Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Munkaszervezési ismeretek A munkáltató és munkavállaló jogai, kötelességei Szakképzési Portál.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Munkaszervezési ismeretek A munkáltató és munkavállaló jogai, kötelességei Szakképzési Portál."— Előadás másolata:

1 1 Munkaszervezési ismeretek A munkáltató és munkavállaló jogai, kötelességei Szakképzési Portál

2 2 A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai A törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok és a felek együttműködésének érdekében meghatározza, hogy az egyes rendelkezéseit hogyan kell alkalmazni. A törvény a munkahelyi szereplőket, a munkáltatót, a szakszervezeteket, az üzemi tanácsot és a munkavállalót a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelő együttműködésre kötelezi.

3 3 A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai A felek a jogok gyakorlása során egymás érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni, azokat rendeltetésüknek megfelelően alkalmazni. Nem rendeltetésszerű az a joggyakorlás, amely mások jogos érdekeinek csorbítására irányul. A munkáltató a munkavállalóról harmadik személynek csak akkor szolgáltathat ki, ha erről a törvény rendelkezik, vagy a munkavállaló hozzájárul.

4 4 A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai Az együttműködés azt is feltételezi, hogy a munkavállaló nem tanúsít olyan magatartást, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sérti. A munkavállaló nem mondhat le előre munkabérét és személyiségének védelmét biztosító jogairól. Az olyan megállapodások, amelyek nem felelnek meg a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak, vagy egyéb jogszabályba ütköznek, semmisek, tehát úgy kell tekinteni, mintha nem is léteznének.

5 5 Munkavállaló kötelességei A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles: Meghatározott helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejét munkában tölteni. Elvégezni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat (akkor is, ha ez csak a munkaidején túl végezhető el!).

6 6 Munkavállaló kötelességei A munkáltató utasításait (a törvényben meghatározott kivételekkel) végrehajtani, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal személyesen munkát végezni. A munkavégzés során együttműködni munkáltatójával és munkatársaival. A munkáját úgy végezni, hogy az a saját és mások életét, egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse és ne idézzen elő anyagi károsodást.

7 7 Munkavállaló jogai Jogosult megkövetelni az előirt védőeszközt, a védőberendezés működőképességét. Jogosult és köteles a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítására Jogosult a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítására betanulási időre. Jogosult, sőt köteles a munkát megtagadni abban az esetben, ha olyan munkát kellene végeznie az előirt feltételek (védőeszköz, védőberendezés) nélkül, amely saját vagy mások testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

8 8 Munkáltató kötelességei Biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint a munkaeszközöket. Megadni a megfelelő munkavégzéshez szükséges utasításokat. A munkaszerződésben meghatározott időpontban megfizetni a munkabért és a munkavállalót a munkaviszonyból adódóan megillető egyéb juttatásokat.

9 9 Munkáltató kötelességei Köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, és egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. Köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja. Köteles a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. Köteles a titoktartásra.

10 10 Munkáltató jogai A munkáltató jogosult megkövetelni, hogy a munkavállaló szerződéses kötelezettségeit teljesítse. A munkáltató jogosult a munkavállalónak a munkavégzés helyére, módjára, idejére és egyéb körülményeire nézve utasítást adni. A munkáltató ezt a munkaköri leírásba is foglalhatja. A munkavállaló kérésére az utasítást írásba kell foglalni.


Letölteni ppt "1 Munkaszervezési ismeretek A munkáltató és munkavállaló jogai, kötelességei Szakképzési Portál."

Hasonló előadás


Google Hirdetések