Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MFFLT Kongresszus, június 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MFFLT Kongresszus, június 28."— Előadás másolata:

1 MFFLT Kongresszus, 2013. június 28.
Számolási  kognitív deficit, a diszkalkulia, és képi problémareprezentációs terápiája MFFLT Kongresszus, 2013. június 28.

2 Fejlődési diszkalkulia (FD)
Neurológiai, neuropszichológiai képe Agyi plaszticitáshiány, a struktúra és/vagy funkció sérülése, neurodinamikai deficit a szám agyi feldolgozásában Pszichológiai aspektusból Pedagógiai aspektusból Kognitív deficit, diszfunkció Tipikus hibák a számlálás, számolás, szám-és mennyiségfogalom, matematikai fogalmak értésében. Matematikai, számolási teljesítményzavar tünetegyüttese A neurológiai sérülés vagy diszfunkció eltérést eredményez a pszichés folyamatokban, melynek következménye megjelenik a matematikai teljesítmény során. Például:Prefrontális agyi terület elülső cinguláris kéreg sérülése Munkamemória megtartó képességének zavara Számsorozatok, elméleti műveletvégzés zavara Egyes pszichés zavarok visszahathatnak a neurológiai és annak hatására a matematikai teljesítményekre. Ebben az esetben a pszichés zavar módosítja a neurológiai diszfunkció által kiváltott , a matematikai teljesítményben megjelenő zavar mértékét, esetlegesen formáját. Például: Pszichés zavar: Stressz Gátlás a neurológiai struktúrákban: Problémamegoldó képesség csökken Matematikai műveletvégzések zavara A második esetben a diszkalkulia jelenségét befolyásoló körülményről van szó, mely nem képez ok-okozati összefüggést. A körülmények módosító jelleggel bírnak. A diszkalkulia szempontjából fontos a valós okok és a befolyásoló körülmények meghatározása és elkülönítése. A okok által meghatározott jelenség a szűk értelemben vett diszkalkulia, míg a körülményeket is számba vevő jelenségek a tágabb értelmezéshez kapcsolódnak. De ez nem diszkalkulia. Észlelés, figyelem, memória, gondolkodás módosulásai, és személyiségváltozások Tartósan alacsony szintű teljesítmény - terápiás beavatkozás Az intellektus és matematikai teljesítmény közötti szignifikáns eltérés, diszkrepancia.

3 Kognitív és tanulás terápiák Pszichés modell
Modalitás-specifikus sérülések Genetikailag előhuzalozott számosságdetektor Informális, formális tanulás Matematikai, gondolkodás specifikus modalitások –intermodális kapcsolatok Mentális reprezentáció Vizuális-, auditív-, vesztibuláris- proprioceptív-, taktilis észlelés – szakaszos fejlődése A kognitív pszichológia szempontjából a mentális reprezentáció felépülése, struktúrákká szerveződése jelenti a kulcsot az eltérő folyamatok, köztük a diszkalkulia jelenségének feltárásához. (Eysenck-Keane, 2003). A gyermeknek magának kell felépítenie rendszerét, melynek elemi építőköveinek ismerete elengedhetetlen a diszkalkulia diagnosztika és -terápia területén. A rendszer elemeit a modalitások alkotják: auditív-, látási-, vesztibuláris- proprioceptív-, taktilis észlelés Az alapvető modalitásokra épülő magasabb pszichés jelenségekre több modell készült. A legújabb pszichológiai irányzat a kognitív pszichológia, mely elvezet a matematika jelenlegi pszichés modelljéhez. A kognitív pszichológia az információfeldolgozási elméleti keretre épülő irányzat, mely különböző modelleket és módszereket alkalmazva vizsgálja az ember pszichés felépítését és funkcióját. A kognitív pszichológia képviselői folytatják a laboratóriumi vizsgálatokat. A számfogalmak különböző modalitás-specifikus kódban tárolódnak, majd egy összefüggő hálózatba kerülnek egymással. A megfelelő specifikus kód aktiválásához aktivációs gátlási asszociatív mechanizmusok járulnak hozzá. A matematikai gondolkodás kialakulásának alapját képezi a specifikus modalitások kifogástalan működése. A különböző modalitások intermodális kapcsolatok révén összegződnek és egységes képet alkotnak a tapasztalt világról. Nélkülözhetetlen a tér-és időismeret, mivel a számok, mennyiségek, halmazok a térben helyezkednek el. A mennyiségek esetében a gyermekek öntevékenyen fejlesztik számtani képességeiket. Pakolnak, számolnak. Mindezt a háromdimenziós térben teszik. A későbbiekben a halmazok alkotása is pakolással, csoportosítással történik a térben. Amennyiben egy gyermeknek nem alakul ki az adekvát térismerete, úgy nem képes a megfelelő csoportosításra és számtani műveletek elvégzésére sem. Számtani ismeretek nyelvi kódokban is tárolódnak. A feladattól függ, hogy az adott ismeret elsajátításban van-e szerepe a nyelvnek. Pl. a közelítő számításnál nincs jelentősége a nyelvi kódnak, míg nagy számokkal történő pontos számolásnál igen. A téri ismeretekhez is nélkülözhetetlen a nyelv ismerete.(Milz,1994) Spontán és tervezetten, a háromdimenziós térben szerzett tapasztalatok, időészlelés szabályszerűségek keresése (csoportosítás, szortírozás, halmazalkotás, osztályozás)

4 DYSCaLCULINe PRoGRAM Fejlődésorientált szemléletű kognitív-, és számolásterápia. Kétdimenziós eszköztárat használ. Vizuálisan reprezentált mennyiségek. Képi problémareprezentáció, mint vizuális támogatás alkalmazása óvodás és iskolás korúaknál. A matematikai viszonyok térbeni elhelyezése. Kódváltások A lényeges és közös jegyek megtalálása. A kép eltér óvodás és iskolás korúaknál. Iskolásoknál a kép már leginkább piktoriális, sematikus, amelynek elemezhető, lemásolható, összehasonlító tulajdonságai segítik a feldolgozási folyamatot. A kép által és rajta szemléltetett információ, a képzetkialakítást segíti. A kép tárolható, racionalizálható. A matematikai nyelvezet képi reprezentációja: lecsupaszított matematikai fogalmak képszerű megjelenítése, és rögzítése. Az induló szinteken a kontextus ismerős és elképzelhető. A gyermek tevékeny a dolgok alakításában, átéli az önhatékonyságot. A lényeges jegyek megragadását elősegítő fotószerű és élethű képek, grafikák, és a matematikai szituáció is eltér az óvodás és iskolás korúétól, mert alapja a játék. A gyermek meglévőképességéből indul ki. Ha nem alakíthatja, akkor rezignáltan veszik tudomásul, hogy nem szólhatnak bele tevékenyen a dolgok alakításába és feladják, azaz: megkérdőjelezik az önhatékonyságuk egy részét. Aritmetika alapja a halmazképzés, csoportosítás, mely kognitív technika. Ha a gyermek képes közös jegyeket találni, akkor képes lesz a mennyiségi invariancia megértésére, amelyből eljuthat a mennyiségi varianciákig, a növekedés és csökkenés szabályszerűségeiig (az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás műveletekig).

5 A DL terápia a folyamat oda-visszafordíthatóságára épít
A program a matematikai viszonyokat térbe helyezi. Képi problémareprezentáció – információfeldolgozás - kódolás, szimbolikus jelekké válás – visszakódolás. 4000 oldalnyi számolólap és kivágható képanyag

6 www,dyscalculine.com info@dyscalculine.com Köszönöm szépen!
„ Az egész különbözik részeinek összegétől, az egész egymással viszonyban álló részekből áll.” (Atkinson)


Letölteni ppt "MFFLT Kongresszus, június 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések