Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A szociálpszichológia, mint a társas viselkedés tudományos megközelítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A szociálpszichológia, mint a társas viselkedés tudományos megközelítése."— Előadás másolata:

1 1 A szociálpszichológia, mint a társas viselkedés tudományos megközelítése

2 2 A viselkedés, mint a pszichológia tárgya A viselkedés  megfigyelhető aktivitások összessége  hatás a környezetre  a belső kivetülése: képességek és akarat érvényesítése, szándékok, vágyak, törekvések, érzelmek kimutatása

3 3 A viselkedés, mint a pszichológia tárgya  A viselkedésből következtetni lehet a belső tényezőkre, a viselkedés okaira  Osztályozás: szándékos vagy akarattalan, alkalmazkodó vagy a környezet átalakítását szolgáló, velünk született vagy tanult, egyéni és kollektív viselkedés  A pszichológia tárgy maga a viselkedés, de a pszichológiai megismerés célja a viselkedés mögött meghúzódó belső tényezők feltárása, magyarázata, illetőleg kóros működés esetén annak átalakítása

4 4 Társas viselkedés  Egyéni és társas viselkedés: lehetséges-e a különbségtétel?  A viselkedések mindig társas közegben zajlanak, kölcsönösen hatnak egymásra  A viselkedés megismerhetősége  Mire következtethetünk a viselkedésből?  Környezet és viselkedés

5 5 Kultúra fogalma  A társadalom által létrehozott anyagi és szellemi javak összessége, és ezeknek az adott korszakra jellemző állapota  Szocializáció és kultúra  Kulturális hatások a társas viselkedésben (érzelemkifejezés, individualizmus és kollektivizmus, szexualitás stb.)

6 6 Kulturális hatások a viselkedésben: tonga esküvő

7 7 Gyakorlat Gyűjts olyan lehetséges társas tényezőket, melyek az alábbi viselkedések mögött állhatnak vagy kialakulásukban szerepük lehetett:  Szorongás  Rossz tanulás  Optimizmus  Drogozás  Magány

8 8 A valóság, mint szubjektív alkotás  A világ értelmezés kérdése (Hastorf és Cantril, 1954)  Az emberi viselkedésnek társas jellege van (l: véleményalkotás és döntés)  A társas hatások a kognitív folyamatokon keresztül fejtik ki hatásukat  Két tanulmányozandó terület: az egyén a csoportban és a csoport az egyénben

9 9 A világ értelmezés kérdése: a valóság szubjektív alkotás

10 10 Szociálpszichológia:  Tudományos módszerekkel vizsgálja, hogyan hatnak a társas és kognitív folyamatok arra, ahogy az emberek észlelik és befolyásolják egymást, és ahogy viszonyulnak egymáshoz  Szisztematikus, tudományos módszerek felhasználása a torzítás leküzdésére

11 11 A szociálpszichológia kialakulása  Pszichológiai nézőpontok a társas viselkedés magyarázatában  Pszichoanalízis: az én és a társadalom  Behaviorizmus: a viselkedés elsődleges és közvetlenül tanulmányozható  Kognitív megközelítés: az értelmezés az inger és a válasz közé ékelődik, utóbbi fontos meghatározója (gondolkodás és érzelmek szerepe a társas viselkedésben)

12 12 A szociálpszichológia kialakulása  Triplett kísérletei (1898): a teljesítmény alakulása társas közegben  Amerikai szociálpszichológia (30-as, 40-es évek): társas befolyás és attitűdvizsgálat, alkalmazott kutatások  Kurt Lewin és a vitacsoportok; mezőelmélet (a viselkedés az egyének aktuális céljaitól és társas környezetük szubjektív térképétől függ)

13 13 Alkalmazott szociálpszichológia  Egészség (énkép, önértékelés, társas megerősítés, társas beilleszkedés)  Iskola, nevelés (tanári elvárások, versengés, együttműködés, társas hálózat)  Törvénykezés (befolyásolás és meggyőzés, többség és kisebbség viszonya, önbizalom)  Munka, üzleti élet (reklám, eladási technikák, vezetői döntéshozatal, vezetési stílus)

14 14 A szociálpszichológia alapvető axiómái  A valóság megkonstruálása: az emberek maguk alkotják meg saját valóságukat a kognitív és társas folyamatok befolyása által  A társas befolyás mindent áthat: mások valós vagy elképzelt jelenléte minden gondolatunkra, érzésünkre és viselkedésünkre kihat (ez lehet tudatos, de önkéntelen is)

15 15 Három motivációs elv  Törekvés az események kézbentartására: igyekszünk megérteni és megjósolni az eseményeket  Kapcsolatkeresés: kölcsönös szereteten, támogatáson és elfogadáson alapuló érzelmi kapcsolatokra vágyunk  Önmagunk és a mieink értékekése: igyekszünk magunkat és szeretteinket kedvező színben feltüntetni

16 16 A feldolgozás három elve  Konzervativitmus: elképzeléseink tartósak, igyekeznek fenntartani magukat (l: szelektív észlelés)  Hozzáférhetőség: azok az információk hatnak leginkább viselkedésünkre, amelyek könnyen hozzáférhetőek  Felületesség vagy alaposság: többnyire felületesen dolgozzuk fel az információkat, ha nincs többletmotiváció

17 17 A szociálpszichológiai kutatás  A tudományos elmélet elvont fogalmakkal foglalkozik, oksági viszonyokat ír le és sokfajta emberre általánosít  Nem beavatkozó módszerek: a megfigyelés és annak típusai  Kérdőívek alkalmazása a kutatásban, attitűdmérés

18 18 A szociálpszichológiai kutatás  Kísérletek: függő, független és rejtett változók  Torzítás kiszűrésének lehetőségei  Laboratóriumi és természetes kísérletek  Kutatási etika (tájékoztatás, előzetes beleegyezés, csekély megtévesztés, utólagos megbeszélés, társadalmi hasznosság)

19 19 Zimbardo börtönkísérlete (1973)

20 20 Gyakorlat Készíts kutatási tervet a következő kérdés tanulmányozására:  Segítenek-e egymásnak az emberek? Mikor, hogyan?  Mitől függ a segítségnyújtás?

21 21 Gyakorlat A következő társas jelenségek esetében keresd meg a 3 motivációs elv legalább egyikének érvényesülését!  Kiközösítés  Szimpátia  Cigányellenesség  Súgás (iskolában)  Szurkolás (pl. kedvenc focicsapatnak)


Letölteni ppt "1 A szociálpszichológia, mint a társas viselkedés tudományos megközelítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések