Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A TURISZTIKAI VÁLLALATOKBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A TURISZTIKAI VÁLLALATOKBAN."— Előadás másolata:

1 EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A TURISZTIKAI VÁLLALATOKBAN

2 A vállalkozás humánpolitikája Az emberekkel kapcsolatos (azokra vonatkozó) vállalkozói célokat és feladatokat, az ezek megvalósítását szolgáló eszközöket és módszereket, valamint taktikát öleli fel Az emberekkel kapcsolatos (azokra vonatkozó) vállalkozói célokat és feladatokat, az ezek megvalósítását szolgáló eszközöket és módszereket, valamint taktikát öleli fel

3 Az emberi erőforrás gazdálkodás A vállalkozás belső érintettei (tulajdonos, vezető és beosztott (alkalmazottak) felé megnyilvánuló humánpolitika megvalósításának színtere, ami az egymással kölcsönhatásban funkcionáló területeken keresztül a szervezeti és egyéni célok egyidejű figyelembevételével teremti meg az emberi erőforrás hatékony felhasználását. A vállalkozás belső érintettei (tulajdonos, vezető és beosztott (alkalmazottak) felé megnyilvánuló humánpolitika megvalósításának színtere, ami az egymással kölcsönhatásban funkcionáló területeken keresztül a szervezeti és egyéni célok egyidejű figyelembevételével teremti meg az emberi erőforrás hatékony felhasználását.

4 Az emberi/humán erőforrás Az emberi erőforrás (munkaerő) a vállalkozásnál alkalmazottaknak és foglalkoztatottaknak a munkavégzéshez szükséges képzettség és képesség szerint strukturált összessége Az emberi erőforrás (munkaerő) a vállalkozásnál alkalmazottaknak és foglalkoztatottaknak a munkavégzéshez szükséges képzettség és képesség szerint strukturált összessége

5 A. Földrajzi helyzet B. Gazdasági helyzet C. Munkaerő piac D. Jogi szabályozás E. Szakszervezetek Munkaerőt befolyásoló külső tényezők

6 Munkaerőt befolyásoló belső/vállalati tényezők a. A tevékenység jellege b. A vállalkozás stratégiai menedzsmentje c. A szervezeti struktúra d. A szervezeti kultúra és vezetési stílus

7 Az emberi erőforrás gazdálkodás (EEG) területei I. Munkaerő-gazdálkodás alapvető feladatai (létszámgazdálkodás) II. Bérgazdálkodás III. Munkaerő-fejlesztés és munkakapcsolatok IV. Munkavégzés szervezése

8 A munkaerő-gazdálkodás alapvető feladatai (EEG-I.) 1. A létszám nagyságának és struktúrájának meghatározása és biztosítása 2. A struktúrán belül a szükséges képzettség, képesség és alkalmasság biztosítása 3. A munkateljesítmények mérése 4. A törvény előírásaiból adódó munkaerő- gazdálkodási feladatok ellátása

9 A munkaerő-kereslet Meghatározásának kiinduló pontja a munkakör Meghatározásának kiinduló pontja a munkakör A munkakör a vállalkozási feladatok egy személyre lebontott része, amely konkrétan meghatározható képzettséget és képességet igényel A munkakör a vállalkozási feladatok egy személyre lebontott része, amely konkrétan meghatározható képzettséget és képességet igényel A munkaerő-kereslet a vállalkozási stratégiából levezethető feladatok és a munkakörök összekapcsolódását kifejező szervezeti struktúra összevetéséből határozható meg. A munkaerő-kereslet a vállalkozási stratégiából levezethető feladatok és a munkakörök összekapcsolódását kifejező szervezeti struktúra összevetéséből határozható meg.

10 A munkaerő-szükséglet Termelés normaóra-szükséglete alapján Termelés normaóra-szükséglete alapján Termelő berendezések kiszolgálási normái alapján Termelő berendezések kiszolgálási normái alapján Számítógép által vezérelt termelési folyamatokra épülő termelés szükséglete alapján Számítógép által vezérelt termelési folyamatokra épülő termelés szükséglete alapján A technológiai tervek alapján számolható a munkaerő-szükséglet A technológiai tervek alapján számolható a munkaerő-szükséglet

11 Munkaerő fedezet A vállalati munkaerő kapacitás biztosítja, ami függ: Meglévő létszám nagyságától, összetételétől Meglévő létszám nagyságától, összetételétől Munkaerő minőségi jellemzőitől Munkaerő minőségi jellemzőitől Ledolgozható napok számától Ledolgozható napok számától Egy munkanapra jutó teljesítmény nagyságától Egy munkanapra jutó teljesítmény nagyságától

12 Munkaerő mérleg A munkaerő mérleg a munkaerő szükséglet és a munkaerő fedezet összehasonlítására (egybevetésére) szolgál A munkaerő mérleg a munkaerő szükséglet és a munkaerő fedezet összehasonlítására (egybevetésére) szolgál A munkaerő mérleg megmutatja, hogy az egyes időszakokban a rendelkezésre álló munkaerőn kívül még mennyi dolgozó munkába állítása szükséges, illetve mely időszakokban nem biztosított a foglalkoztatás. A munkaerő mérleg megmutatja, hogy az egyes időszakokban a rendelkezésre álló munkaerőn kívül még mennyi dolgozó munkába állítása szükséges, illetve mely időszakokban nem biztosított a foglalkoztatás. A mérleget ágazatonként és havi vagy szezonális bontásban készítjük el. A mérleget ágazatonként és havi vagy szezonális bontásban készítjük el.

13 Munkaerő szükséglet – fedezet összehangolásának lehetőségei Munkaerő képzés-átképzés Munkaerő képzés-átképzés Munkaerő átcsoportosítás Munkaerő átcsoportosítás Teljesítmény elvárások átalakítása (Norma-rendezés) Teljesítmény elvárások átalakítása (Norma-rendezés) Munkaerő alkalmazás Munkaerő alkalmazás Műszaki fejlesztés - holtmunkafelhasználása Műszaki fejlesztés - holtmunkafelhasználása Vállalkozói (alvállalkozói) megbízás Vállalkozói (alvállalkozói) megbízás Termelési szerkezet változtatása Termelési szerkezet változtatása Munkaerő-elbocsátás Munkaerő-elbocsátás

14 Képesség, képzettség, alkalmasság (EEG-I./2.) A munkavállalóval szembeni minőségi igényeket fejezik ki A munkavállalóval szembeni minőségi igényeket fejezik ki A munkavállaló rendelkezzen a munkakör betöltéséhez szükséges: A munkavállaló rendelkezzen a munkakör betöltéséhez szükséges: –Képzettséggel (szakképzettség, egyéb képzettség, és gyakorlati évek száma) –Képességgel (teljesítőképesség és munkabírás) –Alkalmasság (testi, lelki és egészségügyi)

15 Munkaerő alkalmazása, munkába állítása, elbocsátása Munkaerő toborzás Szelektálás Munkaerő megtartása Munkaerő elbocsátása

16 Munkateljesítmény mérése (EEG- I./3.) Munkateljesítmény Tágabb értelmezés: Tágabb értelmezés: –A kitűzött munkafeladat időegység alatt teljesített része. Szűkebb értelmezés: Szűkebb értelmezés: –Az időegység alatt végzett munka produktumának mennyisége

17 A törvény előírásaiból adódó munkaerő- gazdálkodási feladatok (EEG-I./4.) Munkaviszony létesítése, próbaidő Munkaviszony létesítése, próbaidő Munkaviszony módosítása és megszűnése Munkaviszony módosítása és megszűnése Munkaidő, pihenőidő, szabadság Munkaidő, pihenőidő, szabadság Munka díjazása Munka díjazása Kártérítési felelősség Kártérítési felelősség Munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások Munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások

18 Bérgazdálkodás (EEG-II.) A munkavállaló szempontjából a munkáltatótól származó bér (kereset) a munkaviszony alapján pénzben vagy természetben kapott munkabér vagyis jövedelem. A munkavállaló szempontjából a munkáltatótól származó bér (kereset) a munkaviszony alapján pénzben vagy természetben kapott munkabér vagyis jövedelem. A munkáltató szempontjából ez a bér költségként elszámolt és kifizetett összeg. A munkáltató szempontjából ez a bér költségként elszámolt és kifizetett összeg.

19 Kereset (jövedelem) típusok Elnevezés Fizetés periódusa Teljesítmény mérése Alkalmazási terület Illetmény Éves, havi Nincs, szerződés időtartamára szól Igazgatósági tagok (Pl.: szálloda) FizetésHavi Nincs ill. közvetett, a munkakör betöltésének idejére fizetik Vezetők, önálló munkakörök (Pl.: referens) Bér Havi, heti Teljesítmény vagy időbér (Pl.: szállodai animátor) NapszámNapi Teljesített órák száma (Pl.: Szállodai reggeliztető) ÓradíjÓra Teljesített órák száma Turisztikai szakértők, tanárok, IV.

20 A munkabér összetevői Személyi alapbér: a munkaszerződésben meghatározott, a besorolás szerinti bér, amely a jogszabályban meghatározott minimálbérnél nem lehet kevesebb 100% teljesítmény esetén Személyi alapbér: a munkaszerződésben meghatározott, a besorolás szerinti bér, amely a jogszabályban meghatározott minimálbérnél nem lehet kevesebb 100% teljesítmény esetén Törzsbér: a munkában eltöltött idő alapján számolt bér (időbér), vagy a tényleges teljesítmény alapján járó bér (teljesítménybér), vagy más (pl. állásidőre elszámolt) bér Törzsbér: a munkában eltöltött idő alapján számolt bér (időbér), vagy a tényleges teljesítmény alapján járó bér (teljesítménybér), vagy más (pl. állásidőre elszámolt) bér Pótlék: a szokásostól eltérő munkakörülmények és munkavégzési feltételek miatt kapja dolgozó Pótlék: a szokásostól eltérő munkakörülmények és munkavégzési feltételek miatt kapja dolgozó Kiegészítő fizetés: le nem dolgozott munkaidőre jár pl. rendes szabadság idejére fizetett Kiegészítő fizetés: le nem dolgozott munkaidőre jár pl. rendes szabadság idejére fizetett Prémium: előre meghatározott feladatok teljesítéséért jár Prémium: előre meghatározott feladatok teljesítéséért jár Jutalom: az elvégzett munka utólagos értékelése alapján fizetik pl. 13. havi fizetés Jutalom: az elvégzett munka utólagos értékelése alapján fizetik pl. 13. havi fizetés Egyéb bér: pl. a dolgozó munkakörébe nem tartozó feladatokért jár Egyéb bér: pl. a dolgozó munkakörébe nem tartozó feladatokért jár

21 A munkáltatót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Társadalombiztosítási járulék –Nyugdíjbiztosítási járulék –Egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás

22 Munkavállalókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulékok Társadalombiztosítási járulékok –Nyugdíjbiztosítási járulék –Egészségbiztosítási járulék Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó Munkavállalói hozzájárulás Munkavállalói hozzájárulás

23 Mezőgazdasági bérezés (díjazás) sajátosságai A munkavégzés eredménye sokszor nem jelenik meg azonnal a munka végzésekor A munkabér az elvégzett munkával és ne az eredménnyel legyen összefüggésben akkor, ha az eredményt a munkavállalótól független körülmények befolyásolják pl.: időjárás A munkaidő alapot különböző tevékenységekben eltérő mértékben tudjuk ledolgozni

24 A munkabér összetevői Személyi alapbér: a munkaszerződésben meghatározott, a besorolás szerinti bér, amely a jogszabályban meghatározott minimálbérnél nem lehet kevesebb 100% teljesítmény esetén Személyi alapbér: a munkaszerződésben meghatározott, a besorolás szerinti bér, amely a jogszabályban meghatározott minimálbérnél nem lehet kevesebb 100% teljesítmény esetén Törzsbér: a munkában eltöltött idő alapján számolt bér (időbér), vagy a tényleges teljesítmény alapján járó bér (teljesítménybér), vagy más (pl. állásidőre elszámolt) bér Törzsbér: a munkában eltöltött idő alapján számolt bér (időbér), vagy a tényleges teljesítmény alapján járó bér (teljesítménybér), vagy más (pl. állásidőre elszámolt) bér Pótlék: a szokásostól eltérő munkakörülmények és munkavégzési feltételek miatt kapja dolgozó Pótlék: a szokásostól eltérő munkakörülmények és munkavégzési feltételek miatt kapja dolgozó Kiegészítő fizetés: le nem dolgozott munkaidőre jár pl. rendes szabadság idejére fizetett Kiegészítő fizetés: le nem dolgozott munkaidőre jár pl. rendes szabadság idejére fizetett Prémium: előre meghatározott feladatok teljesítéséért jár Prémium: előre meghatározott feladatok teljesítéséért jár Jutalom: az elvégzett munka utólagos értékelése alapján fizetik pl. 13. havi fizetés Jutalom: az elvégzett munka utólagos értékelése alapján fizetik pl. 13. havi fizetés Egyéb bér: pl. a dolgozó munkakörébe nem tartozó feladatokért jár Egyéb bér: pl. a dolgozó munkakörébe nem tartozó feladatokért jár

25 Munkaviszonyban állók száma = főállású és nem főállású foglalkoztatottak létszáma együtt Az állományi létszám a vállalattal főállású munkaviszonyban állók létszámát jelenti A dolgozói létszám az egyes munkanapokon munkára megjelentek számát jelenti


Letölteni ppt "EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A TURISZTIKAI VÁLLALATOKBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések