Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSŐDELJÁRÁS és Felszámolási eljárásról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSŐDELJÁRÁS és Felszámolási eljárásról"— Előadás másolata:

1 CSŐDELJÁRÁS és Felszámolási eljárásról
DR SZALAI ERZSÉBET

2 GYÖKEREK DR SZALAI ERZSÉBET

3 KEZDETBEN → SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT
KÉSŐBB JELENT MEG A VÁLLALATI CSŐDELJÁRÁS DR SZALAI ERZSÉBET

4 RÉGMÚLT : a gyökerek R. jogi, BÁR mint csőd Ø, DE
XII táblás törvényekben: „Ahogy a nyelv szólott, úgy legyen kötelezve” „Adós fizess!” jog parancsa DR SZALAI ERZSÉBET

5 Nem teljesítés esetén →
szerződésszegés + a társadalom erkölcsi rendjének megsértése =(in iuria) jogellenesség elkövetése KÖVETKEZMÉNY: büntetés DR SZALAI ERZSÉBET

6 DR SZALAI ERZSÉBET

7 MAGYARORSZÁG Első: CSŐDÜLETRŐL SZÓLÓ ÉVI XXII. tc.) majd évi XVII. tc. DR SZALAI ERZSÉBET

8 közötti időszakról DR SZALAI ERZSÉBET

9 Jogi háttér 1991. évi XLIX. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( Cstv.) DR SZALAI ERZSÉBET

10 CSŐDELJÁRÁS CÉL… DR SZALAI ERZSÉBET

11 MIKOR ÉS KI KEZDEMÉNYEZHETI?
CSAK ADÓS !!! (jogi képviselet kell) DR SZALAI ERZSÉBET

12 megindítása M/F Törvényszékhez intézett kérelemmel DR SZALAI ERZSÉBET

13 csődeljárás illetéke jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek: 50 e Ft jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében 30 e Ft Itv.44. § (1) 2013.I.1-től

14 BENYÚJTÁS 2015.I. 1-től !!! a bíróság és a fél egymással kapcsolatot elektronikus úton tartja Kérelem benyújtása elektronikus nyomtatványon! DR SZALAI ERZSÉBET

15 MEDDIG NEM KÉRHETŐ? korábbi csődeljárás elrendelésekor fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezői igény kielégítése Ø, és a jogerős befejezésének közzétételétől 2 év Ø telt el, vagy korábbi csődeljárás iránti kérelmét a bíróság hivatalból elutasította, és a jogerős végzés közzétételétől 1 év még nem telt el. DR SZALAI ERZSÉBET

16 Az Országos Bírósági Hivatal elektronikus nyilvántartást vezet a jogerősen még el nem bírált csődeljárás iránti kérelmekről

17 KÉRELEM ELUTASÍTÁSA Pl:
eredménytelen hiánypótlásra felhívás legfőbb szerv előzetes egyetértése Ø adós ellen felszámolási eljárás indult, végzést hoztak stb. DR SZALAI ERZSÉBET

18 ADÓS KEZDEMÉNYEZÉSE 1 mnapon belül ideiglenes fizetési haladék (V) CK-ben közzététele innen cs.a. 5 MNAPON BELÜL MEGVIZSGÁLÁS DR SZALAI ERZSÉBET

19 Ha abban valótlant közölt az adósi benyújtó 100 e -2M-ig
Ha abban valótlant közölt az adósi benyújtó 100 e -2M-ig !!! bírsággal sújtja DR SZALAI ERZSÉBET

20 ADÓS BEADVÁNYA HIÁNYOS?
HIÁNYPÓTLÁSRA 5 mnap xxxx DR SZALAI ERZSÉBET

21 CSŐDELJÁRÁS KEZDŐ IDŐPONTJA
elrendeléséről szóló V közzétételének napja DR SZALAI ERZSÉBET

22 VÉGZÉSBEN Pl: Moratórium ideje
hitelezőknek felhívás: - fennálló követeléseiket a V közzétételétől számított 30 napon belül - csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket 8 mnapon !!!! belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. DR SZALAI ERZSÉBET

23 ADÓS hitelezőit a V közzétételétől számított 5 mnapon belül
- közvetlenül is értesíti országos napilapban (ha ilyennel rendelkezik) honlapján is a cs.elrendeléséről EBBEN FELHÍVJA - követelés-bejelentésre és az azt megalapozó okiratok csatolására - nyilvántartásba-vételi díj megfizetésére (1% – min 5 e, max 100 e Ft) DR SZALAI ERZSÉBET

24 vagyonfelügyelő - az adós bevonásával
Külön-külön NYT-ba veszi a követeléseket adóst és a hitelezőket a besorolásról és a NYT-ba vett követelés összegéről haladéktalanul értesíti DR SZALAI ERZSÉBET

25 ismételten is kiszabható
A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét 100 E Ft-tól 500 e Ft-ig terjedő bírsággal sújtja, ha a vagyonfelügyelővel szemben együttműködési kötelezettségét nem teljesíti. ismételten is kiszabható DR SZALAI ERZSÉBET

26 HITELEZŐI BESOROLÁSRA észrevételtétel min. 5 munkanapos HI
vagyonfelügyelő dönt 3 MNAPON BELÜL értesíti a hitelezőt + adóst, akik a tudomásszerzéstől 5 mnapon belül nyújthatnak be kifogást a bírósághoz max 8 mnapon belül V-el határoz. (fellebbezés Ø) xxxx DR SZALAI ERZSÉBET

27 ADÓS HITELEZŐIT ÖSSZEHÍVJA EGYEZSÉGI TÁRGYALÁSRA
csődeljárás kezdő időpontjától 60 !!!! napon belüli időpontra meghívót + mellékleteit legalább 8 mnappal T. előtt meghívottaknak, T. miatt hirdetmény a fizetési haladék közzétételétől számított 8 mnapon belül / 2 országos napilapban is, cég honlapján is (ha van honlapja) közzé kell tenni. ELMULASZTOTTÁK? → bírság DR SZALAI ERZSÉBET

28 Az egyezségi javaslat megismerhetőségét a hitelezők számára a tárgyalás időpontját 5 mnappal megelőzően biztosítani kell! DR SZALAI ERZSÉBET

29 MORATÓRIUM (fiz.haladék)
közzétételét követő 120. !!!! napot követő második munkanap 0 óráig !!!!!!!! + Igen szavazatok többség esetén a csődeljárás kezdő időpontjától → max. 240 !!!!!! napig 2/3 esetén → max 365 napig CÉL: csődvagyon megőrzése az egyezség érdekében DR SZALAI ERZSÉBET

30 Mt. munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt

31 MIRE NEM VONATKOZIK A MORATÓRIUM?
DR SZALAI ERZSÉBET

32 Adós jogosulatlanul teljesít?
Bíróság adós vezetőjét pénzbírsággal sújtja MÉRTÉKE: a kifizetett összeg 10%-a. DR SZALAI ERZSÉBET

33 MORATÓRIUM HOSSZABBÍTÁSA
bíróság 5 mnaponbelül V-el dönt → FELLEBBEZÉS Ø DR SZALAI ERZSÉBET

34 EGYEZSÉG (az adós megállapodik a hitelezőkkel → jkv)
DR SZALAI ERZSÉBET

35 Csődeljárás befejezése
Az egyezségi tárgyalás eredményét 5 munkanapon belül - meghosszabbított fizetési haladék esetén pedig legkésőbb annak lejártát 45 nappal megelőzően - köteles az adós gazdálkodó szervezet vezetője a bíróságnak bejelenteni. DR SZALAI ERZSÉBET

36 KÉSIK vagy elmulasztja?
100 e e. pénzbírság xxxx DR SZALAI ERZSÉBET

37 Kérelem 1x 3 mnapos határidővel hiánypótlásra visszaadható
bíróság az egyezség jóváhagyásáról a kérelem beérkezésétől számított 15 mnapon belül dönt Kérelem 1x 3 mnapos határidővel hiánypótlásra visszaadható DR SZALAI ERZSÉBET

38 Ha az EGYEZSÉG NEM JÖTT LÉTRE vagy tv-be ütköző?
bíróság a csődeljárást megszünteti → felszámolási eljárásban az adós fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg és elrendeli az adós felszámolását. xxxxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET

39 ÖSSZEHASONLÍTÁSA - CÉL CSŐDELJÁRÁS FELSZÁMOLÁS VÉGELSZÁMOLÁS
- KEZDEMÉNYEZŐK ELJÁRÓ BÍRÓSÁG ÉS A DÖNTÉS FORMÁJA, HELYE Mely személy vesz részt, ki nevezi ki, honnan? (v,f,v) DR SZALAI ERZSÉBET


Letölteni ppt "CSŐDELJÁRÁS és Felszámolási eljárásról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések