Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2005. MECHANIKA I. Agárdy Gyula-dr. Lublóy László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2005. MECHANIKA I. Agárdy Gyula-dr. Lublóy László."— Előadás másolata:

1 2005. MECHANIKA I. Agárdy Gyula-dr. Lublóy László

2 Széchenyi István Egyetem 2 BEVEZETÉS MECHANIKA I. A MECHANIKA TÁRGYA, AZ ALKALMAZOTT MODELLEK (1. HÉT)

3 Széchenyi István Egyetem 3 A MECHANIKA TÁRGYA MEREV vagy SZILÁRD testek, FOLYADÉK vagy GÁZ állapotú anyagok ill. ezek részecskéi MOZGÁSÁLLAPOTÁNAK ill. ALAK- MÉRETVÁLTOZÁSÁNAK vizsgálata, elemzése, összefüggéseinek feltárása 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: Következő dia: A MECHANIKA ANYAGAI Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI

4 Széchenyi István Egyetem 4 A MECHANIKA ANYAGAI 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: A MECHANIKA TÁRGYA Következő dia: A MECHANIKA ANYAG- MODELLJEI Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI A MECHANIKA körében tárgyalt anyagok, és azok tárgyalásmódja MEREV TESTEK STATIKÁJA SZILÁRD rugalmas SZILÁRDSÁGTAN, RUGALMASSÁGTAN képlékeny KÉPLÉKENYSÉGTAN FOLYÉKONY HIDRO MECHANIKA HIDRO DINAMIKA GÁZNEMŰ GÁZOK MECHANI- KÁJA AERO DINAMIKA

5 Széchenyi István Egyetem 5 A MECHANIKA ANYAGMODELLJEI MEREV ANYAG (idealizált)  az anyagban a terhelési folyamat semmiféle alakváltozást nem ébreszt SZILÁRD ANYAG (valós)  az anyagban a terhelés folytán keletkező alakváltozások a szerkezeti méretnél nagyságrendekkel kisebbek 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: A MECHANIKA ANYAGAI Következő dia: IDEÁLISAN MEREV ANYAG Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI

6 Széchenyi István Egyetem 6 IDEÁLISAN MEREV ANYAG 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: A MECHANIKA ANYAG- MODELLJEI Következő dia: IDEÁLISAN RUGALMAS ANYAG Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI A merev anyag modellje (erő-elmozdulás diagramja) A terhelő hatásra CSAK (fajlagos) ERŐ keletkezik, (fajlagos) ELMOZDULÁS egyáltalán NEM ébred! Az ellenálló erő elvben a végtelenig, a gyakorlatban az anyag tönkremeneteléig növekedhet. erő vagy elmozdulás vagy fajlagos erő fajlagos elmozdulás szakító szilárdság - törőszilárdság

7 Széchenyi István Egyetem 7 IDEÁLISAN RUGALMAS ANYAG 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: IDEÁLISAN ME- REV ANYAG Következő dia: MEREV-KÉPLÉ- KENY ANYAG Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI A szilárd, ideálisan rugalmas anyag modellje (erő-elmozdulás diagramja) erő vagy elmozdulás vagy fajlagos erő fajlagos elmozdulás A terhelő hatásra egymással szigorúan arányban lévő (fajlagos) ERŐ ÉS (fajlagos) ELMOZDULÁS keletkezik. Az ellenálló erő – a kialakuló alakváltozás elvben a végtelenig, a gyakorlatban az anyag tönkremeneteléig növekedhet. szakadónyúlás- törési összenyomódás szakító szilárdság - törőszilárdság

8 Széchenyi István Egyetem 8 MEREV KÉPLÉKENY ANYAG 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia:A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: IDEÁLISAN RUGALMAS ANYAG Következő dia: RUGALMAS- KÉPLÉKENY ANYAG Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI A szilárd, merev-képlékeny anyag modellje (erő-elmozdulás diagramja) erő vagy elmozdulás vagy fajlagos erő fajlagos elmozdulás A terhelő hatásra először, a fo- lyási határ eléréséig CSAK (fajlagos) ERŐ ébred, ezt köve- tően, az erő további növekedése NÉLKÜL egyenletesen növekvő, ÁLLANDÓ SEBESSÉGŰ ELMOZDULÁS következik be. A tönkremenetel az anyag alakváltozási képességének kimerülésével következik be. szakadónyúlás- törési összenyomódás folyási határ

9 Széchenyi István Egyetem 9 RUGALMAS-KÉPLÉKENY ANYAG 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: MEREV-KÉPLÉ- KENY ANYAG Következő dia: RUGALMAS- LÁGYULÓ ANYAG Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI A szilárd, rugalmas-képlékeny anyag modellje (erő-elmozdulás diagramja) erő vagy elmozdulás vagy fajlagos erő fajlagos elmozdulás A terhelő hatásra először, a folyási határ eléréséig a (fajlagos) ERŐVEL ARÁNYOS (fajlagos) ELMOZDULÁS ébred, ezt követően az erő további növekedése NÉLKÜL, ÁLLANDÓ SEBESSÉGŰ ELMOZDULÁS következik be. A tönkremenetel az anyag alakváltozási képességének kimerülésével következik be. szakadónyúlás- törési összenyomódás folyási határ

10 Széchenyi István Egyetem 10 RUGALMAS-LÁGYULÓ ANYAG 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: RUGALMAS- KÉPLÉKENY ANYAG Következő dia: SZERKEZETI ACÉLANYAG Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI erő vagy elmozdulás vagy fajlagos erő fajlagos elmozdulás fajlagos szakadó nyúlás- fajlagos törési összenyomódás lineáris határ maradó fajlagos alakváltozás A rugalmas-lágyuló anyag modellje (erő-elmozdulás diagramja) Az anyag a lineáris határig RUGALMAS, a fölött RUGALMAS- KÉPLÉKENY viselkedést mutat. A lineáris határ fölötti terhelésből maradó alakváltozás is keletkezik.

11 Széchenyi István Egyetem 11 SZERKEZETI ACÉLANYAG 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: RUGALMAS LÁGYULÓ ANYAG Következő dia: SZERKEZETI BETONANYAG Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI A szerkezeti acélanyag modellje (erő-elmozdulás diagramja) erő vagy elmozdulás vagy fajlagos erő fajlagos elmozdulás szakadónyúlás folyási határ A terhelés első szakaszában az anyag RUGALMAS, a mértékében korlátozott KÉPLÉKENY FOLYÁS után pedig tovább terhelhető (felkeményedési szakasz). A szakadás a befűződött keresztmetszetben következik be.

12 Széchenyi István Egyetem 12 SZERKEZETI BETONANYAG 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: SZERKEZETI ACÉLANYAG Következő dia: A MECHANIKA SZERKEZETI MODELLJEI Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI A beton anyagmodellje (erő-elmozdulás diagramja) erő vagy elmozdulás vagy fajlagos erő fajlagos elmozdulás törési össze- nyomódás törőerő- szilárdság A terhelés teljes folyamatában a RUGALMAS és a KÉPLÉKENY viselkedés együttesen jellemzi az anyagot. Kis terhek esetén a RUGALMAS, a törőérték közeli terhek esetén a KÉPLÉKENY modell alkalmazható.

13 Széchenyi István Egyetem 13 A MECHANIKA SZERKEZETI MODELLJEI rúdszerkezetek az elemek keresztmetszeti mérete a hosszméretnél lényegesen kisebb felületszerkezetek az elemek vastagsága a másik két méretnél lényegesen kisebb tömbszerkezetek az elemek térbeli mérete minden irányban azonos nagyságrendű 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: SZERKEZETI BETONANYAG Következő dia: A MECHANIKA SZERKEZETI MODELLJEI Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI

14 Széchenyi István Egyetem 14 A MECHANIKA SZERKEZETI MODELLJEI rúdszerkezet  (térbeli) rácsostartó felületszerkezet  lemezszerkezet  tárcsaszerkezet  héjszerkezet 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: A MECHANIKA SZERKEZETI MODELLJEI Következő dia: A MECHANIKA TEHER- MODELLJEI Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI

15 Széchenyi István Egyetem 15 A MECHANIKA TEHERMODELLJEI térfogaton megoszló teher (valós terhelés) felületen megoszló teher (valós terhelés) vonal mentén megoszló teher (idealizált, fiktív terhelés) koncentrált teher (idealizált, fiktív terhelés) 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: A MECHANIKA SZERKEZETI MODELLJEI Következő dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI

16 Széchenyi István Egyetem 16 A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI I. rendű elmélet az alakváltozások kicsik, hatásuk a szerkezet viselkedését (gyakorlatilag) nem módosítja II. rendű elmélet az alakváltozások kicsik, hatásuk a szerkezet viselkedés-elemzésében nem hagyható figyelmen kívül III. rendű elmélet az alakváltozások a szerkezeti mérettel összemérhetők, a terhelő hatások és a szerkezet válaszfüggvényei „pontosan” számítandók 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI Következő dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI

17 Széchenyi István Egyetem 17 A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI I. rendű elmélet a kis alakváltozások elha- nyagolása a szerkezet visel- kedését (gyakorlatilag) nem módosítja II. rendű elmélet a kis alakváltozások a szerkezetet érő hatást kedvezőtlen irányban változtatják 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia:A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia:A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI Következő dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI

18 Széchenyi István Egyetem 18 A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI I. rendű elmélet a terhek-hatások külön-külön vizsgálhatók (egymásra halmozhatók) II. rendű elmélet a terhek-hatások csak egyidejűleg vizsgálhatók (nem érvényes az egymásrahalmozás) 1. BEVEZETÉS MECHANIKA I. Első dia: A MECHANIKA TÁRGYA Előző dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI Következő dia: Utolsó dia: A MECHANIKA VISELKEDÉSI MODELLJEI


Letölteni ppt "2005. MECHANIKA I. Agárdy Gyula-dr. Lublóy László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések