Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

S ZAKTANÁCSADÁS SZEREPE AZ ÓVODÁK PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁBAN Móczár Ferencné óvodavezető, szaktanácsadó OFI Az OFI nyilvános anyagainak felhasználásával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "S ZAKTANÁCSADÁS SZEREPE AZ ÓVODÁK PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁBAN Móczár Ferencné óvodavezető, szaktanácsadó OFI Az OFI nyilvános anyagainak felhasználásával."— Előadás másolata:

1 S ZAKTANÁCSADÁS SZEREPE AZ ÓVODÁK PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁBAN Móczár Ferencné óvodavezető, szaktanácsadó OFI Az OFI nyilvános anyagainak felhasználásával

2 A TÁMOP 3.1.5 /12. „Pedagógusképzés támogatása” projekt. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projekt célja a nemzeti köznevelési rendszer megújításának elősegítése a  pedagógus továbbképzés rendszermegújítása,  pedagógus szakmai előmeneteli rendszer és a  pedagógus minősítési rendszer bevezetése  szaktanácsadói/tantárgygondozói rendszer által.

3 A Z O KTATÁSKUTATÓ ÉS F EJLESZTŐ I NTÉZET (OFI) FELADATA A szaktanácsadói rendszer szakmai-tartalmi kereteinek kialakítása, a szaktanácsadókat felkészítő továbbképzési rendszerek kialakítása, a szaktanácsadói szolgáltatások elérhetőségének biztosításával a szaktanácsadói szolgáltatások struktúrájának megújítása. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szaktanácsadói szolgáltatásokat nyújt a kiválasztott területeken és intézményekben.

4 A SZAKTANÁCSADÁS A szaktanácsadás szorosan kapcsolódik az OH által irányított tanfelügyelethez, amelynek során a szakértők a pedagógusok és az intézményvezetők munkáját, valamint az intézményt értékelik. A tanfelügyelői látogatás során az általános pedagógiai szempontok alapján, a fejlesztendő területek feltárása történik meg.

5 A SZAKTANÁCSADÁS A szaktanácsadás az egyes pedagógust segíti (közvetve azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is) elsősorban abban, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a szakmai elvárásoknak A szakmai kompetenciáihoz kapcsolódó pedagógiai szintleírásokban megfogalmazottaknak, melyek a pedagógusok minősítésének szakmai alapjai.

6 A Z ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS CÉLJA A szaktanácsadás célja A pedagógusok munkájának szakmai támogatása. A szaktanácsadók fejlesztő célú támogatást nyújtanak a folyamatos szakmai fejlődéshez, valamint a pedagógus életpályán történő előrehaladásához. szakmódszertani segítséget biztosítanak az óvodai neveléshez, általános pedagógiai módszertani támogatást nyújtanak az egyéni szükségleteket figyelembe vevő, differenciált nevelő-oktató munka megvalósításához, képzési szükségleteket diagnosztizálnak és továbbképzéseket támogatnak.

7 M IT JELENT A FEJLESZTŐ CÉLÚ, TÁMOGATÓ SZAKTANÁCSADÁS KULCSFOGALMAK: egyéni, szükségletalapú, fejlesztő célú, támogató, segítő Az OFI a szaktanácsadói képzés során a szaktanácsadói tevékenység megújítását kívánta megcélozni.

8 A Z ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTANÁCSADÓI KÉPZÉS CÉLJA Az óvodapedagógus szaktanácsadók felkészítése a fejlesztő célú látogatás feladatainak elvégzésére, melynek céljai: szükségletfelmérés (A pedagógus munka minőségének, hatékonyságának javítása érdekében, milyen támogatásra van szüksége a pedagógusnak), fejlesztő célú támogatás, az óvodapedagógus munkájában szakmai, módszertani támogatás nyújtása, a pedagógus szakmai fejlesztési terv (PSZFT) elkészítésének segítése,

9 A Z ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTANÁCSADÓI KÉPZÉS CÉLJA támogatás/felvilágosítás nyújtása a pedagógus életpálya modellben a szintek eléréséhez szükséges feladatok elvégzéséhez, a pedagógus portfólió elkészítéséhez. Az óvodapedagógus szaktanácsadók azon képességeinek, készségeinek fejlesztése, melyek alkalmassá teszik őket az óvodapedagógus munkában az egyéni, szükségletalapú, támogató, segítő és fejlesztő szaktanácsadói feladatok elvégzésére.

10 A TÁMOGATÓ SZAKTANÁCSADÓ Tisztában van a fejlesztő célú szaktanácsadás jellemzőivel, szemléletével és erről képes tájékoztatni az intézményvezetőt és a látogatott pedagógust Ismeri a helyszíni látogatás folyamatát, az ahhoz tartozó dokumentumokat, azok elvárt kezelésének, kitöltésének módjait. Képes biztonságos, bizalmi légkört teremteni. Ismeri és alkalmazza a kooperatív kommunikáció alapmódszereit (speciális kérdéstechnikák, értő figyelem, visszatükrözés, én-közlések). Képes motiválni a pedagógust az aktív részvételre (bevonás) és a pedagógus szakmai fejlesztési tervben (PSZFT) leírt célok megvalósulása iránti elkötelezettségre.

11 Ö SSZEGZÉS A köznevelési intézmények folyamatosan regisztrálhatnak. A kísérleti programban való részvétel ingyenes. A szaktanácsadói látogatások adta lehetőség, a pedagógusok számára segítséget jelent a szakmai előmenetelben. A szaktanácsadói látogatásokat megyei keretek között szervezi meg az OFI. Egy szaktanácsadó egy pedagógus támogatására 10 szaktanácsadói órát fordíthat. (Ebből a helyszíni látogatás 6 óra) A látogatás során készült egyéni fejlesztési terv a pedagógus személyes portfóliójának fontos eleme.

12 S ZAKTANÁCSADÓI NÉVJEGYZÉKBE KERÜLÉS http://szaktanacsadas.ofi.hu/http://szaktanacsadas.ofi.hu/ linken A jelentkezéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a honlapon http://szaktanacsadas.ofi.hu/upload/utmutato.pdf tájékoztatás kérhető emailben: szaktanacsado@ofi.hu

13 I NTÉZMÉNYEK BEKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEI A PROJEKTBE 2013. őszén elkészült az Intézményi adatbázis felület II. szakasza, melyben a teljes intézményre (a hozzá tartozó feladatellátási helyekkel együtt) vonatkozó konkrét adatok megadására van lehetőség. www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/maar-peter szolgáltatások igényelése (http://szaktanacsado.educatio.hu)http://szaktanacsado.educatio.hu e-mail cím: tamop315szaktanacsado@ofi.hu


Letölteni ppt "S ZAKTANÁCSADÁS SZEREPE AZ ÓVODÁK PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁBAN Móczár Ferencné óvodavezető, szaktanácsadó OFI Az OFI nyilvános anyagainak felhasználásával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések