Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A díjazás szabályai, díjazáson felüli juttatások Avagy a pénz beszél Mt. VII. fejezet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A díjazás szabályai, díjazáson felüli juttatások Avagy a pénz beszél Mt. VII. fejezet."— Előadás másolata:

1 A díjazás szabályai, díjazáson felüli juttatások Avagy a pénz beszél Mt. VII. fejezet

2 Munkavégzésre irányuló jogviszonyok Polgári jogi jogviszonyok –megbízási jogviszony –vállalkozási jogviszony Munkaviszonyok –tipikus munkaviszony –atipikus munkaviszonyok

3 A munkaviszony jellemzői Elsődleges minősítő jegyek: –a tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat meghatározás –személyes munkavégzési kötelezettség –foglalkoztatási, illetve rendelkezésre állási kötelezettség –alá- fölérendeltségi viszony Másodlagos minősítő jegyek: –irányítási,m utasítási, ellenőrzési jog –a munkavégzés helye –az elvégzett munka díjazása –a munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása –a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása –írásbeliség

4 A munka díjazásának formái –Megbízási/vállalkozási díj: két egyenrangú fél között, a vállalkozás kockázatával megállapodás szerinti díj –Munkabér: munkaviszony alapján a munkavállalónak járó alapvető egzisztenciális jogosultság, egyben a munkáltatónak fő kötelezettsége, törvényi garancia a függelmi viszonyban

5 A díjazási forma következményei (Teljeskörű) biztosítási jogviszonyt keletkeztet-e? –Adó- és járulékterhei Munkanélküli ellátásokra jogosít-e?

6 A munkabér elemei EGYENLŐ értékű munka, egyenlő bér! Személyi alapbér Bérpótlékok Állásidőre járó bér Ügyelet/készenlétre járó bér Költségek térítése Egyéb Szociális juttatások

7 Mit jelent az egyenlő értékű munka? Az elvégzett munka természete, minősége, mennyisége Munkakörülmények Szükséges szakképzettség Fizikai, vagy szellemi erőfeszítés Tapasztalat Felelősség Mt. 142/A (2) EBH!!!

8 Személyi alapbér Csak időbér A munkaszerződés kötelező eleme A bérpótlékok számítási alapja (eltérő megállapodás hiányában) Kógens, minimum értéke a –legkisebb kötelező munkabér –garantált bérminimum 2010-ben a 295/2009. (XII. 21.) Korm.r. KSZ eltérési lehetősége a minimálbérig –ágazati kollektív szerződések bérei (építő-, sütő-, vendéglátóipari és idegenforgalmi, villamosenergiaipari)

9 Feladat Mikor, mely személyi alapbért alkalmazná? Mondjon példát! havibér hetibér napidíj órabér

10 Időbér, vagy teljesítménybér? Mitől függ az alkalmazásuk? Hogyan kombinálható a kétféle bérezés? A teljesítménykövetelmény megállapítása és felülvizsgálata. Dokumentálási követelmények!

11 Teljesítménybér Teljesítmény-követelmény megállapítása objektív mérés, számítás Munkavállalói csoportok meghatározása azonos teljesítmény-követelmény hatálya alatt Teljesítmény-követelmény közlése írásban Garantált bér megállapítása

12 Teljesítménybér Teljesítménykiigazítás Teljesítményszázalékok nyilvántartása naptári hónaponként

13 Feladat Készítsen teljesítmény-követelményt az alábbi varrodai szakmunkára: –Ing varrása gyors gépen, tervezett kifizetés 25 Ft/ing –Ing varrása lassú gépen, tervezett kifizetés 35 Ft/ing –Póló varrása gyors gépen, tervezett kifizetés 15 Ft/póló –Póló varrása lassú gépen, tervezett kifizetés 20 Ft/póló

14 Feladat termék kiigazított telj.köv. 100%telj.köv.100%kiigazított bér Ft/dbbér (terv) Ft/dbbér (kötelező) Ft/ó ing(gy)10205225515 ing (l)7147435515 póló(gy)20342615515 póló (l)15253420515

15 Bérpótlékok Valamely extra erőfeszítést hivatott díjazni, a nem teljes körű lista (Mt.) döntően a munkavégzési kötelezettség időbeni teljesítéséhez kapcsolódik. Fajtái: –éjszakai pótlék –délutáni, éjszakai műszakpótlék –rendkívüli munkavégzés esetére járó díj –készenléti díj –ügyeleti pótlékok –vasárnapi pótlék, munkaszüneti nap díjazása

16 Bérpótlékok –Ki jogosult rá? –Minek az ellentételezése? –Mennyi a minimum mértéke? –Milyen eltérési lehetőségek vannak?

17 Műszakpótlékok Jogosult rá: Mit ellentételez: Minimum mértéke: Eltérési lehetőségek:

18 Feladat Jár-e műszakpótlék annak a munkavállalónak, aki a hónap első, harmadik és negyedik hetében 7-15 óráig dolgozik, a második héten 15-23 óráig dolgozik? Jár-e műszakpótlék annak a munkavállalónak, aki tartósan h-p, 14-22 óráig dolgozik, és behívják rendkívüli munkára két szombaton 6-14 óráig?

19 Éjszakai pótlék Jogosult rá: Mit ellentételez: Minimum mértéke: Eltérési lehetőségek:

20 Feladat Jár-e éjszakai pótlék annak a munkavállalónak, aki beosztása szerint 05.40-14.00 óráig dolgozik? Jár-e, és milyen pótlék jár annak a munkavállalónak, aki beosztása alapján az alábbiak szerint dolgozik: –06.00-18.00 –P –18.00-06.00 –P

21 Rendkívüli munka Mi az? Fajtái: –Napi munkaidőn felüli munka (túlóra) –Pihenőnapon végzett munka –Munkaidő-kereten felül végzett munka –Ügyelet/készenlét alatt elrendelt munka

22 Rendkívüli munka díjazása Jogosult rá: Mit ellentételez: Minimum mértéke: Eltérési lehetőségek:

23 Feladat Keressünk példát: –Túlórára –Pihenőnapi rendkívüli munkára –Munkaidő-kereten felüli munkára

24 Pótlék helyett? Szabadidő (megállapodás alapján) tárgyhót követő hó végéig túlóra, kereten felüli munka esetében Átalány

25 Kötetlen/részben kötött munkarend Kötöttrészben kötetlenkötetlen általánosáltalánostól eltérő több műszakegyenlőtlen két műszak három műszak megszakítás nélküli

26 Kötetlen/részben kötött munkarend vezetők –Mt. 188. §, 188/A. § a munkakör jellege ------------------------------------------------------------ A beosztás szabályainak meghatározása törzsidő, peremidő elszámolási időszak napi korlátozás többlet, illetve le nem dolgozott órák elszámolása

27 Készenlét/Ügyelet Rendelkezésre állás helye szerinti díjazás –20% –40%

28 Feladat A K/Ü nyilvántartása fontos! Modellezzük, mennyi munkabér jár az alábbi munkavállalónak? K__________RK___RK___________K 22.000.0002.0006.00

29 Munkaszüneti nap díjazása Rendes munkaidőben –Havidíjas: havi bére+msz napon végzett munkabére –Teljesítménybéres, órabéres: bére+msz napon végzett munkabére+ távolléti díja Rendkívüli munkavégzésre kötelezett –fenti+RK díjazás (p1., p2, vagy átalány)

30 Vasárnapi pótlék 50% Rendes munkaidőben: –Három, vagy ennél több műszakos munkarendben –Munkaidő-keret alkalmazásakor a pihenőnapok összevonása esetén A fenti esetekben SEM jár: –Megszakítás nélküli munkarendben –Rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónál, munkakörben –Kizárólag szombat-vasárnapi részmunkaidőre létrejött munkaviszony munkaidő-beosztása alapján –Idénymunkát végző munkavállaló esetében.

31 Állásidőben történő kirendelés Mt. 150. § Ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás alapján. ÁTMENETI! Mt. 106. § analógiája Bérfizetési kötelezettség: –Kit terhel? –Mikor kell fizetni? –Mennyi bért kell fizetni?

32 Állásidő Gazdaságilag indokolt eset Átmenetiség Munkaszerződésben előírtnál kevesebb munkaidőben történő foglalkoztatás Személyi alapbér összege. Fontos a személyi alapbér megállapítása (összege).

33 Távolléti díj –Mi ez? –Esetei: állampolgári kötelezettség teljesítése idején közeli hozzátartozó halála esetén min. 2 nap kötelező orvosi vizsgálat idején véradás teljes időtartamában, munkahelyen kívül min 4 óra munkaszüneti nap miatt kiesett időre a (pót)szabadság időtartamára szoptatási munkaidő-kedvezmény idejére apa munkaidő-kedvezményére

34 Távolléti díj –Számítási alapja –személyi alapbér –rendszeres bérpótlékok –rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék –FONTOS a személyi alapbér mértékének megállapítása!

35 Átlagkereset Célja, esetei: –más munkakörbe áthelyezett terhes nő –határozott idejű munkaviszony megszűnésekor –munkaviszony megszüntetésekor a felmentés időszakára –végkielégítéskor –a munkaviszony jogellenes megszüntetésekor Számítási módja, figyelembe vehető díjazások –személyi alapbér, bérpótlékok, kiegészítő díjazás, prémium, jutalom, egyéb bér

36 Átlagkereset Számításának alapja: –Utolsó négy naptári negyedév –Rövidebb munkaviszony esetén a nála számításba vehető negyedévek, hónapok –Egy hónapnál rövidebb munkaviszony esetén átlagkereset=távolléti díj

37 Költségek megtérítése –A munkáltató köteles (pl): munkába járás 39/2010. (II. 26.) Korm.r. kiküldetés (utiktg., szállás, élelmezés) kötelező továbbképzés költségei (tandíj,útiktg,szállás) –A munkáltató köteles, ha előzetesen hozzájárult: saját munkaeszköz használata munkaruha tisztítása stb. –A munkáltató nem köteles pl.: közigazgatási határon belül munkába járás ktg-e

38 Tanulmányi szerződés Nem kötelező, de írásos megállapodás: –Támogatás –Tanulmányok folytatása, kötelezettség-vállalás a maradásra. Nem köthető megállapodás: –Munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására –Ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót.

39 Tanulmányi szerződés Szabadidő biztosítása Iskolarendszerű képzés esetén jár Nem iskolarendszerű képzés esetén csak akkor, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a tanulmányi szerződés azt előírja Szabadidő és díjazás (távolléti díj) biztosítása Általános iskolai tanulmányok

40 A munkabér védelme ILO 95. sz. egyezménye Megállapítás, kifizetés magyar törvényes pénznemben Átutalás lehetősége?! A munkáltató Tbj., Art., és az Flt. szerinti kötelességei Esedékessége- havonta utólag 1X

41 A munkabér védelme Esedékesség a munkaviszony megszűnésekor Esedékesség hosszabb elszámolási időszak esetén Kifizetés hol, mikor? Késedelmes fizetés? Természetben? Max 20%, de milyen termék? Kinek lehet fizetni? Írásbeli elszámolás (bérlap) tartalmi követelményei!

42 Levonás a munkabérből Jogszabály (adó, egyéni járulékok, bérelőleg) Bírósági, vagy közigazgatási határozat –mértéke –a munkáltató készfizető kezessége A munkavállaló kifejezett hozzájárulása,de semmis, ha a hozzájárulás a munkáltató, vagy közvetítő javára történik.

43 Levonás a munkabérből A munkavállaló a munkabérről előre nem mondhat le, át nem ruházhatja. Bérelőleg visszavonása Szakszervezeti tagdíj

44 Munkabér visszakövetelése Jogalap nélkül felvett munkabér 60 napon belül 3 éven belül írásban visszakövetelhető.

45 Szociális juttatások Elsősorban KSZ szerint: kulturális, jóléti, egészségügyi, szükségletek. Ruházat nagymértékű szennyeződése: munkaruha biztosítása kötelező. Önkéntes, kölcsönös biztosító pénztári befizetés átvállalása.

46 Köszönöm a figyelmet! Torma Beáta munkajogi szakokleveles tanácsadó 70/9452-218 torma.bea@pannonwork.hu


Letölteni ppt "A díjazás szabályai, díjazáson felüli juttatások Avagy a pénz beszél Mt. VII. fejezet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések