Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MOZGÁS ÉS TANULÁS. A fejlődési folyamatok biológiai és környezeti tényezői Dr. Gallai Mária (gyermekpszichiáter)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MOZGÁS ÉS TANULÁS. A fejlődési folyamatok biológiai és környezeti tényezői Dr. Gallai Mária (gyermekpszichiáter)"— Előadás másolata:

1 MOZGÁS ÉS TANULÁS

2

3 A fejlődési folyamatok biológiai és környezeti tényezői Dr. Gallai Mária (gyermekpszichiáter)

4 Dr. Gallai Mária (gyermekpszichiáter) A fejlődési folyamatok biológiai és környezeti tényezői

5 VÉLEMÉNYEK A MOZGÁSRÓL  Észlelnünk kell, hogy mozogjunk, de mozognunk kell, hogy észleljünk!  A mozgás sok mindenre orvosság – de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítené! (görög mondás)  A mozgás nagy hatalom az értelmi képességek fejlesztésében! (dr Balogh Katalin) (dr Balogh Katalin)  A testmozgás számtalan módon fejt ki pozitív hatást az agy tanulási képességére! (dr. John Ratey a Boston-i Harvard Medical School Klinika pszichiátriai részlegének professzora)  Az aktív test mindig tanul!  Platon mondta a mozgásról: „Edzeni látszanak az emberi elme élességét:”

6 A mozgások optimális, célszerű tér- és időbeli végrehajtása, a működő és a fixáló izmok működésének összehangolása. DURVA FINOM DURVA FINOM MOZGÁSKOORDINÁCIÓ

7 5678910111213141516171819 MOZGÁSTANULÁSI KÉPESSÉG MOZGÁSSZABÁLYOZÓ KÉPESSÉG REAGÁLÁSI KÉPESSÉG LÁTÁSI INGERRE RITMUS KÉPESSÉG TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS KÉPESSÉGE 20S EGYENSÚLYOZÁS KÉPESSÉGE JÓL FEJLESZTHETŐ KIVÁLÓAN FEJLESZTHETŐ ÉLETKOR (ÉV) SZENZITÍV IDŐSZAKOK A KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK

8 A TANULÁSI FOLYAMATOK ALAPJA KOORDINÁCIÓS SZENZOMOTOROS FEJLESZTÉS

9

10 A testnevelés mozgásanyaga, a tudományos igényű kutatómunka legújabb kutatási irányvonalainak értelmében, az egyik leghasznosabb pedagógiai tevékenység a mozgás- és kognitív fejlesztés komplexumának együttes fejlesztésére

11 ÖSSZEGZÉS 1.Az ember egyedfejlődésében kitüntetett szerepe van az első 10- 12 évnek 2.A fejlődés minőségét alapvetően befolyásolja a mozgás 3.A koordinációs képességek szintje meghatározza a mozgás minőségét 4.A koordinációs képességek fejlesztésének szenzitív időszaka kb. 12 éves korig tart 5.A kognitív-, és affektív tanulás alapja a mozgás 6.Az előzőeket figyelembe véve, az óvodában és a kisiskolás korban a tanulás (kognitív, affektív) egész folyamatába integrálni kell a mozgást, koordinációfejlesztést (testnevelés) 7.Ehhez speciális szakember szükséges (testnevelő)

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

13 www.vargaorsolya.hu

14 A „Magyarország 2025” kutatásban a kutatók a következő kérdést tették fel:

15 A mozgások optimális, célszerű tér- és időbeli végrehajtása, a működő és a fixáló izmok működésének összehangolása. A szabályozó folyamatok révén valósul meg, amely a kisagy és a prefrontális kéreg működésén alapul. A szabályozó folyamatok feltétele, hogy az elővételezett mozgásprogram (a korábban elsajátított mozgások idegrendszeri lenyomata) azonosságot mutasson a végrehajtott mozgáscselekvéssel. Amennyiben a külső és belső visszajelzések alapján eltérést észlelünk a mozgásterv és a tényleges cselekvés között, képesek vagyunk a cselekvés korrekciójára. Ez a működés a reafferentáció (visszajelentés). A szabályozó folyamatok a ~ részfolyamataival magyarázhatók. Ezek: az érzékszervek információfelvevő és -feldolgozó tevékenysége által a mozgásfolyamat programozása és elővételezése, vezérlő impulzusok küldése a megfelelő izomcsoportokhoz, a mozgás végrehajtása során visszajelentés a mozgás lefolyásáról, összehasonlítás az elővételezett mozgásprogrammal (korrekció). A koordináció szintje lemérhető a mozgásos feladat végrehajtásának minőségében, a gazdaságosságában, csiszoltságában és a mozgástanulás eredményességében. Szenzomotoros koordinációSzenzomotoros koordináció, szenzomotoros periódus, szenzomotoros tanulás – Ir. Nádori L.: Testnevelés-elmélet. Bp. 1989.; Péter Á.: Neurológia. Bp. 1989. szenzomotoros periódus P. Balogh KatalinMOZGÁSKOORDINÁCIÓ

16 SZENZOMOTOROS KOORDINÁCIÓ Érzékelési-mozgási összhang. Vizsgálható, pl. szem-kéz koordinációs feladatokkal, mint az egyszerű célzómozgás (tárgyelérő mozgás) vagy a tárgykövetés, amelyek teljesítéséhez, tanulásához, a mozgás indításához és tervezéséhez alapvetőek a látási információk ( készségtanulás). A látvány prizmával történő téri áthelyezése átmeneti változást eredményez a ~ban, és csak fokozatosan következik be a hibák kiigazítása, amelyben – mint azt újabban a csecsemőkkel végzett torzító „prizmakísérletek” is igazolják – elsődleges jelentősége az aktív, önindította mozgásból származó információknak. (Held) van. – Ir. Marton M. (szerk.): A tanulás szerepe az emberi észlelésben. Bp. 1975.; Atkinson, R. L. et al.: Pszichológia. Bp. 1994. (Held) van. – Ir. Marton M. (szerk.): A tanulás szerepe az emberi észlelésben. Bp. 1975.; Atkinson, R. L. et al.: Pszichológia. Bp. 1994. Séra László

17 MOZGÁSFEJLESZTÉS A testi és szellemi teljesítőképesség fokozására irányuló ped.-i tevékenység, amelynek célja, hogy megfelelő mozgásingerekkel segítse az ideg-, izom- és csontrendszer, valamint a zsigeri rendszerek optimális fejlődését. A~ több célra irányulhat: a nagymozgások (term.-es mozgások) készségszintjének emelésére, az ált, mozgástapasztalat megszerzésére, a sportmozgások alapját képező sportági mozgásformák (technika) kialakítására és készségszintjének emelésére, a testi- képességek fejlesztésére, ezen belül a mozgások végrehajtásához energetikai hátteret biztosító kondicionális képessségek (erő, gyorsaság, állóképesség), a szabályozó folyamatok által meghatározott koordinációs képességek (térérzékelés, egyensúly-érzékelés, kinesztetikus differenciáló képesség, ritmusérzékelés, reakcióképesség) és a mozgások terjedelmét fokozó mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztésére. Ped.-i-pszich.-i szempontból legfontosabb az ált. mozgástapasztalat megszerzésének biztosítása, a nagymozgások készségszintjének emelése. Különös jelentősége van a ~-nek a 3-10 éves koroszt. nev.-ében. Alapja az a felismerés, hogy a mozgásfejlődés pozitív hatást gyakorol az idegrendszer érési folyamataira, segíti az érzékszervek funkciójának tökéletesedését (az érzékszervi integrációt) és a testséma alakulását. Jelentősége van a fejlődésbeni egyenlőtlenségek felszámolásában. - Ir. A. testnevelés elmélete és módszertana. (Szerk. Báthori B.) Bp. 1985.; E Balogh K.: Kudarc nélkül az iskolában. Bp. 1992. Fodorné Földi Rita

18

19

20

21  Azoknak a gyermekeknek van igazán jó esélyük a sikeres iskolai beválásra (ami a magasabb idegrendszeri/kérgi szinten szervezett és hatékonyan integrált funkciókat feltételezi), akiknél a belső érés és a külső környezeti ingerek együttes hatására a csecsemőkori reflexek és elemi mozgásminták időben integrálódtak, majd folyamatosan elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű vizuális, akusztikus, taktilis és vesztibuláris ingert kaptak idegrendszerük további érési folyamataihoz, ami nagyrészt a sokféle mozgásos helyzetben való felfedező, reaktív és interaktív mozgást jelenti.

22 A KOORDINÁCIÓS- ÉS KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK JAVASOLT ARÁNYA


Letölteni ppt "MOZGÁS ÉS TANULÁS. A fejlődési folyamatok biológiai és környezeti tényezői Dr. Gallai Mária (gyermekpszichiáter)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések