Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaidő, pihenőidő Avagy az idő pénz!. Tipikus munkaviszony A két fél között (munkáltató, munkavállaló) közvetlenül teljes munkaidőben határozatlan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaidő, pihenőidő Avagy az idő pénz!. Tipikus munkaviszony A két fél között (munkáltató, munkavállaló) közvetlenül teljes munkaidőben határozatlan."— Előadás másolata:

1 A munkaidő, pihenőidő Avagy az idő pénz!

2 Tipikus munkaviszony A két fél között (munkáltató, munkavállaló) közvetlenül teljes munkaidőben határozatlan időre létrejött függő munka.

3 Atipikus munkaviszonyok határozott idejű Mt.79. §, MK 6. Áf., 99/700 keretirányelv részmunkaidős Mt. 78/A. §, LB MK 19Áf., 97/81 EK irányelv távmunka Mt. X/A. fejezet munkaerő-kölcsönzés Mt. XI. fejezet, 96/71 EK irányelv, 91/383 EGK irányelv, 2008/104 EK irányelv AMK 1997. évi LXXIV. tv. 2009. évi. CLII. Tv. az egyszerűsített foglalkoztatásról vezető állású munkavállalók Mt. X. fejezet tanulószerződéssel foglalkoztatottak 1993. Évi LXXVI tv. A szakképzésről bedolgozói jogviszony diákmunka az ISZ-ben 2006. évi X. tv., 123/2006 (V. 19.) Korm.r. outsoursing

4 A munkaviszony jellemzői Elsődleges minősítő jegyek: –a tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat meghatározás –személyes munkavégzési kötelezettség –foglalkoztatási, illetve rendelkezésre állási kötelezettség –alá- fölérendeltségi viszony Másodlagos minősítő jegyek: –irányítási,m utasítási, ellenőrzési jog –a munkavégzés helye –az elvégzett munka díjazása –a munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása –a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása –írásbeliség

5 A munkaszerződés „kellékei” Alaki kellékek –írásba foglalás, a felek azonosítása a munkáltató kötelessége, de érvénytelenségre csak 30 napon belül lehet hivatkozni –tartalmi kellékek kötelezők –személyi alapbér (tetszőleges időbér) –munkavégzés helye, ahol teljesíteni kell –munkakör, végzendő feladat, esetleg szakma

6 A munkaszerződés „kellékei” –Természetes kellékek általánostól eltérés esetén kell megállapodni –Esetleges kellékek bármi, de jogszabállyal, KSZ-szel ellentétben nem állhat (kivéve eltérés a munkavállaló javára) pl. próbaidő kikötése ÉS A MUNKAIDŐ???

7 Definíciók-FONTOS Munkaidő –napi –heti Éjszakai munka Többműszakos munkarend Délutáni/éjszakai műszak Pihenőnap Idénymunka Készenléti jellegű munkakör

8 Mi a munkaidő –A munkavégzésre ELŐÍRT idő –előkészítő, befejező munkák –napi, heti munkaidő –állásidő –úti idő, de kiküldetés –munkaközi szünet (a munka megszakításával, min-max. mértéke, a munkaidőnek nem része, fiatal mv)

9 Feladat Munkáltatónk elektronikus beléptető rendszere egyben a munkaidő-nyilvántartás is. Kérdés: –Ha 5.45-ig be kell lépni a rendszerbe, de 6.00- kor cserél a munkahelyen a munkavállaló az előző műszakkal, mikortól számít munkaidőnek?

10 Feladat Mondjon példát, mely munkakörben életszerű, hogy nincs előkészítő-befejező munkálat? Mely esetekben számít munkaidőnek az átöltözés? Belföldi kiküldetés esetén mikor kezdődik a munkaidő?

11 Feladat Mennyi munkaközi szünet jár annak a munkavállalónak, akinek adott napon 12 óra a munkaideje? Mennyi munkaközi szünet jár annak a munkavállalónak, akinek a napi munkaideje 8 óra, de adott napon 1,5 óra túlórát rendeltek el számára? Mennyi munkaközi szünet jár az ún. 6 órás munkavállalónak?

12 A munkaidő mértéke Teljes általános rövidebb (nem részmunkaidő, nem arányos díjazás) hosszabb (napi 12, heti 60 óra, készenléti jellegű munkakörben, közeli hozzátartozó esetében) NEM arányos díjazás Rész arányos díjazást tesz lehetővé – bár nem kötelező

13 Feladat Mondjon példát, mely munkakörben kötelező a napi 8 óránál kevesebb mértékű munkaidőt teljes munkaidőnek elismerni! Mit jelent, hogy a munkavállaló 4 órás?

14 Készenléti jellegű munkakör –Nem készenlét –A munkakör sajátosságából adódhat –A munkáltató nyilvánítja készenléti jellegűvé –Fajtái: a rendelkezésre állás és a tényleges munkavégzés aránya intenzitás

15 Feladat A biztonsági őrök munkaköre készenléti jellegű munkakör? Indokolja! Milyen előnyei vannak a készenléti jellegű munkakör alkalmazásának: –a munkavállaló szempontjából –a munkáltató szempontjából

16 Munkaidő-keret –A kötelező munkaidő –Meghatározása: naptári napok-pihenőnap-msz.nap –Távollét –Elrendelése –Közlése

17 Munkaidő-keret Mértéke: –4 havi (16 heti)munkáltató –6 havi (26 heti)KSZ –1 éves (52 heti)KSZ, de csak készenléti jellegű munkakörben megszakítás nélküli, illetve többműszakos munkarendben foglalkoztatott idénymunkát végző munkavállaló esetén

18 Feladat Modellezze, mutassa be egy 4 havi munkaidő-keret lehetséges előnyeit! ׀________׀________׀________׀________׀ kötelező (ó):160176168 184 teljesített (ó): 120200168 200 különbség (ó):-40+240 +16 Elszámolás: -40+24+16=0, a leggazdaságosabb megoldás!

19 Feladat Hogyan alakul az előbbi példánk, ha munkavállalónkat 4 óra mértékű részmunkaidőben foglalkoztatjuk? ׀________׀________׀________׀________׀ kötelező (ó): 80 88 84 92 teljesített (ó): 120200168 200 különbség (ó):+40 +112+84 +108 Elszámolás: +40+112+84+108=344 ó, adott munkára a ráfordított humán erőforrás nagyon kevés! Rossz koncepció!

20 Munkarend Rendszer munkarend NEM a munkáltató működési rendje meghatározása, elrendelése elemei: munkanap, pihenőnap, műszak, megszakítás nélküliség, munkaidő kezdete, befejezése, napi pihenőidő, munkaközi szünet, heti munkanapok/pihenőnapok száma, egyenlősége/egyenlőtlensége, osztott/osztatlan, vasárnap, munkaszüneti nap

21 Feladat Írjon példát egyfajta munkarendre, ha a munkáltató működése: Január 1. 0.00 órától december 31. 24.00 óráig megszakítás nélküli 2 munkanap 6-18, 2 pihenőnap, 2 munkanap 18-6, 2 pihenőnap Minden héten hétfő 6.00 órától péntek 22.00 óráig tart! h-p 6-14, 14-22 két műszakos munkarend

22 Munkarend Kötöttrészben kötetlenkötetlen általánosáltalánostól eltérő több műszakegyenlőtlen két műszak három műszak megszakítás nélküli

23 Kötetlen munkarend vezetők –Mt. 188. § –Mt. 188/A. § a munkakör jellege

24 Részben kötetlen munkarend A beosztás szabályainak meghatározása törzsidő, peremidő elszámolási időszak napi korlátozás többlet, illetve le nem dolgozott órák elszámolása rendkívüli munkavégzés kiküldetés

25 Több műszakos munkarend napi üzemelési idő>napi munkaidő időszakonként rendszeresen egy napon belül egymást váltva azonos tevékenység

26 Több műszakos munkarend eltérés ölelkező műszak LB 2006.1539, 2003/88/EK irányelv 2. cikk műszakok –nappalos 06-14 óra –délutáni 14-22 óra –éjszakai22-06 óra három-két műszak

27 Megszakítás nélküli munkarend munkáltatómunkakör szünetelésÉStevékenység <=napi 6 ótechnológiai előírásközszükséglettechnológia miatt más munkarend nem biztosítható

28 Egyenlőtlen munkarend Eltérő napi munkavégzési idő, vagy heti ötnél több, vagy kevesebb munkanap csak munkaidő-keret esetén napi munkavégzés >= 4 óra, kivéve részmunkaidő hozzájárulás –Mt. 127. § (6) a)-b) pont

29 Beosztás az egyes naptári napok jellege rendes, rendkívüli munkaidő egészséges, biztonságos munkavégzés általános speciális

30 Beosztás munkaidő kezdete és befejezése osztatlan, osztott (KSZ, vagy megállapodás) napi pihenőidő heti pihenőnap/pihenőidő közlés

31 Feladat Készítsen példát egyenlőtlen munkaidő- beosztású munkarendre!

32 A munkaidő-beosztás közlése egy héttel korábban, egy hétre joghatás eltérés írásban (helyben szokásos mód)

33 Munkavégzési korlátok Napi munkavégzési idő <= 12 óra –készenléti jellegű munkakör <= 24 óra –egészségkárosító kockázat <= 8 óra –munkanap fogalma –nyári/téli időszámítás heti munkavégzési idő <= 48 óra –készenléti jellegű munkakör <= 72 óra –munkaidő-keret esetén átlagban rendkívüli munkavégzés

34 Pihenőnap fogalma –naptári nap 0.00 órától-24.00 óráig, vagy –következő műszak előtti 24 óra általános munkarendben heti 2 nap (egyik vasárnap)

35 Pihenőnap összevonása munkaidő-keret mértéke két heti –munkáltató egy havi –kollektív szerződés –munkaszerződéses megállapodás esetén –Idénymunka (két havi) hat havi –Mt. 118/A. § (3) havonta egyszer vasárnap korlátozások

36 Korlátozás Mt. 127. § (6) –hozzájárulás a)-b) pont –tilalom c) pont 6 nap után 1 pihenőnap (kivéve KSZ ilyen irányú rendelkezése)

37 Pihenőidő heti 48 óra vasárnapnak bele kell esni, kivéve Mt. 124. § (3) heti 40 óra –munkaidő-keret –megszakítás nélküliség –egy teljes naptári nap –átlagban 48 óra pihenőidő

38 Vasárnapi munkavégzés rendes munkaidő –rendeltetés –készenléti jelleg –három műszakos munkarend –megszakítás nélküli munkarend –idénymunka –pihenőnap összevonása szombat-vasárnap pótlék

39 Munkaszüneti nap rendes munkaidő –megszakítás nélküli munkarend –rendeltetés –külföldre történő szolgáltatásnyújtás –külföldi kiküldetés Ha vasárnapra esik, és húsvét-, pünkösdvasárnap rendkívüli munkavégzés

40 Feladat Az alábbiak közül ki dolgozhat augusztus 20-án? –tulajdonos bolti üzletvezető –színházi ügyelő –gátőr –tűzszerész –biztonsági őr

41 Rendkívüli munkaidő beosztástól eltérő –napi munkaidőt meghaladó –heti pihenőnapon végzett –munkaszüneti napon végzett munkaidő-kereten felüli készenlét/ügyelet alatt elrendelt

42 Rendkívüli munka elrendelése Különösen indokolt eset Egészséges, biztonságos munkavégzés Munkavállaló körülményei Korlát: napi-heti-éves Tilos 127. § (6) a), b) Hozzájárulás 127. § (6) c) Magállapodás 200 ó felett: 10%+sikertelen állásközvetítés miatt A távollét ledolgozása

43 Feladat Hogyan rendelne el rendkívüli munkát? Legkésőbb meddig rendelhet el rendkívüli munkavégzést?

44 Készenlét/ügyelet a rendelkezésre állás helye feltételei –közszükséglet kielégítése –veszély, kár elhárítása –technológiai biztonság Időkorlátok 168 ó/hó Elrendelése: 1 héttel előtte, 1 hónapra előre

45 A munkaidő nyilvántartása formai kényszer nincs tartalmi követelmények megbízhatóság a munkaidő jellege ellenőrizhetősége a belépés és regisztrálás atipikus munkarendek kötetlen munkaidő-beosztás rugalmas munkarend

46 Készítsen munkaidő-nyilvántartás nyomtatványt!

47 Szabadság alap-pót rendes-rendkívüli fizetett-fizetés nélküli szabadság és munkaidő-kedvezmény betegszabadság

48 Rendes szabadság alap-életkortól függően pót gyerekek után fiatal munkavállaló vak munkavállaló föld alatt dolgozó munkavállaló

49 Jogalap munkaviszonyban töltött naptári évben további munkaviszony részmunkaidő nyugdíjas szünetelés

50 Mérték alap és pótszabadság időarányosság töredéknapok számítása

51 A szabadság kiadása Ki adja ki? Mikor kell közölni? Részletekben? Elháríthatatlan okból 3 munkanap igazoltsága Esedékessége tárgyévben (áthúzódás max. 5 munkanap)

52 A szabadság kiadása Szabadság átvitele 74/2006. (XII. 16.) AB határozat –Oka: Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén 03.31. KSZ. 06.30. max. a szabadság ¼ része. MEGRENDELÉSTŐL, MUNKASZERVEZÉSTŐL FÜGGETLEN OK Munkavállaló betegsége, vagy egyéb elháríthatatlan ok esetén az ok megszűnésétől számított 30 napon belül.

53 A szabadság A szabadság pénzbeli megváltása Jogellenes esetek! Visszafizetési kötelezettség Nem visszakövetelhető: mv. halála, nyugdíjazás, munkáltató jogutód nélküli megszűnése

54 A szabadság kiadása Általános munkarend –hkszecspszov –szszszszszpp5 Általánostól eltérő munkarend –hkszecspszov –szszszszszpp5

55 A szabadság kiadása Általánostól eltérő munkarend –hkszecspszov –szszszszszpp5 Általánostól eltérő munkarend –hkszecspszov –szszszszszszp6 –hkszecspszov4 –pszszszszpp

56 Feladat Mi a különbség a 4 órás részmunkaidős és a teljes munkaidős munkavállaló szabadságának –mértékét –kiadását Illetően?

57 Betegszabadság Mi köze a betegségnek a szabadághoz? Mértéke Díjazása Arányosítás és a MIL lap

58 Egyéb munkaidő-kedvezmények 24 hét szülési szabadság Fizetés nélküli szabadság Gyermek (3 évesig) otthoni gondozása Gyermek (10 évesig) GYES alatt, ha otthon gondozza Közeli hozzátartozó 30 napon túli ápolása Saját erős építkezés Szoptatási munkaidő-kedvezmény GYÁP ideje „Apanap” 5 munkanap 2 hónapon belül

59 Munkavégzés alóli mentesülések esetei Állampolgári kötelezettség teljesítése Közeli hozzátartozó halála esetén min. 2 munkanap Keresőképtelenség Kötelező orvosi vizsgálat Önkéntes, vagy létesítményi tűzoltó mentési szolgálatának időtartama Véradás (munkahelyen kívül mi. 4 óra) Elháríthatatlan ok Munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a munkáltató engedélye Emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés

60 Köszönöm a figyelmet! Torma Beáta munkajogi szakokleveles tanácsadó 70/9452-218 torma.bea@pannonwork.hu Jó pihenést kívánok!


Letölteni ppt "A munkaidő, pihenőidő Avagy az idő pénz!. Tipikus munkaviszony A két fél között (munkáltató, munkavállaló) közvetlenül teljes munkaidőben határozatlan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések