Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Somogyi Ferenc dr. Andris Ildikó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Somogyi Ferenc dr. Andris Ildikó"— Előadás másolata:

1 Somogyi Ferenc dr. Andris Ildikó
Gondolatok a csődszabályozás változásaival kapcsolatos vagyonfelügyelői feladatok elvégzéséhez Somogyi Ferenc dr. Andris Ildikó

2 „ Minden üzleti kapcsolat alapja a bizalom
„ Minden üzleti kapcsolat alapja a bizalom. Az embernek a kereskedelmi és üzleti világban elfoglalt helyét a bizalomnak az a foka határozza meg, amellyel ő van mások iránt, és amit azok tanúsítanak vele szemben. „ / William J.H. Boetcker /

3 A gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alatt alakult / megszűnt cégek
rendszerváltást követően megalkotott Gt. hatálya alatt között társaság alakult a társaságok majd fele szűnt meg, valamely, a törvény által szabályozott megszűnési formában, csődeljárással, felszámolási eljárással vagy végelszámolás keretében a statisztika szerint a gyakorisági sorrend a következő: 1.) felszámolási eljárások 2.) végelszámolások 3.) csődeljárások száma a vizsgált időszakban és ban is mindössze néhány

4 A közzétett új csődök, fel- és végelszámolási eljárások száma 1996. 01
A közzétett új csődök, fel- és végelszámolási eljárások száma között

5 A közzétett új felszámolási eljárások száma 1996. 01. 01-2008. 12. 31
A közzétett új felszámolási eljárások száma között

6 A Csődtörvény 2009-es módosításának fő irányai
csődeljárás teljes újraszabályozása felszámolási eljárás szabályainak változása a tervezet a fentieken kívül számos ponton kisebb mértékben módosítja a Cstv-t egyrészt az időközben megváltozott jogszabályi környezethez igazítás érdekében másrészt az eljárási határidők rövidítése céljából szövegpontosításokat is eszközöl a belső koherencia megteremtése érdekében

7 Konklúzió a hatályos szabályozás alapján
a hatályos jogrendszerünkben a csődeljárás a gyakorlatban nem került alkalmazásra sokkal nagyobb igény lenne hitelezői oldalról a csődeljárásra, mint amennyi a valóságban megindul a gazdasági- jogi környezet sem megfelelő: jelenleg a reorganizáció alatt lévő társaság minden támogatásból, pályázatból ki van zárva

8 Tavaszi csődök Az Egyesült Államokban, és Nyugat- Európában közismert fogalom a cégekkel kapcsolatban, hogy „csődbe menekül”. Magyarországon ezt a fogalmat nem használjuk, hiszen maga a jogintézmény sincs elterjedve. Az elmúlt időszakban volt néhány, a köz- véleményt is foglalkoztató, csődvédelmet kérő cég: Egy nagy autókereskedő- cég:

9 Országos szinten egészségügyi intézményeket működtető cégcsoport:

10 A csődeljárás céljai válsághelyzetben tényleges lehetőséget biztosítson adósnak és hitelezőknek egyezség megkötéséhez a menedzsment és a tulajdonosok ellenőrzött körülmények között dolgozhatnák ki a cég reorganizációs tervét biztosítani a működést az átmeneti időszakra és a munkahelyek legalább részbeni megőrzését a csődeljárások segítsék elő a felszámolási eljárások számának csökkenését

11 A Cstv. módosítás ????? Jelentős változások a célok érdekében DE !!!!
A csőd alatt keletkezett hitelezői igények megtérülésének kérdését megkerüli Kérdés: a szállítók fenntartják-e a működést a csőd eljárás alatt?

12 MERRE TARTUNK?

13

14 Csődeljárás legfőbb módosításai
- a csőd mindent előz (még a felszámolási eljárás iránti kérelmet is) - a csőd egyirányú utca egyezség, vagy felszámolás - a hitelezői igények bejelentése a vagyonfelügyelőnek regisztrációs díj befizetés a vagyonfelügyelőnek a formanyomtatványok - IRM 33/2009 (VIII. 26.) sz Magyar Közlöny (kozlonykiado.hu)

15 További jelentős változások
Ideiglenes fizetési haladék (moratórium) jellemzői: bíróság által automatikusan engedélyezett adós kérelme esetén (beérkezés napján elbírál 0 órától a Cégközlönyben frissít) hitelezői kérelem esetén 5napos hat. idök - bíróság általi közzétételétől kezdve érvényesül Változnak még: - egyezségkötés szabályai (eddigi lejárt/ nem lejárt követelések helyett különbségtétel: biztosított/ nem biztosított követelés) - vagyonfelügyelő szerepe, jogköre növekszik (aktívan részt vesz a hitelezői igények visszaigazolásában, minősítésében )

16 A Csődmoratórium A csődmoratórium:
- a csődeljárás elrendelésétől csődvédelmet jelent az adósnak a hitelezők követelés-érvényesítésével szemben - főszabály: tilos a hitelezők számára moratórium előtti kifizetéseket teljesíteni, az adós ellen igényeket érvényesíteni, azonnali beszedési megbízásokat teljesíteni stb. – meghosszabbítható a hitelezők konszenzusa esetén a meghosszabbítás végső határideje egy év Csödmoratórium

17 Moratórium hosszabbítás
Lejárat előtt 8 nappal kell megküldeni a Bíróságnak a jegyzőkönyveket, a hitelezők cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozataival együtt A hosszabbítás feltételei: - 180 napra: a hitelezők felének csoportonkénti többségét külön-külön támogatja - 365 napra: a hitelezők 2/3-ának csoportonkénti többségét külön-külön támogatja

18 Ha a vég közeleg… Ha esély sincs a megegyezésre:
- az esetek többségében a csődszakasz jóval rövidebb lehet, (okai: a hitelezők kevesebb haladékot adnak az adósnak, /rögtön az eljárás elején kiderül: a vállalkozásnak olyan nagy adósságállománya van, hogy nincs esély a megegyezésre.) Ekkor a vagyonfelügyelő feladata: - az adós meglévő vagyonának megőrzése - a veszteségforrások csökkentése - az adós és egyes hitelezők csalárd vagyonkimentési technikáinak megakadályozása - a felszámolási eljárásba való átmenet biztosítása

19 A vagyonfelügyelő szerepe és jogköre
- szerepe és jogköre nagyobb lesz, mint a hatályos szabályozásban, az eddigieken túl: - aktív szerepe lesz a hitelezői igények besorolásában - hitelezők a fizetési moratórium meghosszabbítását ahhoz is köthetik, hogy a vagyonfelügyelő teljes jogkörű ellenőrzést kapjon az adós kötelezettségvállalásaira,ezt törvényellenes kifizetések esetén is kezdeményezhetik( a vezető bírságolható többségi tulajdonost kezesi felelősség terheli) - az adós gazdálkodását sajátos szabályok szerint a vagyonfelügyelő ellenőrzi, kötelezettségvállalásait jóváhagyja

20 Hitelezői igények ÚJ!!!  Be kell jelenteni a hitelezőknek 30 napon belül, illetve a csőd alattiakat 3 munkanapon belül (adóssal folyamatosan egyeztetni a számlakifizetéseket)  Regisztrációs díjat kell fizetni a hitelezői igény %-át (min – max )  NEM a bíróságra, hanem a vagyonfelügyelő cég számlájára (számla nyitás) A költségeire és a vagyonfelügyelői díjra használható

21 Követelések visszaigazolása
Munkabérek, bérjellegű juttatások, járadékok, közmű díjak, bankszla vezetés díja, vagyonfelügyelő díjra(?) nem vonatkozik a moratórium Elismert követelések Biztosított (zálog, óvadék vagy biztosítéki célú vételi jog, ill. végrehajtási jog) Nem biztosított Visszaigazolás – az összeg mellett szavazat számot kell a hitelezővel közölni A visszaigazolás kifogással támadható (Bíróság 8 napon belül dönt) Vitatott követelések maradhatnak, az egyezségben nem vesznek részt, tartalékot kell képezni rájuk

22 A vagyonfelügyelői díj sávos
forintig 2 %-a, de legalább forint, forinttól – forintig 1, 5 %, forinttól – forintig 1 %, forint felett 0, 5 %. ( = ,5%) - Az egyezség jóváhagyása esetén a vagyonfelügyelőt a (3) bekezdés szerinti díj további 25 %-a, de legalább forint illeti meg.

23 Hitelezői választmány
Hitelezői választmány a csődeljárásban - a hitelezői választmányt a hitelezők 1/3 alakíthat de a szavazatok több, mint felével kell rendelkezniük - vezető testületére, létrehozatalára, megszüntetésére - a tagokat képviselő jogosítványaira vonatkozó szabályok is pontosításra kerültek, mind a csődeljárásban, mind pedig a felszámolási eljárásban

24 A csődeljárás menete Vagyonfelügyelő feladata
- hitelezői igények visszaigazolása HALADÉKTALANUL - a hitelezői tábla a hitelezők számára MEGISMERHETŐ - részt vesz a tárgyalásokon I. tárgyalás 45 napon belül!!! - jegyzőkönyv ellenjegyzése - egyezségi javaslatot: vagyonfelügyelő és hitelezői választmány is ellen jegyzi - hiánypótlás egy alkalommal 3 munkanap hi-vel

25 Az egyezségkötés szabályai
Sikeres az egyezség: - ha az adós sikeres tárgyalásokat folytat a hitelezőkkel - egyezség keretében állapodik meg velük: - az adósság rendezésének feltételeiről - az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről - esetleg a követelések fejében az adós gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről - kezességvállalásról és egyéb biztosítékokról - az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadásáról - továbbá mindarról, amit az adós és a hitelezők az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében szükségesnek tartanak, ide értve az egyezség végrehajtása ellenőrzésének módját is

26 Sikertelen egyezség Sikertelen egyezség esetén:
- a tárgyalásokat le kell zárni, a bíróságot értesíteni kell - bíróság dönt a csődeljárás megszüntetéséről, és a fizetésképtelenséget HIVATALBÓL állapítja meg - a vagyonfelügyelő megbízatása – ideiglenes vagyonfelügyelőre vonatkozó jogosítványokkal és díjazással – a felszámoló tevékenységének megkezdéséig meghosszabbodik (díjelőlegzés az adós részéről) - adós és a vagyonfelügyelő is köteles a számlavezetőnek a csődeljárást befejező végzés bemutatni

27 Egyezségkötés szabályai a módosítás szerint
Egyezség akkor köthető, - ha az adós az egyezséghez a szavazati joggal rendelkező hitelezőktől - a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályokban - a szavazatok többségét külön-külön megkapta. Az egyezségi tárgyaláson szavazati joggal rendelkezik az a hitelező, aki - határidőben bejelentette hitelezői igényét, és - a nyilvántartásba vételi díjat megfizette, valamint - követelése elismert vagy nem vitatott követelésként került nyilvántartásba

28 Az egyezségkötés határidői
A tárgyalás eredményét 5 munkanapon belül kell a bíróságra benyújtani Meghosszabbított fizetési haladék esetén pedig annak lejártát 45 nappal megelőzően kell benyújtani Késedelem vagy mulasztás esetén Ft bírság az adós gazd. szervezet vezetőjének – a vagyonfelügyelőnek erre fel kell hívni a figyelmet (trv. nem írja elő)

29 Szavazatok számitása - a minden 100 000 forint elismert/nem vitatott
követelésként nyilvántartásba vett követelés után egy szavazat - a 100 000 forint alatti követelések hitelezői is egy szavazattal rendelkeznek -negyedrész értékű szavazatok, - kategóriák szerinti csoport képzés

30 Negyedrész értékű szavazatok
Negyedakkora mértékben kell figyelembe venni azokat a követeléseket, amelyek jogosultja: - gazdálkodó szervezet, amelyben az adós legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezik, - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, - gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja, - azon követelések, amelyek az adós által a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően kevesebb, mint 180 nappal megelőző tartozásátvállalásából erednek, vagy amelyek jogosultja olyan hitelező, akire az adós a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően kevesebb mint 180 nappal valamely követelését engedményezte.

31 Egyszerűsödő egyezség
Az egyezségkötés egyszerűbb lesz, mert: - összességében: ellenőrzöttebb és dokumentáltabb lesz a folyamat, mind a vagyonfelügyelő, mind a hitelezők, mind pedig a bíróság által - az egyes hitelezői osztályokban a követelésarányosan számított többség már elegendő a szabályszerű egyezséghez - a hatályos garanciális szabály megtartása: az egyezségből kimaradó/ nem támogató hitelezők számára sem lehet az egyezség diszkriminatív - a törvényes feltételek megléte esetén az egyezséget a bíróság hagyja jóvá - jóváhagyás esetén befejeződik a csődeljárás - a jogerős végzés közzétételével szűnik meg a fizetési haladék, kezdődik meg a csődegyezség végrehajtása - ha az egyezség nem felel meg a törvényes feltételeknek vagy a szükséges arányú hitelezői jóváhagyás hiányzik: a csődeljárás sikertelenül fejeződik be

32

33 „ Az akadályok azok a félelmetes dolgok, amikre csak akkor figyelsz, ha leveszed a szemed a célról „
/ Hannah Moore / Köszönjük a figyelmet! Készítette: Somogyi Ferenc dr. Andris Ildikó Csapó Gábor

34


Letölteni ppt "Somogyi Ferenc dr. Andris Ildikó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések