Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEVEZETÉS A VÁLLALATGAZDASÁGTANBA 6.. 2 6. rész: A vállalat tevékenységi rendszere A vállalati stratégia alapjai - marketing – innováció – emberi erőforrás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEVEZETÉS A VÁLLALATGAZDASÁGTANBA 6.. 2 6. rész: A vállalat tevékenységi rendszere A vállalati stratégia alapjai - marketing – innováció – emberi erőforrás."— Előadás másolata:

1 BEVEZETÉS A VÁLLALATGAZDASÁGTANBA 6.

2 2 6. rész: A vállalat tevékenységi rendszere A vállalati stratégia alapjai - marketing – innováció – emberi erőforrás – információ – az értékteremtő folyamatok menedzsmentje - vállalati pénzügyek

3 3 Emberi erőforrás gazdálkodás Emberi erőforrás gazdálkodás (Human Resource management) Célja: a munkahelyi követelmények meghatározása és a munkavállalók igényeivel való összehangolása.

4 4 Az emberi erőforrás felértékelődésének okai  technikai és technológiai fejlődés  a gazdasági rendszer fejlődése  társadalmi változások – igényesebb  munkavállalók (életszínvonal növekedés - magasabb elvárások)  törvényi keretek (jóléti államok: biztonság, egészségvédelem, alkalmazási feltételek)

5 5 A felértékelődés okai  megváltozott követelmények  (minőség és tudás előtérbe kerülése)  megváltozott munkafeltételek  (technikai fejlődés és a munkahelyi infrastruktúra)  bonyolultabb szervezetek (új irányítási követelmények, több ismeret az emberről)

6 6 EEG és a vállalati stratégia A vállalat stratégiai céljai Vezetés Formális szervezet Informális szervezet Munkahelyi követelmények Motivációs eszközök Környezet Munkavállaló Munkavállalói igények Tevékenység és teljesítmény

7 7 Az EEG stratégia tényezői  Társadalmi – gazdasági környezet  A munkaerőpiac jellemzői  Vállalati stratégia  Szervezeti kultúra  Technológia és munkafeltételek

8 8 Az EEG feladatai Elsődleges feladat: a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő biztosítása A munkaerőlétszám meghatározásának alapjai:  Tevékenységi követelmények  Szervezeti struktúra  Munkakör meghatározás, munkaszervezés  Felvételi és elbocsátási rend

9 9

10 10 Az EEG másodlagos feladatai  A munkaerő megfelelő hasznosítása  Munkakapcsolatok kezelése – a fluktuáció megelőzése  Ergonómia  Teljesítményértékelés - bér- és jövedelemgazdálkodás  Oktatási rendszer kialakítása, működtetése  Munkaügyi kapcsolatok kezelése

11 11 A munkaerőforrás hasznosítása  folyamatos és egyenletes munkaellátás biztosítása,  a regenerálódásához szükséges pihenőidő biztosítása,  ergonómiailag megfelelő munkahelyek kialakítása,  a munkaerő képességei kibontakozásának biztosítása,  rugalmas a munkarend alkalmazása,  részmunkaidős munkakörök kialakítása,  munkakör-vándorlás (munka-rotáció) bevezetése  távmunka alkalmazása.

12 12 Fluktuáció Egy munkakörben megfigyelhető gyakori munkaerőmozgás. Okait fel kell tárni és meg kell szüntetni. Okok lehetnek:  Az elvégzendő munkához képest relatíve alacsony bér  Kedvezőtlen munkakörülmények  Interperszonális konfliktusok:  Főnök beosztott konfliktus  Munkatársak közötti konfliktus

13 13 Munkakör-vándorlás (munka-rotáció)  a munkakör átadója egyben ismereteit is átadja az „” új” munkaerőnek, aki a saját egyéniségével és ismereteivel gyarapítva adja majd tovább utódjának,  megakadályozza a téves beidegződés, a téves rutin hosszú távú fennmaradását, csökkenti az ebből eredő károkat,  a munkavállalók folyamatosan megismerik a vállalat különböző területeit,  nagyobb összhang jöhet létre a munkavállalók között, ha már mindegyik dolgozott a másik munkakörében,  sokkal lelkiismeretesebben fognak a vertikális elrendezésű munkaköröket betöltők egymás keze alá dolgozni, ha tudják, hogy belátható időn belül a másik fog az ő kezük alá dolgozni.

14 14 Ergonómia A munkavégző ember és a munkakörnyezet összehangolása a hatékony munkavégzés érdekében.

15 15 Az ösztönzési rendszer Nem anyagi ösztönzők lehetnek:  főnöki dicséret, előjogok biztosítása,  kitüntetés pénzjuttatás nélkül,  pénzjuttatással nem járó címek adományozása,  szabadjegyek adása a szakmai fejlődést közvetlenül biztosító intézményekbe,  felelősségteljes, ám a munkavállaló számára biztosan megoldható feladatok előírása.

16 16 A bérgazdálkodás A bér összetevői:  Alapbér - a munkakör ellátásához kapcsolt, a munkaszerződésben meghatározott juttatás,  Pótlékok - a munkakör speciális jellegét hivatottak ellensúlyozni (több műszakos, éjszakai, veszélyes munka, sugárártalomnak kitett munkakör stb.),  Prémium - meghatározott célkitűzés elérése esetén jár,  Jutalom - a kiemelkedő teljesítmény utólagos elismerése,  távolléti díj - a le nem dolgozott időre biztosított juttatás.

17 17 A munkaügyi kapcsolatok rendszere belső munkaügyi kapcsolatok A kollektív szerződés szabályozza:  az éves szabadságolási rendet,  az egységes pótlékolási, jutalmazási és premizálási rendszert,  az előmeneteli és továbbképzési rendszert,  a kártérítési felelősség rendjét,  a vitás esetek rendezésére szolgáló eljárást.

18 18 A munkaügyi kapcsolatok rendszere külső munkaügyi kapcsolatok  Ágazati szakszervezetek, munkavállalók szervezetei  Munkaadók szervezetei  Országos Érdekegyeztető Tanács

19 19 Vállalati kultúra A legfőbbnek tartott értékekre épülő alapmeggyőződések  viselkedési, értékelési normák  szokások, szabályok  legendák, történetek, rítusok

20 20 A vállalati kultúra megnyilvánulásai  egyén-közösség viszony  hatalmi távolságok  véleménynyilvánítás módja  minősítés, előléptetés stb.

21 21 A megfelelő vállalati kultúra jellemzői  Egyértelmű értékfogalmak, együttes meggyőződések  Sikerérzet, önmegvalósítás  Hosszú távú célkitűzések uralkodnak  A munkavállalók azonosulása a vállalat céljaival

22 22 A jó munkahelyi légkör tényezői  fair díjazás  értelmes szintű “nyomás”  bevonás, részvétel  felelősség  Megfelelő kommunikáció  bizalom  ésszerű ellenőrzés  hasznosságérzet  a vezetés minősége

23 23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "BEVEZETÉS A VÁLLALATGAZDASÁGTANBA 6.. 2 6. rész: A vállalat tevékenységi rendszere A vállalati stratégia alapjai - marketing – innováció – emberi erőforrás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések