Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezető tisztségviselők felelőssége fizetésképtelenség esetén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezető tisztségviselők felelőssége fizetésképtelenség esetén"— Előadás másolata:

1 A vezető tisztségviselők felelőssége fizetésképtelenség esetén
Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda

2 A vezető tisztségviselő általános felelősségi alakzata
Jogutód nélküli megszűnés esetén (kivéve a végelszámolást) a hitelezők kártérítési igényt érvényesíthetnek a kielégítetlen követeléseik erejéig a vezető tisztségviselőkkel szemben, feltéve, hogy a fizetésképtelenségi helyzetben a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe a szerződésen kívül okozott kár szabályai szerint: mentesül, ha bizonyítja, hogy nem volt felróható; ha előre látta vagy látnia kellett a kárt. Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó |

3 Kényszertörlés A kényszertörlés az eredménytelen törvényességi felügyeleti eljárás következménye. A jogerős lezárást követő 90 napon belül (jogvesztő határidő) a hitelező kérheti annak megállapítását, hogy az elrendelést megelőző 3 éven belüli vezető tisztségviselők tevékenységüket nem a hitelezői érdekek elsődlegessége alapján jártak el, és ezzel csökkent a cég vagyona, vagy tudatosan meghiúsították a hitelezői követelések kielégítését. Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó |

4 Fogalmak Vezető tisztségviselő az is, aki a cég döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt; Egyetemleges felelősség (több károkozó esetén) Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte: az az időpont, amelytől kezdve a cég vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a cég nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó |

5 A hitelező keresete A keresetben a hitelező kérheti, hogy a bíróság kötelezze a cég volt vezetőjét a kényszertörlési eljárásban bejelentett, de az eljárásban meg nem térült követelései kiegyenlítésére. A kényszertörlési eljárás során a cégbíróság deríti fel, hogy a cégnek van-e vagyona, ha igen, kezdeményezi a felszámolási eljárást (a hitelezők ekkor ennek során jelenthetik be igényeiket). Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó |

6 Mentesülés a felelősség alól
Bizonyítani kell, hogy az elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezői veszteségek csökkentése és a legfőbb szerv intézkedése kezdeményezése érdekében. Ha a beszámolási kötelezettségeit nem teljesíti, a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell. Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó |

7 Speciális szabályok felszámolás(i eljárás) során
A megállapítási pert a felszámolás alatt azok ellen lehet megindítani, akik a felszámolás kezdő időpontját megelőző 3 évben vezető tisztségviselők voltak; Ennek lehetőségéről a felszámoló köteles tájékoztatni a hitelezőket (választmányt, képviselőt, bármely hitelezőt); A marasztalási pert külön kell megindítani a felszámolás lezárását követő 60 napon belül; Vagy a közbenső mérleg alapján a megállapítási perben lehet követelni a volt vezető marasztalását. Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda | Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd, adótanácsadó |


Letölteni ppt "A vezető tisztségviselők felelőssége fizetésképtelenség esetén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések