Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái Stocker Miklós Budapest, 2010.03.04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái Stocker Miklós Budapest, 2010.03.04."— Előadás másolata:

1

2 Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái Stocker Miklós Budapest, 2010.03.04

3 Stocker Miklós Tartalom  Definíciók  Értékteremtés eszközei és eredményei  Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái  Stakeholder érték  Konklúzió

4 Stocker Miklós Definíciók  Sveiby (2001) szerint: –A tudásvállalatoknál a legtöbb dolgozó magasan képzett, igen tanult szakember, egy megkülönböztető megnevezéssel tudásmunkás. Ezeknek a vállalatoknak kevés dologi vagyonuk van. Immateriális javaik sokkal értékesebbek, mit dologi eszközeik  A tudásszervezet olyan szervezet, ahol az értékteremtés alapvetően immateriális erőforrások alapján történik.

5 Stocker Miklós Értékteremtés a vállalatoknál  Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. (Chikán 2008)  Kettős értékteremtés (Chikán, 2008) –Tulajdonosi érték: alapvetően pénzügyi jellegű, szabad cash flow alapján –Fogyasztói érték: olyan termék vagy szolgáltatás előállítása, amely a fogyasztó számára értéket képvisel és ezért képes és hajlandó fizetni

6 Stocker Miklós Értékteremtés eszközei és eredményei  Az értékteremtés eredményét a jövőbeni szabad cash flow-k alapján mérjük  Az értékteremtés a vállalatban materiális és immateriális erőforrások által történik.

7 Stocker Miklós Az értékteremtés eszközei a tudásalapú vállalat felfogás alapján 1 Látható vagyon Láthatatlan (felszín alatti) vagyon Kapcsolati tőke (A vevőkkel, a beszállítókkal és a kör- nyezettel kiépített tartós ügyfélkapcso- latok, a kialakított piaci arculat, stb. EszközökForrások Vállalat eladások esetén goodwillként láthatóvá válik Munkatársak kompetenciája (Az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre) Szervezeti eszközök (A menedzsment színvonala, jobb módszerek, szabadalmak, elméletek, modellek, számítástechnikai és admi- nisztratív rendszerek, vállalati kultúra, új termékek tervei, stb.) Immateriális javak (Szoftverek, vagyonértékű jogok, stb.) Tárgyi eszközök (Számítógépek, helységek, stb.) Vevőállomány Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvényesek látható saját tőkéje Részvényesek láthatatlan saját tőkéje (Ki nem mutatott eredmény) Immateriális kötelezettségek (Peres ügyek, tartós foglalkoztatás kötelezettségei, termék és szolgáltatásminőség iránti elkötelezettség, népszerűsítési és hirdetési kényszer.) 1 Stocker 2008, Boda 2007, Sveiby 2001

8 Stocker Miklós Tudásvállalatok és Tudásszervezetek  Tipikus tudásvállalatok: –Tanácsadó cégek –Pénzügyi szektor vállalatai –IT szektor vállalatai  Speciális tudásszervezetek: –Sportszervezetek –Oktatási intézmények –Egészségügyi intézmények

9 Stocker Miklós Tudásszervezetek értékteremtési anomáliái  Számos speciális tudásszervezet értékteremtése a hagyományos mérési gyakorlat alapján negatív(!)  Állíthatjuk-e azt, hogy ezen szervezetek értékromboló hatásúak?  Nem állíthatjuk, az értékteremtés fókuszát azonban ki kell terjesztenünk stakeholder értékre!

10 Stocker Miklós Stakeholder érték  Stakeholder érték: a különböző stakeholderek számára létrehozott materiális, vagy immateriális érték, amely legalább részben monetarizálható.  Stakeholder (érintett/érdekcsoport): minden olyan személy vagy csoport, aki/amely lényegi, tartós, kölcsönös kapcsolatban áll a vállalat működésével (Chikán, 2008)  Belső stakeholderek: –Tulajdonosok –Menedzserek –Alkalmazottak –Szakszervezetek  Külső stakeholderek: –Fogyasztók –Szállítók –Versenytársak –Stratégiai partnerek –Állami intézmények –Civil szervezetek –Természeti környezet

11 Stocker Miklós Tudásszervezetek erőforrás- felhasználási problémái  A vezetés nem alkalmazza a tudásvállalatok legfontosabb menedzsment eszközeit 2 : –Időfelhasználás mérése (time report) –Improduktív idő menedzsmentje –Up or out elv 2 Boda és Tomka (2002) alapján

12 Stocker Miklós Konklúzió  A tudásszervezetek esetében a materiális értékteremtés mellett az immateriális é rtékteremtés egyaránt hangsúlyos  Hangsúlyoznunk kell érintettjeink nek, hogy milyen értéket teremtünk számukra  Meg kell vizsgálnunk milyen értékeket tudunk monetarizálni a szervezet számára  Alkalmaznunk kell a tudásvállalatok menedzsment eszközeit

13 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket és észrevételeiket!

14 Stocker Miklós Irodalomjegyzék  Boda György – Tomka János: Tudásvállalati kontrolling, Harvard Business Manager, 2002 Szeptember, pp. 1-13  Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA, 2008, Budapest  Stocker Miklós 2008: A szervezeti tőke szerepe a tudásalapú vállalatfelfogás alapján, In: IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia, Szeged, 2008, ISBN 978-963-508-566-8


Letölteni ppt "Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái Stocker Miklós Budapest, 2010.03.04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések