Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 1 A PSZICHOLÓGIA TÉMÁI, TÖRTÉNETE, NÉZŐPONTJAI, MÓDSZEREI Pszichológia I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 1 A PSZICHOLÓGIA TÉMÁI, TÖRTÉNETE, NÉZŐPONTJAI, MÓDSZEREI Pszichológia I."— Előadás másolata:

1 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 1 A PSZICHOLÓGIA TÉMÁI, TÖRTÉNETE, NÉZŐPONTJAI, MÓDSZEREI Pszichológia I.

2 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 Pszichológia meghatározása A viselkedés és a mentális folyamatok tudományos tanulmányozása A pszichológia alapfokú tanulmányozása jobban érthetővé teszi, miért viselkednek úgy az emberek, ahogy azt tapasztaljuk, és betekintést nyújt saját attitűdjeink és reakcióink világába is.

3 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 3 Mivel foglalkozik a pszichológia? Példák Agykárosodás következtében kialakuló zavarok az érzelmek kifejezésében, értelmezésében Élet kettéosztott aggyal Intelligencia – öröklés vagy a környezet által meghatározott Mindig álmodunk-e alvás során? Mi az álom funkciója?

4 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 4 Mivel foglalkozik a pszichológia? Az atomerőmű vezénylőtermének tervezési szempontjai – az emberi hibázás lehetőségének csökkentése Családunk és saját nevelési stílusunk összefüggései Erőszak nézése – agresszív viselkedés összefüggései A tanár elvárásainak hatása a tanulók teljesítményére Mi állhat a tanulási zavarok hátterében? Fejleszthető-e az emlékezet?

5 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 5 Élet kettéosztott aggyal

6 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 6 Agresszió kifejezése

7 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 7 A pszichológia filozófiai gyökerei Determináltság – szabadság Adottság – nevelés Test – lélek

8 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 8 A jelenkori pszichológia gyökerei két korai megközelítés A XIX. században a lélek két elmélete versengett elismerésért. Képesség pszichológia (öröklött mentális erők tana) Tevékenységeinkért egymástól független képességek (pl. gondolkodás, érzés, akarás) felelősek. Asszociációs pszichológia Tagadták a lélek veleszületett képességeit. „Tabula rasa”- tiszta lap Mindkét elméletnek van jelenkori megfelelője.

9 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 9 A jelenkori pszichológia gyökerei Wundt laboratóriuma A pszichológia akadémikus tudományként való megalapozása 1879: Első formális pszichológiai laboratórium Lipcsében. Kutatások az érzékszervekről; látás, hallás, tapintás Kísérleti feltételek szabályozása Módszere: introspekció

10 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 10 Pszichológiai iskolák - Behaviorizmus 1920-as évek: introspekció nélküli pszichológia – Watson A megfigyelhető viselkedés tanulmányozása a tudományosság érdekében (állat- és gyermekpszichológia, Pavlov hatása) Csaknem minden viselkedés tanulás (kondicionálás) eredménye, a környezet sajátos szokásokat erősít meg. Feltételes válasz a viselkedés atomja. A pszichológiai jelenségek egy ingerrel kezdődnek és egy válasszal érnek véget S-R pszichológia, közbülső változók

11 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 11 Pszichológiai iskolák - Alaklélektan Behaviorizmussal egyidőben, Németországban jelent meg. Gestalt = Alak A mentális folyamatok szerveződésével foglalkozott. Wertheimer – phi jelenség, látszatmozgás Élményeink az ingerek kialakította mintázattól és a tapasztalat szerveződésétől függnek. Az egész különbözik részeinek összegétől. A szabad önmegfigyelés.

12 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 12 A szerveződés alaklélektani elvei Közelség, zártság, jó folytatás

13 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 13 Pszichológiai iskolák - Pszichoanalízis Tudattalan freudi értelmezése: A gyerekkor elfogadhatatlan vágyai kiszorulnak a tudatból és a tudattalan részévé válnak, ahol megőrzik befolyásukat. (álmok, nyelvbotlások, tudattalan modorosságok) Módszer: szabad asszociáció, álomfejtés Ösztön én – Én – Felettes én Elhárító mechanizmusok

14 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 14 Újabb fejlemények A II. világháború után megnövekedett a pszichológia iránti érdeklődés. Számítógépek megjelenése, szerepük a pszichológiai jelenségek szimulálásában. => Emberi lény, mint információ-feldolgozó gép. A lélek természetére vonatkozó korábbi elképzelések konkréttá tehetők és ellenőrizhetők. Modern nyelvészet fejlődése (pszicholingvisztika) Agyra és idegrendszerre vonatkozó felfedezések (neuropszichológia). Kognitív pszichológia létrejötte (mentális folyamatok és struktúrák tudományos elemzése).

15 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 15 Nézőpontok a pszichológiában

16 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 16 Biológiai nézőpont A viselkedést és a mentális folyamatokat elsődlegesen genetikai tényezők, az agy elektromos és kémiai aktivitása és a hormonális folyamatok határozzák meg. Pl. hasított agy kísérlet egyes képességek hol helyezhetőek el az agyban. Tanulás és emlékezés tanulmányozása: hippokampusz szerepe a gyerekkori amnéziában. hippokampusz: az emlékek megszilárdításában játszik szerepet Kondicionálás: idegsejtek közötti kapcsolatok változása Motivációk és érzelmek magyarázata. Magyarázat a dohányzásra: biológiai nézőpontból

17 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 17 Behaviorista nézőpont Viselkedés tanulmányozása (Watson) Inger-válasz pszichológia: kiváltó inger => viselkedés => viselkedést fenntartó jutalmazás és büntetés Kondicionált félelem Elhízás és agresszió Nem foglalkoznak olyan mentális folyamatokkal, amelyek az inger és válasz közé ékelődnek. Magyarázat a dohányzásra: behaviorista nézőpontból

18 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 18 Kognitív nézőpont Mentális folyamatokkal: észleléssel, emlékezéssel, gondolkodással, döntéshozással és problémamegoldással foglalkozik. Az S-R nézet korlátozottságára adott válaszként alakult ki. A mentális folyamatok objektívan vizsgálhatók az egyes viselkedéseken keresztül. Magyarázat a dohányzásra kognitív nézőpontból Mit tud a dohányzás veszélyeiről? Ezeket hogyan fogadja el.

19 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 19 Pszichoanalitikus nézőpont Freudnak az emberi természetről vallott felfogása lényegileg negatív. Úgy hitte, hogy ugyanazok az alapösztönök vezérelnek bennünket, mint az állatokat. Belső küzdelem: ösztönök, vágyak kielégítése társadalmi korlátokba ütközik. Alapfeltevés: viselkedés és mentális folyamatok mögött állandóan jelen lévő gyakran tudattalan erők harca áll Amnézia, agresszió pszichoanalitikus magyarázata.

20 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 20 Fenomenológiai nézőpont A szubjektív tapasztalásra alapoz. Milyen elképzelése van az egyénnek a világról, s hogyan értelmezi az eseményeket. A belső élet és az egyéni élmények leírásával foglalkoznak, nem a viselkedést akarják előre jelezni. Nem foglalkoznak elméletek kifejlesztésével. Humanisztikus elméletek. Önmegvalósítás A pszichológiának a figyelmét olyan problémák megoldására kell fordítania, amelyek az ember „jólléte” szempontjából fontosak. Magyarázat a dohányzásra: fenomenológiai nézőpontból Hogyan éljük meg a veszélyeket, előnyöket. Saját döntés hangsúlyozása.

21 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 21 A pszichológia módszerei Kísérlet Változók közötti kapcsolatokat keres - szigorúan ellenőrzése alá vonja a változókat. Pl. alvás mennyisége és a tanulási képesség, marihuána hatása az emlékezetre. Független és függő változó Kísérleti és kontroll csoport: számítógéppel támogatott oktatási program hatása Korrelációs módszer Természetes helyzetekben megjelenő különbségek. A befolyásunkon kívül eső változó összekacsolódik-e egy másik, minket érdeklő változóval. Pl. anorexia és íz- érzékenység. Nem lehet oksági kapcsolatra következtetni. Megfigyelés Közvetlen megfigyelés, kérdőív, esettanulmány

22 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 22 A pszichológiai kutatás etikai kérdései Minimális kockázat elve Az elvárható kockázat nem lehet nagyobb, mint amilyennel a mindennapi életben találkozunk. Informált hozzájárulás A személyeknek önszántukból kell részt venniük a vizsgálatban. Annak részleteiről legkésőbb a vizsgálatot követően tájékoztatni kell őket. Személyiségi jogok elve A személyről a kutatás alatt gyűjtött információt bizalmasan kell kezelni.

23 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 23 A pszichológia területei Biológiai pszichológia Kísérleti, kognitív pszichológia Fejlődéslélektan: Hogyan fejlődik az ember Szociálpszichológia: Más személyekkel való kapcsolatok hogyan befolyásolják az attitűdöket és a viselkedést (pl. közvélemény-kutatás) Személyiség-pszichológia: Egyének közötti különbségek. Klinikai pszichológia és tanácsadás Iskola- és neveléspszichológia Munka- és szervezetpszichológia


Letölteni ppt "BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 1 A PSZICHOLÓGIA TÉMÁI, TÖRTÉNETE, NÉZŐPONTJAI, MÓDSZEREI Pszichológia I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések