Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az emberi erőforrások fejlesztése. 2 Az előadás vázlata  A fejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmak  Stratégiai fejlesztés  Alkalmazott módszerek Fejlesztő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az emberi erőforrások fejlesztése. 2 Az előadás vázlata  A fejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmak  Stratégiai fejlesztés  Alkalmazott módszerek Fejlesztő."— Előadás másolata:

1 Az emberi erőforrások fejlesztése

2 2 Az előadás vázlata  A fejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmak  Stratégiai fejlesztés  Alkalmazott módszerek Fejlesztő központ Vállalati egyetem Coaching  Karriermenedzsment

3 3 A fejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmak Tudatos folyamat, amelynek célja, hogy felkészítse az embereket a megkívánt magatartás változtatására.  továbbképzés (training) Alacsonyabb szintű és képzettségű alkalmazott tanítása a jelenlegi munka jobb elvégzésére.  fejlesztés (development) Menedzserek, szakemberek képességfejlesztése jövőre irányultan. Elhanyagolásának okai  időigényes  hatását nehéz gazdasági értelemben lemérni  költségek minimalizálása

4 4 A fejlesztési igények meghatározása Környezeti hatások  globalizáció  szervezeti struktúrák változása  demográfiai változások  munkavállalók igényeinek változása Fejlesztendő vezetői kompetenciák  személyes kompetenciák  interperszonális kompetenciák  információs kompetenciák  akciós kompetenciák

5 5 Stratégiai fejlesztés

6 6 A stratégiai fejlesztés lépései Kezdeményezés és tervezés  legfelső szintről induljon  idő, célok, felelősök Képzési irányelvek meghatározása A jelenlegi helyzet felmérése  külső/belső kínálat  költségvetés  képzések végrehajtása  erősségek/gyengeségek felmérése

7 7 A jövőkép kialakítása  a stratégia megszilárdítása, kijavítása vagy megújítása  jövőbeni fejlesztések hatása Akciótervek kidolgozása  módszer kiválasztása és ütemezése Lebonyolítás  legyen ismert a cél és a struktúra  az egyének legyenek motiváltak  a tanulási pontok legyenek ismerős kontextusban Kontrolling és visszacsatolás

8 8 Alkalmazott módszerek „On-the-job” technikák  értékelés és támogató beszélgetések  szemléltetések  munkakör rotáció  mentorok „Off-the-job” technikák  továbbképzés  átképzés  fejlesztő központok  vállalati egyetemek  stb.

9 9 Fejlesztő Központ (Development Center) Arra keresi a választ, hogy miként teljesítenének a résztvevők egy olyan pozícióban, melyben még nem volt alkalmuk bizonyítani. DC technikák  teszteket, kérdőíveket kitöltése  interjú a résztvevővel  iratrendezés gyakorlat  ténykereső gyakorlatok  egyéni prezentációs gyakorlatok  szűzbeszéd gyakorlat  szituációs gyakorlatok Találkozás a beosztottal, megbeszélés a kollégákkal, csoportos gyakorlatok stb.

10 10 Az értékelés szempontjai  minden résztvevőt egyenként értékelnek  kire hallgatnak a csoportban, kinek az ötletei számítanak  megértette a kulcsfontosságú kérdéseket  képes sorrendiséget, célokat, feladatokat javasolni  verbális és nonverbális kommunikáció Előnyei:  a szubjektivitás a csoportos értékelés miatt minimális  jól megjósolja a későbbi beválást az újabb pozíciókban Hátrányai:  idő- és költségigényes  hosszú és bonyodalmas felkészülést igényel

11 11 Vállalati egyetem „Egy központilag a vállalat által irányított tanuló intézmény.”  többnyire formálisan, szervezeti egységként valósulnak meg  működése erősen kötődik a stratégiához  elősegíti az egyének, teamek és szervezetek integritását  támogatja a vállalat tanuló szervezetté válását Mely vállalatokra jellemző?  iparágában a tudás elévülési ideje gyors  sok olyan munkavállalója van, akinek egységes tudást kell adni  átlagos költségvetése 12 millió USD Az USA-ban 1988-ban 400 db, 1998-ban már 1600 db.

12 12 Teljesítmény növelő tréning (coaching) Olyan folyamat, amely során a beosztottat arra ösztönzik, hogy javítsa a teljesítményét vagy új munkatechnikát sajátítson el.  legyen folyamatos az év során  tisztázza és erősítse meg a kritikus célokat  legyen ösztönző és megerősítő Három alapeleme a  visszajelzés  munkakör ismerete  beosztott ismerete

13 13 Felkészülés a tréningre  a megbeszélés témája a probléma és nem a személy  fontos a beosztott önbecsülésének felismerése  segítőkész légkör megteremtése  ütemezése és lebonyolítása terv szerint  önálló megoldás A jó tréner készségei  jó megfigyelőkészség  lényegre törő kérdésfeltevés  aktív hallgatás  helyes magatartás bemutatása

14 14 Teljesítményproblémák elemzése 1. Van e valami gond?  ha csak elmondja ellenkezés konfrontáció 2. Ismeri e a beosztott valamennyi munkaköri kötelezettségét?  elavult vagy teljes e a munkaköri leírás 3. Van e gond a visszajelzéssel? 4. Van e valami akadály?  ha létezik és nem megszüntethető együttélés 5. A képesség hiánya okozza e a gondot?  megoldások: továbbképzés, átirányítás, igazítás, elbocsátás 6. Konklúzió: a gondot a motiválás okozza.

15 15 Az okok meghatározásának nehézségei  az emberek hajlamosak mindenre magyarázatot találni  viselkedési problémák oka nem a személy, hanem a feltételek  a teljesítménnyel kapcsolatos probléma nem mindig az egyén- ben keresendő Személyes jellegű okok  családdal kapcsolatos gondok  testi és érzelmi rendellenességek  társadalmi hatások  munkával kapcsolatos problémák Beavatkozás akkor, ha befolyásolja a munkavégző képességet.  figyelem felhívása  segítség a szaktanácsadás igénybevételéhez  következmények felvázolása

16 16 Karriermenedzsment Egy folyamat, melynek során a szervezet megpróbálja összeillesz- teni az alkalmazottak egyéni karrier igényét és képességét a szer- vezet személyzet szükségletével. A karrierterv az elképzelt pályafutás a szervezeten belül.  az utánpótlás jó minőségű biztosítását jelenti  az egyén számára megadja a felkészülés lehetőségét  a karrier terv önmagában is megtartó és motivációs erő

17 17 Az életpálya során három választás következik be  foglalkozásválasztás  munkahelyválasztás  karrierválasztás Az életpálya négy szakasza  növekedés fázisa (0-14. év)  kibontakozás fázisa (15-24. év)  kiépítés fázisa (25-44. év) kipróbálások (25-30. év) stabilizáció (31-44. év)  megőrzés és hanyatlás fázisa (45-60. év)

18 18

19 19

20 20 Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi Felhasznált irodalom

21 21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az emberi erőforrások fejlesztése. 2 Az előadás vázlata  A fejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmak  Stratégiai fejlesztés  Alkalmazott módszerek Fejlesztő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések