Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Perceptuális és kognitív fejlődés. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 A fejlődés alapkérdései Átlagos, tipikus fejlődésmenet tanulmányozása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Perceptuális és kognitív fejlődés. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 A fejlődés alapkérdései Átlagos, tipikus fejlődésmenet tanulmányozása."— Előadás másolata:

1 Perceptuális és kognitív fejlődés

2 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 A fejlődés alapkérdései Átlagos, tipikus fejlődésmenet tanulmányozása =>normatív adatok: fejlődés megítélése + nevelési programok Öröklés és környezet viszonya - Gének általi meghatározottság - Az érés szerepe / példa: mozgás, beszéd fejlődésre - A gyakorlás szerepe

3 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 3 A fejlődés alapkérdései A fejlődés szakaszai és kritikus periódusai - A fejlődésnek elkülönülő és minőségileg különböző szakaszai vannak. (szakaszok jellemzői) - Kritika. - Kritikus periódusok elképzelése. - Szenzitív periódusok.

4 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 4 Az újszülött képességei Működő érzékelő rendszerekkel jön a világra. Vizsgálatok: változás létrehozása a környezetben, erre hogyan reagál; több inger egyidejű bemutatása; habituáció, diszhabituáció jelenségének vizsgálata; Hallás: –Összerezzen a hangos zajra, fejét a hang irányába fordítja –Diszkrimináció (p és b hang) –Az emberi beszéd tulajdonságaira hangolt észlelési mechanizmusokkal születik.

5 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 5 Az újszülött képességei Látás –Látórendszer nem jól fejlett: korlátozott látásélesség és fókuszálási képesség. –Jobban látják a közeli tárgyakat, vonzza őket az éles kontraszt. –Érdeklődnek az arcok ránt: görbe vonalak, erős kontraszt, érdekes élek, mozgás. Ízlelés és szaglás –Kedvelik az édes szagokat és ízeket.

6 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 6 Az újszülött képességei Tanulás és emlékezés –Néhány órás újszülött is képes tanulásra –Három hónapos korra kiváló emlékezet –Tanulás méhen belül is: preferálják saját anyjuk hangját az emberi beszédet, éneket a szívdobogást az ismerős mesét

7 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 7 Az újszülött képességei Temperamentum - egyéni különbségek az aktivitási szintben => környezet változásaira adott válaszkészség => ingerlékenység - hangulatfüggő tulajdonságok - a csecsemő viselkedése is formálja a szülők válaszait - temperamentum változhat a fejlődés során

8 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 8 Perceptuális fejlődés A csecsemők diszkriminációs képességei Formaészlelés –Látásélesség egy hónapos korban nagyon alacsony: 1-5 éves kor között éri el a felnőttek szintjét. –Kontrasztérzékenység hasonló. –3 hónapos korra már sejtheti az arckifejezéseket. –Görbe vonalak preferenciája

9 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 9 Perceptuális fejlődés, formaészlelés

10 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 10 Perceptuális fejlődés Mélységészlelés –3 hónapos korban jelenik meg, de csak 6 hónapos korra alakul ki –Mozgó tárgy követése: binokuláris diszparitásra való érzékenység (3 hónapos kor után) –Monokuláris távolsági jelzőmozzanatok fejlődésének vizsgálata => pl. vizuális szakadék vizsgálatai: a mászásra képes csecsemők mélységészlelése már viszonylag fejlett.

11 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 11 Perceptuális fejlődés Konstanciák –Nyolcéves gyerekeknél a konstancia még mindig jelentősen alatta marad a felnőttekének. –Nagyság (6 hónapos), alak (9 hónapos), világosság, helyzet –A gyermekkor végéig labilis –Manipulációs tapasztalatok szerepe

12 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 12 Perceptuális fejlődés Nevelés szabályozott ingerfeltételek között Az ingerlés hiánya –Megakadályozza a tanulást, idegsejt károsodást is okoz. –A látórendszer fenntartásához szükség van egy bizonyos mennyiségű fényingerre –A látás fejlődésében az élet korai szakaszában van egy kritikus periódus. Később az ingermegvonás kevésbé károsít.

13 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 13 Perceptuális fejlődés Nevelés szabályozott ingerfeltételek között Korlátozott ingerlés –Környezetben csak függőleges csíkok vakok lettek a vízszintesekre. –Embereknél: első életévben tartósan bekötött szem látásélessége csökken. A kritikus periódus akár 8 évig is eltarthat. –Az ingerlés fontos a születéskor már meglévő perceptuális képességek fenntartásához és fejlesztéséhez.

14 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 14 Perceptuális fejlődés Nevelés szabályozott ingerfeltételek között Az észlelés és a mozgás koordinációja –Tanulás szerepe –A tanulás az ingerekre adott válaszokban az önindította mozgások kivitelezését is igényli. –Embereknél: öndindította mozgás elengedhetetlen a prizmaadaptációhoz.

15 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 15 Az értelmi fejlődés idegrendszeri alapjai Intellektuális fejlődés feltétele az egészséges idegrendszer és annak zavartalan fejlődése Az i.r. érési folyamatához szükséges a megfelelő mennyiségű és minőségű inger Az i.r. plaszticitása

16 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 16 Kognitív fejlődés gyerekkorban Piaget szakaszelmélete: A gyerek természetesen érő képességeinek és környezetével kialakított kapcsolatának a kölcsönhatásaira összpontosított. A gyerek kísérletezik. Az eredmények alapján sémákat alkot arról, hogyan működik a világ. Asszimiláció. Akkomodáció.

17 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 17 Szenzomotoros szakasz (0-2 év) Megkülönbözteti magát a tárgyaktól. Felismeri magát, mint a cselekvés végrehajtóját és szándékosan kezd cselekedni. Érzékszervi-mozgásos sémák (szituatív tudás) Konstanciák kialakulása –Nagyságkonstancia –Formakonstancia Tárgyállandóság kialakulása –Rendelkezik a nem látott tárgy mentális reprezentációjával –8-10 hónapos korban: cselekvést ismétel –12-16 hó: keresést a tárgy vezérli. –előfeltétele a nyelvi fejlődésnek 2 éves: szimbolikus reprezentációk megjelenése

18 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 18 Műveletek előtti szakasz (2-7 év) Megtanul nyelvet használni és tárgyakat képekkel, vagy szavakkal jelölni. A gondolkodás egocentrikus: nem képes mások nézőpontját átvenni. Egyedi vonások alapján osztályozza a tárgyakat – képtelen egyidőben a helyzet több mozzanatát figyelembe venni. Vizuális benyomások uralma. Bizonyos műveleteket még nem ért meg. Pl. konzerváció – megmaradás elve (kísérletek).

19 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 19 Konkrét műveleti szakasz (7-12. év) A gyerekek képesek absztrakt fogalmak használatára, de ez csak konkrét tárgyakra korlátozódik. Logikailag képes gondolkodni tárgyakról és eseményekről. Megérti a számok (6. év), a mennyiség (7-9 év) és a súly (9-10. év) megmaradását. Egyszerre több tulajdonság alapján osztályozza a tárgyakat, és egy dimenzió mentén sorba rendezi őket.

20 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 20 Formális műveleti szakasz (12. évtől) Képessé válnak tisztán szimbolikus fogalmakban gondolkodni. Hipotéziseket állítanak fel, és ezeket módszeresen ellenőrzik (kísérlet). A lehetségessel, a jövővel és ideológiai problémákkal foglalkoznak.

21 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 21 Piaget értékelése Alulbecsülte a gyerekek képességeit Lehet, hogy a gyerek azért nem tudja megoldani a feladatot, mert hiányzik valamely más szükséges, de irreveláns képessége Példák: tárgyállandóság, konzerváció vizsgálata

22 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 22 Piaget alternatívái Információfeldolgozási megközelítés Tudásmegszerzési megközelítés Szociokulturális megközelítés

23 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 23 Gyermekek gondolkodásának jellemzői Konstanciák, a tárgyak állandóságának kialakulása Helyzetmegértés cselekvési sémával - érzékszervi mozgásos sémák (4 éves korig) – azonos sorrendű cselekvéssor Szinkretikus sémák (7 éves korig) - tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek (észlelés) - jobb-bal reláció abszolút, nem relációban gondolkodik, abszolút tulajdonságként kezeli - élmény fonalán halad

24 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 24 Gyermekek gondolkodásának jellemzői Centrálás - gondolkodás ugrál / egy nézőpont - szemléletvezérlésű - szituatív - gyermekközpontúság Támpontok - térben: mozgásos élménymaradvány; vizuális támpont; elvont irányok; - időben: események élménymaradványai

25 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 25 Gyermekek gondolkodásának jellemzői Gondolkodási molekulák (érzékszervi mozgásos és szinkretikus sémák bomlása) Számfogalom kialakulása / mennyiség állandóságának kialakulása, függetlenül a helyzettől – kategóriai kialakulása (6-10 év) Konkrét műveletek: sorbarendezés, osztályozás - interiorizálás, reverzibilitás, invariancia Decentrálás (10 év): egyszerre több szempont érvényesül Formális gondolkodás: feltevés és bizonyítás (11-től már jellemző, de leginkább 14 éves kor után)


Letölteni ppt "Perceptuális és kognitív fejlődés. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 A fejlődés alapkérdései Átlagos, tipikus fejlődésmenet tanulmányozása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések