Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaerő-gazdálkodás és hatékonyságának vizsgálata avagy a létszámgazdálkodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaerő-gazdálkodás és hatékonyságának vizsgálata avagy a létszámgazdálkodás."— Előadás másolata:

1 A munkaerő-gazdálkodás és hatékonyságának vizsgálata avagy a létszámgazdálkodás

2 2 Főbb témaköreink: 1.Bevezetés 2.A vállalkozás munkaerőigényének elemzése 3.A munkaerő-gazdálkodás szükségessége, feladatai 4.A munkaerő teljesítménye, a munka termelékenysége 5.Bérezés, bérgazdálkodás 6.A II. indexkör alkalmazása az átlagbérek és a termelékenység elemzésében

3 1. Bevezetés

4 4 1. BEVEZETÉS 1.1. A vállalkozások fő erőforrásai 1.2. A munkaerőpiac, a foglalkoztatás állami szabályozásának céljai állami szabályozásának céljai 1.3. A munkaerőpiac, a foglalkoztatás állami szabályozásának eszközei állami szabályozásának eszközei

5 5 1.1. A vállalkozások fő erőforrásai munkaerő, v. humán erőforrás,munkaerő, v. humán erőforrás, árupiaci források (árukészlet),árupiaci források (árukészlet), tárgyi eszközök,tárgyi eszközök, pénzügyi források,pénzügyi források, információ.információ.

6 6 1.2. A munkaerőpiac, a foglalkoztatás állami szabályozásának céljai: a munkaerőpiac szereplői közötti piaci egyensúly létrejöttének támogatása, elősegítése,a munkaerőpiac szereplői közötti piaci egyensúly létrejöttének támogatása, elősegítése, magas foglalkoztatási színvonal biztosítása,magas foglalkoztatási színvonal biztosítása, optimális bérszínvonal kialakulásának elősegítése.optimális bérszínvonal kialakulásának elősegítése.

7 7 1.3. A munkaerőpiac, a foglalkoztatás állami szabályozásának eszközei: jogi szabályozás: Mtk érdekegyeztetés, a munkaerő-felhasználás költségeinek befolyásolása.

8 2. A vállalkozás munkae- rőigényének elemzése

9 9 2. A vállalkozás munkaerőigényének elemzése 2.1. A munkafeladatok elemzése 2.2. A hosszú távú munkaerőigény felmé- rése 2.3. A rövid távú munkaerőigény kielégí- tése

10 10 2.1. A munkafeladatok elemzése A fő kérdés, hogy a feladatok miként csoportosíthatók munkakörökké?

11 11 A feladatelemzés lépesei: A munkaerőt igénylő feladatok behatá- rolása: pl.: áruforgalmi feladatok, marketing, pénzügy, stb. Az egyes feladatok munkaidő szükség- letének meghatározása A feladatok munkakörökké (job) kon- vertálása

12 12 2.2. A hosszú távú munkaerőigény felmérése 2 – 5 év,2 – 5 év, növekedés sebessége és előrelátható- sága,növekedés sebessége és előrelátható- sága, területi diverzifikáció esetén,területi diverzifikáció esetén, kereskedelmi profil szélesítése.kereskedelmi profil szélesítése.

13 13 2.3. A rövid távú munkaerőigény kielégítése ciklikus ingadozások,ciklikus ingadozások, szezonális ingadozások,szezonális ingadozások, munkaerőigény tervezése,munkaerőigény tervezése, munkaerőigény kielégítése.munkaerőigény kielégítése.

14 3. A munka-erőgazdálkodás szükségessége és feladatai

15 15 3. A munkaerő-gazdálkodás szükségessége, feladatai 3.1. A munkaerő-gazdálkodás fontossága és feladatai. feladatai. 3.2. A munkaerő-szükséglet meghatározása, az ellátottság vizsgálata az ellátottság vizsgálata 3.3. A munkaerő összetételének vizsgálata 3.4. A létszám változásai, a fluktuáció

16 16 3.1.1. A munkaerő-gazdálkodás fontossága A vállalati munkaerő-gazdálkodás a feladatok ellátásához szükséges létszám biztosítását és foglalkoztatását jelenti.

17 17 3.1.2. A munkaerő-gazdálkodás feladatai egyrészt megfelelő számú és felkészült, a szakmáját szerető kereskedőt kell foglal- koztatni, másrészt ésszerűen kell gazdálkodni a lét- számmal, illetve a bérekkel.

18 18 3.2. A munkaerő-szükséglet megha- tározása, az ellátottság vizsgálata a forgalom nagysága, nyitvatartási idő és az értékes.-i mód, a forgalmazott áruk munkaigényessége, a munkaszervezés, a technikai felszereltség, a dolgozók szakképzettsége, felkészült- sége.

19 19 3.3. A munkaerő összetételének vizsgálata Munkaviszony szerint: állományi- és állományon kívüli létszám (dolgozói) Végzett munka jellege: fizikai és nem fizikai foglalkozásúak A munkaidő hossza: teljes munkaidőben dolgozók és részmunkaidősök

20 20 3.3. A munkaerő összetételének vizsgálata A foglalkoztatás jellege: tulajdonos, alkalmazott, segítő családtag, bedolgozó A szakképzettség: szakképzett és nem szakképzett Nem és kor: ki lehet találni!

21 21 3.4. A létszám változásai, a fluktuáció A fluktuáció indító okai: szükséges fluktuáció, természetes fluktuáció, indokolható fluktuáció, szükségtelen fluktuáció.

22 22 3.4. A létszám változásai, a fluktuáció A létszám változásainál az alábbi mutatókat elemezzük: A fluktuáció nagysága, a váltások száma.A fluktuáció nagysága, a váltások száma. A munkaerő-hullámzás intenzitása.A munkaerő-hullámzás intenzitása. Munkaerő-mérleg.Munkaerő-mérleg.

23 4. A munkaerő teljesítménye, a munka termelékenysége

24 24 4. A munkaerő teljesítménye, a munka termelékenysége 4.1. A kereskedelmi munka jellege. 4.2. A termelékenység vizsgálati szem- pontjai, mutatói. 4.3. A termelékenység befolyásoló ténye- zői, elemzése

25 25 4.1. A kereskedelmi munka jellege I. jellemző az emberekkel való foglalkozás, a kereskedelmi munka általában változa- tos, mozgalmas, a kereskedelmi munka egyenetlen,

26 26 4.1. A kereskedelmi munka jellege II. a kereskedelmi munkafolyamat heterogén, a kereskedelmi munka kevésbé gépesít- hető, a kereskedelemben dolgozókat számos kedvezőtlen hatás éri.

27 27 4.2.1. A termelékenység vizsgálati szempontjai, mutatói. A munka alapvető mutatószáma a termelékenység, amely azt fejezi ki, hogy adott idő alatt egy dolgozó átlagosan mekkora munkamennyiséget fejt ki. A kereskedelmi munka termelékenysége azt jelenti, hogy egy eladó adott időszak alatt átlagosan mekkora forgalmat bonyolít le., vagy egy ledolgozott órára átlagosan mekkora forgalom jut

28 28 4.2.2. A termelékenység mutatói

29 29 4.2.2. A termelékenység mutatói

30 30 4.2.2. A termelékenység mutatói

31 31 4.3. A termelékenység befolyásoló tényezői, elemzése A termelékenység befolyásoló tényezőiA termelékenység befolyásoló tényezői A termelékenység elemzésénél alkalmaz- ható megközelítésekA termelékenység elemzésénél alkalmaz- ható megközelítések

32 32 4.3.1. A termelékenység befolyásoló tényezői az áruforgalom nagysága, az áruforgalom összetétele, az üzletek technikai felszereltsége, az értékesítési mód, a munkaszervezés színvonala, a dolgozók érdekeltsége.

33 33 4.3.2. A termelékenység elemzésénél alkalmazható megközelítések a termelékenység időbeli alakulásának vizsgálata, összehasonlító vizsgálatok, a termelékenységi mutatók és más, a vál- lalat gazdálkodását jelző mutatók közötti kapcsolat, a bolti termelékenység elemzése.

34 5. Bérezés, bérgazdálkodás

35 35 5. Bérezés, bérgazdálkodás 5.1. Az alkalmazottak anyagi érdekeltsége 5.2. A bérbesorolással és a bérezéssel kapcsolatos követelmények 5.3. A kereskedelemben használt ösztönzési rendszerek fő jellemzői 5.4. A bérgazdálkodás, és a bérköltségek elemzése

36 36 5.1. Az alkalmazottak anyagi érdekeltsége Megjelenése: munkabérekben, keresetekben és a jövedelmekben.

37 37 5.1.1. Munkabérek Mindazok a személyi kifizetések, amelyeket a vállalkozás a bérköltségei terhére fizet ki a munkavállalóinak

38 38 5.1.1. Munkabérek A bérek megállapításakor figyelembe kell venni: szakképzettséget, gyakorlatot, fizikai igénybevételt, munkakörülményeket, vezetéssel járó munkatöbbletet, felelősséget, anyagi felelősséget.

39 39 5.1.1. Munkabérek A munkabérek összetevői: (ismerős) alapbér,alapbér, jutalék,jutalék, prémium,prémium, jutalom,jutalom, pótlék,pótlék, kiegészítő fizetések,kiegészítő fizetések, egyéb bér.egyéb bér.

40 40 5.1.2. Kereset és jövedelem Kereset: munkabér + étkezési hozzájárulás munkaruha munkába-járás, üdülés, stb. Jövedelem: kereset + társadalmi juttatás

41 41 5.2. A bérbesorolással és a bérezéssel kapcsolatos követelmények igazságosság, bérezés mértéke (abszolút és relatív), ará- nyosság, a bérkifizetések időpontja, vevői érdekeltség, egyszerűség és biztonság.

42 5.3. A kereskedelemben használt ösztönzési rendszerek fő jellemzői EZ MÁR ELŐFORDULT EGYSZER!

43 43 5.4. A bérgazdálkodás, és a bérköltségek elemzése A bértömeg vizsgálata:A bértömeg vizsgálata: –a létszámnövekedés bérkihatása, –a forgalomnövekedés bérkihatása, –a forgalmi szerkezet megváltozásának bérkihatása. Az átlagbérek vizsgálataAz átlagbérek vizsgálata A bérfelhasználás gazdaságosságaA bérfelhasználás gazdaságossága

44 6. A II. indexkör alkalmazása az átlagbérek és a termelékenység elemzésében.

45 45 6.1. Az átlagbérek vizsgálata

46 46 6.1. Az átlagbérek vizsgálata

47 47 6.1. Az átlagbérek vizsgálata

48 48 6.1. Az átlagbérek vizsgálata

49 49 6.2. A termelékenység indexei

50 50 6.2. A termelékenység indexei

51 51 6.2. A termelékenység indexei


Letölteni ppt "A munkaerő-gazdálkodás és hatékonyságának vizsgálata avagy a létszámgazdálkodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések