Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben Dr. Kothencz Éva Közbeszerzési szakértő Hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben Dr. Kothencz Éva Közbeszerzési szakértő Hivatalos közbeszerzési tanácsadó."— Előadás másolata:

1 Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben Dr. Kothencz Éva Közbeszerzési szakértő Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 Az előadás felépítése  A közbeszerzési törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXXVIII. törvény (Kbt.-mód.) hatályba lépése  A Kbt.-mód. főbb célkitűzései, intézkedései  Az ajánlati felhívást érintő módosuló rendelkezések  Kizáró okok és az alkalmasság igazolásának új szabályai  Ajánlattételt érintő módosítások  A szerződés teljesítésével kapcsolatos módosítások  Egyszerű eljárás szabályainak változása

3 A Kbt. módosításának hatályba lépése

4 A 2010. évi LXXXVIII. törvény  A módosítás a MK 2010. augusztus 12.-i, 131. számában jelent meg;  Kétlépcsős hatályba lépés: A Közbeszerzések Tanácsára vonatkozó szabályok a kihirdetést követő 8. napon léptek életbe;  Főszabály szerinti hatályba lépés: 2010. szeptember 15.  Átfogó módosítás; 90 §-ból áll  Részletes indokolás

5 A módosítással elérni kívánt célok  Összetett célrendszer; (1) Kis- és középvállalkozások részvételének elősegítése - Ajánlati felhívások alkalmassági követelményeinek enyhítése; - Kötelező részajánlat kiterjesztése; - Adminisztratív terhek enyhítése; - Ajánlattételre vonatkozó formai előírások enyhítése - Teljesítési biztosítékokra vonatkozó szabályozás

6 A módosítással elérni kívánt célok (2) Az eljárások eredményességének előmozdítása - Hiánypótlás szabályainak módosítása - Számítási hiba szabályainak változtatása - Felvilágosítás kérés módosított rendelkezései - Kötelező eredménytelenné nyilvánítási szabály hatályon kívül helyezése

7 A módosítással elérni kívánt célok (3) A körbetartozások enyhítése - Új kötelező kizáró ok az alvállalkozóiknak nem vagy késedelmesen teljesítő ajánlattevőkkel szemben; - Teljesítés szabályainak módosítása; (rész)számlából először az alvállalkozót kell kielégíteni; - 25%-ot meghaladó alvállalkozót kötelező ajánlattevőnek minősíteni többszintű alvállalkozói lánc korlátozása

8 A módosítással elérni kívánt célok (4) Az eljárások olcsóbbá és gyorsabbá tétele - Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonási kötelezettségének eltörlése; - Kötelező hirdetményellenőrzés eltörlése; - Szerződéskötési moratórium csökkentése; - Egyszerű eljárás szabályainak változása három ajánlattevőnek közvetlenül megküldhető felhívás

9 A módosítással elérni kívánt célok (5) Korrupció elleni intézkedések - GVH felé történő szignalizációs kötelezettség szabályainak pontosítása; - Átláthatóság fokozása (felolvasólap bontási eljáráson történő megismerése; ajánlatokba történő betekintés szabályozása); - Jogorvoslati eljárást kérelmezők körének kiterjesztése a szakmai kamarákra, ajánlattevői érdekképviseleti szervekre

10 Az ajánlati felhívást érintő változások

11 Kötelező részajánlat  Cél: kkv-k sikeres részvételének elősegítése  Változás: alkalmazás köre bővül Valamennyi ajánlatkérő köteles megvizsgálni a részekre történő ajánlattétel lehetőségét;  Feltételek: - ha a beszerzés természete lehetővé teszi és - Annak lehetővé tétele nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését - Annak lehetővé tétele nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését és - nem érinti negatívan a beszerzés megvalósításának körülményeit, az áru minőségét, vagy a teljesítés körülményeit. ! Nem tehető kötelezővé a beszerzés valamennyi részére történő ajánlattétel

12 Teljesítési és egyéb biztosítékok Célja: kkv-k könnyebb ajánlattételének elősegítése; kkv-k könnyebb ajánlattételének elősegítése; érvénytelen ajánlattétel esélyének csökkentése érvénytelen ajánlattétel esélyének csökkentése Lényege: teljesítési biztosítékok maximalizálása, funkcióik rögzítése (Kbt. 53/A.§) - Kbt. rögzíti a rendelkezésre bocsátás időpontját; - Meghatározza, hogy milyen jogsértő eseményre nyújtanak fedezetet; - Egyszerre nem kérhető meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték

13 Teljesítési és egyéb biztosítékok  Teljesítési és jólteljesítési biztosíték maximális mértéke: 5% (alapja: az Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás);  Teljesítési biztosíték: fedezetet nyújt, ha az ajánlattevő saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg a munkát vagy megkezdi, de nem fejezi be; - A szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani; - Nem minősül teljesítési biztosítéknak a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér;  Jólteljesítési biztosíték: a jótállási kötelezettséget biztosítja; - A jótállási kötelezettség kezdetén kell rendelkezésre bocsátani

14 Kizáró okok

15 Kizáró okok változásai  Változás: kizáró okokban és az igazolás rendjében!  Új kizáró ok: lásd Kbt. 60. § (1) bek. i) pont  Célja: körbetartozás visszaszorítása Lényege: alvállalkozóval szembeni fizetési kötelezettsége 10%-át meghaladó részét nem teljesítette vagy késedelme a 15 napot meghaladja úgy, hogy az ajánlatkérő határidőben teljesített; Feltétele: Jogerős határozat megállapította; Alkalmazása: szeptember 15-ét követően kötött szerződésekkel kapcsolatban Kizárás időtartama: határozat keltezésétől számított két év

16 Kizáró okok változásai  Nem jelent kizárást a hatályos 62. § (1) bek. a) pontja szerinti eset (lásd korábbi – 3 évnél nem régebbi – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amit az AK bizonyítani tud)  Módosul a hamis adatszolgáltatással kapcsolatos kizáró ok (Kbt. 62. § (2) bek. b) pont); - Csak akkor kell kizárni az ajánlattevőt hamis adatszolgáltatás miatt, ha releváns adatról nyilatkozik hamisan;

17 Kizáró okok igazolása  Módosítás célja: egyszerűsítés  „régi rendszer”: kizáró okok igazolása az ajánlatban történik és nem utólag;  Igazolásokra vonatkozó általános szabály: Kbt. 20/A. §  Az ajánlatkérő nem kérheti azon adatok igazolását, amelyet - elektronikus, - nyilvánosan elérhető - közhiteles vagy hatósági adatbázisból - ingyenesen ellenőrizni tud  Kbt. rögzíti az ellenőrzés (az adatbázisba való betekintés időpontját) és a dokumentálás módját.

18 Kizáró okok igazolása  Köztartozások fenn nem állása a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szerepléssel is „igazolható”; ajánlatkérő ellenőrzi; ajánlatkérő ellenőrzi;  Foglakoztatási jogszabálysértésekkel kapcsolatos kizáró ok igazolási módja: továbbra is az AK ellenőrzi az illetékes hatóságok honlapján (OMMF, APEH); - ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetés időpontjára nézve kell megfelelni; - ha a jogszabálysértés korábbi, mint az eredményhirdetés időpontja előtti két év, az ajánlattevő részt vehet; Igazolásnak tartalmában kell megfelelnie és alkalmasnak lennie a kizáró ok fenn nem állásának igazolására!

19 Alkalmasság

20 Alkalmasság és igazolása  Pénzügyi alkalmasság: - Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat (Kbt. 66. § (1) bek. a) pont) legfeljebb 2 évre kérhető (hirdetmény feladásától visszafelé számítva); - Jogelőd számviteli beszámolójával is igazolható az alkalmasság (66. § (1) bek. b) pont); - Forgalom helyett „árbevétel” (66. § (1) bek. c) pont)

21 Alkalmasság és igazolása  Újonnan piacra lépők alkalmasságának igazolása: árbevétellel jogosult igazolni az alkalmasságot, ha azért nem rendelkezik a megkövetelt időszakra pénzintézeti nyilatkozattal és beszámolóval, mert később kezdte meg működését; árbevétellel jogosult igazolni az alkalmasságot, ha azért nem rendelkezik a megkövetelt időszakra pénzintézeti nyilatkozattal és beszámolóval, mert később kezdte meg működését; Feltéve ha: - az ajánlattevő árbevétele eléri az adott beszerzés becsült értékét; - alvállalkozó árbevétele eléri az adott beszerzés becsült értékének 10%-át

22 Alkalmasság és igazolása; módosuló fogalmak  Alvállalkozó fogalmának módosítása; - oka: 2009. áprilisi Kbt. módosítás túlzottan kiszélesítette az alvállalkozók fogalmi körét; - Kiindulópont változatlan: alvállalkozó az, aki a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által közvetlenül bevontan részt vesz - Életszerű kivételeket teremt az alvállalkozók fogalma alól nem minősül alvállalkozónak, aki kizárólagos jog alapján végzi a tevékenységét; kizárólagos jog alapján végzi a tevékenységét; Gyártó, forgalmazó, alapanyag-szállító,építőanyag-szállító Gyártó, forgalmazó, alapanyag-szállító,építőanyag-szállító Munkaviszonyban, egyéb foglakoztatási jogviszonyban állók Munkaviszonyban, egyéb foglakoztatási jogviszonyban állók

23 Alkalmasság és igazolása; módosuló fogalmak  Erőforrás szervezet fogalmának módosítása; oka: egyértelmű elhatárolás az ajánlattevőktől  Erőforrás szervezet: az szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik az alvállalkozók fogalmából kivett szervezetek közé, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt,

24 Alkalmasság és igazolása  Erőforrás szervezetnek ugyanúgy kell igazolni az alkalmasságot függetlenül attól, hogy fennáll az ajánlattevő és közte meghatározó befolyás vagy sem;  Ajánlattevő jogosult az alvállalkozó fogalmából kivett szereplőket is alvállalkozónak minősíteni;  Alkalmasság 10% alatti alvállalkozóval is igazolható;  Ajánlatkérő nem jogosult a 10% feletti alvállalkozókra olyan alkalmassági előírást tenni, amelyet az ajánlattevőkre nem írt elő.;  66. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti alkalmassági igazolásokat az ajánlatkérő jogosult csak az ajánlattevő tekintetében előírni.

25 Az ajánlattételt érintő módosítások

26 Az ajánlat  Kbt. 70. §-át érintő módosítások - többes megjelenést tiltó szabály pontosítása; - ha egy alvállalkozó a beszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben vesz részt a szerződés teljesítésében, közös ajánlattevőként kell feltüntetni! - Részvételi arány számításának alapja: beszerzés Áfa nélkül számított ellenértékéből való részesedés; - Felolvasólap kötelező

27 Az ajánlatra vonatkozó formai előírások  Kbt. 70/A.§-a  Cél: túlzott formai előírások korlátozása - Részletesen meghatározza az ajánlattal kapcsolatos formai követelményeket - Lényege: ajánlatkérő ennél kevesebbet előírhat, de szigorúbb nem lehet; - Megközelítés: közjegyzői okiratokra vonatkozó formai előírások

28 Az ajánlatra vonatkozó formai előírások  Formai kellékek: - Zsinórral összefűzve - Csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó oldalához rögzíteni; - Matricát lebélyegezni és aláírni - Előírások az oldalszámozásra - Tartalomjegyzék előírása; az alapján megtalálhatóak legyenek a dokumentumok

29 Üzleti titok, nyilvánosság  Kbt. 73. §: Elkülönített módon kell elhelyezni az ajánlatban;  Új elem: üzleti titoknak minősíthető az értékelésre kerülő részszempontok szerinti megajánlások alapjául szolgáló részinformáció (pl. árazatlan költségvetés);  Kbt. 80. §: felolvasólapba való betekintést ha a bontáson jelenlévő személy kéri, haladéktalanul lehetővé kell tenni

30 A szerződés teljesítésével kapcsolatos módosítások

31 Szerződés teljesítése  Szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie vagy a nyertesek kizárólagos részesedésével létrehozott projekttársaságnak (Kbt. 304. §);  Változás: a szerződést teljesítheti a nyertes jogutódja is, ha jogutódlással szűnt meg!  Teljesítésben résztvevők: kizárólag az ajánlatban megjelölt 10 % feletti alvállalkozó, ill. az ajánlatban megnevezett 10% alatti alvállalkozó köteles a teljesítésben közreműködni

32 Szerződés teljesítésében résztvevők változása  Szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt beállt lényeges körülmény vagy  Az alvállalkozó/szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető  Feltétele: - AK hozzájárulása és - Bevont szereplőnek meg kell felelnie azoknak a műszaki alkalmassági feltételeknek, amelyeknek az ajánlattevő az eljárásban a „kieső” alvállalkozóval együtt felelt meg.

33 Egyszerű eljárás új szabályai

34 Egyszerű eljárás szabályai  Szabályozási cél: eljárások gyorsítása, egyszerűbbé, olcsóbbá tétele  Főbb változások: - Eljárás lefolytatásának szabályai: meghatározott értékhatárig elegendő 3 ajánlattevőnek közvetlenül megküldeni az ajánlattételi felhívást; - Új kivételek az egyszerű eljárás hatálya alól; - Nem kötelező a kizáró okokat vizsgálni; - Hatályon kívül helyezték azt a szabályt, hogy a közösségi értékhatár felét meghaladó építési beruházások esetén a közösségi eljárás szabályait kell alkalmazni ; - Eljárási szabályok könnyítése

35 Egyszerű eljárás típusai  Hirdetménnyel induló eljárás - Tárgyalásos - Tárgyalás nélküli - Fontos! Értékhatárok nem változtak - Árubeszerzés: nettó 8 M Ft - Szolgáltatás-megrendelés: nettó 8 M Ft; - Építési beruházás: nettó 15 M Ft.  Hirdetmény nélküli eljárás - Három ajánlattevő közvetlen felhívásával: árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén 25 M Ft-ig; építési beruházás esetén 80 M Ft-ig. - Közösségi eljárás hirdetmény nélküli esetkörei

36 Egyszerű eljárás szabályai  Egyszerű eljárás hatálya:  Már nem terjed ki az ingatlanbeszerzésekre;  Új kivételek az eljárás lefolytatása alól: - nem terjed ki a szállodai, éttermi, szórakoztató, kulturális szolgáltatásokra; - A hideg élelmiszer, főzési alapanyag, zöldség, gyümölcs, tejtermék, gabonafélék beszerzésére; - A 2011-es EU elnökség lebonyolításával és előkészítésével összefüggő beszerzésekre

37 Egyszerű eljárás szabályai  Változó eljárási szabályok: - AK jogosult, de nem köteles a kizáró okokat vizsgálni; - Ha vizsgálja, csak nyilatkozatot kérhet - Csak építési beruházás esetén kötelező dokumentációt készíteni; - Árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén ha az AK dokumentációt készít, elegendő szerződéses feltételeket meghatározni; - Kiegészítő tájékoztatáskérés határideje: ajánlattételi határidőt megelőző 5. munkanap; - válaszadás határideje: ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanap - Teljesítési biztosíték, ajánlati biztosíték nem köthető ki

38 Egyszerű eljárás szabályai  Ajánlattételi határidő: - 20 nap - 3 ajánlattevős változatnál: 15 nap  Ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás módosítása: - a hirdetményt csak feladni szükséges a határidőig, nem kell meg is jelennie; - Az ajánlattevőket írásban közvetlenül értesíteni kell; - A módosítás megjelenéséig hatályosan nem tehető intézkedés; - Eredményhirdetést nem kell tartani;

39 Egyszerű eljárás szabályai - Beszerzések fenntartása: árubeszerzés és szolgáltatás- megrendelés esetén azon ajánlattevőknek, akik árbevétele nem éri el a nettó 100 M Ft-ot; építési beruházás esetén 1 Mrd Ft-ot. - Építési beruházás estén 200 M Ft-os korlátozás 500 M Ft- ra változott - Alvállalkozóknak is meg kell felelniük az árbevételi előírásnak - Előző évre vonatkozó árbevétel vizsgálható

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! kothencz.eva@chello.hu


Letölteni ppt "Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben Dr. Kothencz Éva Közbeszerzési szakértő Hivatalos közbeszerzési tanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések