Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociológia mint tudomány. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociológia mint tudomány. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába."— Előadás másolata:

1 A szociológia mint tudomány

2 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába

3 Anthony Giddens: Szociológia

4 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata

5

6

7

8 Fogalmi keretek Szociológia fogalma  szocio+logosz  Definíció: A társadalmi élet törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány, amely a tudományos megismerés kritériumai szerint a valósággal való összevetés útján végzi kutatásait

9 A társadalom megismerésének lehetőségei  Laikus módszer  Könyvek  Riportok  Média  Szociográfiák  Személyes tapasztalat  Tudományos módszer  Problémamegfogalmazás  Elméleti magyarázat  A valóságból nyert információk segítségével igazolni, vagy elvetni a hipotézist

10 Szociológia érvényessége  Karl Popper: „ Sohasem tudjuk elméleti hipotéziseinket végérvényesen igazolni, legfeljebb cáfolni”  André Gide: „Óvakodj azoktól, akik azt állítják, hogy megtalálták az igazságot, de higgy azoknak, akik azt mondják, keresik az igazságot”

11 Tudományok fejlődési lehetőségei  Korábbi ismeretekre építkeznek az újak  Tudományos paradigmaváltás  Tudományos forradalmak mellett megtartják a régi ismereteket, de más nézőpontból vizsgálják azokat

12 Korábbi ismeretekre építkeznek az újak

13

14 Tudományos paradigmaváltás

15 Tudományos forradalmak mellett megtartják a régi ismereteket, de más nézőpontból vizsgálják azokat

16 A szociológia tudományának néhány jellemzője  Társadalomtudomány  Alapszemlélete Sztochasztikus  Emberképe a Homo Sociologicus  Módszere változatos: leíró, elemző, összehasonlító jelleg

17 Társadalomtudomány  A szociológia a társadalmi együttélés szabályszerűségeit kutatja: 1. Milyenek a különböző társadalmak? 2. Hogyan változnak? 3. Hogyan működnek?

18 Milyenek a különböző társadalmak?  Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember

19 Milyenek a különböző társadalmak?  Samuel p. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend vége

20 Hogyan változnak a társadalmak?  Radcliffe- Brown: Struktúra és funkció a primitív társadalomban

21 A társadalom nem egyének összessége, mert van:  Struktúrája: Az egyének és csoportok közötti viszonylag tartós viszonyok összessége.  Intézménye: a társadalom tagjainak többsége által végzett tevékenységek alapvető módja, mintája.  Kultúrája: anyagi javak, normák, értékek összessége.

22 Alapszemlélete Sztochasztikus

23 Emberképe a Homo Sociologicus  Homo economicus  Homo psychologicus  Homo politicus

24 A szociológia kezdetei  Kialakulásának feltételei: a társadalomtudományok a filozófiáról váltak le abban a történelmi időszakban, amikor erre a társadalom részéről igény mutatkozott, s mikor önálló tudományok ismeretéhez elégségesek voltak  Demográfia, politológia, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, néprajz, stb.…

25 A szociológia kezdetei  Előfutárok  Saint- Simon  Comte  Tocqeville  Alapító atyák  Karl Marx  Max Weber  Emile Dürkheim

26 Saint- Simon  Utópikus szocialista  Elképzelt ideális társadalmát a termelőkre alapozta és kihagyta belőle a mihasznának nevezett, parazita osztályokat, a nemességet és a járadékosokat. Az eljövendő úgynevezett pozitív korszakot a tudományon alapuló eszményi társadalmi rendben látta.

27 Auguste Comte  Szerinte a szociológiának a természettudományokhoz hasonló tudománnyá kell válnia, mert a társadalmat determinisztikus törvények uralják. Hitt abban, hogy az új tudomány hozzájárul majd az emberiség jólétéhez. Úgy gondolta, hogy a szociológia képes előre látni a szükségszerűen bekövetkező változásokat és feladata, hogy előremozdítsa, könnyebbé tegye a változásokat.

28 Alexis de Tocqueville  A társadalmi egyenlőség végletekig menő megvalósítása az egyén elszigetelődéséhez, ezáltal a kormányzat befolyásának növekedéséhez és végső soron a szabadság korlátozásához vezet. Fontosnak tartotta az egyének, polgárok önszerveződését, ebben az értelemben a polgári társadalom bajnoka.

29 Karl Marx  „A szerencsétlen kézirat kész, de nem tudom elküldeni, mert egy fillérem sincs portóra és biztosításra. (…) Ha tudsz 2 fontot küldeni, nagyon jól jönne… Jövő héten… majd meglátom, sikerül-e valamiféle pénzügyi cselt végrehajtanom. Nem hiszem, hogy valaha is írtak „A pénz”-ről ilyen pénzhiánnyal küzdve. A legtöbb e tárgyról író szerző meghitt békességben élt kutatásai tárgyával.” Marx Engelshez 1859- ben

30 Max Weber  Fő műve: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, melyben a „kapitalizmus szellemét” Weber úgy határozza meg, mint azon eszmék és szokások összességét, amelyek a gazdasági haszonra való racionális törekvésre irányulnak.

31 Emile Dürkheim  A modern szociológia és kulturális antropológia atyja, legjelentősebb úttörő egyénisége, klasszikus alakja. Több iskolateremtő könyve és publikációja született általános társadalomelméleti kérdésekben, valamint a bűn, az öngyilkosság, a vallás és a vallásosság tárgyában.  Fő munkája: Az öngyilkosság


Letölteni ppt "A szociológia mint tudomány. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába."

Hasonló előadás


Google Hirdetések