Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Nehéz- Posony Márton ügyvéd Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE FIZETÉSKÉPTELENSÉG ESETÉN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Nehéz- Posony Márton ügyvéd Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE FIZETÉSKÉPTELENSÉG ESETÉN."— Előadás másolata:

1 Dr. Nehéz- Posony Márton ügyvéd Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE FIZETÉSKÉPTELENSÉG ESETÉN

2  Jogutód nélküli megszűnés esetén (kivéve a végelszámolást) a hitelezők kártérítési igényt érvényesíthetnek  a kielégítetlen követeléseik erejéig  a vezető tisztségviselőkkel szemben,  feltéve, hogy a fizetésképtelenségi helyzetben a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe  a szerződésen kívül okozott kár szabályai szerint:  mentesül, ha bizonyítja, hogy nem volt felróható;  ha előre látta vagy látnia kellett a kárt. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGI ALAKZATA Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó | www.nehez-posony.hu

3  A kényszertörlés az eredménytelen törvényességi felügyeleti eljárás következménye.  A jogerős lezárást követő 90 napon belül (jogvesztő határidő) a hitelező kérheti  annak megállapítását, hogy az elrendelést megelőző 3 éven belüli vezető tisztségviselők  tevékenységüket nem a hitelezői érdekek elsődlegessége alapján jártak el, és  ezzel csökkent a cég vagyona, vagy  tudatosan meghiúsították a hitelezői követelések kielégítését. KÉNYSZERTÖRLÉS Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó | www.nehez-posony.hu

4  Vezető tisztségviselő az is, aki a cég döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt;  Egyetemleges felelősség (több károkozó esetén)  Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte: az az időpont, amelytől kezdve a cég vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a cég nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. FOGALMAK Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó | www.nehez-posony.hu

5  A keresetben a hitelező kérheti, hogy a bíróság kötelezze a cég volt vezetőjét a kényszertörlési eljárásban bejelentett, de az eljárásban meg nem térült követelései kiegyenlítésére.  A kényszertörlési eljárás során a cégbíróság deríti fel, hogy a cégnek van-e vagyona, ha igen, kezdeményezi a felszámolási eljárást (a hitelezők ekkor ennek során jelenthetik be igényeiket). A HITELEZŐ KERESETE Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó | www.nehez-posony.hu

6  Bizonyítani kell, hogy az elvárható valamennyi intézkedést megtette  a hitelezői veszteségek csökkentése és  a legfőbb szerv intézkedése kezdeményezése érdekében.  Ha a beszámolási kötelezettségeit nem teljesíti, a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell. MENTESÜLÉS A FELELŐSSÉG ALÓL Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó | www.nehez-posony.hu

7  A megállapítási pert a felszámolás alatt azok ellen lehet megindítani, akik a felszámolás kezdő időpontját megelőző 3 évben vezető tisztségviselők voltak;  Ennek lehetőségéről a felszámoló köteles tájékoztatni a hitelezőket (választmányt, képviselőt, bármely hitelezőt);  A marasztalási pert külön kell megindítani a felszámolás lezárását követő 60 napon belül;  Vagy a közbenső mérleg alapján a megállapítási perben lehet követelni a volt vezető marasztalását. SPECIÁLIS SZABÁLYOK FELSZÁMOLÁS(I ELJÁRÁS) SORÁN Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó | www.nehez-posony.hu


Letölteni ppt "Dr. Nehéz- Posony Márton ügyvéd Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE FIZETÉSKÉPTELENSÉG ESETÉN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések