Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR SZALAI ERZSÉBET1 CSŐDELJÁRÁS és Felszámolási eljárásról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR SZALAI ERZSÉBET1 CSŐDELJÁRÁS és Felszámolási eljárásról."— Előadás másolata:

1 DR SZALAI ERZSÉBET1 CSŐDELJÁRÁS és Felszámolási eljárásról

2 DR SZALAI ERZSÉBET2 GYÖKEREK

3 3 KEZDETBEN → SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT KÉSŐBB JELENT MEG A VÁLLALATI CSŐDELJÁRÁS

4 DR SZALAI ERZSÉBET4 RÉGMÚLT : a gyökerek R. jogi, BÁR mint csőd Ø, R. jogi, BÁR mint csőd Ø, DE DE XII táblás törvényekben: „Ahogy a nyelv szólott, úgy legyen kötelezve” „Ahogy a nyelv szólott, úgy legyen kötelezve” „Adós fizess!” jog parancsa „Adós fizess!” jog parancsa

5 DR SZALAI ERZSÉBET5 Nem teljesítés esetén → szerződésszegés + a társadalom erkölcsi rendjének megsértése =(in iuria) jogellenesség elkövetése szerződésszegés + a társadalom erkölcsi rendjének megsértése =(in iuria) jogellenesség elkövetése KÖVETKEZMÉNY: büntetés

6 DR SZALAI ERZSÉBET6

7 7 MAGYARORSZÁG Első: CSŐDÜLETRŐL SZÓLÓ 1840. ÉVI XXII. tc.) majd 1881. évi XVII. tc. Első: CSŐDÜLETRŐL SZÓLÓ 1840. ÉVI XXII. tc.) majd 1881. évi XVII. tc.

8 DR SZALAI ERZSÉBET8 1949-1990 közötti időszakról

9 DR SZALAI ERZSÉBET9 Jogi háttér 1991. évi XLIX. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( Cstv.)

10 DR SZALAI ERZSÉBET10 CSŐDELJÁRÁS CÉL…

11 DR SZALAI ERZSÉBET11 MIKOR ÉS KI KEZDEMÉNYEZHETI? CSAK ADÓS !!! (jogi képviselet kell)

12 DR SZALAI ERZSÉBET12 megindítása M/F Törvényszékhez intézett kérelemmel

13 csődeljárás illetéke jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek: 50 e Ft jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében 30 e Ft Itv.44. § (1) 2013.I.1-től

14 DR SZALAI ERZSÉBET14 BENYÚJTÁS 2015.I. 1-től !!! a bíróság és a fél egymással kapcsolatot elektronikus úton tartja Kérelem benyújtása elektronikus nyomtatványon!

15 DR SZALAI ERZSÉBET15 MEDDIG NEM KÉRHETŐ? korábbi csődeljárás elrendelésekor fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezői igény kielégítése Ø, és korábbi csődeljárás elrendelésekor fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezői igény kielégítése Ø, és a jogerős befejezésének közzétételétől 2 év Ø telt el, vagy a jogerős befejezésének közzétételétől 2 év Ø telt el, vagy korábbi csődeljárás iránti kérelmét a bíróság hivatalból elutasította, és a jogerős végzés közzétételétől 1 év még nem telt el. korábbi csődeljárás iránti kérelmét a bíróság hivatalból elutasította, és a jogerős végzés közzétételétől 1 év még nem telt el.

16 Az Országos Bírósági Hivatal elektronikus nyilvántartást vezet a jogerősen még el nem bírált csődeljárás iránti kérelmekről

17 DR SZALAI ERZSÉBET17 KÉRELEM ELUTASÍTÁSA Pl: eredménytelen hiánypótlásra felhívás eredménytelen hiánypótlásra felhívás legfőbb szerv előzetes egyetértése Ø legfőbb szerv előzetes egyetértése Ø adós ellen felszámolási eljárás indult, végzést hoztak stb. adós ellen felszámolási eljárás indult, végzést hoztak stb.

18 DR SZALAI ERZSÉBET18 ADÓS KEZDEMÉNYEZÉSE 1 mnapon belül ideiglenes fizetési haladék (V) CK-ben közzététele 1 mnapon belül ideiglenes fizetési haladék (V) CK-ben közzététele innen cs.a. innen cs.a. 5 MNAPON BELÜL MEGVIZSGÁLÁS 5 MNAPON BELÜL MEGVIZSGÁLÁS

19 DR SZALAI ERZSÉBET19 Ha abban valótlant közölt az adósi benyújtó 100 e -2M-ig !!! bírsággal sújtja Ha abban valótlant közölt az adósi benyújtó 100 e -2M-ig !!! bírsággal sújtja

20 DR SZALAI ERZSÉBET20 ADÓS BEADVÁNYA HIÁNYOS? HIÁNYPÓTLÁSRA 5 mnap xxxx

21 DR SZALAI ERZSÉBET21 CSŐDELJÁRÁS KEZDŐ IDŐPONTJA elrendeléséről szóló V közzétételének napja elrendeléséről szóló V közzétételének napja

22 DR SZALAI ERZSÉBET22 VÉGZÉSBEN Pl: –Moratórium ideje –hitelezőknek felhívás: - fennálló követeléseiket a V közzétételétől számított 30 napon belül - csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket 8 mnapon !!!! belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. - csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket 8 mnapon !!!! belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek.

23 DR SZALAI ERZSÉBET23 ADÓS hitelezőit a V közzétételétől számított 5 mnapon belül - közvetlenül is értesíti - közvetlenül is értesíti - országos napilapban - (ha ilyennel rendelkezik) honlapján is a cs.elrendeléséről EBBEN FELHÍVJA - követelés-bejelentésre és az azt megalapozó okiratok csatolására - nyilvántartásba-vételi díj megfizetésére (1% – min 5 e, max 100 e Ft)

24 DR SZALAI ERZSÉBET24 vagyonfelügyelő - az adós bevonásával Külön-külön NYT-ba veszi a követeléseket Külön-külön NYT-ba veszi a követeléseket adóst és a hitelezőket a besorolásról és a NYT-ba vett követelés összegéről haladéktalanul értesíti adóst és a hitelezőket a besorolásról és a NYT-ba vett követelés összegéről haladéktalanul értesíti

25 A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét 100 E Ft-tól 500 e Ft-ig terjedő bírsággal sújtja, ha a vagyonfelügyelővel szemben együttműködési kötelezettségét nem teljesíti. A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét 100 E Ft-tól 500 e Ft-ig terjedő bírsággal sújtja, ha a vagyonfelügyelővel szemben együttműködési kötelezettségét nem teljesíti. ismételten is kiszabható ismételten is kiszabható DR SZALAI ERZSÉBET25

26 DR SZALAI ERZSÉBET26 HITELEZŐI BESOROLÁSRA észrevételtétel min. 5 munkanapos HI vagyonfelügyelő dönt 3 MNAPON BELÜL értesíti a hitelezőt + adóst, akik a tudomásszerzéstől 5 mnapon belül nyújthatnak be kifogást a bírósághoz értesíti a hitelezőt + adóst, akik a tudomásszerzéstől 5 mnapon belül nyújthatnak be kifogást a bírósághoz max 8 mnapon belül V-el határoz. (fellebbezés Ø) max 8 mnapon belül V-el határoz. (fellebbezés Ø)xxxx

27 DR SZALAI ERZSÉBET27 ADÓS HITELEZŐIT ÖSSZEHÍVJA EGYEZSÉGI TÁRGYALÁSRA csődeljárás kezdő időpontjától 60 !!!! napon belüli időpontra csődeljárás kezdő időpontjától 60 !!!! napon belüli időpontra meghívót + mellékleteit legalább 8 mnappal T. előtt meghívottaknak, meghívót + mellékleteit legalább 8 mnappal T. előtt meghívottaknak, T. miatt hirdetmény a fizetési haladék közzétételétől számított 8 mnapon belül / 2 országos napilapban is, T. miatt hirdetmény a fizetési haladék közzétételétől számított 8 mnapon belül / 2 országos napilapban is, cég honlapján is (ha van honlapja) közzé kell tenni. cég honlapján is (ha van honlapja) közzé kell tenni. ELMUL A SZTOTTÁK? → bírság ELMUL A SZTOTTÁK? → bírság

28 DR SZALAI ERZSÉBET28 Az egyezségi javaslat megismerhetőségét a hitelezők számára a tárgyalás időpontját 5 mnappal megelőzően biztosítani kell! Az egyezségi javaslat megismerhetőségét a hitelezők számára a tárgyalás időpontját 5 mnappal megelőzően biztosítani kell!

29 DR SZALAI ERZSÉBET29 MORATÓRIUM (fiz.haladék) közzétételét követő 120. !!!! napot követő második munkanap 0 óráig !!!!!!!! + Igen szavazatok többség esetén a csődeljárás kezdő időpontjától → max. 240 !!!!!! napig 2/3 esetén → max 365 napig CÉL: csődvagyon megőrzése az egyezség érdekében CÉL: csődvagyon megőrzése az egyezség érdekében

30 Mt. munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt

31 DR SZALAI ERZSÉBET31 MIRE NEM VONATKOZIK A MORATÓRIUM?

32 DR SZALAI ERZSÉBET32 Adós jogosulatlanul teljesít? Bíróság adós vezetőjét pénzbírsággal sújtja Bíróság adós vezetőjét pénzbírsággal sújtja MÉRTÉKE: a kifizetett összeg 10%-a. MÉRTÉKE: a kifizetett összeg 10%-a.

33 DR SZALAI ERZSÉBET33 MORATÓRIUM HOSSZABBÍTÁSA bíróság 5 mnaponbelül V-el dönt → FELLEBBEZÉS Ø

34 DR SZALAI ERZSÉBET34 EGYEZSÉG (az adós megállapodik a hitelezőkkel → jkv )

35 DR SZALAI ERZSÉBET35 Csődeljárás befejezése Az egyezségi tárgyalás eredményét 5 munkanapon belül - meghosszabbított fizetési haladék esetén pedig legkésőbb annak lejártát 45 nappal megelőzően - köteles az adós gazdálkodó szervezet vezetője a bíróságnak bejelenteni. Az egyezségi tárgyalás eredményét 5 munkanapon belül - meghosszabbított fizetési haladék esetén pedig legkésőbb annak lejártát 45 nappal megelőzően - köteles az adós gazdálkodó szervezet vezetője a bíróságnak bejelenteni.

36 KÉSIK vagy elmulasztja? KÉSIK vagy elmulasztja? 100 e. - 500 e. pénzbírság xxxx DR SZALAI ERZSÉBET36

37 bíróság az egyezség jóváhagyásáról a kérelem beérkezésétől számított 15 mnapon belül dönt bíróság az egyezség jóváhagyásáról a kérelem beérkezésétől számított 15 mnapon belül dönt Kérelem 1x 3 mnapos határidővel hiánypótlásra visszaadható Kérelem 1x 3 mnapos határidővel hiánypótlásra visszaadható DR SZALAI ERZSÉBET37

38 DR SZALAI ERZSÉBET38 Ha az EGYEZSÉG NEM JÖTT LÉTRE vagy tv-be ütköző? bíróság a csődeljárást megszünteti → felszámolási eljárásban az adós fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg és elrendeli az adós felszámolását. bíróság a csődeljárást megszünteti → felszámolási eljárásban az adós fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg és elrendeli az adós felszámolását.xxxxxxxxx

39 DR SZALAI ERZSÉBET39 CSŐDELJÁRÁS FELSZÁMOLÁS VÉGELSZÁMOLÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA - CÉL - KEZDEMÉNYEZŐK - ELJÁRÓ BÍRÓSÁG ÉS A DÖNTÉS FORMÁJA, HELYE - Mely személy vesz részt, ki nevezi ki, honnan? (v,f,v)


Letölteni ppt "DR SZALAI ERZSÉBET1 CSŐDELJÁRÁS és Felszámolási eljárásról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések