Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 12. Munkaügyi rendszer. 2 Az ember szerepe A vállalati folyamatok mozgatórugója Új értéket hoz létre Legfontosabb erőforrás Belső képe, önálló, szabad.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 12. Munkaügyi rendszer. 2 Az ember szerepe A vállalati folyamatok mozgatórugója Új értéket hoz létre Legfontosabb erőforrás Belső képe, önálló, szabad."— Előadás másolata:

1 1 12. Munkaügyi rendszer

2 2 Az ember szerepe A vállalati folyamatok mozgatórugója Új értéket hoz létre Legfontosabb erőforrás Belső képe, önálló, szabad akarata, döntőképessége, kreativitása van

3 3

4 4 A rendszer működésének leírása A munkaügy analitikája –A munkaviszony –A munka díjazása Bér- és jövedelem-elszámolás analitikája

5 5 A munkaügy analitikája Feladata szűken véve a vállalkozás céljának, feladatának, valós folyamatainak megvalósításához szükséges munkaerő biztosítása mennyiségben és minőségi jellemzőiben, összetételében egyaránt. Erőforrásról van szó, tehát nyilván kell tartani.

6 6 A munkaviszony A munkaviszony a dolgozó és a vállalkozás között fennálló jogviszony. Munkaszerződéssel jön létre – írásban. –Kötelező tartalmi elemek: Munkakör Munkavégzés helye Személyi alapbér Egyéb kérdésekről is rendelkezhetnek. MT munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei

7 7 A munkaviszony A munkavállaló beléptetése –Alapja a munkaszerződés megkötése –Munkaügyi nyilvántartás bázisdokumentuma –Személyi törzsadatok leghitelesebb forrása –Tartalma: Munkavállaló személyi adatai Foglalkozás jellege, jogviszonya Alapbér Gyermekek száma Testi fogyatékosság Beléptetés kelte Munkaviszony jellemzői Munkarend, munkavégzés körülményei Egyéb információk (igazolások…)

8 8 A munkaviszony A foglalkoztatottak számbavétele Különböző létszámfogalmak: –Munkajogi létszám A munkáltatóval munkaviszonyban álló dolgozók száma –Állományi létszám A munkáltatónál folyamatosan munkát végzők –Állományon kívüliek A munkáltatónál munkát végeznek, denem tartoznak sem a munkajogi, sem az állományi létszámba

9 9 A munkaviszony A létszámadatok vonatkozhatnak –Időpontra – ezek állapotadatok –Időszakra – ezek átlagadatok

10 10 A munkaviszony A munkavégzés szabályai és bizonylatai – MT A munkáltató köteles –Biztosítani az egészséges munkavégzés körülményeit –Megszervezni a dolgozó munkáját –A munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és információkat megadni –Munkabért fizetni A munkavállaló köteles –Az előírt helyen és időben a munkavégzés helyén megjelenni –Munkaidejét munkával tölteni, munkavégzésre rendelkezésre állni –Elvárható szakértelemmel dolgozni –Szabályokat, utasításokat,előírásokat betartani –Együttműködni –Más egészségét, testi épségét nem veszélyeztetni –Üzemi titkot megtartani

11 11 A munkaviszony A munkavégzés bizonylatai egyfelől a munkaidő nyilvántartására szolgálnak, másrészt a dolgozók munkateljesítményével kapcsolatos információkat adják. –Munkaidő nyilvántartó lapok –Jelenléti ív –Bélyegzőkártya –Műszaknapló

12 12 A munkaviszony Munkautalvány –A munkateljesítményre vonatkozó adatokat tartalmazza –Lehet egyéni vagy csoportos

13 13 A munkaviszony A munkaidő –Napi 8 óra –Lehet rövidebb vagy hosszabb, de max. 12 óra –A munkarendet a munkáltató állapítja meg –Heti munkarendet legalább egy héttel előbb köteles közölni

14 14 A munkaviszony A pihenőidő –A dolgozót a munkaidőn belül és a munkával töltött időszakok között illeti meg Munkaközi szünet Munkanapok közötti szünet Heti pihenőnap Munkaszüneti nap Szabadság –Rendes (munkaviszonyban töltött évek után: alap + pót) –Beteg- –Szülési –Fizetés nélküli

15 15 A munka díjazása A munkabér összetevői: –Alapbér –Bérpótlék –Kiegészítő fizetések (szabadság…) –Egyéb bér (felmondási időre, megbízás…) –Prémiumok, jutalmak Bruttó bér fogalma levonások:- szja - nyugdíj és egészségbiztosítási járulék - munkavállalói hozzájárulás

16 16 A munka díjazása Társadalombiztosítási ellátások –Táppénz –Gyed –Terhességi segély –Családi pótlék Személyi jellegű egyébkifizetések –Pl. étkezési térítés, jubileumi jutalom, munkába járással kapcsolatos költségtérítés Bérjárulékok –Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék –Egészségügyi hozzájárulás –Munkaadói járulék –Szakképzési hozzájárulás

17 17 A bér- és jövedelemelszámolás analitikája A bér- és jövedelemelszámolás magában foglalja a dolgozónak kifizetendő munkabér, illetve az egyéb személyi jellegű kifizetések egyénenkénti meghatározását valamint az adatszolgáltatások teljesítését.

18 18 Időszakos feladatok Munkaerő-forgalommal Be- és kilépéssel Jogszabályváltozással Évnyitással, zárással összefüggő feladatok.

19 19 Folyamatos feladatok Munkabérek és személyi jellegű egyéb kifizetések számfejtése, folyósítása Levonások teljesítése, címzettekhez utalása Vállalkozót terhelő járulékok meghatározása Bérfeladás,bérfelosztás készítése

20 20 Jövedelmek elszámolásának bizonylatai Munkabérszámfejtés alapjául szolgáló bizonylatok Személyi jellegű egyéb kifizetések Társadalombiztosítási juttatások bizonylatai A személyi jövedelem-nyilvántartás tartalma: dolgozó adatai adószám munkahely neve alapbér, törzsbér bérpótlék kiegészítő fizetések egyéb bér prémium, jutalom egyéb kifizetések társadalombiztosítási juttatások

21 21 Jövedelemfolyósítás dokumentumai Munkaidő adatok Törzsbér Pótlékok Kiegészítő fizetés Egyéb bér Prémium Jutalom Betegség, távollét miatti levonások Adózott eredmény terhére történt kifizetéseket Különféle levonások Társadalombiztosítási juttatások

22 22 A számítógépes rendszerszervezés módszertana Munkaügyi rendszerrel összefüggésben, vagy attól elkülönülten is működhet. Ez utóbbi azonban nem szerencsés.

23 23

24 24 Adatok és adatkapcsolatok Törzsadatok –Önelszámoló egységek FEOR szám Bérforma típus –Jogviszonytípusok –Jogcímtípusok –Munkarendek –Dolgozótörzs –Adóelszámolási paraméterek Forgalmi adatok


Letölteni ppt "1 12. Munkaügyi rendszer. 2 Az ember szerepe A vállalati folyamatok mozgatórugója Új értéket hoz létre Legfontosabb erőforrás Belső képe, önálló, szabad."

Hasonló előadás


Google Hirdetések