Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben"— Előadás másolata:

1 Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben
Dr. Kothencz Éva Közbeszerzési szakértő Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 Az előadás felépítése A közbeszerzési törvény módosításáról szóló évi LXXXVIII. törvény (Kbt.-mód.) hatályba lépése A Kbt.-mód. főbb célkitűzései, intézkedései Az ajánlati felhívást érintő módosuló rendelkezések Kizáró okok és az alkalmasság igazolásának új szabályai Ajánlattételt érintő módosítások A szerződés teljesítésével kapcsolatos módosítások Egyszerű eljárás szabályainak változása

3 A Kbt. módosításának hatályba lépése

4 A évi LXXXVIII. törvény A módosítás a MK augusztus 12.-i, 131. számában jelent meg; Kétlépcsős hatályba lépés: A Közbeszerzések Tanácsára vonatkozó szabályok a kihirdetést követő 8. napon léptek életbe; Főszabály szerinti hatályba lépés: szeptember 15. Átfogó módosítás; 90 §-ból áll Részletes indokolás

5 A módosítással elérni kívánt célok
Összetett célrendszer; Kis- és középvállalkozások részvételének elősegítése Ajánlati felhívások alkalmassági követelményeinek enyhítése; Kötelező részajánlat kiterjesztése; Adminisztratív terhek enyhítése; Ajánlattételre vonatkozó formai előírások enyhítése Teljesítési biztosítékokra vonatkozó szabályozás

6 A módosítással elérni kívánt célok
Az eljárások eredményességének előmozdítása Hiánypótlás szabályainak módosítása Számítási hiba szabályainak változtatása Felvilágosítás kérés módosított rendelkezései Kötelező eredménytelenné nyilvánítási szabály hatályon kívül helyezése

7 A módosítással elérni kívánt célok
A körbetartozások enyhítése Új kötelező kizáró ok az alvállalkozóiknak nem vagy késedelmesen teljesítő ajánlattevőkkel szemben; Teljesítés szabályainak módosítása; (rész)számlából először az alvállalkozót kell kielégíteni; 25%-ot meghaladó alvállalkozót kötelező ajánlattevőnek minősíteni többszintű alvállalkozói lánc korlátozása

8 A módosítással elérni kívánt célok
Az eljárások olcsóbbá és gyorsabbá tétele Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonási kötelezettségének eltörlése; Kötelező hirdetményellenőrzés eltörlése; Szerződéskötési moratórium csökkentése; Egyszerű eljárás szabályainak változása három ajánlattevőnek közvetlenül megküldhető felhívás

9 A módosítással elérni kívánt célok
Korrupció elleni intézkedések GVH felé történő szignalizációs kötelezettség szabályainak pontosítása; Átláthatóság fokozása (felolvasólap bontási eljáráson történő megismerése; ajánlatokba történő betekintés szabályozása); Jogorvoslati eljárást kérelmezők körének kiterjesztése a szakmai kamarákra, ajánlattevői érdekképviseleti szervekre

10 Az ajánlati felhívást érintő változások

11 Kötelező részajánlat Cél: kkv-k sikeres részvételének elősegítése
Változás: alkalmazás köre bővül Valamennyi ajánlatkérő köteles megvizsgálni a részekre történő ajánlattétel lehetőségét; Feltételek: ha a beszerzés természete lehetővé teszi és Annak lehetővé tétele nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését és nem érinti negatívan a beszerzés megvalósításának körülményeit, az áru minőségét, vagy a teljesítés körülményeit. ! Nem tehető kötelezővé a beszerzés valamennyi részére történő ajánlattétel

12 Teljesítési és egyéb biztosítékok
Célja: kkv-k könnyebb ajánlattételének elősegítése; érvénytelen ajánlattétel esélyének csökkentése Lényege: teljesítési biztosítékok maximalizálása, funkcióik rögzítése (Kbt. 53/A.§) Kbt. rögzíti a rendelkezésre bocsátás időpontját; Meghatározza, hogy milyen jogsértő eseményre nyújtanak fedezetet; Egyszerre nem kérhető meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték

13 Teljesítési és egyéb biztosítékok
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték maximális mértéke: 5% (alapja: az Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás); Teljesítési biztosíték: fedezetet nyújt, ha az ajánlattevő saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg a munkát vagy megkezdi, de nem fejezi be; A szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani; Nem minősül teljesítési biztosítéknak a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér; Jólteljesítési biztosíték: a jótállási kötelezettséget biztosítja; - A jótállási kötelezettség kezdetén kell rendelkezésre bocsátani

14 Kizáró okok

15 Kizáró okok változásai
Változás: kizáró okokban és az igazolás rendjében! Új kizáró ok: lásd Kbt. 60. § (1) bek. i) pont Célja: körbetartozás visszaszorítása Lényege: alvállalkozóval szembeni fizetési kötelezettsége 10%-át meghaladó részét nem teljesítette vagy késedelme a 15 napot meghaladja úgy, hogy az ajánlatkérő határidőben teljesített; Feltétele: Jogerős határozat megállapította; Alkalmazása: szeptember 15-ét követően kötött szerződésekkel kapcsolatban Kizárás időtartama: határozat keltezésétől számított két év

16 Kizáró okok változásai
Nem jelent kizárást a hatályos 62. § (1) bek. a) pontja szerinti eset (lásd korábbi – 3 évnél nem régebbi – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amit az AK bizonyítani tud) Módosul a hamis adatszolgáltatással kapcsolatos kizáró ok (Kbt. 62. § (2) bek. b) pont); - Csak akkor kell kizárni az ajánlattevőt hamis adatszolgáltatás miatt, ha releváns adatról nyilatkozik hamisan;

17 Kizáró okok igazolása Módosítás célja: egyszerűsítés
„régi rendszer”: kizáró okok igazolása az ajánlatban történik és nem utólag; Igazolásokra vonatkozó általános szabály: Kbt. 20/A. § Az ajánlatkérő nem kérheti azon adatok igazolását, amelyet elektronikus, nyilvánosan elérhető közhiteles vagy hatósági adatbázisból ingyenesen ellenőrizni tud Kbt. rögzíti az ellenőrzés (az adatbázisba való betekintés időpontját) és a dokumentálás módját.

18 Kizáró okok igazolása Köztartozások fenn nem állása a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szerepléssel is „igazolható”; ajánlatkérő ellenőrzi; Foglakoztatási jogszabálysértésekkel kapcsolatos kizáró ok igazolási módja: továbbra is az AK ellenőrzi az illetékes hatóságok honlapján (OMMF, APEH); ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetés időpontjára nézve kell megfelelni; ha a jogszabálysértés korábbi, mint az eredményhirdetés időpontja előtti két év, az ajánlattevő részt vehet; Igazolásnak tartalmában kell megfelelnie és alkalmasnak lennie a kizáró ok fenn nem állásának igazolására!

19 Alkalmasság

20 Alkalmasság és igazolása
Pénzügyi alkalmasság: Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat (Kbt. 66. § (1) bek. a) pont) legfeljebb 2 évre kérhető (hirdetmény feladásától visszafelé számítva); Jogelőd számviteli beszámolójával is igazolható az alkalmasság (66. § (1) bek. b) pont); Forgalom helyett „árbevétel” (66. § (1) bek. c) pont)

21 Alkalmasság és igazolása
Újonnan piacra lépők alkalmasságának igazolása: árbevétellel jogosult igazolni az alkalmasságot, ha azért nem rendelkezik a megkövetelt időszakra pénzintézeti nyilatkozattal és beszámolóval, mert később kezdte meg működését; Feltéve ha: az ajánlattevő árbevétele eléri az adott beszerzés becsült értékét; alvállalkozó árbevétele eléri az adott beszerzés becsült értékének 10%-át

22 Alkalmasság és igazolása; módosuló fogalmak
Alvállalkozó fogalmának módosítása; - oka: áprilisi Kbt. módosítás túlzottan kiszélesítette az alvállalkozók fogalmi körét; Kiindulópont változatlan: alvállalkozó az, aki a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által közvetlenül bevontan részt vesz Életszerű kivételeket teremt az alvállalkozók fogalma alól nem minősül alvállalkozónak, aki kizárólagos jog alapján végzi a tevékenységét; Gyártó, forgalmazó, alapanyag-szállító,építőanyag-szállító Munkaviszonyban, egyéb foglakoztatási jogviszonyban állók

23 Alkalmasság és igazolása; módosuló fogalmak
Erőforrás szervezet fogalmának módosítása; oka: egyértelmű elhatárolás az ajánlattevőktől Erőforrás szervezet: az szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik az alvállalkozók fogalmából kivett szervezetek közé, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt,

24 Alkalmasság és igazolása
Erőforrás szervezetnek ugyanúgy kell igazolni az alkalmasságot függetlenül attól, hogy fennáll az ajánlattevő és közte meghatározó befolyás vagy sem; Ajánlattevő jogosult az alvállalkozó fogalmából kivett szereplőket is alvállalkozónak minősíteni; Alkalmasság 10% alatti alvállalkozóval is igazolható; Ajánlatkérő nem jogosult a 10% feletti alvállalkozókra olyan alkalmassági előírást tenni, amelyet az ajánlattevőkre nem írt elő.; 66. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti alkalmassági igazolásokat az ajánlatkérő jogosult csak az ajánlattevő tekintetében előírni.

25 Az ajánlattételt érintő módosítások

26 Az ajánlat Kbt. 70. §-át érintő módosítások
többes megjelenést tiltó szabály pontosítása; ha egy alvállalkozó a beszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben vesz részt a szerződés teljesítésében, közös ajánlattevőként kell feltüntetni! Részvételi arány számításának alapja: beszerzés Áfa nélkül számított ellenértékéből való részesedés; Felolvasólap kötelező

27 Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
Kbt. 70/A.§-a Cél: túlzott formai előírások korlátozása Részletesen meghatározza az ajánlattal kapcsolatos formai követelményeket Lényege: ajánlatkérő ennél kevesebbet előírhat, de szigorúbb nem lehet; Megközelítés: közjegyzői okiratokra vonatkozó formai előírások

28 Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
Formai kellékek: Zsinórral összefűzve Csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó oldalához rögzíteni; Matricát lebélyegezni és aláírni Előírások az oldalszámozásra Tartalomjegyzék előírása; az alapján megtalálhatóak legyenek a dokumentumok

29 Üzleti titok, nyilvánosság
Kbt. 73. §: Elkülönített módon kell elhelyezni az ajánlatban; Új elem: üzleti titoknak minősíthető az értékelésre kerülő részszempontok szerinti megajánlások alapjául szolgáló részinformáció (pl. árazatlan költségvetés); Kbt. 80. §: felolvasólapba való betekintést ha a bontáson jelenlévő személy kéri, haladéktalanul lehetővé kell tenni

30 A szerződés teljesítésével kapcsolatos módosítások

31 Szerződés teljesítése
Szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie vagy a nyertesek kizárólagos részesedésével létrehozott projekttársaságnak (Kbt §); Változás: a szerződést teljesítheti a nyertes jogutódja is, ha jogutódlással szűnt meg! Teljesítésben résztvevők: kizárólag az ajánlatban megjelölt 10 % feletti alvállalkozó, ill. az ajánlatban megnevezett 10% alatti alvállalkozó köteles a teljesítésben közreműködni

32 Szerződés teljesítésében résztvevők változása
Szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt beállt lényeges körülmény vagy Az alvállalkozó/szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető Feltétele: AK hozzájárulása és Bevont szereplőnek meg kell felelnie azoknak a műszaki alkalmassági feltételeknek, amelyeknek az ajánlattevő az eljárásban a „kieső” alvállalkozóval együtt felelt meg.

33 Egyszerű eljárás új szabályai

34 Egyszerű eljárás szabályai
Szabályozási cél: eljárások gyorsítása, egyszerűbbé, olcsóbbá tétele Főbb változások: Eljárás lefolytatásának szabályai: meghatározott értékhatárig elegendő 3 ajánlattevőnek közvetlenül megküldeni az ajánlattételi felhívást; Új kivételek az egyszerű eljárás hatálya alól; Nem kötelező a kizáró okokat vizsgálni; Hatályon kívül helyezték azt a szabályt, hogy a közösségi értékhatár felét meghaladó építési beruházások esetén a közösségi eljárás szabályait kell alkalmazni ; Eljárási szabályok könnyítése

35 Egyszerű eljárás típusai
Hirdetménnyel induló eljárás Tárgyalásos Tárgyalás nélküli Fontos! Értékhatárok nem változtak Árubeszerzés: nettó 8 M Ft Szolgáltatás-megrendelés: nettó 8 M Ft; Építési beruházás: nettó 15 M Ft. Hirdetmény nélküli eljárás Három ajánlattevő közvetlen felhívásával: árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén 25 M Ft-ig; építési beruházás esetén 80 M Ft-ig. Közösségi eljárás hirdetmény nélküli esetkörei

36 Egyszerű eljárás szabályai
Egyszerű eljárás hatálya: Már nem terjed ki az ingatlanbeszerzésekre; Új kivételek az eljárás lefolytatása alól: nem terjed ki a szállodai, éttermi, szórakoztató, kulturális szolgáltatásokra; A hideg élelmiszer, főzési alapanyag, zöldség, gyümölcs, tejtermék, gabonafélék beszerzésére; A 2011-es EU elnökség lebonyolításával és előkészítésével összefüggő beszerzésekre

37 Egyszerű eljárás szabályai
Változó eljárási szabályok: AK jogosult, de nem köteles a kizáró okokat vizsgálni; Ha vizsgálja, csak nyilatkozatot kérhet Csak építési beruházás esetén kötelező dokumentációt készíteni; Árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén ha az AK dokumentációt készít, elegendő szerződéses feltételeket meghatározni; Kiegészítő tájékoztatáskérés határideje: ajánlattételi határidőt megelőző 5. munkanap; válaszadás határideje: ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanap Teljesítési biztosíték, ajánlati biztosíték nem köthető ki

38 Egyszerű eljárás szabályai
Ajánlattételi határidő: 20 nap 3 ajánlattevős változatnál: 15 nap Ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás módosítása: a hirdetményt csak feladni szükséges a határidőig, nem kell meg is jelennie; Az ajánlattevőket írásban közvetlenül értesíteni kell; A módosítás megjelenéséig hatályosan nem tehető intézkedés; Eredményhirdetést nem kell tartani;

39 Egyszerű eljárás szabályai
Beszerzések fenntartása: árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén azon ajánlattevőknek, akik árbevétele nem éri el a nettó 100 M Ft-ot; építési beruházás esetén 1 Mrd Ft-ot. Építési beruházás estén 200 M Ft-os korlátozás 500 M Ft-ra változott Alvállalkozóknak is meg kell felelniük az árbevételi előírásnak Előző évre vonatkozó árbevétel vizsgálható

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! kothencz.eva@chello.hu


Letölteni ppt "Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések