Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REKLÁM ESZKÖZÖK Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REKLÁM ESZKÖZÖK Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György"— Előadás másolata:

1 REKLÁM ESZKÖZÖK Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György
BGF KVIFK Kisváradi és Társa BT

2 REKLÁMESZKÖZÖK REKL ÁMESZKÖZÖK FOGALMA: ÜZENET ELJUTTATÁSA: ADÓ VEVŐ
REKLÁMESZKÖZ ELEMEI: RÖGZíTETT KÖZLÉS REKLÁMHORDOZÓ

3 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁM RÖGZíTETT REKLÁM ESZKÖZ KÖZLÉS HORDOZÓ
Plakát plakát tábla TV videoszalag TV készülék Mozi filmszalag vetítővászon Rádió magnószalag rádiókészülék hanglemez,stb

4 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZNEK ALKALMASNAK KELL LENNIE:
-MEGFELELŐ CÉLCSOPORTHOZ -MEGFELELŐ TARTALMAT ELJUTTATNI -MEGFELELŐ IDŐINTERVALLUMBAN -HATÉKONYAN (A LEHETŐ LEGKISEBB RÁFORDíTÁS MELLETT A LEGJOBB HATÁS {EREDMÉNY} ELÉRÉSE)

5 REKLÁMESZKÖZÖK ÉRZÉKSZERVI HATÁSMECHANIZMUSOK: -AUDITíV: -VIZUÁLIS
-AUDIÓVIZUÁLIS -EGYÉB

6 REKLÁMESZKÖZÖK ÉRZÉKSZERVI HATÁSMECHANIZMUSOK: -AUDITíV:
+BESZÉD (HANG) +ZENE +ZAJ +ZÖREJ

7 REKLÁMESZKÖZÖK ÉRZÉKSZERVI HATÁSMECHANIZMUSOK: -VIZUÁLIS: +KÉP
+FORMA, ALAK +SZíN +MOZGÁS +SZÖVEG

8 REKLÁMESZKÖZÖK ÉRZÉKSZERVI HATÁSMECHANIZMUSOK: -AUDIOVIZUÁLIS: +KÉP
+FORMA, ALAK +SZíN +MOZGÁS +SZÖVEG +HANG +ZENE +ZAJ +ZÖREJ

9 REKLÁMESZKÖZÖK +SZAGLÁS +íZÉRZÉS ÉRZÉKSZERVI HATÁSMECHANIZMUSOK:
-EGYÉB: +TAPINTÁS +SZAGLÁS +íZÉRZÉS

10 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI:
-CÉLCSOPORT SPECIFIKUS -TARTALOM SPECIFIKUS -CSATORNA SPECIFIKUS -KÓDSPECIFIKUS

11 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA I: ÉRZÉKSZERVI HATÁS ALAPJÁN:
 VERBÁLIS(hang, zene, zaj, zörej)  VIZUÁLIS(szín, kép, forma, alak, mozgás)  AUDIÓVIZUÁLIS (első kettő együtt)  EGYÉB (íz, illat, tapintás)

12 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA II: ÉRDEKKÖR SZERINT:
 IRÁNYíTHATÓ: szaklapok, hobbylapok, DM, katalógus, stb.  NEM IRÁNYíTHATÓ: TV, rádió, napilapok, plakát, stb.

13 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA III: ÉRDEKTERÜLET SZERINT:
 IRÁNYíTHATÓ: plakát, mozi, DM, közterületi eszközök, stb.  NEM IRÁNYíTHATÓ: országos- TV, -rádió, -napilapok, stb.

14 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA IV: BEVETHETŐSÉG SZERINT:
 GYORSAN BEVETHETŐ: napilapok, szórólap, DM, rádió, stb.  LASSAN BEVETHETŐ: plakát, neon, katalógus, havilapok, stb.

15 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA V: LEÁLLíTHATÓSÁG SZERINT:
 GYORSAN LEÁLLíTHATÓ: TV, rádió, napilap, DM, stb.  LASSAN LEÁLLíTHATÓ: neon, plakát, hetilapok, havilapok, stb.

16 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA VI:
KAMPÁNYBAN BETÖLTÖTT SZEREPE SZERINT:  ALAPESZKÖZÖK: SAJTÓ, TV, rádió, óriásplakát, stb.  KIEGÉSZíTŐ ESZKÖZÖK: szórólap, neon, gyufacímke, kirakat, stb.

17 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA VII: PUBLICITÁS SZERINT:
 NAGY PUBLICITÁSÚ: TV, rádió, országos napilapok, óriásplakát, stb.  ALACSONY PUBLICITÁSÚ: DM, szaklapok, prospektus, katalógus, stb.

18 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA VIII: KÖLTSÉGEK SZERINT:
 ABSZOLÚT KÖLTSÉGEK: egy esz- köz bevetésének költsége  RELATíV KÖLTSÉGEK: egy kon- taktus elérésének költsége egy eszközzel

19 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA IX:
ABSZOLÚT KÖLTSÉGEK SZERINT:  OLCSÓ: DM, szórólap, szaklapok, stb.  DRÁGA: TV, rádió, napilapok, katalógus, óriásplakát, stb.

20 REKLÁMESZKÖZÖK REKLÁMESZKÖZÖK FELOSZTÁSA X: RELATíV KÖLTSÉGEK SZERINT:
 OLCSÓ: TV, rádió, napilap, teletext, stb.  DRÁGA: DM, katalógus, falinaptár, agenda, stb.

21 REKLÁMESZKÖZÖK KÖZTERÜLETI (SZABADTÉRI) ESZKÖZÖK:
Közterület fogalma: közforgalomnak átadott területek Eszközei: hirdetőoszlop, óriásplakát, plakát, reklámpad, szeméttartó, villamos oldal, autóbusz oldal, trolibusz oldal, fényreklámok, stb.

22 REKLÁMESZKÖZÖK KÖZTERÜLETI ESZKÖZÖK JELLEMZŐI: általában vizuális
területileg irányítható réteg szerint nem irányítható bevethetősége változó leállíthatósága változó rövid ideig tart a hatása általában kiegészítő eszközök költségei tekintetében is változó

23 REKLÁMESZKÖZÖK ZÁRTTERÜLETI ESZKÖZÖK:
Zártterület fogalma: minden olyan terület, ahová belépni, vagy a - a tulajdonos engedélyével és/vagy - belépőjeggyel lehetséges Területei: strand, pályaudvar, sportlétesítmények, színház, mozi, járművek belseje, stb. Eszközei: plakát, oszlop, hangos bemondás, stb.

24 REKLÁMESZKÖZÖK KÖZTERÜLETI ESZKÖZÖK JELLEMZŐI: általában vizuális
területileg irányítható réteg szerint irányítható bevethetősége változó leállíthatósága változó hosszú ideig tart a hatása általában kiegészítő eszközök költségei tekintetében is változó

25 REKLÁMESZKÖZÖK ELADÁSHELYI REKLÁMESZKÖZÖK:
Eladáshelyi reklám (POS, POP) fogalma: az üzlet belseje, illetve az üzlet előtti terület, és annak közvetlen környezete Fajtái: - belső eszközök - külső eszközök

26 REKLÁMESZKÖZÖK AZ ELADÁSHELYI REKLÁM BELSŐ ESZKÖZEI:
- termékek (csomagolás) - áruelhelyezés - kóstolók, bemutatók, - térképek, - árujelző feliratok - wobbler (kutyanyelv) - áruajánlás, stb.

27 REKLÁMESZKÖZÖK AZ ELADÁSHELYI REKLÁM KÜLSŐ ESZKÖZEI: - kirakat
- portál - megállító táblák, - reklám zászlók,

28 REKLÁMESZKÖZÖK NYOMDAI ELJÁRÁSOK:  MAGAS NYOMÁS  MÉLY NYOMÁS
 OFFSET NYOMÁS

29 NYOMDAI FOGALMAK I. BETŰ: különböző alaprajzok neve BETŰALAK:
- kurrens: kisbetű - VERZÁL: NAGYBETŰ - kurzív: dőlt betű BETŰMÉRET: 1 tipográfiai pont = 0,376 mm CICERO: 12 pontos betű

30 NYOMDAI FOGALMAK II. KORREKTÚRA: kefelevonaton végrehajtott javítás
IMPRIMATURA: utolsó korrektura /végleges ellen- őrzés IMPRIMÁLÁS: utolsó ellenőrzés (jogi vonatkozá- sok is.) IMPRESSZUM: a kiadvány műszaki és irodalmi adatai

31 NYOMDAI FOGALMAK III. MUTÁCIÓ: a kiadványok egy részében kép, vagy szöveg cseréje REMITTENDA: a lap egy számából el nem adott példányok SZERZŐI ÍV: „n” = 22 oldal, (30 x 60)

32 NYOMDAI FOGALMAK IV. PANTONE SKÁLA: színkártya (minden színnek megfelel egy szám) KROMALIN (PROOF): színhelyesség ellenőrzés SZíNBONTÁS: színes képek nyomdai előkészítése (cyan=kék, magenta=bíbor, yellow=sárga, black=fekete

33 REKLÁMESZKÖZÖK NYOMTATOTT REKLÁMESZKÖZÖK:  SZÓRÓLAP  PROSPEKTUS
 KATALÓGUS  SAJTÓ  PLAKÁT, ÓRIÁSPLAKÁT  EGYÉB

34 REKLÁMESZKÖZÖK (SAJTÓ)
SAJTÓ FAJTÁI:  ÍROTT  ELEKTRONIKUS

35 REKLÁMESZKÖZÖK (SAJTÓ)
SAJTÓTERMÉKEK FAJTÁI:  NAPILAP  HETILAP  HAVILAP, FOLYÓIRAT  SZAKLAPOK  ALKALMI KIADVÁNYOK

36 REKLÁMESZKÖZÖK (SAJTÓ)
SAJTÓREKLÁM FAJTÁI:  apróhirdetés  kishirdetések  soros közlemény  keretes hirdetés  szalaghirdetés  fejléc kocka  junior page  oldalhirdetés

37 REKLÁMESZKÖZÖK SAJTÓ HIRDETÉSI TARIFÁK:  OLDAL  HASÁB/MM  SOR DIJ

38 REKLÁMESZKÖZÖK (SAJTÓ)
IRÁNYÍTHATÓSÁG:  TERÜLET SZERINT  RÉTEG SZERINT  PUBLICITÁS  BEVETHETŐSÉG  LEÁLLÍTHATÓSÁG  KÖLTSÉGEK ABSZOLÚT RELATÍV

39 REKLÁMESZKÖZOK (RÁDIÓ)
AUDITÍV ESZKÖZ HATÁSELEMEI:  BESZÉD  ZENE  ZAJ, ZÖREJ HÁTTÉR RÁDIÓZÁS

40 REKLÁMESZKÖZÖK (RÁDIÓ)
RÁDIÓREKLÁM FAJTÁI:  BLOKKMŰSOR  EGYEDI MŰSOR  SPOT ADÁS  SZPONZORÁLT MŰSOR Hangbeli tulajdonságok: -hangszin -hangterjedelem -e kettő kontrollja Hangbeli jelemzők: - Hangbeli modositók: Hangbeli különálók:

41 Reklámeszközök (Rádió)
Irányíthatóság:  terület szerint  rétegek szerint  publicitás  bevethetőség  leállíthatóság  költségek: relatív abszolut

42 REKLÁMESZKÖZÖK (TV) HATÁSELEMEI: (AUDIOVIZUÁLIS)  VIZUÁLIS: KÉP, GRAFIKA, SZIN, FORMA, MOZGÁS  AUDITIV: BESZÉD, ZENE, ZAJ, ZÖREJ

43 REKLÁMESZKÖZÖK (TV) TV CSATORNÁK FELOSZTÁSA:  KÖZSZOLGÁLATI TV  KERESKEDELMI TV Háttér televíziózás Zapping

44 REKLÁMESZKÖZÖK (TV) Irányíthatóság:  terület réteg publicitás
bevethetőség leállíthatóság költségek relatív abszolút AZ IMAGE ..."/SZUBJEKTIV ÉRTÉKITÉLETEK ÖSSZESSÉGE, S MINT EREDMÉNY LEHET VALÓS, TORZ, ÉS A KETTŐ KEVERÉKE." Sándor Imre: Marketingkommunikáció KJK 1987/

45 REKLÁMESZKÖZÖK (TV) FAJTÁI:  BLOKK EGYEDI HIRDETÉS SPOT
SZPONZORÁLT MŰSOR BETŰREKLÁM

46 REKLÁMESZKÖZ (TV, FILM)
FILM FORGATÓKÖNYV FAJTÁI: SZAKANYAG KÉSZITÉS  forgatókönyv-vázlat  irodalmi forgatókönyv  story board (rajzos forgatókönyv)  technikai forgatókönyv

47 REKLÁMESZKÖZÖK (Filmfajták)
MERKETING-FELADAT ALAPJÁN: REKLÁMFILM REFERENCIA FILM GOOD-WILL(PR) FILM

48 REKLÁMESZKÖZÖK (Filmfajták)
TECHNIKAI KIVITELEZÉS ALAPJÁN:  natúr animációs vegyes

49 REKLÁMESZKÖZÖK (FILMFAJTÁK)
FILMES MŰFAJOK SZERINT:  dramatizált játékfilm dokumentumfilm népszerű tudományos film oktatófilm riport


Letölteni ppt "REKLÁM ESZKÖZÖK Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György"

Hasonló előadás


Google Hirdetések