Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelés- és oktatásszociológia Hegedűs Judit

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelés- és oktatásszociológia Hegedűs Judit"— Előadás másolata:

1 Nevelés- és oktatásszociológia Hegedűs Judit hegedus.judit@ppk.elte.hu http://hegedus.name

2 Mi a szociológia?  A társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány  A szociológia kérdései Ténykérdések Összehasonlító kérdések Fejlődési kérdések Elméleti kérdések

3 A szociológia tudományának gyökerei  önálló társadalomtudomány saját tárgykör, saját elméletek, saját módszerek

4 A szociológia kialakulásának társadalmi feltételei iparosodás, hagyományos társadalmi intézmények, értékek és normák megváltozása társadalmi problémák

5 Mi a haszna?  A társadalmi helyzetek megértése  A kulturális különbségek tudatosítása  A politikai döntések hatásainak megítélése  Az önismeret növelése

6 A társadalom és egyén viszonya  Arisztotelész: az ember „állami életre hivatott élőlény  egyén és társadalom viszonya Durkheim Giddens

7 Az egyén és a társadalom kapcsolatát befolyásoló tényezők  Jövedelem  Lakókörnyezet  Iskoláztatás  Gyermekek száma  Devianciára való „hajlam”

8 Egyén és közösség  Ökoszociális környezet  Fejlődéselméleti megközelítés szerint  Pszichoszomatikus jellemzők  Biogén és pszichogén szféra egysége

9 Emberkép  Homo öconomicus – haszonelvűség  Homo pszichologicus – lelki tényezők  Homo politicus - hatalomvágy

10 A szociológia története  Társadalmi utópiák: Platón – Állam Morus Tamás – Utópia Campanella – Napváros Rousseau – Társadalmi szerződés

11 A szociológia születése: előfutárok  Claude Henri Saint-Simon (1760-1825) Három társadalomtípus: a teológiai, a katonai és az ipari társadalmat. Az ember és az ipar – adminisztráció  Auguste Comte (1798-1857) a szociológia, mint önálló társadalomtudomány (az elnevezés tőle származik) pozitivizmus – oksági magyarázat/előrejelzés megfigyelés, összehasonlítás, törvények, történelmi módszer

12 A szociológia születése: alapító atyák  Karl Marx (1818-1883) a kapitalista társadalmi-gazdasági rendszer elemzése, ellentmondásainak feltárása a kapitalizmus összeomlása – kizsákmányolás A tőke (1867)  Emile Durkheim (1858-1917) a társadalmi integráció feltételei társadalmi munkamegosztás oka és funkciói Kollektív tudat Az öngyilkosság (anómia)

13 Mi a nevelésszociológia?  Nincs egységes meghatározás  Értelmezési lehetőségek: A nevelés szociológiája Pedagógiai szociológia Iskolaszociológia Az oktatásügy szociológiája

14 Környezetkutatások  A gyermek és környezetének kapcsolata  Szociálpedagógia szerepe és feladata  Ökológiai szemlélet - szociálökológia  Oktatásökológia

15 Struktúrakutatások  Társadalmi szerkezet empirikus kutatása  Témák  Társadalmi helyzet meghatározottsága  Az intézményes nevelés és a társadalom felépítése.

16 Kultúrakutatások  Etnológia  A kultúra elemeinek szerepe generációkban  Szocializáció és szocializációs kutatások  Berstein szociolingvisztikai kutatásainak eredményei

17 Alkalmazott kutatások jelentősége  Funkcionalista, kritikai elemek  Nevelés és oktatás szemléletbeli átalakulása

18 Társadalomkritikai kutatások  A társadalom és nevelés viszonyának kritikája  Változatás területei  Szabad iskola, alternatív iskola szerint az iskola a társ. egyenlőtlenségek legfontosabb oka.

19 Nevelésszociológiai alapfogalmak

20 Szocializáció …a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait. Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni… (Bagdy Emőke)

21 Meghatározások  biológiai egyedből társadalmi lény  az egyén internalizálja közvetlen környezete kultúráját  egymáshoz kapcsolja a nemzedékeket (Turnbull, 1984)

22 A szocializáció folyamata

23 A szocializáció színterei Szociális tanulás


Letölteni ppt "Nevelés- és oktatásszociológia Hegedűs Judit"

Hasonló előadás


Google Hirdetések