Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai nap szeptember 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai nap szeptember 16."— Előadás másolata:

1 Szakmai nap 2014. szeptember 16.
A portfólió – 2. forduló Szakmai nap 2014. szeptember 16.

2 A konzultáció témái Jogszabályi környezet ismertetése
A portfólió elkészítésének ajánlott folyamata A feltöltendő dokumentumok szakmai követelményei Az elektronikus felület megismerése A feltöltés technikai ismérvei Egyéni dilemmák, kérdések

3 A pedagógusminősítési rendszer
Céljai: •A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására •A szakmai fejlődés elősegítése •Az értékelésben a minőségi munka előtérbe kerülése •Egységes minősítési szempontrendszer kialakítása •Intézményi és köznevelési szinten a köznevelés eredményesebbé tétele

4 Minősítésben való részvételre- jogosultak
Az eljárásra az alábbi különös feltételekkel jelentkezhettek azok a pedagógusok, akik: • pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlattal, • vagy legalább 30 év szakmai gyakorlattal rendelkeztek. Jelentkezési határidő: április 30. volt május 10-ig: az intézményvezető rögzítette a jelentkezéseket az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. A jogosultak visszajelzést, és belépési lehetőséget kaptak az e-felületre.

5 Jogszabályi környezet
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről Nkt. 65. § (8) bekezdése - a pedagógus-életpálya bevezetéséről 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

6 Minősítés, tanfelügyelet 2015.
A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés kapcsolata: A pedagóguskompetenciák értékelése A tanfelügyeleti értékelés eredménye beszámít a pedagógus minősítésébe A évi minősítésre jelentkezők száma: fő Minősítési tervbe bekerült: fő 2015-ben a minősítéseket megelőzően tanfelügyeleti látogatásokra is sor kerül.

7

8 A minősítés lépései Magasabb fokozatba lépés
E-portfólió védése, a pedagógus értékelése Felkészülés az e-portfólióvédésre Óra/foglalkozás megtartása E-portfólió feltöltése Felkészülés

9 A minősítési eljárás tartalmi elemei
A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése 50% Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése 20% Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 30%

10 A jelenlévők számára alkalmazható segédanyagok
A évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató  A évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató kivonata  A december 12-én közzétett, majd március 19-én az egyes szaktárgyakra és szakterületekre vonatkozó tartalmakkal kiegészített Útmutató

11 Ajánlás a feladat megvalósításához
Útmutatók tanulmányozása (sablonok, minták, szempontok, kompetenciák, indikátorok) E-felület megismerése A portfólió elkészítésének megkezdése: Az első lépés: a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése, elkészítése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók megírása, végleges formába öntése Az ötödik lépés: az e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése, kitöltése A hatodik lépés: az e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése, feltöltése A hetedik lépés: az e-portfólió véglegesítése Optimális idő: 6 hónap

12 A portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézsége, sikerei egyrészt a tények, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. (326/2013. (VIII. 30.) 8. §

13 Az e-portfólió tartalmi elemei
Eredetiségnyilatkozat (1. sz. melléklet) 1. Szakmai önéletrajz 2. A nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai 3. A pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai 4. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 5. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 6. A szakmai életút értékelése

14 Gyakori kérdések Melyik tantárgyat válasszuk?
Idegen nyelv esetén milyen nyelven? Hány csoportprofil? Ha egy tematikus terv nem fed le 6 órát? A jelenlegi osztályunkról/csoportunkról szóljanak-e a dokumentumok? Terjedelem? Formátum? Mi lehet szabadon választott dokumentum?

15 Reflexió „A tanári gondolkodás és gyakorlat tudatos elemző formája, olyan kognitív stratégia, mely biztosítja az oktató-nevelő tevékenység folyamatos értelmezését, önellenőrzését és azon alapuló fejlesztését.” Pedagógiai Lexikon Tanulók, tanulócsoportokban történtek Saját személyem,nézeteim, tevékenységem

16 Egyéni reflexiók várható értékelési szempontjai
Problémaérzékenység Lényeglátás Elvekre, elméletekre támaszkodó elemzés, értékelés Tudatosság, önkritikusság Fejlődést segítő további feladatok megfogalmazása Szakszerű nyelvezet

17 A portfólió készítésének tartalmi szempontjai
Világosság pontos cél, ennek megfelelő tartalom Gondolati mélység magas szintű szakmai tudás és alkalmazása, szaknyelv Egység koherencia, logikus felépítés Változatosság módszerek, eszközök, dokumentumtípusok széles skálája Forma formai követelményeknek megfelelő Hitelesség, megbízhatóság az, ami… Szakmai fejlődés bizonyítása folyamatok megjelenítése, fejlesztési terv

18 Szekciók Óvoda: Janikovszky Éva Általános Iskola Glückné Márton Gyöngyi Iskola: előadóterem Lévainé Szabó Zsóka

19 Források Tóth Mária: Pedagógus életpályamodell – minősítés lépésről lépésre Pósfai Péter: A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei - Szakmai tanévnyitó Budapest augusztus 26. www. ofi.hu


Letölteni ppt "Szakmai nap szeptember 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések