Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rádióreklám Auditív reklámeszközök azok az eszközök, amelyek a hallás útján hatnak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rádióreklám Auditív reklámeszközök azok az eszközök, amelyek a hallás útján hatnak."— Előadás másolata:

1 Rádióreklám Auditív reklámeszközök azok az eszközök, amelyek a hallás útján hatnak.

2 Rádióreklám jellemz ő i Publicitása: nagy Széles tömegekhez szóló, általános érdekl ő désre számot tartó információk eljuttatására alkalmas médium. Nagyszámú ismétlésre alkalmas. Presztízse az emberi hang meggy ő z ő voltán alapul. Utóbbi évtizedekben elterjedt: háttérrádiózás Nem tartalmazhat sok adatot: nem alkalmas a „visszalapozásra”. Medd ő szórás veszélye nagy. Rugalmas, gyors. Egy f ő re jutó költsége alacsony, akár 3-4 millió emberhez is eljuthat 1-1 adás.

3 Rádióadók csoportosítása Tulajdonos szerint: 1. Közszolgálati rádiók: kiadásaikat az állam fedezi;össztársadalmi érdekek, kulturális feladatok, speciális rétegigények figyelembe vétele; pl.: Kossuth Rádió, Pet ő fi Rádió, Bartók Rádió

4 2. Kereskedelmi rádiók: szponzori és reklámbevételek; szórakoztatás, népszer ű ség, nagy hallgatóság; pl.: Juventus Rádió, Danubius Rádió, Sláger Rádió

5 Terület szerint: Országos adók: egész országot lefedik; sugárzási idejük nagy; pl: közszolgálati rádiók, nagyobb kereskedelmi rádiók Helyi (regionális) rádiók: behatárolt földrajzi területre korlátozódnak; akár napi pár órára sz ű külhet a sugárzási idejük; pl: Balaton Rádió, Kapos Rádió, Lajta Rádió, Csaba Rádió

6 Rádióreklámok fajtái Közlemény: egy személy bevonásával készített egyszer ű, zene nélküli reklámhír Narratív reklámokban a beszél ő vagy beszél ő k úgy közlik az információt, hogy a hallgatósághoz és nem egymáshoz intézik a mondanivalójukat. Dialógus reklámokban a reklámüzenet két ember párbeszédéb ő l derül ki Tájékoztató reklám: egyszer ű, informatív, párbeszéd jelleg ű, zenei összekötéssel és háttérrel készített Speciális reklám: meghatározott szituációra, érzelmi és értelmi hatásokra épül Verses reklám: vidám, könnyed hangvétel ű Reklámdalok („jingle”) lényege, hogy az információt ritmusos, dallamos környezetben halljuk meg, emiatt jobb az emlékezeti hatása. Mini reklám: nagyon rövid, márkah ű ség kialakítására alkalmas

7 Egyéb hirdetési formák a rádióban Szponzorált m ű sorok: gyakori és folyamatos megjelenés; m ű sor elején és végén találkozhatunk a cégnévvel; a hallgató úgy érezheti, hogy a szponzornak köszönheti a m ű sort, így pozitívan viszonyul a céghez Nyereményjátékok szponzorálása során lehet ő ség van bemutatni a céget, termékeit és a nyereményt. Reklámriportok alkalmával a vállalat részletes bemutatására van lehet ő ség, számos érdekes és fontos részlet el ő térbe kerülhet. M ű sorvezet ő által felolvasott reklámok: befolyásolja a bemondó személyisége, megítélése; a hirdetés a m ű sor részét képezi.

8

9 Rádióreklám hatáselemei Szöveg: rádióreklám legfontosabb összetev ő je, hiszen ez hordozza a közölni kívánt információkat; nincsenek segítségre a színek és a formák; rövid, tömör, figyelemfelkelt ő, meggy ő z ő, hatásos. Zene: figyelem megragadásában, hangulatfestésben játszik szerepet; bevezet ő zene, hézagpótló zene, aláfest ő zene, háttérzene, befejez ő zene; egy-egy dallam felidézhet máshol látott reklámokat; szignál összeköti a dallamot a céggel. Zörejek, zajok: segítséget nyújtanak a marketingüzenet eljuttatásában.

10 Hangbemondás és egyéb auditív reklámeszközök Nem annyira elterjedt, sz ű k rétegeket elér ő formái a hangosbemondók, amelyek többnyire szorosan kapcsolódnak a kereskedelmi egységhez, vagy adott kereskedelmi formához. Egy részük rögzített módon m ű ködik: adott üzlet, szolgáltatóegység területén, id ő nként hirdetéseket, valamint közérdek ű információkat, kellemes zenéket sugároznak. Másik megoldás, hogy a mikrofonokat kivezetik az üzleten kívülre,és így keltik fel az üzlet akcióira, áruválasztékára a figyelmet. A hangosbemondók azonban járm ű vekre is felszerelhet ő k. Helyi rendezvények meghirdetésére lakótelepeken alkalmasak. Speciális fajtája például a Family Frost jellegzetes szignálja.

11 A vállalatok audiokazettán is reklámozhatják termékeiket. Például egy újság egy híres színészt kér fel, hogy olvassa fel a cég hirdetését, melyet ezután hangkazettán küldenek el a potenciális ügyfeleknek. A hirdetés vonzerejét az ismert, meggy ő z ő hang jelenti. CD-t is fel lehet használni hirdetésre, de ez inkább reklámajándéknak tekinthet ő. A vásárlót a cég termékeihez ill ő hanganyaggal ajándékozzák meg. pl.: karácsonyi üdvözl ő lapokhoz karácsonyi zenéket tartalmazó CD melléklet. Kék, zöld számok, telefonvonalak jelent ő sége is megn ő tt, melyek helyi tarifával, vagy ingyenesen hívhatók. Legújabb telefonos reklámforma a Free phone. Lényege, hogy egy megadott telefonszámot kell felhívni, és egy percb ő l a felét az elhangzó reklámok hallgatásával kell tölteni.

12 Készítette: Bimbó Csilla Tóth Gyöngyi 2010. 11.19. 13.b osztály


Letölteni ppt "Rádióreklám Auditív reklámeszközök azok az eszközök, amelyek a hallás útján hatnak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések