Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociológia mint tudomány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociológia mint tudomány"— Előadás másolata:

1 A szociológia mint tudomány

2 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába

3 Anthony Giddens: Szociológia

4 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata

5

6

7

8 Fogalmi keretek Szociológia fogalma szocio+logosz
Definíció: A társadalmi élet törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány, amely a tudományos megismerés kritériumai szerint a valósággal való összevetés útján végzi kutatásait

9 A társadalom megismerésének lehetőségei
Tudományos módszer Problémamegfogalmazás Elméleti magyarázat A valóságból nyert információk segítségével igazolni, vagy elvetni a hipotézist Laikus módszer Könyvek Riportok Média Szociográfiák Személyes tapasztalat

10 Szociológia érvényessége
Karl Popper: „ Sohasem tudjuk elméleti hipotéziseinket végérvényesen igazolni, legfeljebb cáfolni” André Gide: „Óvakodj azoktól, akik azt állítják, hogy megtalálták az igazságot, de higgy azoknak, akik azt mondják, keresik az igazságot”

11 Tudományok fejlődési lehetőségei
Korábbi ismeretekre építkeznek az újak Tudományos paradigmaváltás Tudományos forradalmak mellett megtartják a régi ismereteket, de más nézőpontból vizsgálják azokat

12 Korábbi ismeretekre építkeznek az újak

13 Korábbi ismeretekre építkeznek az újak

14 Tudományos paradigmaváltás

15 Tudományos forradalmak mellett megtartják a régi ismereteket, de más nézőpontból vizsgálják azokat

16 A szociológia tudományának néhány jellemzője
Társadalomtudomány Alapszemlélete Sztochasztikus Emberképe a Homo Sociologicus Módszere változatos: leíró, elemző, összehasonlító jelleg

17 Társadalomtudomány A szociológia a társadalmi együttélés szabályszerűségeit kutatja: Milyenek a különböző társadalmak? Hogyan változnak? Hogyan működnek?

18 Milyenek a különböző társadalmak?
Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember

19 Milyenek a különböző társadalmak?
Samuel p. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend vége

20 Hogyan változnak a társadalmak?
Radcliffe- Brown: Struktúra és funkció a primitív társadalomban

21 A társadalom nem egyének összessége, mert van:
Struktúrája: Az egyének és csoportok közötti viszonylag tartós viszonyok összessége. Intézménye: a társadalom tagjainak többsége által végzett tevékenységek alapvető módja, mintája. Kultúrája: anyagi javak, normák, értékek összessége.

22 Alapszemlélete Sztochasztikus

23 Emberképe a Homo Sociologicus
Homo economicus Homo psychologicus Homo politicus

24 A szociológia kezdetei
Kialakulásának feltételei: a társadalomtudományok a filozófiáról váltak le abban a történelmi időszakban, amikor erre a társadalom részéről igény mutatkozott, s mikor önálló tudományok ismeretéhez elégségesek voltak Demográfia, politológia, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, néprajz, stb.…

25 A szociológia kezdetei
Előfutárok Saint- Simon Comte Tocqeville Alapító atyák Karl Marx Max Weber Emile Dürkheim

26 Saint- Simon Utópikus szocialista
Elképzelt ideális társadalmát a termelőkre alapozta és kihagyta belőle a mihasznának nevezett, parazita osztályokat, a nemességet és a járadékosokat. Az eljövendő úgynevezett pozitív korszakot a tudományon alapuló eszményi társadalmi rendben látta.

27 Auguste Comte Szerinte a szociológiának a természettudományokhoz hasonló tudománnyá kell válnia, mert a társadalmat determinisztikus törvények uralják. Hitt abban, hogy az új tudomány hozzájárul majd az emberiség jólétéhez. Úgy gondolta, hogy a szociológia képes előre látni a szükségszerűen bekövetkező változásokat és feladata, hogy előremozdítsa, könnyebbé tegye a változásokat.

28 Alexis de Tocqueville A társadalmi egyenlőség végletekig menő megvalósítása az egyén elszigetelődéséhez, ezáltal a kormányzat befolyásának növekedéséhez és végső soron a szabadság korlátozásához vezet. Fontosnak tartotta az egyének, polgárok önszerveződését, ebben az értelemben a polgári társadalom bajnoka.

29 Karl Marx „A szerencsétlen kézirat kész, de nem tudom elküldeni, mert egy fillérem sincs portóra és biztosításra. (…) Ha tudsz 2 fontot küldeni, nagyon jól jönne… Jövő héten… majd meglátom, sikerül-e valamiféle pénzügyi cselt végrehajtanom. Nem hiszem, hogy valaha is írtak „A pénz”-ről ilyen pénzhiánnyal küzdve. A legtöbb e tárgyról író szerző meghitt békességben élt kutatásai tárgyával.” Marx Engelshez ben

30 Max Weber Fő műve: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, melyben a „kapitalizmus szellemét” Weber úgy határozza meg, mint azon eszmék és szokások összességét, amelyek a gazdasági haszonra való racionális törekvésre irányulnak.

31 Emile Dürkheim A modern szociológia és kulturális antropológia atyja, legjelentősebb úttörő egyénisége, klasszikus alakja. Több iskolateremtő könyve és publikációja született általános társadalomelméleti kérdésekben, valamint a bűn, az öngyilkosság, a vallás és a vallásosság tárgyában. Fő munkája: Az öngyilkosság


Letölteni ppt "A szociológia mint tudomány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések