Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közönségkapcsolatok (PR)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közönségkapcsolatok (PR)"— Előadás másolata:

1 Közönségkapcsolatok (PR)
Image, arculat

2 A hírnév A PR a hírnévről szól Kétféle lehet: + és -.
Elsősorban a + tartalommal azonosítjuk A - inkább hírhedt A hírnév összetett, árnyalt tartalommal rendelkezik A hírnévbe beleértjük: Közismertség Közvélekedés köztisztelet

3 A hírnév Közismertség: Közmegbecsülés A hírnév alapvető feltétele
Akit nem ismernek, az híressé sem válhat Sokan úgy gondolják, hogy a hírnevet a média teremti Eléréséhez sok szereplésre van szükség. Vagyis minél többet foglalkozik velünk a média annál szélesebb körben válunk ismertté Közmegbecsülés A hírességet becsülni is kell, ha nem becsüljük, akkor hiányzik a + tartalom Kivívásánál tetteink és tevékenységeink számítanak Olyan cselekedetekre van szükségünk, amelyeket környeztünk elismer, pozitívan értékel

4 A hírnév Közvélekedés Mit gondol, mit hisz a környezet a hírnév alanyáról Vagyis az image fontos tényezője a hírnévnek Eléréséhez az image pozitív tartalmú fejlesztése, építése szükséges. Ha a környezetünkben élő emberek pozitívan vélekednek rólunk, ha pozitívan gondolnak ránk, ha + érzelmekkel viszonyulnak hozzánk, akkor image-ünk pozitívvá válik. Híres az, akit ismerünk, becsülünk és szeretünk is. + hírnevet nem lehet máról holnapra megteremteni. Nagyon instabil, könnyen sérül, és gyorsan el lehet veszíteni Vigyázni kell rá!!!

5 A hírnév A hírnév a legértékesebb vagyontárgy Egy szervezet hírnevét:
A folyó kommunikációs folyamatok, A folyó részvény- és értékpapír-árfolyamok, Az alkalmazottak jelenlegi magatartása, A fogyasztói vélemények, nézetek, A vásárlási döntések alakítják.

6 Az image A PR a hírnévről szól, melynek legalapvetőbb ismeretanyagát az IMAGE és vonatkozó ismeretei képezik. Imago, imázs, image jelentése : kép, képmás Gazdasági/társ.-i/pol.-i reálfolyamatok szempontjából megkülönböztetünk: Termék- vagy szolgáltatásimage Márkakép vagy védjegyimage Vállalat- vagy szervezetimage Személy-, szakember- vagy vezetőimage

7 Az image Az image kialakulásának módja szerint: Spontán kialakult
Tudatosan formált, kialakított image. Az image történetisége szerint: Előzetes, tény- (current) Jövőbeni, kívánatos (wish-) image Az image irányultsága szerint: Ön- (self-) Tükör- (mirror-) image

8 Az image Reálfolyamatok szerinti csoportosítás
A gazdasági életben, a piaci viszonyok vonatkozásában mind makro-, mind pedig mikroszinten értelmezhetjük az image fogalmát. Ilymódon: megkülönböztetünk: Product imege-et (termék) Brand image-et (márkakép) Company vagy corporate imaget (vállalati) Személy- vagy szakember image-et

9 Az image Termékimage A termékimage összefonódik a brandimage-dzsel.
Egy eseteleges kedvező termékimage-nek hasonlóan kedvező vállalati és márkaimage-ben kell kifejeződnie. Ezek állandó kölcsönhatásban vannak egymással, Egyikük változása a többit is kedvező v. kedvezőtlen irányba befolyásolja. Ha egy termék képe kedvezőtlen két lehetőség van: Termékfajtát előállítók megpróbálnak valamit közösen tenni (tejtermelők) Egyes vállalatok önállóan is törekedhetnek arra, hogy saját image-ük különbözzék a többitől. A termék image-ének kialakulásában különös fontossága van az árnak (pszichológiai ár)

10 Az image Márkaimage Márkaképet jelent
A márka többletet ad a terméknek, a fogyasztók magasabb értékűnek becsülik A márkához a vevő hű marad. Az a kép, amely a fogyasztók elképzeléseiben a márkáról kialakul. Azon info.-k összessége, amely addig a márkával kapcsolatban összegyűlt bennünk. Származhatnak saját tapasztalatból, másoktól, reklámokból, a csomagolásból, a szolgáltatásokból.

11 Az image Brand „jéghegy modell” név, Logó Környezet Reklám Márkakép
Termék és szolgáltatások Márkaérték Menedzsment által ellenőrzött struktúrák Belső kommunikáció Üzletmenet Befektetői kapcsolatok Képzés, tréningek Fogyasztói, ügyfélkapcsolatok Alkalmazottak motiválása, HR politika tudásmenedzsment

12 Az image Cégimage A vállalat image-ét meghatározó tényezők:
Vállalati/szervezeti filozófia A szervezet vezetése által tudatosan kialakított eszmerendszer, mely áthatja minden tevékenységét. A szervezet küldetését meghatározó deklarációk Alapdokumentumok, melyek meghatározzák a vezetés legfontosabb üzenetét Műszaki tudományos fejlődés A vállalati/szervezeti kultúra Belső kommunikáció hozzájárul a dolgozók külső arculat képviseletéhez, saját munkahelyük jó hírének terjesztése

13 Az image A vállalat/szervezet struktúrája Szervezeti stratégia
A szervezeten belüli irányítási, kommunikációs rendszer A szervezetben munkamegosztás érvényesül A célokat, feladatokat fel kell osztani részcélokra, részfeladatokra, egy-egy részegységre kell bízni a feladatot. Szervezeti stratégia A működés vezérfonalát adja A vállalati célokat és elérésük lehetséges módját fogalmazza meg Tervezett

14 Az image A szervezet tagjainak önbecsülése Pszichológiai azonosulás
A tagok szervezetről alkotott felfogása, véleménye megjelenik a munkájukban. Fontos, hogy a dolgozók, hogyan viszonyulnak a szervezethez Ha jó a véleményük, kifelé is ezt kommunikálják → + megítélés Pszichológiai azonosulás A környezetben vannak vonzó objektumok (személyek, szervezetek), melyek példaképül szolgálnak, motivációs erővel bírnak. Az embereknek ezen kívül erős hovatartozás-érzetre is szükségük van.

15 Az image Társadalomtudományi azonosulás A vállalat stílusa
Céltudatosságból áll Érthető, világos célokra és a célok elérését szolgáló tudatosságra van szükség Csapatszellem, együvé tartozás közös élménye A vállalat stílusa Egy szervezet látható, tapasztalható és megismerhető magatartását értjük A szervezet kommunikációja A szervezet minden megnyilvánulása kommunikál a szervezetről

16 Az image A szervezet működése A szervezet vizuális azonosítói
A termékek , szolgáltatások és szakmai tevékenységek formálják a cég image-ét. Számos céget csak a termékéről ismernek a fogyasztók. A szervezet vizuális azonosítói Grafikai jelek, design elemek Cég embléma Logó Színei Betűtípusa Szignálja vagy zenei azonosítója látványelemei

17 Az image Személy-/szakember-/vezetőimage
Szervezet vezetőinek személyes aktivitásai, ezek stílusa, intenzitása, gyakorisága Az image történetisége szerinti csoportosítás: Meglévő (current) image: az adott időpontba létező vagy azt megelőzően kialakult tudati képek és azok különböző összetevőinek összessége Kívánatos (wish) image: a jövőt, a változás irányát, célját jelenti

18 Az image Az image irányultsága szerinti csoportosítás Önimage :
Mindenki önmagáról is hord egy kedvező és a valóságtól eltérő pszichikai képet Ez a kép befolyásol minket döntéseinkben, cselekvéseinkben Önimage kialakulása függ: szociális környezetünk, életkorunk, nemünk, műveltségi viszonyunk és csoport-hovatartozásunktól Tükörimage Az alanyról, az image tárgyáról, annak környezetében, a közösségben kialakult és létező nézet- és véleményrendszert jelenti

19 Az arculat A vállalaton belüli stratégiai irányítás, cselekvési terv, mely összehangolja a vállalat osztályainak tevékenységét a szervezet sikeres megítélésének érdekében. Az arculat, Mint szerkezet: tudatos, egységes vállalat-azonosság, sajátos jegyekkel Mint stratégia: koordinált és integrált kommunikációs munka Mint folyamat: véleményalakítás a vállalaton belül és kívül állandóan Mint eredmény: az a kép, amit a vállalat kialakított környezete és munkatársai számára

20 Az arculat Az arculat formai elemei:
A szervezetet vizuálisan azonosító, azt másoktól megkülönböztető egyedi megjelenést biztosító tényezőket értjük. Formai tényezők: Vállalat emblémája Vállalat logoja Vállalat színvilága Vállalat betűtípusa Grafikai motívumrendszere Termék csomagolása A szlogen formai kialakítása Zenei azonosítók Kommunikáció vizuális stílusjegyei (fotó, film)


Letölteni ppt "Közönségkapcsolatok (PR)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések