Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés1 Humánerőforrás-fejlesztés 1-2. óra Ismerkedés, bevezetés, célkitűzések ismertetése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés1 Humánerőforrás-fejlesztés 1-2. óra Ismerkedés, bevezetés, célkitűzések ismertetése,"— Előadás másolata:

1 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés1 Humánerőforrás-fejlesztés 1-2. óra Ismerkedés, bevezetés, célkitűzések ismertetése, elvárások meghatározása. Alapfogalmak meghatározása, értelmezése: oktatás, fejlesztés, képzés, képzési célok.

2 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés2 AlkalomIdőpontTevékenység 1-2. óra2013. február 6.Ismerkedés, bevezetés, célkitűzések ismertetése, elvárások meghatározása. Alapfogalmak meghatározása, értelmezése: oktatás, fejlesztés, képzés, képzési célok. Poór J. 233-238. Ida 109-114. 3-4 óra2013. február 13.Karrierfejlesztés, oktatás-képzés folyamata és módszerei, képzési terv, képzési formák (tréning, szakképzés, LLL). Poór J. 239-252. 5-6. óra2013. február 20.Képzési igény felmérésének módszerei (szervezeti, munkaköri, egyéni igények) Ida 115-122. 7-8. óra2013. február 27.Az erőforrások és követelmények felmérése 9-10. óra2013. március 6.Képzési programok tervezése. Ida 125-126. 11-12. óra2013. március 13.A képzések módszerei, előnyei, hátrányai. Ida 126-128. 13-14. óra2013. március 20.A tréningek fajtái, módszerei, helyszínek meghatározása. Ida 128-131. 15-16. óra2013. március 27.Ellenőrzés, visszacsatolás 17-18. óra2013. április 3.A képzések megszervezése, egyeztetése, dokumentálása. Ida 134-135. 19-20. óra2013. április 10.A képzések értékelése. Ida 135-139. 21-22. óra2013. április 17.Karriertervezés célja, az egyén karrier fázisai, a karriertervezés lépései. Ida 141-160 23-24. óra2013. április 24.Karriertervezés: önismeret, társismeret, célkitűzés, motiváció 25-26. óra2013. május 1.Karriertervezés: időbeosztás, kapcsolatépítés (család, barátok, segítők szerepe), 80/20-as szabály (idő, hatékonyság) 27-28. óra2013. május 8.Összefoglalás

3 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés3 Tantárgy célja A tárgy keretében szintetizáló jelleggel kerülnek feldolgozásra mindazok a szakon, szakirányon tanult ismeretek, amelyek elősegítik a hatékony emberi erőforrás kiválasztását, alkalmazását, fejlesztését. Ma már sok vállalat, intézmény beruházásként tekint a képzésre fordított pénzeszközökre. A félév során a leírtak szellemében megismerjük az oktatás, képzés, fejlesztés, karriermenedzsment fogalomrendszerét, eszközeit és módszereit, a hatékonyság mérésének lehetőségeit. Nagy figyelmet fordítunk a környezetben jelentkező változásokra, azok menedzselésére is.

4 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés4 Az értékelés módszere A tantárgy kollokviummal zárul. A kollokvium jellege: írásbeli dolgozat A tantárgy osztályzatai: (5) jeles44 - 50 (4) jó38 - 43 (3) közepes32 - 37 (2) elégséges26 - 31 (1)elégtelen 0 - 25 A pontszám részletezése: teszt:25 pont esszé:25 pont Mindösszesen:50 pont

5 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés5 Irodalom Kötelező irodalom: Az előadáson elhangzottak és az órán letölthető oktatási segédanyag Dr. Roóz József: Az emberi erőforrás menedzsment alapjai 3.6. fejezet, Perfekt, 2006. Dr. Vekerdy Ida: Emberi erőforrás gazdálkodás II.5. és 6. fejezet, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2004. Bokor A. – Szőts-Kováts K. – Csillag S. – Bácsi K. – Szilas R.: Emberi erőforrás menedzsment 6. és 7. fejezet, Aula Kiadó, Budapest, 2007. Szakfolyóiratok: Munkaügyi Szemle Személyügyi Hírlevél Humánpolitikai Szemle Szakkönyvek: Lévai Zoltán – Bauer János: A személyügyi tevékenység gyakorlata, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2003. W. Vogellauer: A coaching módszertani ABC-je, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2002. T. Gordon: Vezetői eredményesség tréning, Assertív Kiadó, Budapest

6 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés6 •Divatos, a politika és a média „hívó szavai” között tartjuk számon. •Napjainkban már „stratégiai erőforrás”: a nemzeti jövedelem növekedése nem magyarázható csak a tőke és a munkaerő mennyiségi növekedésével. •Az EU kiemelt jelentőséget tulajdonít az oktatásnak és a képzésnek, de ezeket a gazdaságfejlesztés részének és a sikeres gazdaságfejlesztés elengedhetetlen elemének tekinti, azaz a foglalkoztatás, illetve a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás oldaláról közelíti az ágazat helyzetét, és teljes egészében a tagállamok hatáskörébe utalja (Amszterdami Szerződés).

7 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés7 •A „humán erőforrás”, „emberi erőforrás”, „humán tőke”, „emberi tőke” („emberkincs”) terminus technikusok tekintetében nincs szakmai konszenzus, a különböző tudományterületek képviselői más-más hangsúllyal, eltérő terjedelemmel használják a fogalmakat. •„ a társadalom egésze” –„a munkaerő-piac potenciális vagy tényleges szereplői” – „az egyén” fokozatok is előfordulnak. •A többi erőforráshoz képest számos egyedi vonással bír. •(Pl.: megújítja, fejleszti önmagát) •Az emberi erőforrások fogalmába tehát az alábbi tényezők sorolhatók: –képessége, tudása, –fizikai és mentális állapota, egészsége, –magatartását befolyásoló tudati tényezők: motivációk, információk, normák, értékek és beállítottság, amelyek meghatározzák innovatív, alkalmazkodó és konfliktuskezelő képességét, valamint együttműködési készségét, –családi és más emberi kapcsolatai. •Számuk és minőségük tekintetében a különbségtétel inkább elfogadott. Fogalmak

8 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés8 Fogalmak 1. Def.: A személyzetfejlesztés alatt az emberi magatartás célirányos befolyásolását értjük. Lényegét a tervezett szervezeti továbbképzések adják. Humán erőforrás fejlesztés alatt a tervezett személyzetfejlesztést értjük.

9 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés9 Fogalmak 2. Def.: Tudatos folyamat, amelynek célja, hogy felkészítse az embereket a megkívánt magatartás változtatására.

10 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés10 A HEF elemei •karriertervezés •áthelyezés •előléptetés •szakmai team munka •szervezeti kultúra alakítás •csoportmunka bevezetés •munkakör gazdagítás •előnyös személyiség tulajdonságok fejlesztése

11 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés11 HEF két eleme Továbbképzés (training) • Alacsonyabb szintű és képzettségű alkalmazott tanítása a jelenlegi • munka jobb elvégzésére. •Fejlesztés (development) • Menedzserek, szakemberek képességfejlesztése jövőre irányultan. •Elhanyagolásának okai • időigényes • hatását nehéz gazdasági értelemben lemérni • költségek minimalizálása

12 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés12 A HEF céljai általánosságban •A versenyképesség növelése. •A rugalmasság növelése. •A motiváció és az integráció növelése. •Képzett alkalmazotti gárda biztosítása. •Az egyéni igények figyelembevétele.

13 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés13 A HEF céljai az alkalmazottak szempontjából •Aktivizálni és biztosítani a ritkán szükséges ismereteket és képzettségeket. •Javítani a munkatársak önmegvalósítási igényét magasan kvalifikált feladatokkal. •Csökkenteni a gazdasági kockázatot. •Fokozni az egyéni mobilitást a munkaerő piacon. •Javítani a kapcsolatteremtést és a feladatmegoldó képességeket. •Megtartani és javítani a szakmai kvalifikációt. •Jövedelem emelése. •Az egyéni presztízs növelése.

14 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés14 A HEF céljai a vállalkozások szempontjából 1)A szükséges vezetés és a szakemberek biztosítása. 2)A vezetői utánpótlás és a fiatal szakemberek fejlesztése. 3)A külső munkaerő piactól nagyobb függetlenség elérése. 4)A versenyképesség megőrzése és javítása. 5)A szakmai kvalifikáció növelése. 6)A technológia és a piaci magatartás követelményeihez alkalmazkodni. 7)A vállalat belső hiányosságainak felfedése. 8)A költségek csökkentése. 9)A dolgozók teljesítményének javítása. 10)A vállalaton belüli kooperáció és kommunikáció javítása. 11)Fokozni az alkalmazottak szociális érzékenységét. 12)A munkával való megelégedettség növelése. 13)A fluktuáció csökkentése.

15 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés15 Oktatás meghatározásai 1. Az információ (tudás) – általában nagyobb mennyiségben történő, rendszeres, esetleg intézményesített – átadása. 2. Tágabb értelemben az oktatásnak tekinthető a társadalomban folyó mindenfajta szervezett vagy rendszeres (vagy némileg szűkítve a fogalmat, intézményes) ismeretadási tevékenység (iskolai és iskolán kívüli oktatás). Az oktatás magában foglalja a tanítást mint tanári és a tanulást mint tanulói tevékenységet, amelyek egymással kölcsönhatásban valósulnak meg.

16 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés16 Fejlesztés-szervezetfejlesztés meghatározása A fejlesztési tevékenység, a célja egy szervezet fejlődésének elősegítése, túlélési esélyeinek növelése. Szervezetfejlesztés (R. Beckhard (1974): 1. tervszerű beavatkozás: a szervezet szisztematikus elemzésére és állapotának diagnózisára épít; 2. a szervezet egészére kiterjed: a változtatás rendszerszerű, a teljes vállalatot (vagy egységet) érinti, a működés teljes átalakítását tűzi ki célul (pl. kultúraváltás); 3. felülről szervezett törekvés: a vállalat felső vezetésének elkötelezettsége a program és a program eredményei mellett adja meg a siker lehetőségét, a vezetőknek aktív részvétellel kell a módszerek és program céljai mellett állnia; 4. célja: a szervezet életképességének (adaptivitásának) és hatékonyságának növelése, a változni tudás erősítése és készenlét megteremtése a változásra; 5. a szervezeti folyamatok megtervezett változtatása magatartástudományi ismeretek felhasználásával.

17 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés17 Szervezetfejlesztés 2.  A szervezetfejlesztés a legfelső menedzsment szintjén támogatott, hosszú távú erőfeszítés arra, hogy javítsuk a szervezet problémamegoldó és megújulási folyamatait, főleg a szervezet kultúrájának egy hatékonyabb és együttműködő diagnózisán és menedzselésén keresztül – különös tekintettel az állandó vagy alkalmi teammunkára, valamint csoportok közötti kultúrára – egy konzulens-segítő közreműködésével, az alkalmazott behaviorista tudomány elméletének és technikájának alkalmazásával, mely magába foglalja az akciókutatást.

18 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés18 Szervezetfejlesztés 3.  ~ lényege a szervezetek életre keltése, energiákkal való feltöltése, megvalósítása, mozgásba hozása és megújítása technikai és emberi erőforrások révén. (Argyris) A szervezetfejlesztés olyan folyamat, amelyben az emberek menedzselik a szervezet kultúráját, nem pedig a kultúra menedzseli az embereket. Tehát a tudatosságra épít minden szinten. Ebbe beletartozik fejleszthető pontokkal való szembenézés, valamint az ezt korrigáló akciók is. A szervezetfejlesztés kulcseleme a TEAM, amely magában foglalja a vezetőt és a beosztottakat is.

19 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés19 Szervezetfejlesztés 4. •A szervezetfejlesztés – szemben a hagyományos menedzsmentfejlesztéssel, ahol az egyént, a vezetőt „alakítják” – mindig a teamre, és/vagy az egész rendszerre irányul. •Konzulenst, facilitátort alkalmaznak, akit a változás húzóemberének, katalizátorának is neveznek. Ő a szervezet uralkodó kultúráján kívüli személy.

20 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés20 Képzés meghatározásai 1.Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. 2.Képzésről általában akkor beszélünk, amikor az alacsonyabb beosztásúak és képzettségűek munkájának a javítása a cél, s ez csak valamely új tudás, ismeretanyag elsajátításával érhető el teljes mértékben.

21 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés21 A képzési stratégia megvalósításának lépései •Kezdeményezés és tervezés •Az alapszemlélet, képzési irányelvek megfogalmazása •A jelenlegi helyzet felmérése •Átvilágítás és elemzés •A jövőkép kialakítása •Az akciótervek kidolgozása •A képzési stratégia megfogalmazása

22 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés22 A stratégiai fejlesztés lépései Kezdeményezés és tervezés  legfelső szintről induljon  idő, célok, felelősök Képzési irányelvek meghatározása A jelenlegi helyzet felmérése  külső/belső kínálat  költségvetés  képzések végrehajtása  erősségek/gyengeségek felmérése

23 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés23 A jövőkép kialakítása  a stratégia megszilárdítása, kijavítása vagy megújítása  jövőbeni fejlesztések hatása Akciótervek kidolgozása  módszer kiválasztása és ütemezése Lebonyolítás  legyen ismert a cél és a struktúra  az egyének legyenek motiváltak  a tanulási pontok legyenek ismerős kontextusban Kontrolling és visszacsatolás

24 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés24 Fejlesztendő egyéni kompetenciák •Felhasználói szintű ismeretek •Probléma megoldó készség •Kooperativitás •Adaptivitás •A változás képessége •Nyitottság •Emberi kapcsolatok minősége •Fizikai-és mentális egészség

25 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés25 Társadalmi feltételek •Oktatási rendszer –Alapszint –Középszint –Felsőfok •Iskolarendszeren kívüli képzések –Tanfolyamok –továbbképzések stb. – LLL •Szociális-és egészségügyi rendszer •Közlekedési infrastruktúra, stb.

26 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés26 Felhasznált irodalom 1.Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 2.Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi 3.Dr. Teperics Károly: A humán erőforrások fejlesztése prezentációja 4.Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. 5.Matiscsákné Dr. Lizák Marianna: Emberi erőforrás gazdálkodás prezentációja, 2008.


Letölteni ppt "2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés1 Humánerőforrás-fejlesztés 1-2. óra Ismerkedés, bevezetés, célkitűzések ismertetése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések