Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei"— Előadás másolata:

1 A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei
Szakmai tanévnyitó Budapest 2014. augusztus 26. A mai előadáson a két kiemelt projekt, a és a kapcsolódó pontjairól és az Oktatási Hivatal ehhez rendelt feladatairól lesz szó. 2013 szeptemberétől indul az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógus életpályamodell rendszere. Ezek a rendszerek a köznevelés minden szinten és területén tevékenykedő pedagógus tevékenységét és szakmai előmenetelét befolyásolják. A két projekt feladata, hogy a rendszer elemeit kidolgozza és kipróbálja pilotprogramok keretében, az egymásra épülő feladatokat összehangolja, összeillessze, és a pilotok tapasztalatai alapján a szükséges korrekciókat elvégezze Pósfai Péter elnök

2 A) A tanfelügyeleti rendszer
A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés kapcsolata: A pedagóguskompetenciák értékelése A tanfelügyeleti értékelés eredménye beszámít a pedagógus minősítésébe A évi tanfelügyeleti eljárások: pedagógus ellenőrzése a minősítéshez kapcsolódóan További pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése A tanfelügyeleti feladatokat ellátó szakértők: 5000 pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő A szakértők az Oktatási Hivatal 2x30 órás képzésén és a próbaminősítésen legalább 85%-os eredménnyel megfelelt pedagógusok, akiket január 1-jétől a mesterpedagógusi fokozatba sorolnak A pedagógusok minősítési rendszere biztosítja az egyes életpálya fokozatok közötti átlépések, a fokozatváltások objektív, szakmai alapokon nyugvó szabályozását. A rendszer fontos jellemzője a nyitottság, a minősítés minden szereplő számára elérhető, megismerhető sztenderdek mentén történik. A kiszámítható, átlátható minősítési rendszer révén válik kiszámíthatóvá és átláthatóvá maga a pedagógus életpálya is, a pedagógusok számára megítélhetővé válik a skálán elfoglalt helyük, fejlődési lehetőségeik.

3 Jogszabályi környezet
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rögzíti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) kereteit [Nkt §]. A módosítás előtt álló, az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 38/2009. (XII.29.) OM-rendeletben új szakterületen megjelenik a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő. A későbbiekben módosításra kerülő, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szabályozza a tanfelügyelet megszervezését és lefolytatását. A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

4 Az országos tanfelügyelet és az önértékelés kézikönyvei
A november 19-én az emberi erőforrások minisztere által elfogadott általános iskolai kézikönyv rögzíti az értékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét. További szakterületek kézikönyveinek megjelenése: 2014. március 19-én: óvoda, szakiskola, gimnázium, kollégium, alapfokú művészetoktatás, gyógypedagógia 2014. szeptember: pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás 2014. december: az emberi erőforrások minisztere által elfogadott szakterületenkénti tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek

5 A 2015. évi tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítése:
További feladatok Az önértékelési standardok intézményi tesztelése (50 intézményben, 2014 őszén) Az önértékelési (és a tanfelügyeleti) standardok véglegesítése a tapasztalatok alapján (2014 végéig) Az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet támogató rendszereinek kifejlesztése (2014 végéig): Az informatikai támogató rendszer fejlesztése Szakértői képzések A évi tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítése: Az ellenőrzési terv elkészítése a minősítési tervnek megfelelően A szakértők felkérése az ellenőrzési feladatok elvégzésére A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

6 B) A pedagógusminősítési rendszer
Céljai: A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására A szakmai fejlődés elősegítése Az értékelésben a minőségi munka előtérbe kerülése Egységes minősítési szempontrendszer kialakítása Intézményi és köznevelési szinten a köznevelés eredményesebbé tétele A pedagógusok minősítési rendszere biztosítja az egyes életpálya fokozatok közötti átlépések, a fokozatváltások objektív, szakmai alapokon nyugvó szabályozását. A rendszer fontos jellemzője a nyitottság, a minősítés minden szereplő számára elérhető, megismerhető sztenderdek mentén történik. A kiszámítható, átlátható minősítési rendszer révén válik kiszámíthatóvá és átláthatóvá maga a pedagógus életpálya is, a pedagógusok számára megítélhetővé válik a skálán elfoglalt helyük, fejlődési lehetőségeik.

7 Jogszabályi környezet
2013. augusztus 30. – a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet megjelenése 2013. szeptember 1. – a pedagógus-életpálya bevezetése [Nkt. 65. § (8) bekezdése] 2014. március 25. – 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

8 Jogszabályi környezet
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítás, újabb „finomítás” előtt áll, pl.: eljárásrend, határidők, a minősítésben részt vevők feladatai tantárgyválasztás – a jelentkezéskor legalább heti két órában tanított tantárgy 10 óra-/foglalkozásterv feltöltése helyett „a nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai” a Kutatótanár fokozatba kerülés követelményei a szakértő, szaktanácsadó Mesterpedagógus kötelezettségei az értékelés eredménye elérhető az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben (a pedagógus, az intézményvezető és a kormányhivatal számára) a szakértői összeférhetetlenség megjelenítése a jogszabályban A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

9 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
2013. november 19-én az emberi erőforrások minisztere által elfogadott általános tájékoztató anyag 2014. március 19-én: szak- és tantárgyspecifikus szakmai tartalmak megjelenése: kiegészítő útmutató: pl. óvoda, alsó tagozat, tantárgyak, kollégiumi nevelés, alapfokú művészetoktatás speciális területek: pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai- szakmai szolgáltatás, gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés 2014. július 10.: az Útmutató második, javított változatának jóváhagyása

10 2014. szeptember vége: rövidített Útmutató elkészítése
További feladatok 2014. szeptember vége: rövidített Útmutató elkészítése 2014. szeptember vége: az alapfokú művészetoktatás területre újabb szakmai tartalmak kidolgozása (báb- és színművészet, képző- és iparművészet, táncművészet) 2014. október vége: szak- és területspecifikus szakmai tartalmak Útmutatóhoz való igazítása Intézményvezetők e-portfóliójában a pedagóguskompetenciák bemutatása A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

11 Gyakornoki pilot 2013. november 16.: „Gyakornoki évek szakmai program” indítása 121 mentor 200 gyakornok 200 kontrollcsoportos gyakornok 2014. április 03.2014. június 03.: gyakornoki e-portfólió feltöltésének időszaka feltöltött e-portfóliók száma: 368 2014. május-augusztus: 363 fő tett sikeres próba minősítővizsgát (Budapest, Eger, Szombathely) a 2. gyakornoki év leteltét követően, de leghamarabb január 1-jén a gyakornok Pedagógus I. fokozatba lép

12 2014. augusztus 1-je és 2015. augusztus 31-e között:
A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat előmeneteli feltételeinek kidolgozása 2014. augusztus 1-je és augusztus 31-e között: „A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrekciója” című kutatás + fejlesztés kiemelt feladatai: a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatok szakmai tartalmának kidolgozása a mesterpedagógusi és kutatótanári útmutatók elkészítése mesterpedagógusok és kutatótanárok minősítésére szakértők képzése a kompetenciaalapú minősítés, azaz a 8 pedagóguskompetencia indikátorainak megbízhatósági vizsgálata és javaslat a korrekcióra A pilotban részt vevő, a feltételeket teljesítő pedagógusok január 1-jétől Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba léphetnek.

13 Egyszerűsített minősítési eljárás
Az egyszerűsített eljárásra jogosultak: azok a 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus- szakvizsgával rendelkező pedagógusok, akik április 30-ig feltöltötték e-portfóliójukat. A feltöltésre jogosult pedagógusok száma: fő volt. E-portfóliót feltöltők: fő Teljes változat: 6601 fő Egyszerűsített változat: fő Hiánypótlás: 1666 fő jogosult pedagógusból 533 fő élt a lehetőséggel A január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-ig a minősítési eljárásban köteles részt venni.

14 E-portfóliót feltöltők száma
Összesen (fő) Óvodapedagógus 5405 Tanító 3338 Általános iskolai és középiskolai tanár 10 277 Szakmai oktatás (elmélet, gyakorlat) 643 Konduktor, könyvtárostanár, logopédus stb. 1566 Pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő 147 Pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pedagógusok 1106 Nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelésben dolgozók 215 Mindösszesen: 22 697

15 A 2015. évi általános minősítési eljárás
2014. február 28.: megtörtént a minősítési keretszám és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeinek közzététele Kötelezően jelentkezniük kellett: a szeptember 1-je és január 1-je között jogviszonyt létesített, jelenleg Gyakornok besorolású pedagógusoknak Az eljárásra az alábbi különös feltételekkel jelentkezhettek azok a pedagógusok, akik: pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlattal, vagy legalább 30 év szakmai gyakorlattal rendelkeztek Jelentkezési határidő: április 30. volt 2014. május 10-ig: az intézményvezető rögzítette a jelentkezéseket az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

16 A 2015. évi általános minősítési eljárás
A évi minősítésre jelentkezők száma: fő Minősítési tervbe bekerült: fő A április 30-ig az ideiglenes Pedagógus II.-be és a évi minősítésre is jelentkezett pedagógus 2014 szeptemberében nyilatkozhat, hogy részt kíván-e venni a évi minősítésen (2697 fő) Kötelező minősítésre nem jelentkezett gyakornokok: 525 fő (2015-ben minősítővizsgán vesznek részt) 2014. szeptember 30-ig a minősítési tervbe önhibáján kívül be nem került pedagógus – ha a tervezett jogszabálymódosítás azt adott okból megengedi majd – kérelmet nyújthat be az OH-ba 2014. november 30.: az e-portfólió feltöltésének határideje

17 Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői képzés
2013. december 10.: megtörtént a „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre” és a „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre” című kontakt továbbképzési programok akkreditálása elkészült a képzésekhez kapcsolódó tanulási útmutató és tananyag, valamint a tréneri kézikönyv 2014. január 18-tól: 100 tréner felkészítése 2014. január 26.: jelentkezési határidő a képzésre jelentkezők száma: 6965 pedagógus a szakmai követelményeket teljesítette, megfelelt: 6115 pedagógus kiválasztási szempontok: online tesztek, munkakör és területi elhelyezkedés alapján A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

18 Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői képzés
2014. június 12.: megtörtént a „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – blended képzés” és a „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre – blended képzés” című továbbképzési programok akkreditálása 2014. június 23-tól: szakértők felkészítésének első képzési köre 924 fővel 2014. szeptember-december: további 4000 szakértő képzése A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

19 Ügyfélszolgálat – több mint 18 000 kérdés
Tájékoztatás Ügyfélszolgálat – több mint kérdés oktatas.hu portál – több mint 50 videós és szöveges tartalom tematikus hírlevelek 2014. március-április: országos rendezvénysorozat – 21 állomás, intézményvezető és pedagógus részvételével 2014-ben: szakmai konferenciák, tankerületi és nevelőtestületi értekezletek kb. 50 alkalommal A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

20 Tájékoztatás

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések