Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógia alapjai Életkori sajátosságok A gyermek megismerése 4.5. előadás Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógia alapjai Életkori sajátosságok A gyermek megismerése 4.5. előadás Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár."— Előadás másolata:

1 A pedagógia alapjai Életkori sajátosságok A gyermek megismerése 4.5. előadás Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár

2 TARTALOM  Életkori és egyéni sajátosságok Életkori és egyéni sajátosságok  A gyermek fejlődését befolyásoló környezeti tényezők (család, média, kortárscsoport) jelentősége A gyermek fejlődését befolyásoló környezeti tényezők (család, média, kortárscsoport) jelentősége  Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek  Viselkedészavarok, magatartászavarok és deviáns viselkedés Viselkedészavarok, magatartászavarok és deviáns viselkedés  Tanulási zavarok Tanulási zavarok  Emocionális és neurotikus rendellenességek hatása a gyermek fejlődésére és iskolai teljesítményére Emocionális és neurotikus rendellenességek hatása a gyermek fejlődésére és iskolai teljesítményére  Az integrált oktatás és a speciális nevelési igényű gyerekek Az integrált oktatás és a speciális nevelési igényű gyerekek  A megismerésben alkalmazott módszerek és eljárások A megismerésben alkalmazott módszerek és eljárások Szociális készségfejlesztés Csoportmódszerek Készség és személyiségfejlesztő gyakorlatok

3 Életkori és egyéni sajátosságok  Az életkori sajátosság az életkornak megfelelő tulajdonságok, képességek összessége FEJLŐDÉSELMÉLETEK (Freud, Piaget, Erikson)  minden gyermek személyiségét egyéni fejlődési ütem és egyéni sajátosságok fogják jellemezi  Milyen tényezők befolyásolják a fejlődést? – fejlődéslélektan  ±2.5 év (Nagy József)

4 A gyermek fejlődését befolyásoló környezeti tényezők (család, média, kortárscsoport) jelentősége  szociális tanulás: a pedagógiai folyamatokban a szaktantárgyak tartalmának tanulása mellett a szociális tanulási tartalmak elsajátításának folyamata.  érzékeny (szenzitív) periódus

5 Család  kidolgozott és korlátozott kód (Bernstein 1964)  Szülői  testvér  Anyagi helyzet  Kulturális ellátottság hatás

6 Média  televízió, az internet, a telekommunikációs eszközök, számítógépek  Médiapedagógia hírközlés, a kommunikáció és a manipuláció mint tananyag mozgókép nyelvének megismerése műsorok direkt elemzése kreatív média

7 Kortárscsoport  Iskoláskor  Serdülőkor káros szenvedélyek deviáns csoportokhoz

8 Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek Veszélyeztetettség: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. (Földes Petra 2005)  Nemzeti Gyermekvédelmi Hivatal (A.N.P.D.C. – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului)

9

10

11

12 Viselkedészavarok, magatartászavarok és deviáns viselkedés  Magatartászavar okai biológiai szociális stigmatizáció  deviáns - elfogadott normát szeg meg tetteivel, viselkedése antiszociális viselkedéssé fajul  Szociális készségek fejletlensége – a segítségnyújtásban ezen az úton indulhatunk el.

13 Tanulási zavarok TANULÁSI PROBLÉMÁK Tanulási nehézségTanulási zavarTanulási akadályozottság  betegség,  Hosszabb hiányzás,  Korrepetálás  családi problémák,  hátrányos helyzet  Diszkalkulia  diszlexia  Diszgráfia  Figyelemzavar  Hiperaktivitás  fimotaság  beszédzavarok (dadogás, hadarás, pöszeség, raccsolás, orrhangzóság)  értelmi,  mozgás-,  látás-,  hallássérültség  halmozottan sérültek (pl. süket-vakság)

14 Emocionális és neurotikus rendellenességek hatása a gyermek fejlődésére és iskolai teljesítményére  szorongás teljesítményszorongás generalizált szorongás  alvás zavarai alvajárás (szomnambulizmus) szorongásos alvászavarok (inszomnia) éjszakai felriadás (pavor nocturnus)  táplálkozás zavarai obezitás anorexia bulimia

15

16

17

18

19

20 Az integrált oktatás és a speciális nevelési igényű gyerekek  integráció (fogadás)  inklúzió (befogadás) Az integráció optimális esetben olyan sajátos nevelésszervezési forma, amely SNI gyermekek számára az adott körülmények között lehetővé teszi, hogy lakóhelyükön a saját korosztályukba tartozó, hasonló eltéréseket nem mutató gyermekekkel együtt vehessenek részt az intézményes nevelésben.

21 A megismerésben alkalmazott módszerek és eljárások  megfigyelés  iskolai tevékenység és az életrajzi adatok értelmezése (portfolió)  beszélgetés  fejlesztő interjú szociometria

22 Szociális készségfejlesztés  Személyiségfejlesztés néhány jelentős területe Kreativitás Énkép Önismeret Empátia Társismeret, kapcsolatteremtés Divergens gondolkodás Nonverbális készségek, Metakommunikáció

23 Csoportmódszerek  Alaptechnikák mintanyújtás megerősítés szerepjáték ötletbörze  DUSO, Bűvös kör programok, tanmenetek

24 Készség és személyiségfejlesztő gyakorlatok  Kreativitást fejlesztés Nyelvi, szókincs Performációs Esztétikai érzékenység  Nonverbális készségek fejlesztése Érzelmek kifejezése Imitációs készség  Önkép, önismeret fejlesztése Testi önismeret Önkifejezés, önjellemzés, önábrázolás Énideál, célok, értékek  Társismeret, kapcsolatteremtés fejlesztése Ismerkedés Kapcsolatteremtés


Letölteni ppt "A pedagógia alapjai Életkori sajátosságok A gyermek megismerése 4.5. előadás Birta-Székely Noémi Pszicológia és Neveléstudományok Kar Kolozsvár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések