - Nem független forma - Nem független forma - közhatalmi tevékenység nem kelet. - közhatalmi tevékenység nem kelet. - Csoportos adóalanyiság - Csoportos adóalanyiság - Közös tulajdon - Közös tulajdon

5 Új ingatlan értékesítése Építési telek,beépített új ingatlan Építési telek,beépített új ingatlan Rendeltetésszerű használatbavétel-jogerős használatbavételi engedély< értékesítés (két év) Rendeltetésszerű használatbavétel-jogerős használatbavételi engedély< értékesítés (két év) Két év,négy értékesítés/magánszemély is/ Két év,négy értékesítés/magánszemély is/ Kisajátítás,öröklés stb. speciális helyzete Kisajátítás,öröklés stb. speciális helyzete (önmagában nem sorozat,de a számításnál figyelembe kell venni) (önmagában nem sorozat,de a számításnál figyelembe kell venni)

6 Új ingatlan értékesítése 2008 az első naptári év/2év/ 2008 az első naptári év/2év/ 4.értékesítés-3évig nem értékesít- 4.értékesítés-3évig nem értékesít- újra indul a számítás - Üzletszerűség kérdése/nem adóalanyi minőségű értékesítés/ - adóhatósági adó megállapítás (határozat) - bejelentési köt. Teljesítéstől 30 napon belül

7 Új ingatlan értékesítése Számlaadási kötelezettség Számlaadási kötelezettség Adólevonási jog max. fizetendő adó Adólevonási jog max. fizetendő adó Adóhatóság állapítja meg a határozatában Adóhatóság állapítja meg a határozatában /a levonható adót is/ /a levonható adót is/

8 Ingatlan értékesítése Fő szabály szerint adómentes kivéve építési telek ill. beépített ingatlan stb. Fő szabály szerint adómentes kivéve építési telek ill. beépített ingatlan stb. /választható adófizetési kötelezettség/ /választható adófizetési kötelezettség/ Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Az áfát az értékesítő fizeti kivéve fordított adózás estén itt a vevő fizeti Az áfát az értékesítő fizeti kivéve fordított adózás estén itt a vevő fizeti

9 Ingatlan bérbeadás Fő szabály szerint adómentes Fő szabály szerint adómentes /választható adófizetési kötelezettség/ /választható adófizetési kötelezettség/ Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Kereskedelmi szálláshely,parkolásra szolgáló ingatlanok bérbeadása stb. továbbra is adóköteles Kereskedelmi szálláshely,parkolásra szolgáló ingatlanok bérbeadása stb. továbbra is adóköteles

10 Ingatlan Értékesítés,bérbeadás esetén az egészre vagy külön-külön választható az adófizetési kötelezettség. Értékesítés,bérbeadás esetén az egészre vagy külön-külön választható az adófizetési kötelezettség. A választást követően az ügyletcsoporton belül nincs választás. A választást követően az ügyletcsoporton belül nincs választás.

11 Ingatlan Lakóingatlan megítélése Lakóingatlan megítélése főszabály: áfa levonási tilalom főszabály: áfa levonási tilalom Kivéve: Kivéve: Továbbértékesítési céladóköt. Továbbértékesítési céladóköt. Bérbeadással hasznosításválasztása!!! Bérbeadással hasznosításválasztása!!!

12 Csoportos adóalanyiság Bármilyen tevékenység esetén Bármilyen tevékenység esetén Kapcsolt váll./art szerinti/ Kapcsolt váll./art szerinti/ Áfa közösen adóalanyok(csoport),egyéb adónem kölönállóan Áfa közösen adóalanyok(csoport),egyéb adónem kölönállóan Csoporton belül nincs áfa Csoporton belül nincs áfa Egyetemleges felelősség(nem csoporttag váll. Esetén is) előtte-alatta is. Egyetemleges felelősség(nem csoporttag váll. Esetén is) előtte-alatta is.

13 Csoportos adóalanyiság Létrehozása: Létrehozása: - Apeh engedélyével - Minden tag egybehangzó nyilatkozatával - / a nem résztvevő kapcsolt váll. is/ - Egy adóalany egy csoport - Soronkivüli bevallás / 30 napon belül/ - Csoport képviselő / áfa bevallás,jognyilatkozat/

14 Csoportos adóalanyiság Csoportazonosító szám Csoportazonosító szám A számlán fel kell tüntetni A számlán fel kell tüntetni Közösségi adószám kérdése/csoport szintű/ Közösségi adószám kérdése/csoport szintű/ Választható az Áfa tv. kihirdetésenek napjától hatályba azonban 2008 –tól lép Választható az Áfa tv. kihirdetésenek napjától hatályba azonban 2008 –tól lép A korábbi szabályok szerinti csop. Adóalanyiság megszűnik dec. 31-én. A korábbi szabályok szerinti csop. Adóalanyiság megszűnik dec. 31-én. /soron kívüli bevallás/

15 Közhatalmi tevékenység Tulajdon kisajátítás nem minősül közhatalmi tev.-nek Tulajdon kisajátítás nem minősül közhatalmi tev.-nek Átmeneti rendelkezések: Átmeneti rendelkezések: Koncessziós szerződések nem áfa mentesek(koncesszióról szóló tv) Koncessziós szerződések nem áfa mentesek(koncesszióról szóló tv) 2004. 01.01.-2007.12.31. közötti beszerzés 2008.01.01. követő átadás 2004. 01.01.-2007.12.31. közötti beszerzés 2008.01.01. követő átadás Áfaköteles/az előzetes áfa levonható max. fizetendő adó/ Áfaköteles/az előzetes áfa levonható max. fizetendő adó/

16 TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS Birtokba vehető dolog átengedésén túl mindazon ügylet,termékeladás amely a szerzőt a birtokba vehető dolog tulajdonosává teszi/kisajátítás/ - Közcélú adomány,kötelespéldány stb.

17 Szolgáltatás nyújtás Fogalom meghatározások/ nem szj. szám szerint/ Fogalom meghatározások/ nem szj. szám szerint/ Törvény,kormányrendelet alapján nyújtott Törvény,kormányrendelet alapján nyújtott Közcélú adományként nyújtott Közcélú adományként nyújtott Nem adómentes Nem adómentes

18 Áfafizetési kötelezettség Tényleges teljesítés esetén/tényállás szerű megvalósulás/ Tényleges teljesítés esetén/tényállás szerű megvalósulás/ számlakibocsátás /tényleges teljesítés nélkül is/- kétséget kizáró bizonyítás esetén nincs áfa számlakibocsátás /tényleges teljesítés nélkül is/- kétséget kizáró bizonyítás esetén nincs áfa

19 Áfafizetési kötelezettség Ált. szabály a teljesítéskor keletkezik az adó fizetési kötelezettség. Ált. szabály a teljesítéskor keletkezik az adó fizetési kötelezettség. Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing 12 hónapos szabály-12 hónapot meghaladó elszámolás esetén 12 hónap utolsó napja a teljesítés időpontja,időarányosan kell fizetni 12 hónapos szabály-12 hónapot meghaladó elszámolás esetén 12 hónap utolsó napja a teljesítés időpontja,időarányosan kell fizetni

20 Áfafizetési kötelezettség Adófizetési kötelezettség halasztása 2008 január 1-től teljesítéstől számított 45 nap/pl. költségvetési szervek/ Adófizetési kötelezettség halasztása 2008 január 1-től teljesítéstől számított 45 nap/pl. költségvetési szervek/ Egyetemleges felelősség bevezetése lánc értékesítés, közvetített szolgáltatások esetén az adó megfizetésére /kapcsolt vállalkozások/ Egyetemleges felelősség bevezetése lánc értékesítés, közvetített szolgáltatások esetén az adó megfizetésére /kapcsolt vállalkozások/

21 Fordított adózás Ingatlanokhoz kapcsolódó építési- szerelési,fenntartási,takarítási, tisztítási,karbantartási,jav.,átalakítási tevékenység Ingatlanokhoz kapcsolódó építési- szerelési,fenntartási,takarítási, tisztítási,karbantartási,jav.,átalakítási tevékenység Adós,hitelező közötti értékesítés/dologi biztosíték/ Adós,hitelező közötti értékesítés/dologi biztosíték/ Felszámolás alatt álló adóalany bizonyos értékesítései/100e –Ft meghaladó/ Felszámolás alatt álló adóalany bizonyos értékesítései/100e –Ft meghaladó/ Ezen esetekben a vevő az adó fizetésére kötelezett Ezen esetekben a vevő az adó fizetésére kötelezett

22 Fordított adózás Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: Számla kézhezvételének időpontja Számla kézhezvételének időpontja Ellenérték megtérítésének időpontja Ellenérték megtérítésének időpontja A teljesítést követő hónap 15. napja A teljesítést követő hónap 15. napja Vagy amelyik a legkorábbi Vagy amelyik a legkorábbi Evás-ra vonatkozó spec. szabályok Evás-ra vonatkozó spec. szabályok

23 Adólevonási jog olyan arányban amilyen arányban a beszerzett adóköteles termékértékesítése,szolgáltatásnyújtása érdekében használja olyan arányban amilyen arányban a beszerzett adóköteles termékértékesítése,szolgáltatásnyújtása érdekében használja Árat közvetlenül nem befolyásoló támogatásokat a megosztási képlet nevezőjében kell szerepeltetni Árat közvetlenül nem befolyásoló támogatásokat a megosztási képlet nevezőjében kell szerepeltetni Két tizedesjegy pontossággal meghatározott levonási hányadot felfelé kell kerekíteni Két tizedesjegy pontossággal meghatározott levonási hányadot felfelé kell kerekíteni

24 Adólevonási jog Ingatlan esetén a figyelési idő 120 hónapról 240 hónapra fog nőni. Ingatlan esetén a figyelési idő 120 hónapról 240 hónapra fog nőni. A figyelési periódus a rendeltetésszerű használatba vételtől indul az utólagos korrekció számításánál A figyelési periódus a rendeltetésszerű használatba vételtől indul az utólagos korrekció számításánál /10 ezer Ft./ Átmeneti szabály: a 2008. 01. 01.-előtt használatba vett ingatlan esetén a 10 év az irányadó. Átmeneti szabály: a 2008. 01. 01.-előtt használatba vett ingatlan esetén a 10 év az irányadó.

25 Levonási tilalmak/rész/ Személygépkocsi,lakóingatlan stb. bérbeadása estén levonható az áfa ha: Személygépkocsi,lakóingatlan stb. bérbeadása estén levonható az áfa ha: igazoltan és túlnyomó részben az adóalany bérbeadási tevékenységét szolgálja. igazoltan és túlnyomó részben az adóalany bérbeadási tevékenységét szolgálja. Un. 90%-os szabály. Un. 90%-os szabály.

26 Visszaigénylés Havi-1millió Havi-1millió Negyedéves-250 ezer Negyedéves-250 ezer Éves-50 ezer Éves-50 ezer Negatív áfa kül.tárgy időszaki ért. Hat. Göngyölíthető Negatív áfa kül.tárgy időszaki ért. Hat. Göngyölíthető Pénzügyi rendezetlenség Pénzügyi rendezetlenség

27 Visszaigénylés Megfizetettségi szabály Megfizetettségi szabály Jogutódlás nélküli megszűnés Jogutódlás nélküli megszűnés 2007 évet érintő/utolsó bevallási időszak/ 2008 évben benyújtott bevallásokra az új visszaigénylési szabály az irányadó 2007 évet érintő/utolsó bevallási időszak/ 2008 évben benyújtott bevallásokra az új visszaigénylési szabály az irányadó /választás esetén/ /választás esetén/

28 Visszaigénylés Havi bevalló: Havi bevalló: -január: -január: Fizetendő adó:100e Fizetendő adó:100e Levonható előzetesen felszámított:800e Levonható előzetesen felszámított:800e Pü-i rendezetlen:100e Pü-i rendezetlen:100e Különbözet:/negatív előjelű/:100e-800e= Különbözet:/negatív előjelű/:100e-800e= -700e -700e 700e-100e=600e<1000e 700e-100e=600e<1000e

29 Visszaigénylés Havi bevalló: Havi bevalló: -február: -február: Fizetendő adó:100e Fizetendő adó:100e Levonható előzetesen felszámított:600e Levonható előzetesen felszámított:600e Pü-i rendezetlen:- Pü-i rendezetlen:- Különbözet:/negatív előjelű/:100e-600e= Különbözet:/negatív előjelű/:100e-600e= -500e -500e -500e-600e=1300e>1000e -500e-600e=1300e>1000e

30 Számla korrekció Számla sztornírozás,helyesbítés vevőnél a számla megkapásának az időszaka az irányadó Számla sztornírozás,helyesbítés vevőnél a számla megkapásának az időszaka az irányadó Előleg esetén a pénz visszafizetése Előleg esetén a pénz visszafizetése Érvénytelenítő,módosító számla Érvénytelenítő,módosító számla

31 Számlázás Teljesítésig, legkésőbb 15 napon belül Teljesítésig, legkésőbb 15 napon belül Gyűjtőszámla- adómegállapitási időszak– egyszerűsített számla Gyűjtőszámla- adómegállapitási időszak– egyszerűsített számla Nyugta csak papíralapon Nyugta csak papíralapon Csak a sorsolt játékoknál nincs nyugta Csak a sorsolt játékoknál nincs nyugta

32 Alanyi mentesség Értékhatár 5millió ft Értékhatár 5millió ft Új ingatlan értékesítése/telek 2év stb./ Új ingatlan értékesítése/telek 2év stb./ Nem számít bele az összeghatárba Nem számít bele az összeghatárba

33 Mezőgazdasági tevékenység

34 Kölönleges jogállásu adóalanyok Kölönleges jogállásu adóalanyok Kkv tv. Szerinti vállalkozásokra terjed ki az alábbi rendelkezés Kkv tv. Szerinti vállalkozásokra terjed ki az alábbi rendelkezés Alanyi ill. tárgyi feltételek megléte Alanyi ill. tárgyi feltételek megléte Bejelentkezési szabály /teljeskörü/ Bejelentkezési szabály /teljeskörü/ Felvásárlási jegy- kifizetettségi szabály/100%/ Felvásárlási jegy- kifizetettségi szabály/100%/

35 Mezőgazdasági tevékenység Termékértékesítés: Termékértékesítés: Adóalanyok /nem különleges jogállású/felé Adóalanyok /nem különleges jogállású/felé Bizonylat –felvásárlási jegy,kiállító a vevő Bizonylat –felvásárlási jegy,kiállító a vevő Közösség más tagállami adóalanyai ill. harmadik országbeli adóalanyok felé Közösség más tagállami adóalanyai ill. harmadik országbeli adóalanyok felé Bizonylat- számla,kiállító a szállító/termelő/, kompenzációs felár hárítható át. Bizonylat- számla,kiállító a szállító/termelő/, kompenzációs felár hárítható át.

36 Mezőgazdasági tevékenység Termékértékesítés: Termékértékesítés: Magánszemélyek felé- Magánszemélyek felé- Bizonylat- számla,kiállító a szállító/termelő/, kompenzációs felár nem hárítható át. Bizonylat- számla,kiállító a szállító/termelő/, kompenzációs felár nem hárítható át.

37 Utazásszervezés Kölönös adózási mód ezen tevékenységre Kölönös adózási mód ezen tevékenységre Árrés adózás nem feltétel a kétkomponensű szolgáltatás/személyszállítás,szállás/ külön külön is alkalmazható Árrés adózás nem feltétel a kétkomponensű szolgáltatás/személyszállítás,szállás/ külön külön is alkalmazható Az adót utanként kell számítani/önálló pozíciószám nem/ Az adót utanként kell számítani/önálló pozíciószám nem/ A megkezdett pozíciószámos utak árrés- számítását 2007.12.31.-ig le kell zárni A megkezdett pozíciószámos utak árrés- számítását 2007.12.31.-ig le kell zárni

38 Utazásszervezés Adót január 20-ig be kell vallani ill. megfizetni Adót január 20-ig be kell vallani ill. megfizetni Teljesítés időpontja:az utas külföldről való visszaérkezésének napja,ide érkező utas utolsó belföldön eltöltött napja. Teljesítés időpontja:az utas külföldről való visszaérkezésének napja,ide érkező utas utolsó belföldön eltöltött napja.


Letölteni ppt "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 2008. évtől hatályba lépő változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések