Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gordon W. Allport vonáselmélete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gordon W. Allport vonáselmélete"— Előadás másolata:

1 Gordon W. Allport vonáselmélete
1937. eklektikus, integratív Humanisztikus Német hatás: Gestalt, perszonológia, típustanok

2 A személyiségvonások jellemzői
Entitás, azaz több, mint névleges létező, nem fikció, ténylegesen létezik az emberben Általánosabb mint a szokás: egy vonás 2 vagy több szokás kölcsönös kapcsolatából áll A magatartásban dinamikus vagy meghatározó jellegű Csak viszonylag független más vonásoktól, lehetnek átfedések Nem mindig egyezik a társadalmi, erkölcsi ítéletekkel Vannak szokások, melyek nem illenek a személy vonásának logikájához, de ez nem jelenti a vonás cáfolatát Tapasztalati út segíti a felfedésüket A vonás típusai: 1. általános, azaz univerzális és személyes, azaz egyedi

3 A személyes diszpozíciók megjelenése
Fenotipikus: az „itt és most”-ban jellemző, leírható, viselkedésben megnyilvánuló vonás, jelenség-szintű Genotipikus: mélyebben fekvő, a viselkedés hátterét adó lényegi vonás, a valódi személyes diszpozíció, eredendő. A személyiség, egyéni életvitel alapos tanulmányozásával lehet csak megkülönböztetni az előbbitől. Áldiszpozíció: A jelen viselkedésből való téves következtetésen alapul, ha nem megalapozottan hozunk döntést csak a jelen viselkedésre koncentrálva.

4 A személyes diszpozíciók jelentőségük alapján:
Uralkodó diszpozíció: Kiemelkedő vonás, uralkodó szenvedély, meghatározó érzés, alaptéma. Centrális diszpozíciók: Maroknyi, jól elkülöníthető központi személyes diszpozíció. Másodlagos személyes diszpozíciók: Számos kevésbé feltűnő periférikusabb vonás

5 Személyiség: olyan dinamikusan fejlődő rendszer, amely nem csak halmaza a vonásoknak, hanem egysége, integrációja. „Sokkal könnyebb az ént éreznünk, mint meghatároznunk.” Proprium: „sajátmagam” azaz én, mint a tudás és érzés tárgya

6 Énfejlődés a testi én érzése a folytonos én-azonosság érzése
önértékelés (büszkeség) érzése énkiterjesztés megjelenése (birtoklás) az énkép megjelenése az én, mint racionális feladatmegoldó saját törekvés:énazonosság keresése, önmegvalósítás

7 Motívumok Funkcionális autonómia elve
Jelen idejűek, a jelenben aktuálisak Pluralizmus jellemző: sokféle eltérő motívum egyszerre is jelen lehet Kognitív folyamataink dinamikus erővel hatnak: hosszú távú tervek, célok Egyediek: minden embernél más és más Funkcionális autonómia elve

8 Az egészséges személyiség
Az én érzésének kiterjesztése úgy, hogy értelmes módon részt vállal a munkából, családi gondokból, különböző emberi kapcsolatokból. Meghitt viszony másokkal Érzelmi biztonság, önelfogadás Valósághű percepció, jártasságok Önismeret és humor Egészséges életfilozófia

9 Ötfaktoros modellek 1 2 3 4 5 Fiske Norman Borgatta Digman
Szociális alkalmazkodó készség konformitás Teljesítmény-igény Érzelmi kontroll Kutató intellektus Norman „Kiáradás” Barátságos-ság Lelkiismere-tesség Emocionali-tás Kultúra Borgatta Magabiztos-ság Szeretetre-méltóság Felelősség-érzet Intelligencia Digman Extraverzió Barátságos engedékeny-ség Neuroticiz-mus Intellektus Costa-McCrae Együttműkö-dés Nyitottság Peabody-Goldberg Hatalom Szeretet Munka Érzelem


Letölteni ppt "Gordon W. Allport vonáselmélete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések