Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Humánerőforrás-fejlesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Humánerőforrás-fejlesztés"— Előadás másolata:

1 Humánerőforrás-fejlesztés
1-2. óra Ismerkedés, bevezetés, célkitűzések ismertetése, elvárások meghatározása. Alapfogalmak meghatározása, értelmezése: oktatás, fejlesztés, képzés, képzési célok. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

2 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Alkalom Időpont Tevékenység 1-2. óra 2013. február 6. Ismerkedés, bevezetés, célkitűzések ismertetése, elvárások meghatározása. Alapfogalmak meghatározása, értelmezése: oktatás, fejlesztés, képzés, képzési célok. Poór J Ida 3-4 óra 2013. február 13. Karrierfejlesztés, oktatás-képzés folyamata és módszerei, képzési terv, képzési formák (tréning, szakképzés, LLL). Poór J 5-6. óra 2013. február 20. Képzési igény felmérésének módszerei (szervezeti, munkaköri, egyéni igények) Ida 7-8. óra 2013. február 27. Az erőforrások és követelmények felmérése 9-10. óra 2013. március 6. Képzési programok tervezése. Ida óra 2013. március 13. A képzések módszerei, előnyei, hátrányai. Ida óra 2013. március 20. A tréningek fajtái, módszerei, helyszínek meghatározása. Ida óra 2013. március 27. Ellenőrzés, visszacsatolás óra 2013. április 3. A képzések megszervezése, egyeztetése, dokumentálása. Ida óra 2013. április 10. A képzések értékelése. Ida óra 2013. április 17. Karriertervezés célja, az egyén karrier fázisai, a karriertervezés lépései. Ida óra 2013. április 24. Karriertervezés: önismeret, társismeret, célkitűzés, motiváció óra 2013. május 1. Karriertervezés: időbeosztás, kapcsolatépítés (család, barátok, segítők szerepe), 80/20-as szabály (idő, hatékonyság) óra 2013. május 8. Összefoglalás 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

3 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Tantárgy célja A tárgy keretében szintetizáló jelleggel kerülnek feldolgozásra mindazok a szakon, szakirányon tanult ismeretek, amelyek elősegítik a hatékony emberi erőforrás kiválasztását, alkalmazását, fejlesztését. Ma már sok vállalat, intézmény beruházásként tekint a képzésre fordított pénzeszközökre. A félév során a leírtak szellemében megismerjük az oktatás, képzés, fejlesztés, karriermenedzsment fogalomrendszerét, eszközeit és módszereit, a hatékonyság mérésének lehetőségeit. Nagy figyelmet fordítunk a környezetben jelentkező változásokra, azok menedzselésére is. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

4 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Az értékelés módszere A tantárgy kollokviummal zárul. A kollokvium jellege: írásbeli dolgozat A tantárgy osztályzatai: (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges elégtelen A pontszám részletezése: teszt: 25 pont esszé: 25 pont Mindösszesen: 50 pont 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

5 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Irodalom Kötelező irodalom: Az előadáson elhangzottak és az órán letölthető oktatási segédanyag Dr. Roóz József: Az emberi erőforrás menedzsment alapjai 3.6. fejezet, Perfekt, 2006. Dr. Vekerdy Ida: Emberi erőforrás gazdálkodás II.5. és 6. fejezet, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2004. Bokor A. – Szőts-Kováts K. – Csillag S. – Bácsi K. – Szilas R.: Emberi erőforrás menedzsment 6. és 7. fejezet, Aula Kiadó, Budapest, 2007. Szakfolyóiratok: Munkaügyi Szemle Személyügyi Hírlevél Humánpolitikai Szemle Szakkönyvek: Lévai Zoltán – Bauer János: A személyügyi tevékenység gyakorlata, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2003. W. Vogellauer: A coaching módszertani ABC-je, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2002. T. Gordon: Vezetői eredményesség tréning, Assertív Kiadó, Budapest 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

6 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Divatos, a politika és a média „hívó szavai” között tartjuk számon. Napjainkban már „stratégiai erőforrás”: a nemzeti jövedelem növekedése nem magyarázható csak a tőke és a munkaerő mennyiségi növekedésével. Az EU kiemelt jelentőséget tulajdonít az oktatásnak és a képzésnek, de ezeket a gazdaságfejlesztés részének és a sikeres gazdaságfejlesztés elengedhetetlen elemének tekinti, azaz a foglalkoztatás, illetve a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás oldaláról közelíti az ágazat helyzetét, és teljes egészében a tagállamok hatáskörébe utalja (Amszterdami Szerződés). 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

7 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Fogalmak A „humán erőforrás”, „emberi erőforrás”, „humán tőke”, „emberi tőke” („emberkincs”) terminus technikusok tekintetében nincs szakmai konszenzus, a különböző tudományterületek képviselői más-más hangsúllyal, eltérő terjedelemmel használják a fogalmakat. „ a társadalom egésze” –„a munkaerő-piac potenciális vagy tényleges szereplői” –„az egyén” fokozatok is előfordulnak. A többi erőforráshoz képest számos egyedi vonással bír. (Pl.: megújítja, fejleszti önmagát) Az emberi erőforrások fogalmába tehát az alábbi tényezők sorolhatók: képessége, tudása, fizikai és mentális állapota, egészsége, magatartását befolyásoló tudati tényezők: motivációk, információk, normák, értékek és beállítottság, amelyek meghatározzák innovatív, alkalmazkodó és konfliktuskezelő képességét, valamint együttműködési készségét, családi és más emberi kapcsolatai. Számuk és minőségük tekintetében a különbségtétel inkább elfogadott. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

8 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Fogalmak 1. Def.: A személyzetfejlesztés alatt az emberi magatartás célirányos befolyásolását értjük. Lényegét a tervezett szervezeti továbbképzések adják. Humán erőforrás fejlesztés alatt a tervezett személyzetfejlesztést értjük. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

9 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Fogalmak 2. Def.: Tudatos folyamat, amelynek célja, hogy felkészítse az embereket a megkívánt magatartás változtatására. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

10 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
A HEF elemei karriertervezés áthelyezés előléptetés szakmai team munka szervezeti kultúra alakítás csoportmunka bevezetés munkakör gazdagítás előnyös személyiség tulajdonságok fejlesztése 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

11 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
HEF két eleme Továbbképzés (training) Alacsonyabb szintű és képzettségű alkalmazott tanítása a jelenlegi munka jobb elvégzésére. Fejlesztés (development) Menedzserek, szakemberek képességfejlesztése jövőre irányultan. Elhanyagolásának okai időigényes hatását nehéz gazdasági értelemben lemérni költségek minimalizálása 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

12 A HEF céljai általánosságban
A versenyképesség növelése. A rugalmasság növelése. A motiváció és az integráció növelése. Képzett alkalmazotti gárda biztosítása. Az egyéni igények figyelembevétele. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

13 A HEF céljai az alkalmazottak szempontjából
Aktivizálni és biztosítani a ritkán szükséges ismereteket és képzettségeket. Javítani a munkatársak önmegvalósítási igényét magasan kvalifikált feladatokkal. Csökkenteni a gazdasági kockázatot. Fokozni az egyéni mobilitást a munkaerő piacon. Javítani a kapcsolatteremtést és a feladatmegoldó képességeket. Megtartani és javítani a szakmai kvalifikációt. Jövedelem emelése. Az egyéni presztízs növelése. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

14 A HEF céljai a vállalkozások szempontjából
A szükséges vezetés és a szakemberek biztosítása. A vezetői utánpótlás és a fiatal szakemberek fejlesztése. A külső munkaerő piactól nagyobb függetlenség elérése. A versenyképesség megőrzése és javítása. A szakmai kvalifikáció növelése. A technológia és a piaci magatartás követelményeihez alkalmazkodni. A vállalat belső hiányosságainak felfedése. A költségek csökkentése. A dolgozók teljesítményének javítása. A vállalaton belüli kooperáció és kommunikáció javítása. Fokozni az alkalmazottak szociális érzékenységét. A munkával való megelégedettség növelése. A fluktuáció csökkentése. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

15 Oktatás meghatározásai
Az információ (tudás) – általában nagyobb mennyiségben történő, rendszeres, esetleg intézményesített – átadása. Tágabb értelemben az oktatásnak tekinthető a társadalomban folyó mindenfajta szervezett vagy rendszeres (vagy némileg szűkítve a fogalmat, intézményes) ismeretadási tevékenység (iskolai és iskolán kívüli oktatás). Az oktatás magában foglalja a tanítást mint tanári és a tanulást mint tanulói tevékenységet, amelyek egymással kölcsönhatásban valósulnak meg. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

16 Fejlesztés-szervezetfejlesztés meghatározása
A fejlesztési tevékenység, a célja egy szervezet fejlődésének elősegítése, túlélési esélyeinek növelése. Szervezetfejlesztés (R. Beckhard (1974): tervszerű beavatkozás: a szervezet szisztematikus elemzésére és állapotának diagnózisára épít; 2. a szervezet egészére kiterjed: a változtatás rendszerszerű, a teljes vállalatot (vagy egységet) érinti, a működés teljes átalakítását tűzi ki célul (pl. kultúraváltás); 3. felülről szervezett törekvés: a vállalat felső vezetésének elkötelezettsége a program és a program eredményei mellett adja meg a siker lehetőségét, a vezetőknek aktív részvétellel kell a módszerek és program céljai mellett állnia; 4. célja: a szervezet életképességének (adaptivitásának) és hatékonyságának növelése, a változni tudás erősítése és készenlét megteremtése a változásra; 5. a szervezeti folyamatok megtervezett változtatása magatartástudományi ismeretek felhasználásával. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

17 Szervezetfejlesztés 2. 
A szervezetfejlesztés a legfelső menedzsment szintjén támogatott, hosszú távú erőfeszítés arra, hogy javítsuk a szervezet problémamegoldó és megújulási folyamatait, főleg a szervezet kultúrájának egy hatékonyabb és együttműködő diagnózisán és menedzselésén keresztül – különös tekintettel az állandó vagy alkalmi teammunkára, valamint csoportok közötti kultúrára – egy konzulens-segítő közreműködésével, az alkalmazott behaviorista tudomány elméletének és technikájának alkalmazásával, mely magába foglalja az akciókutatást. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

18 Szervezetfejlesztés 3. 
~ lényege a szervezetek életre keltése, energiákkal való feltöltése, megvalósítása, mozgásba hozása és megújítása technikai és emberi erőforrások révén. (Argyris) A szervezetfejlesztés olyan folyamat, amelyben az emberek menedzselik a szervezet kultúráját, nem pedig a kultúra menedzseli az embereket. Tehát a tudatosságra épít minden szinten. Ebbe beletartozik fejleszthető pontokkal való szembenézés, valamint az ezt korrigáló akciók is. A szervezetfejlesztés kulcseleme a TEAM, amely magában foglalja a vezetőt és a beosztottakat is. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

19 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Szervezetfejlesztés 4. A szervezetfejlesztés – szemben a hagyományos menedzsmentfejlesztéssel, ahol az egyént, a vezetőt „alakítják” – mindig a teamre, és/vagy az egész rendszerre irányul. Konzulenst, facilitátort alkalmaznak, akit a változás húzóemberének, katalizátorának is neveznek. Ő a szervezet uralkodó kultúráján kívüli személy. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

20 Képzés meghatározásai
Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Képzésről általában akkor beszélünk, amikor az alacsonyabb beosztásúak és képzettségűek munkájának a javítása a cél, s ez csak valamely új tudás, ismeretanyag elsajátításával érhető el teljes mértékben. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

21 A képzési stratégia megvalósításának lépései
Kezdeményezés és tervezés Az alapszemlélet, képzési irányelvek megfogalmazása A jelenlegi helyzet felmérése Átvilágítás és elemzés A jövőkép kialakítása Az akciótervek kidolgozása A képzési stratégia megfogalmazása 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

22 A stratégiai fejlesztés lépései
Kezdeményezés és tervezés legfelső szintről induljon idő, célok, felelősök Képzési irányelvek meghatározása A jelenlegi helyzet felmérése külső/belső kínálat költségvetés képzések végrehajtása erősségek/gyengeségek felmérése 22 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

23 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
A jövőkép kialakítása a stratégia megszilárdítása, kijavítása vagy megújítása jövőbeni fejlesztések hatása Akciótervek kidolgozása módszer kiválasztása és ütemezése Lebonyolítás legyen ismert a cél és a struktúra az egyének legyenek motiváltak a tanulási pontok legyenek ismerős kontextusban Kontrolling és visszacsatolás 23 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

24 Fejlesztendő egyéni kompetenciák
Felhasználói szintű ismeretek Probléma megoldó készség Kooperativitás Adaptivitás A változás képessége Nyitottság Emberi kapcsolatok minősége Fizikai-és mentális egészség 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

25 Társadalmi feltételek
Oktatási rendszer Alapszint –Középszint –Felsőfok Iskolarendszeren kívüli képzések Tanfolyamok –továbbképzések stb. LLL Szociális-és egészségügyi rendszer Közlekedési infrastruktúra, stb. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés

26 Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés
Felhasznált irodalom Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi Dr. Teperics Károly: A humán erőforrások fejlesztése prezentációja Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. Matiscsákné Dr. Lizák Marianna: Emberi erőforrás gazdálkodás prezentációja, 2008. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Humánerőforrás-fejlesztés


Letölteni ppt "Humánerőforrás-fejlesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések