Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZEMÉLYPERCEPCIÓ, SZTEREOTIPIÁK, ELŐITÉLETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZEMÉLYPERCEPCIÓ, SZTEREOTIPIÁK, ELŐITÉLETEK"— Előadás másolata:

1 A SZEMÉLYPERCEPCIÓ, SZTEREOTIPIÁK, ELŐITÉLETEK

2 Tartalom A személypercepció fogalma
Az információszerzés lehetőségei és forrásai a személypercepció során Az észlelés pontossága a személypercepcióban Az észlelés leegyszerűsítése A sztereotípiák Az előítéletek Attribúció

3 A személypercepció fogalma
Rendkívül bonyolult és sokféle tényező által determinált folyamat, amelynek eredményeként másokról viselkedésük, tetteik, viszonyulásaik és egyéb megnyilvánulásaik felfogásával benyomásokat szerzünk, ezek értelmezése alapján különféle következtetésekre jutunk, majd az illető személyről így kialakított megállapítások sokaságát egységes összképpé formáljuk.

4 Személypercepció=Személyészlelés
Szubjektív lény a megfigyelés tárgya, de maga a megfigyelő is szubjektív lény Meg kell tanulni a különféle emberi megnyilvánulásokat helyesen felfogni A tanár számára szükséges a személypercepció szabályszerűségeinek ismerete

5 Az információszerzés lehetőségei és forrásai a személypercepció során
Megfigyelés Külső jegyek megfigyelése (megjelenés, fellépés,mozgás,stb.) Attitűdök megfigyelése (hozzáállás,véleményalkotás, stb.) Viselkedés megfigyelése (kulturáltság, fegyelmezettség, stb.) Kommunikáció Verbális csatorna Nonverbális csatorna

6 Az észlelés pontossága a személypercepcióban
A személyészlelés pontosságát, a felfogott információk megbízhatóságát számos objektív és szubjektív tényező és körülmény befolyásolja: A felfogott információkat szubjektíve értelmezzük Véleményünkben a közvetett információk is helyet kapnak

7 A felfogott információk tárgyias értelmezését jelentős mértékben befolyásolja:
a megfigyelő és a megfigyelt hasonló származása a megfigyelő és a megfigyelt foglalkozása a megfigyelő és a megfigyelt életkora a megfigyelő és a megfigyelt neme valamint egyéb szubjektív és objektív tényezők

8 Szubjektív tényezők észlelő hangulata az észlelő empátiás képessége Objektív tényezők környezet (pl. intim környezet, vagy személytelen környezet) megfigyelhetőség

9 Az észlelés leegyszerűsítése
A személypercepció pontossága nagyban függ attól, hogy a megfigyelő mennyire támaszkodik a leegyszerűsítő eljárások alkalmazására. Kategorizálás Tipologizálás (mindennapi tapasztalataink alapján tudjuk az értelmezését) Implicit személyiségelmélete (az egyéni élettapasztalatból összeállított prekoncepció, ami mindenkinél sajátos, egyedi jelleget ölt.) Sztereotipizálás

10 A sztereotípiák Adott kultúrkörben kialakult és elfogadott, az emberek meghatározott csoportjára vonatkozó megítélés. Viszonylag tartós, merev és rögzült látásmód, ill. az ezen alapuló meggyőződések általános megnevezése.

11 A sztereotípia jellemzői:
az egyének osztályaira, bizonyos csoportokra vagy dolgokra vonatkoznak előre rögzítettek nem az aktuális értékelésből származnak meggyőződések kialakulhat a személynek saját magáról kialakulhat másokra vonatkoztatva ismétlődő verbális vagy motoros viselkedésformák, automatizmusok szélsőséges megjelenésük a mentális vagy idegrendszeri zavarok tünete

12 Az előítéletek Egy csoporttal vagy egyes személyekkel szembeni negatív színezetű, ellenséges beállítódás, mely mint sztereotip meggyőződés jut kifejezésre, vagy arra vezethető vissza. Negatív vagy pozitív színezetű érzelmi attitűd.

13 Az előítélet okai: gazdasági/politikai konkurencia „bűnbak” keresése maga a személyiség konformitás

14 Az előítélet válfajai:
Egyéni előítéletek (egyéni érzelmek, vélekedések) Társadalmi előítéletek (kollektív tudat jelenségek) Csoport előítéletek (nemzeti, faji, vallási előítéletek)

15 Az előítéletek fejlődése:
szóbeli elutasítás diszkrimináció személyi bántalmazás az előítélet tárgyának megsemmisítése

16 Az előítélet feloldása:
kölcsönös függés felettes cél

17 Attribúció (az okságra való következtetés)
Az attribúció-elmélet abból az alapelvből indul ki, hogy az emberek az általuk észlelt viselkedést mindig az okok alapján igyekeznek értelmezni. Valaki barátságos szeret minket szívességet akar kérni

18 Személyiségről alkotott összkép megfogalmazása
Asch kísérlete, tulajdonságlista alapján véleményalkotást kért Tulajdonságlista: „intelligens, ügyes, szorgalmas, melegszívű, határozott, gyakorlatias, óvatos.” Elsőbbségi hatás Központi tulajdonságok


Letölteni ppt "A SZEMÉLYPERCEPCIÓ, SZTEREOTIPIÁK, ELŐITÉLETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések