Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszönöm a megtisztelő figyelmet!"— Előadás másolata:

1 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Azonnal kezdünk! Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

2 Mozgáson innen -mozgáson túl
Innovációs elképzelések a kisgyermekkori mozgásos fejlesztésben Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

3 MAGYAR MOZGÁSKOTTA MÓDSZER ARTISJUS: 981026001T
Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

4 Gondolati játék: Mi jut eszünkbe ha a mozgásra gondolunk?
Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

5 Miről árulkodik ez az írás? Bal kezes, 2.o. gyermek írása
Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

6 Jobb kezes, afáziás írás
Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

7 Miért gyenge a két írás? (hétköznapi ok tulajdonításaink)
Gyenge a gyermek kézügyessége Még nem tanult meg írni. Keveset gyakorolt Nem jól hallotta vagy látta a szavakat Nem tudta betűkre bontani Nem figyelt eléggé Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

8 A hallott szavak alapján Az írott szavak alapján
Egy bonyolult mozgásos cselekvés, a beszéd és az írás tényezői ( Ellis-Young 1988 ) A hallott szavak alapján Az írott szavak alapján Hallási elemző rendszer Hallási bemeneti lexikon Szemantikai rendszer Beszédkimeneti lexikon Grafemikus kimeneti lexikon Fonémaszint Fonéma – graféma konverzió Grafémaszint MOZGÁSMINTÁK előhívása,futtatása,gátlása Vizuális elemző Vizuális bemeneti lexikon Graféma – fonéma konverzió Szemnatikai (szójelentés) rendszer Beszédkimeneti lexikon (a szavak kiejtett formáit tartalmazza ) Fonémaszint(beszédhangok ) BESZÉDMOZGÁS Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

9 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
A LÉNY (Kovács Péter 1992) Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

10 Mozgás – felfedezés - öröm
Mozgásos kompetenciák fejlődése, javulása Kognitív képességek fejlődése, javulása A tárgyi környezet felfedezése A társas környezet felfedezése Az én felfedezése A boldogság felfedezése Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

11 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
A MOZGÁSKOTTA MÓDSZER és ESZKÖZRENDSZER Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

12 UGYANARRÓL BESZÉLÜNK? ÉRTELMEZÉSI KERETEK
PRAKTIKUS,PRAGMATIKUS MEGKÖZELÍTÉS BIOLÓGIAI, ORVOSI, PSZICHOLÓGIAI,PEDAGÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS TANTÁRGY-PEDADÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS MOZGÁSPSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

13 A MOZGÁSKOTTA MÓDSZER JELLEMZŐI: I
A mozgáskotta módszer a testnevelés tudomány a pszichológia és a pedagógia interdiszciplináris megközelítését hangsúlyozza. A kognitív – mozgásos - emocionális rendszer mozgásos fejlesztésének új megközelítését adja. A külső és belső ingerek térbeli és időbeli optimalizálására, azok integrálására törekszik. A célszerűen összeállított speciális információs bemenetek ( jellemzően vizuális bemenetek) - mint hívóingeres felidézési helyzetek sorozatai működnek, segítik a sikeres végrehajtást, az idegrendszeri integráció kialakulását. Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

14 A MOZGÁSKOTTA MÓDSZER JELLEMZŐI: II
A mozgásfejlődés és a kognitív fejlődés mögötti önszervező, idegrendszeri funkciókra, belső információs mozgásokra épít. Didaktikusan tervezhető hidat képez a figyelmi és mozgásfejlődés során az automatikus és a szándékos folyamatok között. A gyakorlatanyaga a gyermeki játékosságban, az örömszerző tevékenységekben gyökerezik. Közvetlen kapcsolatot alakít ki a kognitív fejlődés és a mozgásfejlődés között. Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

15 Amiről nem lehet eleget beszélni a
FIGYELEM Olyan szelektív funkció amely lehetővé teszi, hogy a külső és belső ingeráradatból a releváns ingereket kiszűrjük, azokat optimális módon hasznosítsuk, míg az aktuálisan feleslegeseket a feldolgozáson kívül hagyjuk. Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

16 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
A mozgáskotta alapötlete a szabadon kombinálható, síkban vagy a térben elhelyezhető, jól követhető, érzelmi azonosulásra alkalmas vizuális szimbólumrendszer Az eredeti ötlethez kifejlesztett mozgáskottát számos kiegészítő eszköz teszi teljessé és élvezetessé Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

17 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

18 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
LÁBJELEKLÁBJE Lábjelek Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

19 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
FORGÁSJELEK, IRÁNYOK Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

20 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
KARJELEK Karjelek Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

21 MOZGÁSKOTTA A GYAKORLATBAN
Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

22 Alapvető mozgásos gyakorlattípusok:
Automatikus ingerfeldolgozású gyakorlatok: ( a mozgásminta kialakulása veleszületett és/vagy implicit módon tanult, lefutása automatizált szabályok szerint történik ) Szándékos indítású de automatikus végrehajtású összetett gyakorlatok: ( a mozgásminta beindításakor explicit szabályok működnek, de a mozgás megindítása után a készségszintű folyamatok dominálnak ) Szándékos indítású, folyamatosan kontrollált, összetett gyakorlatok: ( a mozgásminta folyamatosan explicit szabályokhoz kötődik. A mozgásminta tervezésében és megvalósításában folyamatosan különböző automatikus és szándékos kognitív elemek működnek.) Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

23 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
- egészséges 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelési program szerinti fejlesztésében. - egészséges 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelési programon kívüli fejlesztésében. - speciális fejlesztést igénylő 3-7 éves gyermekek ( sportterápia stb.) nevelése során. - részképesség problémákkal küszködő gyermekek speciális fejlesztő, korrekciós programjaiban. - korrekciós osztályokba járó 6-9 éves gyermekek fejlesztési programjaiban. - alsó tagozatos általános iskolások felzárkóztató, készségfejlesztő programjaiban - fogyatékos gyermekek nevelésében, fejlesztésében. KINEK AJÁNLJUK? Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

24 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
- színfelismerés fejlesztése - alakfelismerés fejlesztése ( alakállandóság, alak és háttér diff.) - hallásfejlesztés ( zenei eszközök, hang differenciálás stb.) - bőrérzékelés fejlesztése - izomérzékelés fejlesztése - testséma kialakítása, fejlesztése - térérzékelés, téri tájékozódás kialakítása, fejlesztése - lateralitás kialakítása, fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése, korrekciója - nagymozgások térbeli szabályozásának fejlesztése, korrekciója - nagymozgások időbeli szabályozásának fejlesztése, korrekciója - nagymozgások dinamikai szabályozásának fejlesztése, korrekciója - emlékezet fejlesztése - gondolkodás, logikai képességek fejlesztése - számfogalom kialakítása, megerősítése - verbális fejlesztés - figyelem és részterületeinek fejlesztése - szocializációs folyamat segítése Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

25 HIÁNYOSSÁGAINK (ÖRÖKLÖTT-SZERZETT)
BEHOZHATÓAK KORRIGÁLHATÓAK KOMPENZÁLHATÓAK FELDOLGOZHATÓAK SZERETHETŐEK Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

26 „NEM A GYŐZELEM, A RÉSZVÉTEL A FONTOS” (COUBERTEN)
Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

27 ÖNSZERVEZŐDÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK AA
OPTIMALIZÁLT KÖRNYEZETI INGERMINTÁZAT BIOLÓGIAI ALAPOK, ÖRÖKLÖTTSÉG ÖNSZERVEZŐDÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK TUDATOSSÁG SZERETET-KOMMUNIKÁCIÓ SZEMÉLYISÉG-KÖZPONTÚSÁG Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

28 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár

29 Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár
Elérhetőség: mozgaskotta.hu 30 / Magyar Gábor pszichológus, testnevelőtanár


Letölteni ppt "Köszönöm a megtisztelő figyelmet!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések