Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hivatásos csapatsportágak értékteremtése - számokban (Magyarországon) Budapest, 2013.01.24 Stocker Miklós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hivatásos csapatsportágak értékteremtése - számokban (Magyarországon) Budapest, 2013.01.24 Stocker Miklós."— Előadás másolata:

1

2 Hivatásos csapatsportágak értékteremtése - számokban (Magyarországon) Budapest, 2013.01.24 Stocker Miklós

3 Tartalom  Értékteremtés  Jelenlegi gazdálkodás eredményessége  Jelenlegi gazdálkodás következményei  Az értékteremtés integratív modellje  Fejlődéshez szükséges akciók

4 Értékteremtés a vállalatoknál  Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. (Chikán 2008)  Kettős értékteremtés –Tulajdonosi érték: alapvetően pénzügyi jellegű, szabad cash flow alapján –Fogyasztói érték: olyan termék vagy szolgáltatás előállítása, amely a fogyasztó számára értéket képvisel és ezért hajlandó fizetni

5 Értékteremtés eszközei és eredményei  Az értékteremtés a vállalatban materiális és immateriális erőforrások által történik.  Az értékteremtés eredményét a jövőbeni szabad cash flow-k alapján mérjük

6 Az értékteremtés eszközei a tudásalapú vállalat felfogás alapján Látható vagyon Láthatatlan (felszín alatti) vagyon Kapcsolati tőke (A vevőkkel, a beszállítókkal és a kör- nyezettel kiépített tartós ügyfélkapcso- latok, a kialakított piaci arculat, stb. EszközökForrások Vállalat eladások esetén goodwillként láthatóvá válik Munkatársak kompetenciája (Az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre) Szervezeti eszközök (A menedzsment színvonala, jobb módszerek, szabadalmak, elméletek, modellek, számítástechnikai és admi- nisztratív rendszerek, vállalati kultúra, új termékek tervei, stb.) Immateriális javak (Szoftverek, vagyonértékű jogok, stb.) Tárgyi eszközök (Számítógépek, helységek, stb.) Vevőállomány Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvényesek látható saját tőkéje Részvényesek láthatatlan saját tőkéje (Ki nem mutatott eredmény) Immateriális kötelezettségek (Peres ügyek, tartós foglalkoztatás kötelezettségei, termék és szolgáltatásminőség iránti elkötelezettség, népszerűsítési és hirdetési kényszer.)

7 Jelenlegi gazdálkodás eredményessége  Látvány-csapatsportban szereplő vállalkozások gazdálkodási eredménye 2011. évi LXXXII. törvény alapján: –látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány- csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában részt vevő (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás, vagy b) alsóbb osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót is alkalmaz; –látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág;

8 Labdarúgás gazdálkodási jellemzői – összesen Forrás: saját számítás Stocker [2012] alapján ‘000 HUF

9 Kosárlabda gazdálkodási jellemzői – összesen Forrás: Stocker [2012] ‘000 HUF

10 Kézilabda gazdálkodási jellemzői – összesen Forrás: Stocker [2012] ‘000 HUF

11 Jégkorong gazdálkodási jellemzői – összesen Forrás: Stocker [2012] ‘000 HUF

12 Összesített gazdálkodási teljesítmény Forrás: Stocker [2012] ‘000 HUF

13 A jelenlegi gazdálkodás következményei  A magyar sportvállalkozások együttesen 2010-re korábbi működésük eredményeként több mint 10 milliárd forint veszteséget halmoztak fel.  Ennek ellenére mindössze 11 sportvállalkozást számoltak fel !  Vannak olyan érintettek, akik számára a sportvállalkozások működése teremt annyi – szerződésen felüli – értéket, hogy a veszteségesség ellenére mégis fenntartsák a sportvállalatok működését  Kérdés azonban, hogy a jelenlegi működés mellett meddig lesznek hajlandók erre

14 Az értékteremtés integratív modellje

15 Szükséges akciók  A sportvállalatok vezetőinek fel kell mérniük, hogy: –a sportvállalatuk milyen érintett számára milyen értékeket tud teremteni? –milyen erőforrások alapján teremtik ezeket az értékeket és ez mennyibe kerül számukra? –az érintettek ezeket az értékeket észlelik-e és milyen ellenszolgáltatást képesek nyújtani cserébe? –Hogyan tudják a modell mindhárom elemében (értékteremtés, erőforrások és monetarizáció) a hatékonyságot növelni?

16 Köszönöm a figyelmet! Várom a kérdéseket és az észrevételeket! Felhasznált irodalom: •Chikán Attila [2008]: Vállalatgazdaságtan. Budapest. Aula. 2008 •Stocker Miklós [2012]: Tudásintenzív vállalatok értékteremtése – A hivatásos magyar sportvállalkozások esete. Ph.D. értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem •2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról


Letölteni ppt "Hivatásos csapatsportágak értékteremtése - számokban (Magyarországon) Budapest, 2013.01.24 Stocker Miklós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések