Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lehetőségek a tanulási problémák korai felismerésében és megelőzésében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lehetőségek a tanulási problémák korai felismerésében és megelőzésében"— Előadás másolata:

1 Lehetőségek a tanulási problémák korai felismerésében és megelőzésében
Készítette: Kemény Mariann, Szikinger Andrea

2 „Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, azzal visszatartod őt a fejlődésben. De, ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútjában” /Geothe/  

3 Amikor a gyerek bekerül az iskolába
ELVÁRÁSOK

4 Az iskola jelenlegi helyzete
egyre magasabb osztálylétszámok integráció az osztályok kedvezőtlen összetétele a pedagógusok megbecsülésének, motiváltságának hiánya a pedagógusok nincsenek felkészítve a differenciálásra, az integrálásra, hiányosak az ismereteik, sokszor a lehetőségek sem adottak a szülők egyre több feladatot akarnak a pedagógusokra áthárítani Az iskola jelenlegi helyzete

5 Tanulási nehézség Tünetek: általában csak egyes tanulási helyzetekben, egyes területeken, időszakosan jelentkező gyakori tanulási probléma. kulturtechnikák nehezített megtanulása diszkrét intelligencia deficit rossz tanulási módszer, reális önismeret viselkedészavar: impulzivitás, hiperaktivitás,visszahúzódás figyelemzavarok, figyelemkoncentrációs problémák másodlagos módon kialakuló magatartásproblémák

6 Okok (elsősorban környezeti)
Szomatikus: fejlődési rendellenességek, genetikai károsodások, KIR funkciózavarok, érzékszervi sérülések. Pszichikus: szorongás, figyelemkoncentrációs nehézségek, túlterhelés, hibás tanulási szokások, perspektívahiány. Iskolai: teljesítmény-központúság, tananyag mennyisége, tanulási tempó, elhanyagolás Megelőzés, segítés: differenciált fejlesztés Várható eredmények: környezeti tényezők javítása, komplex megsegítés hatására lassú javulás

7 Tanulási zavar részterületeken, illetve a beszédtanulás terén
az érintett tantárgyak terén számottevő alulteljesítés sikertelenség következtében motivációs és viselkedés problémák előrejelző tünetek egyértelmű megjelenése az óvodában

8 Okok: - egyes részképességek fejletlensége
- genetikai vagy örökletes tényezők - terhesség alatti problémák - csecsemőkori ismétlődő lázas állapotok állhatnak. - minimális agykárosodás (MCD, POS stb.) - az egyes perceptuális (észlelési) funkciók összerendezettségének hiánya - gyenge verbális, nyelvi készségek Megelőzés, segítés: – korai felismerés, fejlesztés – differenciált oktatás Várható eredmények: – hosszú távon fennmaradó probléma, jó kompenzációs lehetőségek

9 A tanulási zavarok felismerése
Óvodás kor Rendezetlen, bizonytalan mozgás - egyensúly, térorientációs és testséma problémák. Kialakulatlan oldaliság - testséma és térorientációs zavar. A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, ha bemutatják neki - testséma, térorientációs zavar, elmaradás a nagymozgások szintjében. Figyelmetlenség - belső rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége, elterelhetôség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével. Rossz ceruzafogás - testsémazavar, finommozgási nehézségek. Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása - térorientációs zavarok, a finommozgás fejletlensége. Artikulációs problémák - beszédhang-megkülönböztetési nehézségek, sorbarendezési problémák. PREVENCIÓ

10 A tanulási zavarok felismerése
Iskolás kor Kusza írás, bizonytalan vonalvezetés, betűk nagyságának egyenetlenségei - szem-kéz koordináció, finommozgás fejletlensége, elmaradás a látás- és tapintásészlelésben. Betűk, szavak felismerési nehézségei, hiányos betűforma, ékezetelhagyás, szó vagy betűkihagyás - egészlátás, alakszervezési folyamat fejletlensége, elmaradás a testséma és látásészlelés területén.  Az olvasás olyan típusú zavarai, amikor a gyerek nem ismeri meg a megtanult betűket, szavakat, ha azok más nagyságúak, színűek - alak- és formaállandóság fejletlensége, testséma, látásészlelési elmaradás. Betűk, szótagok felcserélése, szóköz és sorköz be nem tartása – sorba rendezés nehézsége, térészlelés hiányossága, térorientáció elmaradottsága.  A d-b, d-p betűk gyakori összetévesztése, betűk, számok fordított írása - sorbarendezés nehézsége, iránytévesztés, térorientációs elmaradottság. Hangok differenciálásának nehézségei - artikulációs problémák, hallási észlelés elmaradottsága. DIFFERENCIÁLÁS

11 A tanulási nehézségek megelőzése
A fejlesztés (mindenféle nevelés-oktatás) leghatékonyabb módja az életkori sajátosságok figyelembevételével történhet. A fejlesztő foglalkozás -egyénre szabottan, képességeinek ismeretében Megelőzés-prevenció (szűrővizsgálatok, képességek fejlesztése) Helyes napirend kialakítása Felolvasás, éneklés, verselés, mondókák Mozgásfejlesztés Társas készségek kialakítása

12 Tanulj meg tanulni! Miért nem emlékszem semmire, amit olvastam???
Miért zavarodom össze tanulás közben??? Miért fájdul meg a fejem, miközben tanulok??? Miért nem szeretek tanulni , iskolába járni??? A tanulás során a gyerekek beleütköznek olyan nehézségekbe, amiket egyedül nem tudnak megoldani!

13 A magatartási- és beilleszkedési zavarok
-Tanulási problémákból ered - Követelményeknek való megfelelés - Önértékelési probléma - Komplex viselkedészavar - Agresszió és a szorongás (feszültséggel jár, nyugtalan, fegyelmezetlen) - Önértékelési problémák Akkor tudja kezelni a pedagógus, ha felismeri a tanulási problémák hátterét és szakmai segítséget tud kérni ( logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus) a megfelelő bánásmód megtalálása érdekében!

14 A fejlesztés lehetőségei
(Optimális) Csak az iskolaérett tanulót iskolázzuk be! Már az óvodás korban észrevehetőek a problémák! Minél előbb kerüljön szakemberhez a tanuló! - vizsgálat a nevelési tanácsadóban, ha kell, szakértői bizottságnál - a korai fejlesztés nagyon fontos! Tolerancia, elfogadás az osztályban – ne kerüljön peremhelyzetbe a tanuló. Egyéni fejlesztések: a gyermeket tanító kollégák, fejlesztő szakemberek, igazgató támogatása, szülő, összefogás! Egyedül nem tudja megoldani a tanító! Lehetőségek a problémák feloldására: dráma-csoport, festő szakkör, zenetanulás, sport stb. – sikerélmény! A fejlesztés feladata, hogy megkeresse, hol maradt el a gyermek. a megfelelő tanulási technika kiválasztása Hatékony tanulás

15 Hivatásunk alapelve, hogy minden ember mássága ellenére is nevelhető, csak a megfelelő fejlesztő eljárásokat kell alkalmaznunk.

16 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Lehetőségek a tanulási problémák korai felismerésében és megelőzésében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések