Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Azonnal kezdünk! 2014. 07. 10.Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Azonnal kezdünk! 2014. 07. 10.Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár."— Előadás másolata:

1

2 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Azonnal kezdünk! Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

3 Mozgáson innen -mozgáson túl Innovációs elképzelések a kisgyermekkori mozgásos fejlesztésben Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

4 MAGYAR MOZGÁSKOTTA MÓDSZER ARTISJUS: T Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

5 Gondolati játék: Mi jut eszünkbe ha a mozgásra gondolunk? Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

6 Miről árulkodik ez az írás? Bal kezes, 2.o. gyermek írása Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

7 Jobb kezes, afáziás írás Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

8 Miért gyenge a két írás? (hétköznapi ok tulajdonításaink) Gyenge a gyermek kézügyessége Még nem tanult meg írni. Keveset gyakorolt Nem jól hallotta vagy látta a szavakat Nem tudta betűkre bontani Nem figyelt eléggé Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

9 Egy bonyolult mozgásos cselekvés, a beszéd és az írás tényezői ( Ellis-Young 1988 ) A hallott szavak alapján Az írott szavak alapján Hallási elemző rendszer Hallási bemeneti lexikon Szemantikai rendszer Beszédkimeneti lexikon Grafemikus kimeneti lexikon Fonémaszint Fonéma – graféma konverzió Grafémaszint MOZGÁSMINTÁK előhívása,futtatása,gátlása Vizuális elemző Vizuális bemeneti lexikon Graféma – fonéma konverzió Szemnatikai (szójelentés) rendszer Beszédkimeneti lexikon (a szavak kiejtett formáit tartalmazza ) Fonémaszint(beszédhangok ) BESZÉDMOZGÁS Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

10 A LÉNY (Kovács Péter 1992) Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

11 Mozgás – felfedezés - öröm Mozgásos kompetenciák fejlődése, javulása Kognitív képességek fejlődése, javulása A tárgyi környezet felfedezése A társas környezet felfedezése Az én felfedezése A boldogság felfedezése Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

12 A MOZGÁSKOTTA A MOZGÁSKOTTA MÓDSZER MÓDSZERés ESZKÖZRENDSZER Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

13 BIOLÓGIAI, ORVOSI, PSZICHOLÓGIAI, PEDAGÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS MOZGÁSPSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS PRAKTIKUS,PRAGMATIKUS MEGKÖZELÍTÉS UGYANARRÓL BESZÉLÜNK? ÉRTELMEZÉSI KERETEK TANTÁRGY- PEDADÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

14 A MOZGÁSKOTTA MÓDSZER JELLEMZŐI: I A mozgáskotta módszer a testnevelés tudomány a pszichológia és a pedagógia interdiszciplináris megközelítését hangsúlyozza. A mozgáskotta módszer a testnevelés tudomány a pszichológia és a pedagógia interdiszciplináris megközelítését hangsúlyozza. A kognitív – mozgásos - emocionális rendszer mozgásos fejlesztésének új megközelítését adja. A kognitív – mozgásos - emocionális rendszer mozgásos fejlesztésének új megközelítését adja. A külső és belső ingerek térbeli és időbeli optimalizálására, azok integrálására törekszik. A külső és belső ingerek térbeli és időbeli optimalizálására, azok integrálására törekszik. A célszerűen összeállított speciális információs bemenetek ( jellemzően vizuális bemenetek) - mint hívóingeres felidézési A célszerűen összeállított speciális információs bemenetek ( jellemzően vizuális bemenetek) - mint hívóingeres felidézési helyzetek sorozatai működnek, segítik a sikeres végrehajtást, az idegrendszeri integráció kialakulását. helyzetek sorozatai működnek, segítik a sikeres végrehajtást, az idegrendszeri integráció kialakulását Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

15 A MOZGÁSKOTTA MÓDSZER JELLEMZŐI: II A mozgásfejlődés és a kognitív fejlődés mögötti önszervező, idegrendszeri funkciókra, belső információs mozgásokra épít. A mozgásfejlődés és a kognitív fejlődés mögötti önszervező, idegrendszeri funkciókra, belső információs mozgásokra épít. Didaktikusan tervezhető hidat képez a figyelmi és mozgásfejlődés során az automatikus és a szándékos folyamatok között. Didaktikusan tervezhető hidat képez a figyelmi és mozgásfejlődés során az automatikus és a szándékos folyamatok között. A gyakorlatanyaga a gyermeki játékosságban, az örömszerző tevékenységekben gyökerezik. A gyakorlatanyaga a gyermeki játékosságban, az örömszerző tevékenységekben gyökerezik. Közvetlen kapcsolatot alakít ki a kognitív fejlődés és a mozgásfejlődés között. Közvetlen kapcsolatot alakít ki a kognitív fejlődés és a mozgásfejlődés között Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

16 Amiről nem lehet eleget beszélni a Amiről nem lehet eleget beszélni a FIGYELEM Olyan szelektív funkció amely lehetővé teszi, hogy a külső és belső ingeráradatból a releváns ingereket kiszűrjük, azokat optimális módon hasznosítsuk, Olyan szelektív funkció amely lehetővé teszi, hogy a külső és belső ingeráradatból a releváns ingereket kiszűrjük, azokat optimális módon hasznosítsuk, míg az aktuálisan feleslegeseket míg az aktuálisan feleslegeseket a feldolgozáson kívül hagyjuk. a feldolgozáson kívül hagyjuk Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

17 A mozgáskotta alapötlete a szabadon kombinálható, síkban vagy a térben elhelyezhető, jól követhető, érzelmi azonosulásra alkalmas vizuális szimbólumrendszer Az eredeti ötlethez kifejlesztett mozgáskottát számos kiegészítő eszköz teszi teljessé és élvezetessé Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

18 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

19 Lábjelek LÁBJELEKLÁBJE Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

20 FORGÁSJELEK, IRÁNYOK Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

21 Karjelek KARJELEK Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

22 MOZGÁSKOTTA A GYAKORLATBAN Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

23 Alapvető mozgásos gyakorlattípusok: Automatikus ingerfeldolgozású gyakorlatok: Automatikus ingerfeldolgozású gyakorlatok: ( a mozgásminta kialakulása veleszületett és/vagy implicit módon tanult, lefutása automatizált szabályok szerint történik ) Szándékos indítású de automatikus végrehajtású összetett gyakorlatok: Szándékos indítású de automatikus végrehajtású összetett gyakorlatok: ( a mozgásminta beindításakor explicit szabályok működnek, de a mozgás megindítása után a készségszintű folyamatok dominálnak ) Szándékos indítású, folyamatosan kontrollált, összetett gyakorlatok: Szándékos indítású, folyamatosan kontrollált, összetett gyakorlatok: ( a mozgásminta folyamatosan explicit szabályokhoz kötődik. A mozgásminta tervezésében és megvalósításában folyamatosan különböző automatikus és szándékos kognitív elemek működnek.) Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

24 - egészséges 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelési program szerinti fejlesztésében. - egészséges 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelési programon kívüli fejlesztésében. - speciális fejlesztést igénylő 3-7 éves gyermekek ( sportterápia stb.) nevelése során. - részképesség problémákkal küszködő gyermekek speciális fejlesztő, korrekciós programjaiban. - korrekciós osztályokba járó 6-9 éves gyermekek fejlesztési programjaiban. - alsó tagozatos általános iskolások felzárkóztató, készségfejlesztő programjaiban - fogyatékos gyermekek nevelésében, fejlesztésében. KINEK AJÁNLJUK? Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

25 - színfelismerés fejlesztése - alakfelismerés fejlesztése ( alakállandóság, alak és háttér diff.) - hallásfejlesztés ( zenei eszközök, hang differenciálás stb.) - bőrérzékelés fejlesztése - izomérzékelés fejlesztése - testséma kialakítása, fejlesztése - térérzékelés, téri tájékozódás kialakítása, fejlesztése - lateralitás kialakítása, fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése, korrekciója - nagymozgások térbeli szabályozásának fejlesztése, korrekciója - nagymozgások időbeli szabályozásának fejlesztése, korrekciója - nagymozgások dinamikai szabályozásának fejlesztése, korrekciója - emlékezet fejlesztése - gondolkodás, logikai képességek fejlesztése - számfogalom kialakítása, megerősítése - verbális fejlesztés - figyelem és részterületeinek fejlesztése - szocializációs folyamat segítése FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

26 HIÁNYOSSÁGAINK (ÖRÖKLÖTT-SZERZETT) BEHOZHATÓAK BEHOZHATÓAK KORRIGÁLHATÓAK KORRIGÁLHATÓAK KOMPENZÁLHATÓAK KOMPENZÁLHATÓAK FELDOLGOZHATÓAK FELDOLGOZHATÓAK SZERETHETŐEK SZERETHETŐEK Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

27 „NEM A GYŐZELEM, A RÉSZVÉTEL A FONTOS” (COUBERTEN) Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

28 BIOLÓGIAI ALAPOK, ÖRÖKLÖTTSÉG OPTIMALIZÁLT KÖRNYEZETI INGERMINTÁZAT ÖNSZERVEZŐDÉS SZERETET- KOMMUNIKÁCIÓ SZEMÉLYISÉG- KÖZPONTÚSÁG TUDATOSSÁG ALKALMAZOTT MÓDSZEREK AA Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

30 Elérhetőség: mozgaskotta.hu mozgaskotta.hu 30 / / Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár


Letölteni ppt "Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Azonnal kezdünk! 2014. 07. 10.Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések