Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mechanika I. - Statika 4. hét: Tartószerkezetek fogalma, síkbeli tartók fajtái. Készítette: Pomezanski Vanda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mechanika I. - Statika 4. hét: Tartószerkezetek fogalma, síkbeli tartók fajtái. Készítette: Pomezanski Vanda."— Előadás másolata:

1 Mechanika I. - Statika 4. hét: Tartószerkezetek fogalma, síkbeli tartók fajtái. Készítette: Pomezanski Vanda

2 Idealizálás  Statikai modell: a szerkezetet absztrakció és idealizáció révén modellel helyettesítjük, amelyben a statikai szem- pontból lényegtelen tulajdonságoktól elvonatkoztatunk, de statikai szempontból fontosakat megőrizzük.  Rudak: az egyik mérete sokkal nagyobb, mint a többi.  Gerenda: vízszinteshez közeli helyzetben van, a terhek minden irányból hatnak rá.  Oszlop: közel függőleges helyzetben van, főleg tengelyével párhuzamos erők hatnak rá.  Felületszerkezetek: két méretük sokkal nagyobb, mint a harmadik.  Tárcsa: ha csak a síkjában működő teher hat rá.  Lemez: ha a középsíkjára merőleges erők terhelik.

3 Szerkezetek és kényszerek  Definíció: Azt a szerkezetet, amelynek elemei olyan rudak és/vagy tárcsák, melyek tengelyvonala, ill. középsíkja mind ugyanabban a síkban fekszik, és rájuk csak e síkban fekvő dinámrendszer hat, síkbeli szerkezetnek nevezzük.  Definíció: Két test kapcsolatát kényszernek nevezzük:  Ha mindkét test a szerkezet része, akkor a kapcsolatot belső kényszernek,  ha az egyik test nem a szerkezet része, hanem egy mozdíthatatlannak tekintett másik test, (pl. a föld), akkor külső kényszernek nevezzük.  A kapcsolatokon átadódó dinámokra Newton III. törvénye érvényes ( A = -A’ ).  Definíció: A kényszer fokszáma a kényszerrel átadható dinám skaláris adatainak a száma.

4 Kényszerek  A két test egy-egy pontját képzeljük összekapcsoltnak, így az erő támadáspontját mindig ismertnek tételezzük fel.  Vannak olyan kényszerek is, melyek a nyomaték átvitelét is lehetővé teszik.  Síkbeli szerkezetek esetén az átadódó erőt 2 (vetületeinek nagyságával), ismert hatásvonal esetén 1, a nyomatékot pedig 1 adattal (előjeles nagysággal) adhatjuk meg.  Elsőfokú kényszerek (f=1): Ismert hatásvonalú erőt ad át, pl.: testek találkozása, rúd- vagy kötélkapcsolat, görgős megtámasztás  Másodfokú kényszerek (f=2): Ismeretlen hatásvonalú erőt, vagy ismert hatásvonalú erőt és nyomatékot ad át, pl.: csukló, csúszka  Harmadfokú kényszer (f=3): Ismeretlen hatásvonalú erőt és nyomatékot ad át. Síkbeli szerkezeteknél csak egy ilyen van, a befogás.

5 Elsőfokú kényszerek A A’ S S’ A A’ Egyszerű megtámasztásRúd vagy kötél Görgő

6 Támasztórúd húzóerő

7 Gördülő megtámasztás

8 Csúszótámasz

9 Másodfokú kényszerek Csúszka Csukló AyAy Ay’Ay’ AxAx Ax’Ax’ A A’ MAMA MA’MA’

10 Cuklós megtámasztás

11 Harmadfokú kényszer Befogás MAMA AyAy AxAx Ax’Ax’ Ay’Ay’MA’MA’

12 A szerkezet statikai megoldásának menete 1. Idealizálás 2. Elkülönítés 3. Az egyensúlyi kijelentés(ek) felírása 4. A feladat statikai jellemzése 5. Kedvező esetben: megoldás 6. Eredményvázlat készítése

13 Egyszerű szerkezetek  Definíció: Egyszerű szerkezetnek azt a tartót hívjuk, mely egy merev testből áll.  A szerkezetre hatnak a terhek és kényszereket helyettesítő reakcióerők.  Ezek az erőrendszerek általában szétszórt erőrendszert alkotnak -> síkbeli szerkezet esetén 3 független egyensúlyi egyenlet írható fel.  Ismeretlenek a reakcióerők -> statikailag határozott szerkezet csak akkor jön létre, ha a kényszerek fokszámának összege 3.

14 Gyakran alkalmazott statikailag határozott egyszerű síkbeli szerkezetek AB x (Fi)(Fi) A x (Fi)(Fi) AxAx B AyAy (Fi)(Fi) AxAx AyAy (Fi)(Fi) MAMA S2S2 S1S1 (Fi)(Fi) S3S3 13 x (Fi)(Fi) 2

15 Összetett szerkezetek  Definíció: Az összetett szerkezetek több merev testből állnak, ezeket kapcsoljuk egymáshoz és a földhöz.  A szerkezetet alkotó merev testek egymáshoz általában csuklóval kapcsolódnak.  A szerkezet csak akkor van egyensúlyban, ha minden része egyensúlyban van.  Ezért a szerkezetet elemeire bontjuk, a megszűntetett támaszokat és kapcsolatokat az általuk átadott erőkkel helyettesítjük, és minden elemnek - az egyszerű szerkezeteknél látott módon - vizsgáljuk az egyensúlyi feltételeit.

16 A csuklós kapcsolat részekre bontása I II I CICI CI’CI’ C II C II ’ FF

17 A terheletlen csukló részekre bontása I II I CICI CI’CI’ CI’CI’ CICI

18 I AIAI BIBI I S’ S S Két végén csuklóval kapcsolt terheletlen test BIBI I AIAI

19 Összetett szerkezetek: rácsos tartók  Definíció: Rácsos tartónak nevezzük az olyan összetett szerkezeteket, amelyeknek elemeit  egymáshoz csakis a két végén elhelyezett csuklók,  a földhöz csuklók és/vagy görgők, támasztórudak kapcsolják.  Elemei rendszerint egyenes tengelyű rudak.  A terheket általában a csuklókon működőnek tekintjük.

20 Főrácsozat Rácsos Tartók Felső öv Alsó öv Összekötő rúd Oszlop Mellékrácsozat

21 Rácsos Tartók: különböző alakok  Párhuzamos övű  Téglalap  Trapéz  Csonka trapéz  Háromszög  Csonka háromszög  Szegmens  Csonka szegmens  Lencse  Csonka lencse  Sarló  Csonka sarló

22 Rácsos Tartók: rácsozási típusok  Oszlopos (Pratt-féle)  Szimmetrikus rácsozatú (Warren-féle)  Szimmetrikus rácsozású összekötő rudakkal  Szimmetrikus rácsozású másodrendű rácsozattal  K-rácsozatú  Dupla K-rácsozattal  Kétszeres (vagy X-) rácsozatú  Kétszeres (vagy X-) rácsozatú összekötő rudakkal (határozatlan!!)

23 Szabadság Híd Szerkezeti rendszere:  4-támaszú rácsos gerbertartó  Jellemző kötőeleme: szegecs

24

25

26 Északi Összekötő Vasúti Híd

27 Daruszerkezetek Metróépítés

28 Gerber-tartók

29 Vonórudas szerkezetek vonórúd

30 Háromcsuklós tartó

31

32 Függesztőműves tartó

33 Feszítőműves tartó

34 Irodalom  Dr. Bárczi István, Bán Tivadarné, „Szilárdságtan I. az Építőipari szakközépiskola II. osztálya számára”, Tankönyv, 9. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2002.  BME, Építőmérnöki statika oktatói segédanyagok (silabusz)  Gáspár Zsolt, Tarnai tibor: Statika, egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, Budapest 2006.  www.homonnai.hu/hid/szabadsag-hid/szabadsag.htm www.homonnai.hu/hid/szabadsag-hid/szabadsag.htm  www.fomterv.hu www.fomterv.hu


Letölteni ppt "Mechanika I. - Statika 4. hét: Tartószerkezetek fogalma, síkbeli tartók fajtái. Készítette: Pomezanski Vanda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések