Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Első előadás. A fejlődéslélektantárgya A fejlődéslélektan tárgya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Első előadás. A fejlődéslélektantárgya A fejlődéslélektan tárgya."— Előadás másolata:

1 Első előadás

2 A fejlődéslélektantárgya A fejlődéslélektan tárgya

3 Kötelező irodalom: A pszichológiai fejlődés 5-11. oldal

4 Ajánlott irodalom:

5 A fejlődéslélektan A fejlődéslélektan: •a pszichikum kialakulását és fejlődését vizsgálja, •leírja az életkori sajátosságokat, •kutatja a fejlődés törvény- szerűségeit •kutatja a fejlődés törvény- szerűségeit.

6 Fontos területe a gyermeklélektan, mely a kibontakozó személyiség fejlődésmenetével, és annak törvényszerűségeivel foglalkozik.

7 Rövid történeti áttekintés Rövid történeti áttekintés: •Erasmus (1469-1536): a nevelés során fontos a gyermek természetéhez való alkalmazkodás! •Platón (i.e. 427-347): mikor mivel jobb foglalkozni? •Comenius (1592-1670): a pedagógiai munkában fontos az életkori változások figyelembe vétele! •Rousseau (1712-1778): a gyermeki természethez igazodó nevelés szükségességét hangsúlyozza.

8 Szakirodalmi háttér: •Preyer (1841-1897): A gyermek lelke című munkájá- ban jelennek meg az első empirikus elemzések az értelmi fejlődéséről és a gyermeknyelvről. • Nagy László (1857-1931): A gyermek érdeklődésének lélektana és a Gyermektanulmány című műveiben a pedagógiai munka pszichológiai alapjait emeli ki. •Piaget (1896-1980) Új megközelítésben tekinti át az értelmi fejlődés menetét. Hangsúlyozza, hogy a tanár szerepe nem az ismeretátadás, hanem a felfedező ismeretszerzés serkentése és irányítása.

9 A fejlődéslélektan későbbi jelentősebb magyar képviselői: •Mérei Ferenc •Ranschburg Jenő •Kiss Tihamér •Salamon Jenő

10 Módszerei Két jellemző megközelítési mód: •statikus •statikus (Wundt) - pillanatnyi állapotot ír le (milyen az adott pszichikum?) •folyamat •folyamat (Piaget) - az előzmény és követ- kezmény feltárása (folyamatában milyen?)

11 A vizsgálati eljárások irányai: •keresztmetszeti és •hosszmetszeti megközelítések.

12 Alapmódszerek: •megfigyelés (közvetlen, közvetett), •kísérlet (természetes, laboratóriumi), •beszélgetés (spontán, célzott, klinikai), •tesztek (projektív, IQ, teljesítmény), •módszerkombinációk (pl.: világjáték).

13 Világjáték teszt

14

15 Bábteszt

16

17 A fejlődés fogalma • Mennyiségi és minőségi változás, amikor az új állapot magasabbrendű az előzőnél. • A fejlődés eredményeként a valóságtükrözés és a cselekvésszabályozás differenciáltabban és integráltabban működik, ami az alkalmazkodás magasabb szintjében jelenik meg.

18 A fejlődés iránya tehát: •differenciálódás, melynek során a pszichés működések egyre tagoltabb, szabályozottabb, fino- mabb működésű részfolyamatokban jelennek meg (pl.: a tanult félelem), •integrálódás, melyben a részfolyamatok egységbe, rendszerbe szerveződnek, és egységes működésűvé válnak (pl.: megfigyelés).

19 Meghatározói: •öröklés (genetikai program), •környezet (közvetlen hatások). Fejlődéselméletek: » preformizmus, » szociológiai elmélet, » konvergencia elmélet.

20 Formái: a). érés •elsősorban endogén folyamat, •a gyorsasága fajtajellemző, •biológiai és pszichés érés, •jelentős életkori eltérések lehetnek.

21 b). tanulás •exogén folyamat - tapasztalatszerzés, •gyorsasága egyedspecifikus, •erőteljesen környezetfüggő, •főbb formái: - szociális tanulás, - iskolai tanulás. - iskolai tanulás.

22 Életkori sajátosságok: •a testi és pszichés fejlődés egy adott életkorra általánosan jellemző szintjei, amelyek egyben kifejezik a kor legjellemzőbb tulajdonságait (pl.: dackorszak, serdülés).

23 Életkori szakaszok •intrauterin szakasz (-9 hó - 0): csiraszakasz (0-2 hét), - embrionális szakasz (2-8 hét), - fötális szakasz (8-38 hét). •intrauterin szakasz (-9 hó - 0): - csiraszakasz (0-2 hét), - embrionális szakasz (2-8 hét), - fötális szakasz (8-38 hét).

24 extrauterin szakasz (0 - ?): • 0-1 év – csecsemőkor, 1-3 év – kisgyermekkor, • 1-3 év – kisgyermekkor, 3-6 év – óvodáskor, • 3-6 év – óvodáskor, • 6-10 év - kisiskolás kor • 6-10 év - kisiskolás kor, •10-18 év – serdülőkor, •18-24 év – ifjúkor, •24-60 év – felnőttkor, •60-? év – öregkor,

25 Piaget szerint • 0-2 éves korig: szenzomotoros intelligencia szakasza  a külvilágnak nincs tartós belső reprezentációja, • 2-7 éves korig: preoperatív intelligencia szakasza  a külvilágnak képi reprezentációja van, • 7-14 éves korig: operatív intelligencia szakasza  a külvilágnak fogalmi reprezentációja van (7-10 évig konkrét fokon, 10-14 évig absztrakt fokon).

26 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Első előadás. A fejlődéslélektantárgya A fejlődéslélektan tárgya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések