Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás."— Előadás másolata:

1 érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás.
A megismerő funkciók fejlődési jellemzői és a tanulás kapcsolata a különböző életkori szakaszokban. érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás.

2 Kérdések????????? Hogyan fogjuk fel a külvilág ingereit?
Hogyan látnak az újszülöttek? Miért nehéz figyelni arra ami nem érdekel, és miért könnyű arra, ami érdekel? Hogyan jegyzi meg a tanuló azt, amit tanítani akarok? Miért hazudósak az óvodások? Másképpen gondolkodnak-e a tanulók, mint mi?

3 Válaszok MEGISMERŐ FUNKCIÓK tanulmányozása érzékelés-észlelés,
figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás,

4 A fejlődésről Öröklés és környezet együttesen befolyásolja
Humánspecifikus prediszpozíciókkal születünk A fejlődés soha nem egységes Szenzitív periódusok (intenzív fejlődés) Az idegrsz.-i folyamatokban történő változás genetikailag meghatározott, de az optimális kibontakozás csak sajátos környezeti feltételek mellett megy végbe.

5 A fejlődésről Ha ez nem történik meg:
A fejlődés lelassul, késik (retardáció) Egyes területeken elakad a fejlődés (fixáció) Egyes struktúrák között nem alakul ki kapcsolat, vagy labilis, vagy hibás lesz.

6 Újszülött Az újszülöttek működő érzékelő rendszerekkel jönnek a világra. Megfigyelési módszer: a környezetükben változást hozunk létre. Hogyan reagál???Pl.: hang, fény. - Fejmozgás, szívritmus,agyi hullámok változása,cumi szopásának gyakorisága. - Habituáció és a diszhabituáció. Látás: nem jól fejlett, de sokat nézelődnek (éles kontúr, tárgyak körvonalai) Hallás: zajra összerezzen, fejfordító válasz. (6 hétig, majd 3-4 hónaposan ok:érési átmenet) Szaglás, ízlelés: ártalmas szagokra, ízekre elfordulnak, édeseket preferálják.

7 Csecsemőkor Észlelés, emlékezés: 2. hónaptól javul a szemek konvergenciája, 3. hónaptól az utánzás rendszeressé válik. Differenciáltabbá válik az észlelés (hallás, ízlelés stb.).

8 Kisgyermekkor Észlelés, emlékezet: tovább differenciálódik, élettörténeti emlék.

9 A tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlődése 3-6 éves korban
3 éves kor előtt észlelési és motoros funkciók egymástól el nem választottan működnek. 3-4 éves kor: globális látásmód 4-5 éves kor: analitikus felfogás 6-7 éves kor: strukturált egész felfogása Formaészlelés egyre pontosabbá válik Térészlelés kialakulása, téri irányok stabilizálódása

10 A tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlődése 3-6 éves korban
Testséma kialakulása, verbális tudatosítása Finom-motorika fejlődik Szem-kéz, szem-láb koordináció 6-7 éves korra alakul ki a totális érzékelő apparátus (különböző modalitások integrált működése). Ha valami megzavarja ezt a korai tanulási folyamatot, tanulási nehézségek léphetnek fel.

11 figyelem

12

13

14

15

16 A figyelem Tulajdonságai: szándékos önkéntelen a terjedelme 7+/- 2
15-20 perc szándékos figyelem várható el az iskolában a diákoktól

17 emlékezet

18 A többszörös modell-tár

19 Átvitel az RTM-ből a HTM-be

20 Tárolás a hosszú távú memóriában
Ebbinghaus felejtés-görbéje Forrás: Ádám P.-Balogh L.-Mailát L-né-Nádudvari I-né: Általános pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest, o.

21 FELIDÉZÉS 1 évesen, ha eltűnik egy tárgy keresi 2 évesen néhány nap 3 évesen néhány hét 4 évesen néhány hónap után is képes a tanultakat felidézni. FELISMERÉS 1 éves néhány nap 2 éves néhány hét 3 éves néhány hónap 4 éves 1 hét 7 éves kor után akár 3év elteltével is képes felismerni

22 Önkéntelen emlékezet Kisgyermekkor Óvodáskor Szándékos emlékezet 5 éves kortól 6 évesen az önkéntelen és a szándékos emlékezet fejlettsége megközelíti egymást.

23 képzelet 2 éves kor a képzelet működésének kezdete
2-3 éves korban képes egy tárgyat más tárggyal helyettesíteni --- szimbólumok kialakulása. A képzelet fejlődését a felnőttek segítik.(pl. etesse meg a babáját)--- szerepjátékot a képzelet hozza létre. Óvodáskorban jellemző a fantáziahazugság Mese hatása a képzelet fejlődésére nagy. 2é=szívesen hallgatja a „mesét” 3é=mesehallgatás 4é=igazi mesehallgató 5é=jól megkülönbözteti a mesét a valóságtól 6,7é=reproduktív képzelet Alkotó képzelet

24 Az értelmi fejlődés Piaget szerint
Szenzomotoros szakasz (0-2 év): észlelés és mozgás a világ megismerésének eszközei, tárgyállandóság kialakulásával zárul. Műveletek előtti periódus (2-7 év): a gyermek nem képes műveleti szintű reprezentációra, valódi logikai műveletek nem végezhetők. Konkrét műveletek szakasza (7-12 év): kialakul a decentrálás, műveletek végzése. Metakogníció fejlődik. Formális műveletek szakasza (13 évtől): elvont műveleti gondolkodás, hipotézisalkotás jellemző. Fejlett emlékezet.


Letölteni ppt "érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések