Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társadalmi modernizáció és a szociológiai gondolkodás gyökerei Páthy Ádám SZE Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társadalmi modernizáció és a szociológiai gondolkodás gyökerei Páthy Ádám SZE Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék"— Előadás másolata:

1 A társadalmi modernizáció és a szociológiai gondolkodás gyökerei Páthy Ádám SZE Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék pathya@rkk.hu

2 A szociológia mint tudomány A társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. Tudomány-e a szociológia? Önálló kutatási terület Önálló módszertan Saját tudományos, szervezet, közélet A társadalmi jelenségek feltárása nemcsak tudományos eszközökkel történhet, de technikailag különbséget kell tenni a hétköznapi és a tudományos megismerés között. A szociológia a társadalmat nem a társadalom tagjainak összességeként tekinti, hanem rendszereket, intézményeket vizsgál.

3 A társadalomtudományok fejlődése Vizsgálati terület: az ember, mint társadalmi lény, az ember és a társadalom viszonya. Kvalitatív és kvantitatív vizsgálati módszerek: megkülönböztetés a humán tudományoktól. Történettudomány és filozófia: a kiindulópontok  Demográfia: 17. század közepe (John Graunt)  Politológia: 17. század második fele (John Locke)  Közgazdaságtan: 18. század második fele (Adam Smith)  Pszichológia: 19. század eleje

4 A szociológia kialakulásának társadalmi közege A szabadpiaci viszonyok megjelenése és az iparosodással kezdődő modernizáció a társadalmi szerkezetet sem hagyja érintetlenül.  a társadalmi különbségek kiéleződnek a társadalmi különbségek kiéleződnek  a védelmet nyújtó közösségek felbomlanak a védelmet nyújtó közösségek felbomlanak  megnő az elidegenedés megnő az elidegenedés  előtérbe kerülnek a deviáns viselkedési formák előtérbe kerülnek a deviáns viselkedési formák A szociológia létrejötte tehát egyfajta válasz a modernizációra, abban az értelemben, hogy az újonnan felbukkanó társadalmi jelenségekre a tudomány a saját eszközeivel adhasson választ. A szociológia megjelenése nemcsak a leírás és a helyzetfeltárás igényeit szolgálta, hanem lehetőséget adott a társadalomkritikai szemlélet tudományos formában való megjelenítésére is.

5

6

7

8

9 Az előfutárok Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825)  utópikus szocialista  törvényszerűségeket keres a társadalom működésében  megszokás ereje és újításra való hajlam  teológiai, katonai és ipari társadalom  elitváltás – „dolgozó osztály” Auguste Comte (1798-1857)  Saint-Simon titkára  az új társadalom vezető rétegét a tudósok és filozófusok adják  teológiai, metafizikai és pozitivista korszak  a hat alaptudomány eljutott a harmadik korszakba  a szociológia az ipari társadalom irányításának tudománya

10 A szociológia korai képviselői Alexis de Tocqueville (1805-1859)  a politikai intézményeket vizsgálja  nem szükségszerű, hogy az iparosodott társadalmakban ugyanolyan politikai berendezkedés alakuljon ki  liberális irányzat Adolphe Quetelet (1796-1874)  statisztikai adatok tudományos felhasználása  „társadalmi fizika”  törvényszerűségek és becslések Frederic Le Play (1806-1882)  szociális kérdések  monografikus feldologzás  kutatások Magyarországon is

11 Az alapító atyák: Karl Marx 1818-1883 közgazdász, filozófus, szociológus Legfontosabb szociológiai alapvetések:  gazdasági alap  a társadalmak osztályszerkezete  konfliktuselmélet  társadalmi formációk Fő munkák: A Kommunista Párt kiáltványa A Tőke Friedrich Engels (1820-1895) A munkásosztály helyzete Angliában

12 Az alapító atyák: Max Weber 1864-1920  közgazdász, szociológus  sok mindent átvesz Marxtól, de bonyolultabban látja a dolgokat A társadalmi szerkezet többdimenziós felfogása: 1.gazdaság 2.hatalom 3.életmód és megbecsültség A kapitalizmus fő jellemzője a racionalizáltság, ez vezet a bürokratizálódáshoz is Vallásszociológiai tevékenysége nagyon fontos – A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme Megértő szociológia: a szociológusnak a vizsgált személyek helyére kell képzelniük magukat, hogy megismerjék a motivációkat. Fontos a történeti szemlélet.

13 Az alapító atyák: Émile Durkheim 1858-1917  a társadalmi és erkölcsi rend kutatója  munkamegosztás és szolidaritás mechanikus szolidaritás: az egyszerű szerkezetű társadalmakban széles körű megegyezés van az értékek és az intézmények kérdéseiben organikus szolidaritás: erősen specializálódott társadalmi szerepek közötti együttműködés Anómiaelmélet: a normák meggyengülnek és nem képesek útmutatást adni a társadalom minden tagjának viselkedésére – deviáns magatartásformák Kutatási módszer: 1.Társadalmi tényeket csak másik társadalmi tényekkel lehet magyarázni 2.Az elemzéshez egzakt statisztikai módszereket kell használni

14 A szociológia fő vizsgálati területei  Társadalmi szerkezet és rétegződés  Életminőség, életstílus  Területi és települési különbségek  Társadalmi és térbeli mobilitás  Speciális demográfiai csoportok vizsgálata  Politikai cselekvés és politikai intézmények  Gazdaságszociológia  Kulturális jellemzők vizsgálata  Demográfiai folyamatok, egészségi állapot  Normák, értékek és attitűdök  Csoportok és csoportközi viszonyok  Mikrotársadalmi szolidaritás és kapcsolatrendszerek  Szociálpolitika  Társadalmi konfliktusok

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A társadalmi modernizáció és a szociológiai gondolkodás gyökerei Páthy Ádám SZE Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések