Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Településmarketing Értékaudit. 2 Értékaudit Belső információelemzési módszer Belső információelemzési módszer Cél: reális képet alkotni az adott területi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Településmarketing Értékaudit. 2 Értékaudit Belső információelemzési módszer Belső információelemzési módszer Cél: reális képet alkotni az adott területi."— Előadás másolata:

1 Településmarketing Értékaudit

2 2 Értékaudit Belső információelemzési módszer Belső információelemzési módszer Cél: reális képet alkotni az adott területi egység jelenlegi pozíciójáról. Cél: reális képet alkotni az adott területi egység jelenlegi pozíciójáról. Objektív adottságokról, vagyis a versenyképességet alapjaiban meghatározó tényezőkről ad képet. Objektív adottságokról, vagyis a versenyképességet alapjaiban meghatározó tényezőkről ad képet.

3 3 Értékaudit Értékek, adottságok, kínálati kompetenciák erősségei, s gyengeségei összességének számba vételezése és elemzése Értékek, adottságok, kínálati kompetenciák erősségei, s gyengeségei összességének számba vételezése és elemzése Tartalmazza: Tartalmazza: a természeti értékek, a természeti értékek, a tőke(ellátottság) a tőke(ellátottság) infrastrukturális és munkaerő ellátottság infrastrukturális és munkaerő ellátottság a terület gazdasági potenciáljának felmérését. a terület gazdasági potenciáljának felmérését.

4 4 Értékaudit – 4T struktúra Négy terület: Négy terület: Tényezőellátottság Tényezőellátottság Társadalmi viszonyok Társadalmi viszonyok Teljesítmény Teljesítmény Tradíciók Tradíciók

5 5 Tényezőellátottság Vizsgálat elemei: Vizsgálat elemei: erőforrás-adottság elemzése erőforrás-adottság elemzése fejlesztési lehetőségek, feltételek feltárása fejlesztési lehetőségek, feltételek feltárása Vizsgált erőforrások: Vizsgált erőforrások: föld, tőke, munkaerő föld, tőke, munkaerő Cél: Cél: az egyes ellátottsági elemek fejlesztési és befektetési lehetőségek alakulására gyakorolt hatásának meghatározása az egyes ellátottsági elemek fejlesztési és befektetési lehetőségek alakulására gyakorolt hatásának meghatározása

6 6 Társadalmi viszonyok Vizsgálat elemei: Vizsgálat elemei: társadalmi rétegződés társadalmi rétegződés társadalmi csoportok helyzete társadalmi csoportok helyzete háztartások fogyasztói szokásai háztartások fogyasztói szokásai Célja: Célja: az érintett földrajzi terület társadalmi struktúrájának, az érintett földrajzi terület társadalmi struktúrájának, a lokális életszínvonal jellemzőinek, a lokális életszínvonal jellemzőinek, a keresleti viszonyoknak a bemutatása. a keresleti viszonyoknak a bemutatása.

7 7 Társadalmi viszonyok Figyelembe veendő változók: Figyelembe veendő változók: népességszám, korstruktúra népességszám, korstruktúra területi népességi folyamatok területi népességi folyamatok (pl.: vándorlási különbözet) jövedelmi viszonyok jövedelmi viszonyok iskolai végzettség iskolai végzettség egészségügyi helyzet egészségügyi helyzet nemzetiségi, vallási megoszlás nemzetiségi, vallási megoszlás

8 8 Teljesítmény Vizsgálat elemei: Vizsgálat elemei: oktatási, kulturális oktatási, kulturális egészségügyi egészségügyi környezetvédelmi tevékenységek környezetvédelmi tevékenységek önkormányzati, hivatali ügyintézés önkormányzati, hivatali ügyintézés egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások Cél: Cél: szervezetek, intézmények által végzett tevékenységek, kifejtett teljesítmények felmérése, minősítése, színvonalának értékelése. szervezetek, intézmények által végzett tevékenységek, kifejtett teljesítmények felmérése, minősítése, színvonalának értékelése.

9 9 Teljesítmény Fontos: Fontos: iparági kapcsolatok iparági kapcsolatok a lokális gazdasági szerkezet, a termelési- fogyasztási folyamatok elemzése. a lokális gazdasági szerkezet, a termelési- fogyasztási folyamatok elemzése. Cél: Cél: az egyes ágazatok stratégiai pozíciójának, az egyes ágazatok stratégiai pozíciójának, versenyképességének, versenyképességének, input-output szerkezetének, input-output szerkezetének, kereskedelmi, beszállítói kapcsolatainak meghatározása a régión belül és kívül. kereskedelmi, beszállítói kapcsolatainak meghatározása a régión belül és kívül.

10 10 Teljesítmény Meghatározhatók: Meghatározhatók: a régió gazdaságának súlypontjai, a régió gazdaságának súlypontjai, a kapcsolódási, beruházási lehetőségek a kapcsolódási, beruházási lehetőségek gazdaságfejlesztési irányok gazdaságfejlesztési irányok

11 11 Teljesítmény - Önkorm. funkciók Alapfunkciók Alapfunkciók önkormányzati alapintézmények működtetése önkormányzati alapintézmények működtetése terület- és településrendezés terület- és településrendezés közszolgáltatás közszolgáltatás hatósági és közigazgatási feladatok hatósági és közigazgatási feladatok

12 12 Teljesítmény - Önkorm. funkciók Kiszolgáló funkciók Kiszolgáló funkciók személyügyi (emberi erőforrás) személyügyi (emberi erőforrás) pénzügyi (finanszírozási feltételrendszer) pénzügyi (finanszírozási feltételrendszer) vagyongazdálkodás, vállalkozás vagyongazdálkodás, vállalkozás jogszolgáltatás jogszolgáltatás információellátás információellátás ügyvitel ügyvitel technikai funkciók technikai funkciók belső védelmi funkciók belső védelmi funkciók

13 13 Teljesítmény - Önkorm. funkciók Menedzsment funkciók Menedzsment funkciók stratégiai és tervezési feladatok stratégiai és tervezési feladatok döntés, szabályozás döntés, szabályozás operatív irányítás operatív irányítás ellenőrzés, felügyelet ellenőrzés, felügyelet általános képviselet általános képviselet igazgatásszervezés igazgatásszervezés

14 14 Tradíciók Vizsgálat elemei Vizsgálat elemei népi és kulturális, népi és kulturális, termelési, ágazati, termelési, ágazati, oktatási, oktatási, kapcsolati tradíciók kapcsolati tradíciók A versenyképesség szempontjából csoportosíthatók: A versenyképesség szempontjából csoportosíthatók: típusuk, típusuk, jelentőségük jelentőségük hatásuk szerint. hatásuk szerint.

15 15 Tradíciók Típus alapján: Típus alapján: történelmi (évfordulók) történelmi (évfordulók) művészeti (rendezvények, események) művészeti (rendezvények, események) néphagyományok (népszokások) néphagyományok (népszokások) nemzetiségi (szubkulturális hagyományok) nemzetiségi (szubkulturális hagyományok) termelési (tradicionális termékek, technológia) termelési (tradicionális termékek, technológia) ágazati (szakmák) ágazati (szakmák)

16 16 Tradíciók Jelentőség: Jelentőség: helyi helyi regionális regionális országos országos nemzetközi nemzetközi Hatás: Hatás: beruházási, tőkevonzási beruházási, tőkevonzási turisztikai turisztikai közösségépítő közösségépítő


Letölteni ppt "Településmarketing Értékaudit. 2 Értékaudit Belső információelemzési módszer Belső információelemzési módszer Cél: reális képet alkotni az adott területi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések