Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégiai menedzsment 10.előadás. Stratégiai menedzsment a stratégia alkotás, a stratégia megvalósítás és visszacsatolás integrált egységére épülő vállalatvezetés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégiai menedzsment 10.előadás. Stratégiai menedzsment a stratégia alkotás, a stratégia megvalósítás és visszacsatolás integrált egységére épülő vállalatvezetés."— Előadás másolata:

1 Stratégiai menedzsment 10.előadás

2 Stratégiai menedzsment a stratégia alkotás, a stratégia megvalósítás és visszacsatolás integrált egységére épülő vállalatvezetés helyzetértékelés Folyamata:  jelenlegi stratégia diagnosztizálása  stratégiai elemzés  döntési algoritmus  alternatívák  döntés az alternatívák között  megvalósítás  Teljesítményértékelő, visszacsatoló mechanizmus  ellenőrzés

3 Stratégia eleme, szintjei A stratégia három fő eleme:  a vállalat küldetése és működési köre  tartós versenyelőny  szinergia hatás A vállalati stratégia szintjei:  A vállalat egészének stratégiája  az egyes üzleti egységek (SÜE) stratégiája  és a funkcionális részegységek stratégiájával

4 A vállalkozói megközelítés Adaptív megközelítés Tervezői megközelítés A stratégia megközelítései

5 1.A vállalkozói megközelítés Nagyban függ a vállalkozó egyéntől  hosszú távú várakozások  pillanatnyi impulzusok azokra a vállalatokra jellemző, ahol a tulajdonos és a menedzser ugyanaz a személy, 4 fő jellemző:  a stratégiát új lehetőségek keresése jellemzi  hatalom és felelősség egyértelműen a vállalkozó kezében összpontosul  nagy lépések politikája jellemzi  központi célja a növekedés

6 2.Adaptív megközelítés a stratégia folyamatos alku eredménye átláthatatlanul bonyolult közeg Nagy változásoktól való tartózkodás  nincsenek világosan megfogalmazott célok  reaktív megoldások  kis lépések politikája a jellemzi  a stratégiát az össze nem kapcsolódó döntések jellemzik

7 3.Tervezői megközelítés a stratégia rendszeres elemzés végén áll elő megismerhetjük a környezetet, oly mértékben, hogy befolyásolni is tudjuk  kulcsszereplője: az elemző,  rendszerszemléletű elemzésre épül,  stratégia és a vele kapcsolatos döntések integrációja

8 A stratégiai menedzsment folyamata 1. Helyzetelemzése 2. Akciótervezés 3. Megvalósítás 4. Visszacsatolás

9 1. Helyzetelemzés A külső és belső környezet alapján ítélhető meg a vállalat helyzete általános környezeti feltételek (makrokörnyezet elemzése elemzés – PEST elemzés) a vállalat versenyhelyzete (BCG-mátrix, GE-mátrix, Porter modell) a vállalati helyzet értékelés (SWOT elemzés)

10 BCG-mátrix a vizsgált vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak, valamint a piaci környezet kínálta lehetőségeknek különböző szempontok szerinti elemzése. célja:  a vállalat termékeinek piaci pozícionálása;  A pozicionálás és a termék életgörbék vizsgálata alapján meghatározni az egyes termékekre alkalmazandó stratégiát;  a vállalat szempontjából optimális termék-portfólió kialakítása. A portfolióelemzés alkalmazható termékre, termékcsoportra, szolgáltatásokra, de a vállalkozás helyzetének értékelésére is.

11

12 BCG mátrix Sztár termék Kérdőjelek Döglött kutya Fejős tehén

13 GE-márix Piaci vonzerő tényezői: Piacméret, piacnövekedési ütem, verseny jellemzői és intenzitása, piac lefedettsége, technológiai jellemzők, munkaerő-kínálat, inflációs hajlam, piacra lépés korlátai, kormányzati szabályozás, iparági nyereségszint Versenyképességet jellemző tényezők: vállalat mérete, piacrészesedés, vevőhűség, termékválaszték, elosztási csatornák, szabadalmak, innováció, vezetési színvonal Az üzletágak koordinátáit súlyozott számtani átlag segítségével állapítják meg. A koordináták kijelölik annak a körnek a középpontját, amelynek mérete az adott termékcsoport vagy üzletág nagyságával azonos. Előnye: több tényező alapján elemzi a piacot Gyengesége: a szubjektivitás az egyes tényezők értékelésében

14 Erős stratégiai pozíció: Bal felső mezőben helyezkednek el a vállalat legperspektivikusabb termékcsoportjai. Megfelelő stratégia a fejlesztés esetleg a támadás. Átlagos stratégiai pozíció: Az „átló”-ban helyezkednek el. Stratégia kijelölésénél szelektíven eljárni, további fejlesztés, vagy egyes szegmensekben való növekedés, esetleg kivonulás. Gyenge stratégiai pozíció: A jobb alsó három mezőben a legkedvezőtlenebb helyzetű termékcsoportok helyezkednek el. Stratégiai cél a leépítés, rövid távon pedig a piac minél mélyebb kiaknázása.

15 Porter modell a vállalat pozicionálását lehetővé tevő keretrendszert, amely minél objektívebb helyzetmegítélés alapján a piac szereplőinek versenyerejét becsüli meg. Szerinte az egyes iparágakban versenyző vállalatok sorsa öt befolyásoló erőtől függ, s ezeket világosan rendszerezve megállapíthatjuk azt, hogy miben különbözik a cég a piac többi szereplőjétől, melyek a versenyelőnyei – hátrányai az adott időpontban. Amennyiben egy stratégiai döntést kell meghoznia egy versenyhelyzetben lévő vállalat menedzsmentjének, a lentebb felsorolt öt erővel való viszonyát kell elsősorban számba vennie.

16 Beszállítók: Beszállítói koncentráltság (monopólium!), inputok hatása a költségekre, beszállító váltás költségei, inputok helyettesíthetősége, a kiadások aránya a teljes iparági vásárláshoz viszonyítva Belépési korlátok: Abszolút költségelőnyök, szabadalmak, betanulási idő, inputok hozzáférhetősége, kormánypolitika, méretgazdaságosság, tőkekövetelmények, márkahűség, váltási költségek, értékesítés csatornák elérése, várható válaszlépések Helyettesítők fenyegetése: Váltási költségek, vásárlók helyettesítési hajlandósága, helyettesítők ár-teljesítmény mutatói Vásárlói erő: alkupozíció, vásárlói volumen, vásárlói tájékozottság, márkahűség, árérzékenység, termékdifferenciálás, vásárlói koncentráltság (monopszónia!), helyettesítők elérhetősége, vásárlóösztönzés Versenytársak (Verseny foka):Kilépés korlátai, iparági koncentráltság, állandó (fix) költségek, iparági növekedés, termékek különbözősége, márkatudatosság, a riválisok eltérősége

17 SWOT elemzés A SWOT négy angol szó  Strengths=erősségek,  Weaknesses=gyengeségek,  Opportunities=lehetőségek,  Threats=veszélyek kezdőbetűjének összevonásából született fogalom. A fogalom első két tagja a szervezet belső kapacitására teszik a hangsúlyt, míg az utolsó kettő a külső környezetben rejlő lehetőségeket és veszélyeket vizsgálja.

18 Megvalósítás visszacsatolás A stratégia megvalósításának 4 lépése:  a szükséges erőforrások meghatározása  szervezet-átalakítás  irányítás, vezetés (a stratégia megvalósítása a mindennapok során megy végbe, ennek fontos eszköze az irányítás)  teljesítmény értékelés

19 A stratégia megvalósításának teendői előnyök megfogalmazása, és ehhez kapcsolódóan a stratégiai teendők meghatározása teendők lefordítása konkrét akciókra a kritikus sikertényezők meghatározása ez alapján az egyes vezetők feladat és ösztönzési terveit fogalmazzuk meg részvétel fontosságának megértetése, a megfelelő kommunikáció kísérjük folyamatos figyelemmel a tervek megvalósítását

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Stratégiai menedzsment 10.előadás. Stratégiai menedzsment a stratégia alkotás, a stratégia megvalósítás és visszacsatolás integrált egységére épülő vállalatvezetés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések