Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái"— Előadás másolata:

1

2 Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái
Stocker Miklós Budapest,

3 Tartalom Definíciók Értékteremtés eszközei és eredményei
Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái Stakeholder érték Konklúzió

4 Definíciók Sveiby (2001) szerint:
A tudásvállalatoknál a legtöbb dolgozó magasan képzett, igen tanult szakember, egy megkülönböztető megnevezéssel tudásmunkás. Ezeknek a vállalatoknak kevés dologi vagyonuk van. Immateriális javaik sokkal értékesebbek, mit dologi eszközeik A tudásszervezet olyan szervezet, ahol az értékteremtés alapvetően immateriális erőforrások alapján történik.

5 Értékteremtés a vállalatoknál
Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. (Chikán 2008) Kettős értékteremtés (Chikán, 2008) Tulajdonosi érték: alapvetően pénzügyi jellegű, szabad cash flow alapján Fogyasztói érték: olyan termék vagy szolgáltatás előállítása, amely a fogyasztó számára értéket képvisel és ezért képes és hajlandó fizetni

6 Értékteremtés eszközei és eredményei
Az értékteremtés eredményét a jövőbeni szabad cash flow-k alapján mérjük Az értékteremtés a vállalatban materiális és immateriális erőforrások által történik.

7 Az értékteremtés eszközei a tudásalapú vállalat felfogás alapján1
Eszközök Források Immateriális javak (Szoftverek, vagyonértékű jogok, stb.) Tárgyi eszközök (Számítógépek, helységek, stb.) Vevőállomány Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvényesek látható saját tőkéje Látható vagyon Vállalat eladások esetén goodwillként láthatóvá válik Kapcsolati tőke (A vevőkkel, a beszállítókkal és a kör-nyezettel kiépített tartós ügyfélkapcso-latok, a kialakított piaci arculat, stb. Részvényesek láthatatlan saját tőkéje (Ki nem mutatott eredmény) Láthatatlan (felszín alatti) vagyon Szervezeti eszközök (A menedzsment színvonala, jobb módszerek, szabadalmak, elméletek, modellek, számítástechnikai és admi-nisztratív rendszerek, vállalati kultúra, új termékek tervei, stb.) Munkatársak kompetenciája (Az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre) Immateriális kötelezettségek (Peres ügyek, tartós foglalkoztatás kötelezettségei, termék és szolgáltatásminőség iránti elkötelezettség, népszerűsítési és hirdetési kényszer.) 1Stocker 2008, Boda 2007, Sveiby 2001

8 Tudásvállalatok és Tudásszervezetek
Tipikus tudásvállalatok: Tanácsadó cégek Pénzügyi szektor vállalatai IT szektor vállalatai Speciális tudásszervezetek: Sportszervezetek Oktatási intézmények Egészségügyi intézmények

9 Tudásszervezetek értékteremtési anomáliái
Számos speciális tudásszervezet értékteremtése a hagyományos mérési gyakorlat alapján negatív(!) Állíthatjuk-e azt, hogy ezen szervezetek értékromboló hatásúak? Nem állíthatjuk, az értékteremtés fókuszát azonban ki kell terjesztenünk stakeholder értékre!

10 Stakeholder érték Stakeholder érték: a különböző stakeholderek számára létrehozott materiális, vagy immateriális érték, amely legalább részben monetarizálható. Stakeholder (érintett/érdekcsoport): minden olyan személy vagy csoport, aki/amely lényegi, tartós, kölcsönös kapcsolatban áll a vállalat működésével (Chikán, 2008) Belső stakeholderek: Tulajdonosok Menedzserek Alkalmazottak Szakszervezetek Külső stakeholderek: Fogyasztók Szállítók Versenytársak Stratégiai partnerek Állami intézmények Civil szervezetek Természeti környezet

11 Tudásszervezetek erőforrás-felhasználási problémái
A vezetés nem alkalmazza a tudásvállalatok legfontosabb menedzsment eszközeit2: Időfelhasználás mérése (time report) Improduktív idő menedzsmentje Up or out elv 2Boda és Tomka (2002) alapján

12 Konklúzió A tudásszervezetek esetében a materiális értékteremtés mellett az immateriális értékteremtés egyaránt hangsúlyos Hangsúlyoznunk kell érintettjeinknek, hogy milyen értéket teremtünk számukra Meg kell vizsgálnunk milyen értékeket tudunk monetarizálni a szervezet számára Alkalmaznunk kell a tudásvállalatok menedzsment eszközeit

13 Várom kérdéseiket és észrevételeiket!
Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket és észrevételeiket!

14 Irodalomjegyzék Boda György – Tomka János: Tudásvállalati kontrolling, Harvard Business Manager, 2002 Szeptember, pp. 1-13 Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA, 2008, Budapest Stocker Miklós 2008: A szervezeti tőke szerepe a tudásalapú vállalatfelfogás alapján, In: IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia, Szeged, 2008, ISBN


Letölteni ppt "Tudásszervezetek értékteremtésének anomáliái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések