Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Perceptuális és kognitív fejlődés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Perceptuális és kognitív fejlődés"— Előadás másolata:

1 Perceptuális és kognitív fejlődés

2 A fejlődés alapkérdései
élőfej A fejlődés alapkérdései Átlagos, tipikus fejlődésmenet tanulmányozása =>normatív adatok: fejlődés megítélése + nevelési programok Öröklés és környezet viszonya - Gének általi meghatározottság - Az érés szerepe / példa: mozgás, beszéd fejlődésre - A gyakorlás szerepe BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

3 A fejlődés alapkérdései
A fejlődés szakaszai és kritikus periódusai - A fejlődésnek elkülönülő és minőségileg különböző szakaszai vannak. (szakaszok jellemzői) - Kritika. - Kritikus periódusok elképzelése. - Szenzitív periódusok. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

4 Az újszülött képességei
Működő érzékelő rendszerekkel jön a világra. Vizsgálatok: változás létrehozása a környezetben, erre hogyan reagál; több inger egyidejű bemutatása; habituáció, diszhabituáció jelenségének vizsgálata; Hallás: Összerezzen a hangos zajra, fejét a hang irányába fordítja Diszkrimináció (p és b hang) Az emberi beszéd tulajdonságaira hangolt észlelési mechanizmusokkal születik. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

5 Az újszülött képességei
élőfej Az újszülött képességei Látás Látórendszer nem jól fejlett: korlátozott látásélesség és fókuszálási képesség. Jobban látják a közeli tárgyakat, vonzza őket az éles kontraszt. Érdeklődnek az arcok ránt: görbe vonalak, erős kontraszt, érdekes élek, mozgás. Ízlelés és szaglás Kedvelik az édes szagokat és ízeket. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

6 Az újszülött képességei
élőfej Az újszülött képességei Tanulás és emlékezés Néhány órás újszülött is képes tanulásra Három hónapos korra kiváló emlékezet Tanulás méhen belül is: preferálják saját anyjuk hangját az emberi beszédet, éneket a szívdobogást az ismerős mesét BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

7 Az újszülött képességei
Temperamentum - egyéni különbségek az aktivitási szintben => környezet változásaira adott válaszkészség => ingerlékenység - hangulatfüggő tulajdonságok - a csecsemő viselkedése is formálja a szülők válaszait - temperamentum változhat a fejlődés során BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

8 Perceptuális fejlődés
élőfej Perceptuális fejlődés A csecsemők diszkriminációs képességei Formaészlelés Látásélesség egy hónapos korban nagyon alacsony: 1-5 éves kor között éri el a felnőttek szintjét. Kontrasztérzékenység hasonló. 3 hónapos korra már sejtheti az arckifejezéseket. Görbe vonalak preferenciája BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

9 Perceptuális fejlődés, formaészlelés
élőfej Perceptuális fejlődés, formaészlelés BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

10 Perceptuális fejlődés
Mélységészlelés 3 hónapos korban jelenik meg, de csak 6 hónapos korra alakul ki Mozgó tárgy követése: binokuláris diszparitásra való érzékenység (3 hónapos kor után) Monokuláris távolsági jelzőmozzanatok fejlődésének vizsgálata => pl. vizuális szakadék vizsgálatai: a mászásra képes csecsemők mélységészlelése már viszonylag fejlett. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

11 Perceptuális fejlődés
Konstanciák Nyolcéves gyerekeknél a konstancia még mindig jelentősen alatta marad a felnőttekének. Nagyság (6 hónapos), alak (9 hónapos), világosság, helyzet A gyermekkor végéig labilis Manipulációs tapasztalatok szerepe BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

12 Perceptuális fejlődés
Nevelés szabályozott ingerfeltételek között Az ingerlés hiánya Megakadályozza a tanulást, idegsejt károsodást is okoz. A látórendszer fenntartásához szükség van egy bizonyos mennyiségű fényingerre A látás fejlődésében az élet korai szakaszában van egy kritikus periódus. Később az ingermegvonás kevésbé károsít. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

13 Perceptuális fejlődés
Nevelés szabályozott ingerfeltételek között Korlátozott ingerlés Környezetben csak függőleges csíkok vakok lettek a vízszintesekre. Embereknél: első életévben tartósan bekötött szem látásélessége csökken. A kritikus periódus akár 8 évig is eltarthat. Az ingerlés fontos a születéskor már meglévő perceptuális képességek fenntartásához és fejlesztéséhez. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

14 Perceptuális fejlődés
Nevelés szabályozott ingerfeltételek között Az észlelés és a mozgás koordinációja Tanulás szerepe A tanulás az ingerekre adott válaszokban az önindította mozgások kivitelezését is igényli. Embereknél: öndindította mozgás elengedhetetlen a prizmaadaptációhoz. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

15 Az értelmi fejlődés idegrendszeri alapjai
Intellektuális fejlődés feltétele az egészséges idegrendszer és annak zavartalan fejlődése Az i.r. érési folyamatához szükséges a megfelelő mennyiségű és minőségű inger Az i.r. plaszticitása BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

16 Kognitív fejlődés gyerekkorban
Piaget szakaszelmélete: A gyerek természetesen érő képességeinek és környezetével kialakított kapcsolatának a kölcsönhatásaira összpontosított. A gyerek kísérletezik. Az eredmények alapján sémákat alkot arról, hogyan működik a világ. Asszimiláció. Akkomodáció. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

17 Szenzomotoros szakasz (0-2 év)
Megkülönbözteti magát a tárgyaktól. Felismeri magát, mint a cselekvés végrehajtóját és szándékosan kezd cselekedni. Érzékszervi-mozgásos sémák (szituatív tudás) Konstanciák kialakulása Nagyságkonstancia Formakonstancia Tárgyállandóság kialakulása Rendelkezik a nem látott tárgy mentális reprezentációjával 8-10 hónapos korban: cselekvést ismétel 12-16 hó: keresést a tárgy vezérli. előfeltétele a nyelvi fejlődésnek 2 éves: szimbolikus reprezentációk megjelenése BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

18 Műveletek előtti szakasz (2-7 év)
Megtanul nyelvet használni és tárgyakat képekkel, vagy szavakkal jelölni. A gondolkodás egocentrikus: nem képes mások nézőpontját átvenni. Egyedi vonások alapján osztályozza a tárgyakat – képtelen egyidőben a helyzet több mozzanatát figyelembe venni. Vizuális benyomások uralma. Bizonyos műveleteket még nem ért meg. Pl. konzerváció – megmaradás elve (kísérletek). BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

19 Konkrét műveleti szakasz (7-12. év)
A gyerekek képesek absztrakt fogalmak használatára, de ez csak konkrét tárgyakra korlátozódik. Logikailag képes gondolkodni tárgyakról és eseményekről. Megérti a számok (6. év), a mennyiség (7-9 év) és a súly (9-10. év) megmaradását. Egyszerre több tulajdonság alapján osztályozza a tárgyakat, és egy dimenzió mentén sorba rendezi őket. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

20 Formális műveleti szakasz (12. évtől)
Képessé válnak tisztán szimbolikus fogalmakban gondolkodni. Hipotéziseket állítanak fel, és ezeket módszeresen ellenőrzik (kísérlet). A lehetségessel, a jövővel és ideológiai problémákkal foglalkoznak. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

21 Piaget értékelése Alulbecsülte a gyerekek képességeit
Lehet, hogy a gyerek azért nem tudja megoldani a feladatot, mert hiányzik valamely más szükséges, de irreveláns képessége Példák: tárgyállandóság, konzerváció vizsgálata BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

22 Információfeldolgozási megközelítés Tudásmegszerzési megközelítés
Piaget alternatívái Információfeldolgozási megközelítés Tudásmegszerzési megközelítés Szociokulturális megközelítés BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

23 Gyermekek gondolkodásának jellemzői
Konstanciák, a tárgyak állandóságának kialakulása Helyzetmegértés cselekvési sémával - érzékszervi mozgásos sémák (4 éves korig) – azonos sorrendű cselekvéssor Szinkretikus sémák (7 éves korig) - tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek (észlelés) - jobb-bal reláció abszolút, nem relációban gondolkodik, abszolút tulajdonságként kezeli - élmény fonalán halad BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

24 Gyermekek gondolkodásának jellemzői
Centrálás - gondolkodás ugrál / egy nézőpont - szemléletvezérlésű - szituatív - gyermekközpontúság Támpontok - térben: mozgásos élménymaradvány; vizuális támpont; elvont irányok; - időben: események élménymaradványai BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

25 Gyermekek gondolkodásának jellemzői
Gondolkodási molekulák (érzékszervi mozgásos és szinkretikus sémák bomlása) Számfogalom kialakulása / mennyiség állandóságának kialakulása, függetlenül a helyzettől – kategóriai kialakulása (6-10 év) Konkrét műveletek: sorbarendezés, osztályozás - interiorizálás, reverzibilitás, invariancia Decentrálás (10 év): egyszerre több szempont érvényesül Formális gondolkodás: feltevés és bizonyítás (11-től már jellemző, de leginkább 14 éves kor után) BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék


Letölteni ppt "Perceptuális és kognitív fejlődés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések