Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalatgazdaságtan. A VÁLLALKOZÁS VállalkozásgazdaságtanVállalkozás A vállalati gazdálkodás részterületei: az állóeszköz-gazdálkodás, a munkaerő-gazdálkodás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalatgazdaságtan. A VÁLLALKOZÁS VállalkozásgazdaságtanVállalkozás A vállalati gazdálkodás részterületei: az állóeszköz-gazdálkodás, a munkaerő-gazdálkodás,"— Előadás másolata:

1 Vállalatgazdaságtan

2 A VÁLLALKOZÁS

3 VállalkozásgazdaságtanVállalkozás A vállalati gazdálkodás részterületei: az állóeszköz-gazdálkodás, a munkaerő-gazdálkodás, a forgóeszköz-gazdálkodás, pénzgazdálkodás. Gazdálkodás: a szűkös erőforrások beosztása. Menedzsment szóval jelöljük az olyan vállalati tevékenységet, amely a vállalat egész működését és gazdálkodását átfogja.

4 A gazdasági alanyok a rendelkezésre álló erőforrásaikkal gazdálkodnak, bevételeiket használják fel céljaik megvalósítása érdekében. Közös vonásuk, hogy a piachoz monetáris (pénzügyi) szálakon kapcsolódnak. A gazdasági élet szereplőinek típusai: az állam és szervei, a vállalkozások, a háztartások.

5 A gazdasági alany CéljaRendező elve ÁllamKözös ügyek hatékony intézése Bürokrácia VállalkozásHosszútávú profitmaximalizálás Kockázat HáztartásHasznosság- maximalizálás Érzelem

6 Vállalkozásgazdaságtan Vállalkozás Az állam és a gazdaság más szereplőinek kapcsolata vertikális vagy horizontális lehet. Vertikális kapcsolat: állami gazdaságpolitika, jogi szabályozórendszer megalkotása. Horizontális kapcsolat: aaz állam a legnagyobb és legbiztosabb vevő, kkapcsolat az állami vállalkozások útján.

7 VállalkozásgazdaságtanInnováció A vállalkozás: a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység. A vállalkozások fő célja a hosszútávú profitmaximalizálás. eegyrészt törekszik a fogyasztói igényekben megtestesülő szükségletek mind magasabb szintű kielégítésére, mmásrészt a termeléshez szükséges erőforrásokat igyekszik a minimálisra szorítani.

8 Vállalkozásgazdaságtan Vállalkozás A vállalkozásgazdaságtan azon elvek, technikák rendszerezett összessége, amelyek segítségével a vállalkozások a fenti célokat a lehető legbiztosabban, azaz a lehető legkisebb kockázattal követhetik. A vállalkozások alapvetően profitorientált (más néven üzleti) vállalkozások és nonprofit (más néven köz­hasznú) vállalkozások lehetnek.

9 A vállalkozások keretei között zajlik az újratermelési folyamat jelentős része. Nem az egésze, mivel az újratermelés tágabb értelemben magában foglalja: aaz anyagi jószágok újratermelését, aa munkaerő újratermelését, aa szükségletek újratermelését, aa gazdasági viszonyok újratermelését.

10 A vállalkozás termelőfolyamata: pénz→inputok→transzformáció→output→ pénz Az input a termelési folyamatban felhasznált erőforrások. Az output a termelési folyamat eredménye. A transzformáció az a folyamat, amely során az inputokat outputtá alakítják át.

11 A vállalkozás célrendszere: hosszútávú profitmaximalizálás A cél jellege: alapvető cél, a teljes vállalati működés erre irányul. Elérésének fő eszköze: a stratégiai vezetés. a fogyasztói igények minél teljesebb kielégítése A cél jellege: a vállalkozás küldetése, missziója, mint alapvető piaci cél. Elérésének fő eszköze: a marketingmenedzsment.

12 a vállalkozás működésének hosszútávú fenntartása és fejlesztése A cél jellege: fennmaradás és fejlesztés, mint alap­vető szervezeti célok. Elérésének fő eszköze: innovációs menedzsment. a napi működés fenntartása, a termelési folyamatok irányítása, költséghatékony gazdálkodás A cél jellege: konkrét termelési cél. Elérésének fő eszköze: termelésmenedzsment

13 A vállalkozás résztvevői (belső érintettek): aa tulajdonosok, aa menedzserek, éés a munkavállalók.

14 A vállalkozás környezete (külső érintettek) aa piaci környezet szállítók, vevők, versenytársak, stratégiai szövetségesek aaz állami környezet (felügyeleti szervek, adóhatóság, szabályozás), aa társadalmi környezet (önkormányzatok, lakó-környezet, társadalmi és szakmai szervezetek). ttermészeti környezet

15 A vállalati stratégia

16 Vállalkozásgazdaságtan Stratégia A vállalati stratégia lényege: olyan összehangolt, célorientált, állandó irányítás és felügyelet nélkül is működő szervezet létrehozása, amely egyszerre képes a környezethez való rugalmas alkalmazkodásra és a környezetnek a vállalkozás céljainak megfelelő alakítására.

17 A stratégia fő eszközei összefoglalóan: rugalmas vállalati struktúra, megfelelő tartalékok, több lábon állás (diverzifikált termelés).

18 A stratégiai vezetés feladatai: aa stratégiakészítés, aa stratégia megvalósítása, aa visszacsatolás és az ellenőrzés

19 A stratégiakészítés szintjei: vvállalati szint üüzleti egységek szintje - olyan egymástól jól elkülöníthető üzleti területek, amelyek versenyhelyzetük és eredményességük alapján önmagukban is értékelhetők (pl. szórakoztató elektronikai cikkek, háztartási gépek, életbiztosítás stb.) ffunkcionális szint (pl. marketingstratégia, innovációs stratégia, pénzügyi stratégia stb.)

20 Vállalatvezetés (a stratégia elkészítése, stratégiai vezetés) információk Stratégiai üzleti egységek (a stratégiai tervezés alapegységei) információk Funkcionális egységek (a stratégiai információk szolgáltatói)

21 TartalmaIrányítója I.Stratégiakészítés Stratégiai vezetés Pozícióelemzés (külső-belső) Hol vagyunk? Célkitűzés Hová tartsunk? Alternatívák kidolgozása Hogyan jutunk oda? Stratégiai akciók megtervezése Feladat­lebontás II. Megvalósítás A stratégia gyakorlatba történő átültetése, végrehajtása Operatív vezetés III. Visszacsatolás és ellenőrzés A végrehajtás figyelemmel kísérése, új stratégia megalapozása Stratégiai vezetés, Operatív vezetés

22 Vállalkozásgazdaságtan Stratégia A stratégiakészítés négy fázisból áll: sstratégiai pozícióelemzés, aa stratégiai célok kitűzése, aa különböző stratégiai alternatívák kidolgozása és ezek közötti választás, vvalamint a stratégia végrehajtásának megtervezése.

23 A stratégiai pozícióelemzés módszerei: SSWOT – elemzés vállalati szinten BBCG – mátrix üzleti stratégiai egységek szintjén GG. E. – McKinsey mátrix üzleti stratégiai egységek szintjén

24 A SWOT elemzés a vállalkozás belső (erősségek, gyengeségek) valamint külső tényezőinek (fenyegetések és lehetőségek) vizsgálatára alkalmas stratégiai elemzőmódszer. SWOT ANALÍZIS Belső tényezőkKülső tényezők Erősségek – Gyengeségek Lehetőségek - Fenyegetések

25 A BCG-mátrix a stratégiai üzleti egységeket relatív piaci részesedésük és a piacon teljesített növekedési ütemük szerint négy kategóriába sorolja: kérdőjelek, sztárok, fejőstehenek, és döglött kutyák.

26 A BCG-mátrix felépítése relatív piaci részesedés a piac növekedési üteme magas SztárokKérdőjelek alacsony FejőstehenekDöglött kutyák magasalacsony

27 VállalkozásgazdaságtanStratégia A GE-McKinsey mátrix a piaci vonzerő (külső tényezők) és a versenyképesség (belső tényezők) alapján elemzi a stratégiai üzleti egységeket.

28 Belső tényezők lehetnek : o az üzleti egység relatív piaci részesedése (a BCG-mátrix kiemelt belső tényezője), z üzleti egység és termékeinek ismertsége, beve­zetettsége, technológiai színvonal, munkatársak felkészültsége, a szakmai színvonal, pénzügyi helyzet, a tőkeellátottság, minőségbiztosítás színvonala, z innovációs lánc színvonala, stb.

29 VállalkozásgazdaságtanStratégia A külső tényezők lehetnek: o a piac növekedési üteme (a BCG-mátrix kiemelt külső tényezője), piac mérete, a vásárlóerő nagysága, piaci verseny intenzitása, piacra való belépés korlátai o munkaerőpiaci helyzet, o a gazdasági stabilitás, jogbiztonság, közbiztonság minősége az adott piacon z általános technológiai színvonal, stb.

30 VállalkozásgazdaságtanStratégia A stratégiai célok kitűzése BBelépés FFejlesztés (építés) MMegtartás AAratás (lefölözés) KKivonulás (megszüntetés)

31 A stratégiai alternatívák kidolgozása ÚÚj piacon való megjelenés ÚÚj üzleti egység létrehozása SStratégiai integráció (stratégiai szövetségek kötése) ÉÉsszerűsítés (racionalizálás) AAz üzleti egység megszüntetése

32 A stratégiai akciók megtervezése A stratégiai akciók megtervezése során a következő feladatokat kell elvégezni: felelős személyek kijelölése, az elvégzendő feladatok részletezése, egyes akciók befejezésének határideje (esetleg teljesítési szakaszok megállapítása) végrehajtáshoz szükséges erőforrások, műszaki-gazdasági, jogi és egyéb jellegű problémák tisztázása, ezért idő- és pénztartalékok beépítése, folyamatos visszajelzés és ellenőrzés a stratégiai akciók végrehajtásáról.

33 A stratégia megvalósítása AAz erőforrások elosztása AA vállalati struktúra átalakítása szervezeti egységek kiépítése, munkaerő-struktúra kialakítása, információáramlás megszervezése AAz emberi viszonylatok fejlesztése A vállalati kultúra kialakítása, ösztönző-rendszer kialakítása AA vállalkozás működésének összehangolása szervezeti egységek működésének összehangolása, a stratégiai vezetés és az operatív vezetés összehangolása, a stratégia megvalósításának összehangolása

34 A visszacsatolás Vizsgálni kell a stratégia megvalósításának konkrét folyamatát. Információval kell rendelkezni a vállalkozás új struktúrájának működéséről. Információkat kell gyűjteni a piaci környezetről, annak változásairól.

35 Az operatív vezetés feladatai: A munkavállalók tevékenységének közvetlen irányítása. A vállalkozás beszerzési, termelési és értékesítési folyamatainak felügyelete, szükség esetén az azokba való beavatkozás. A vállalati stratégia által meghatározott stratégiai akciók végrehajtása. A vállalkozás egyes egységei napi működésének koordinálása.

36 Az üzleti terv és a vállalati stratégia A vállalkozás stratégiai terve belső használatra, az üzleti terv a nyilvánosság számára készül. Az üzleti terv a marketingkommunikáció egyik fontos eszköze. Az üzleti terv készítésének célja: vvállalkozás indítása, hhitelfelvétel, aa vállalkozás eladása, bbefektetők tájékoztatása, mmarketingcél.

37 Vállalati stratégiaÜzleti terv CéljaA vállalkozás átalakítása A vállalkozás bemutatása Felhasználás iránya Belső használatraKülső használatra KialakítójaStratégiai vezetésOperatív vezetés BázisaTeljeskörű információ A vállalati stratégia

38 VállalkozásgazdaságtanMarketing


Letölteni ppt "Vállalatgazdaságtan. A VÁLLALKOZÁS VállalkozásgazdaságtanVállalkozás A vállalati gazdálkodás részterületei: az állóeszköz-gazdálkodás, a munkaerő-gazdálkodás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések