Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mivel foglalkozik a pszichológia?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mivel foglalkozik a pszichológia?"— Előadás másolata:

1 Mivel foglalkozik a pszichológia?

2 Ajánlott irodalom Galperin, P. J. (1980): A pszichológia tárgya
Gondolat Könyvkiadó, Budapest Harkai Schiller Pál (2002): A lélektan feladata Osiris Könyvkiadó, Budapest

3 Laikus lélektan Velünk született „naiv pszichológus”
Minden kultúra természetes része a naiv pszichológia vagy népi pszichológia Rejtett feltételezésrendszer - a viselkedés értelmezése

4 A pszichológia mint tudomány
Önálló tudomány A társadalom- és a természettudományok határán helyezkedik el Empirikus tudomány

5 Tárgya (1) Korábbi tárgymegjelölések:
„lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány” „az emberismeret tudománya” „a viselkedés, átélés és a belőlük származó tapasz- talás tudománya”

6 Tárgya (2) Jelenlegi tárgymegjelölés:
„Az ember és az állat viselkedésének, az ezt irányító és benne megnyilvánuló pszichikus folyamatoknak és a környezeti, valamint a belső (szervezeti) feltételek össze- függéseinek a törvényszerűségeit tanulmányozó tudomány.”

7 A PSZICHOLÓGIA TÁRGYÁNAK INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSEI
1. Megismeréstudomány 2. Evolúciós pszichológia 3. Magatartástudomány Forrás: Atkinson, R. L. – Atkinson, R. C. – Smith, E. E. – Bem, D. J. : Pszichológia. Osiris, Budapest, 1996 – 33.o.

8 Feladata tanulmányozni, jellemezni magyarázni előrejelezni változtatni
 a viselkedést kiváltó okokat, lefolyásukat és hatásukat a viselkedésre;  az egyéni viselkedés sajátszerűségeit, fejlődését;  a társas helyzetben, csoportban lezajló viselkedések hatásmechanizmusait;  a személyiség szerveződését, fejlődését a viselkedés általános és egyéni jellemzőit, egyéni indítékait.

9 A pszichológia fő területei
I. Tárgyuk szerint II. Céljuk szerint III. A tevékenység jel- lege szerint (alkalmazási területek) Emberlélektan a.) egyénlélektan - „egészséges” jelenségek, - kóros jelenségek b.) társas lélektan 2. Állatlélektan Általános lélektan Összehasonlító lélektan: a.) összehasonlító állatlélek- tan b.) differenciálpszichológia és pszichodiagnosztika c.) fejlődéslélektan d.) személyiséglélektan e.) szexuálpszichológia f.) etnopszichológia stb. Pedagógiai pszichológia 2. Gyógypedagógiai pszichológia 3. Orvosi lélektan - klinikai pszichológia - pszichoterápia 4. Munkalélektan - pályaválasztási - alkalmassági - szervezet- és vezetés 5. Reklámpszichológia 6. Művészetpszichológia 7. Sportpszichológia 8. Kriminálpszichológia (Rókusfalvy Pál nyomán)


Letölteni ppt "Mivel foglalkozik a pszichológia?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések