Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Énfunkciók A személyiségnek, mint önszabályozó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Énfunkciók A személyiségnek, mint önszabályozó"— Előadás másolata:

1 Énfunkciók A személyiségnek, mint önszabályozó
rendszernek feltételezett középpontja a saját tudattal bíró „én”, amely nemcsak irányítja, elemzi, ellenőrzi és értékeli ön- magát, hanem reális képet is igyekszik kialakítani a személyiségről, sőt önmaga fejlesztésére is képes.

2 Az énfunkciók formái 1. Éntudat 2. Énkép 3. Én-ideál
4. Önellenőrzés (önkontroll) - önértékelés 5. Önnevelés

3 Éntudat környezetétől elhatárolni, személyiségének egységes és
 = saját személyiség tudata – személyiségtudat;  az én előbb érzéki, majd tudati szinten válik külön a környezetétől, a környezetében élőktől;  segítségével képes az ember önmagát másoktól, egész környezetétől elhatárolni, személyiségének egységes és aktív jellegét átélni;  nem tévesztendő össze az öntudattal, amely nem más, mint a puszta létezés, a környezet történéseinek az áté- lése;  a szocializáció folyamatában, annak eredményeként – 2,5 – 3 éves kor körül – fokozatosan alakul ki, és mind- végig a szocializáció feltételeként funkcionál.

4 Énkép (1) szajelzései alapján önmagáról alkotott összképben ra-
 azon személyiségvonásoknak az összessége, amelye- ket az egyén önmagának tulajdonít;  lényege a személyiség önismeretében, a környezet visz- szajelzései alapján önmagáról alkotott összképben ra- gadható meg;  fejlődésében meghatározó szerepe van az öntudat és az éntudat kialakulásának;  kialakulása hosszú fejlődés eredménye: „az én testem”- „én csinálom”- ”én tudom”-”én értékelem (önértékelés); az egyes életkori szakaszokban újabb és újabb minősé- gi változásokon megy át;  tudatos és tudattalan elemekből áll;

5 Énkép (2) tás; ció egészséges fejlődésének.
 összetevői: testkép, szociális kép, önbecsülés, identi- tás;  az egyén valamennyi megnyilvánulását befolyásolja;  tárgyilagossága, stabilitása biztosítéka a többi énfunk- ció egészséges fejlődésének.

6 Én-ideál súlyzavart idézhetnek elő.
 viszonyítási alap, ún. eszményi kép;  sikerre orientál;  közte és az énkép közötti konfliktusok átmeneti egyen- súlyzavart idézhetnek elő.

7 Önellenőrzés (önkontroll) - önértékelés (1)
 egymást feltételező funkciók;  az önellenőrzés az egyéni megnyilvánulásokra, teljesít- ményekre, valamint különböző személyes tulajdonsá- gok alakulására történő tudatos odafigyelés, ezek folya- matos szembesítése a társadalmi elvárásokkal, a kör- zet visszajelzéseivel, illetve az én-ideállal;  az önértékelés pedig a fentiekben szerzett tapasztalatok kritikai önmegítélése;  mindkettő megfelelő működésének alapja a jó önisme- ret (a tárgyilagos énkép), de megbízható működésük vissza is hat ez utóbbi problémamentes fejlődésére;

8 Önellenőrzés (önkontroll) - önértékelés (2)
 szerves tartozékai, előfeltételei a saját személyiség fej- lesztésének;  koordinált összműködésük eredményeképpen válik a személyiség önszabályozó rendszerré.

9 Önnevelés nevelési folyamat belső (intim) oldala;
 a személyiségformálás egyik fontos komponense;  a személyiség társadalmi fejlődésének kiegészítője, a nevelési folyamat belső (intim) oldala;  önmagunkat nevelni azt jelenti, hogy éntudatunk révén részt veszünk saját személyiségünk formálásában;  önnevelésre a személyiség egyes szférái (a jellem és a különböző motívumok) különösen fogékonyak;  önneveléssel az ellenőrzési és értékelési funkciók haté- konysága tökéletesedik;  befolyást gyakorolhat más emberekre, közvetlenül pél- da formájában, közvetve pedig olyan erkölcsi légkör megteremtésével, amely arra ösztönöz, hogy ki-ki fele- lősebben viszonyuljon saját személyiségéhez.


Letölteni ppt "Énfunkciók A személyiségnek, mint önszabályozó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések