Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata. A kommunikáció szerepe a marketingben, marketing-mixben. A kommunikációs mix elemi, az integrált kommunikáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata. A kommunikáció szerepe a marketingben, marketing-mixben. A kommunikációs mix elemi, az integrált kommunikáció."— Előadás másolata:

1 1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata. A kommunikáció szerepe a marketingben, marketing-mixben. A kommunikációs mix elemi, az integrált kommunikáció folyamata

2 1.a) A kommunikáció fogalma, fajtái, folyamata

3 Mi a kommunikáció?  fogalomértelmezés – többféle megközelítés (nyelvész, informatikus, művész, pszichológus)  a szó eredete szerint:  communico (ige): közöl, közössé tesz, megoszt  communicatio (fn.): közzététel, gondolatok közlése hallgatókkal

4 Mi a kommunikáció?  napjainkban:  legáltalánosabb értelemben: információátvitel, információcsere valamilyen jelrendszer (pl. nyelv) segítségével  szűkebb értelemben: az emberi gondolatok cseréje

5 A kommunikáció folyamata  technikai folyamat, melynek során információátvitel, információcsere történik feladó kód üzenetcsatornakód vevő (visszacsatolás) adás

6 A kommunikáció folyamata  a feladó egy meghatározott kód (jelrendszer) segítségével formába önti (kódolja) az információt (üzenetet), ami egy csatornán keresztül eljut a címzetthez (vevő), aki dekódolja azt. A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATÁT ÉS SIKERÉT BÁRMELY TÉNYEZŐ ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLHATJA!

7 A technikai folyamat elemei  feladó (adó):  akitől az üzenet származik  aki valamilyen információt kíván továbbítani  az információtovábbítás érdekében kódolást végez

8 A technikai folyamat elemei  vevő (címzett):  akinek a feladó az üzenetet szánja  aki a közleményt észleli  a kód ismeretében megfejti az üzenetet

9 A technikai folyamat elemei  üzenet (közlemény):  maga az információ, amelyet a feladó továbbítani kíván  a kódolás eredményeképpen jön létre → jelekből áll  tartalmaz tudati képeket, érzelmi és indulati elemeket  tükrözi a feladó célját, akaratát, belső állapotát

10 A technikai folyamat elemei  kód  megállapodás szerinti jelek rendszere  segítségével az információ formába önthető és továbbítható üzenetté válik  kódolás  az a folyamat, melynek során az információt formába öntjük, „megfogalmazzuk”

11 A technikai folyamat elemei  adás  az üzenet eljuttatása a feladótól a vevőig  visszacsatolás  a vevő reakciója az adó közleményére  nem szükségszerű!  csatorna  az a fizikai közeg, melyen keresztül a közlemény eljut a feladótól a vevőig  pl. levegő, telefonvonal, internet

12 A technikai folyamat elemei  környezet  az a közeg, ahol a kommunikáció zajlik  csatornazaj  a kommunikációt zavaró tényezők  ideális esetben nem jelenik meg  pl. telefonvonal hibája, történelmi idő

13 A kommunikáció fajtái 1. kommunikáció információelméleti-kibernetikai értelemben: információátadás mindenféle rendszerben 2. technikai kommunikáció: kommunikáció az ember alkotta technikai rendszerekben

14 A kommunikáció fajtái 3. Biológiai kommunikáció: az élő szervezetek rendszereiben zajló információtovábbítás 3.1. állati kommunikáció: NEM TUDATOS 3.2. emberi kommunikáció: alapja a fogalmi gondolkodás, eszköze a természetes emberi nyelv

15 Az emberi kommunikáció csoportosítása „Az emberi kommunikáció társadalmi- történelmi jelenség, olyan jelentésátvitel, amely emberi relációkat, társadalmi viszonyokat kísér, tükröz, fejez ki.” (Szecskő Tamás)

16 Az emberi kommunikáció csoportosítása I. A kommunikációban résztvevő személyek száma szerint: 1. intraperszonális (belső) kommunikáció: pl. tanulás, gondolkodás, lelki folyamatok feldolgozása 2. interperszonális (személyek közötti) kommunikáció: pl. egyének közötti kapcsolatteremtés és annak fenntartása 3. csoportkommunikáció: pl. családi, munkahelyi és más közösségekben 4. tömegkommunikáció: pl. tévé, rádió

17 Az emberi kommunikáció csoportosítása II. A közlő szándéka szerint: 1. szándékos (tudatos) 2. nem szándékos (ösztönös) III. Az alkalmazott jelrendszer szerint: 1. verbális: a természetes emberi nyelv jelrendszerét használja 2. nem verbális: nyelven kívüli jelrendszert használ (testbeszéd, képzőművészet)

18 Az emberi kommunikáció csoportosítása IV. A közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását tekintve: 1. kognitív (gondolkodásra ható) 2. affektív-emocionális (érzelmekre ható) V. A kommunikáló felek egymáshoz való viszonya szerint: 1. közvetlen (szemtől szembe) 2. közvetett (a feladó és a vevő térben és/vagy időben távol vannak)

19 Az emberi kommunikáció csoportosítása VI. A visszacsatolás megléte, ill. hiánya szerint: 1. egyoldalú (aszimmetrikus): az adás folyamatos, de nincs visszacsatolás 2. kölcsönös (szimmetrikus): van visszacsatolás, a feladó és a vevő szerepe folyamatosan változik

20 Az emberi kommunikáció csoportosítása VII. A kommunikáció különböző társadalmi szférákban elfoglalt helye szerint: 1. magánkommunikáció 2. nyilvános kommunikáció VIII. A kommunikáló felek közötti kapcsolat jellege szerint: 1. személyes kommunikáció 2. tömegkommunikáció

21 Az emberi kommunikáció csoportosítása IX. A szervezettség foka szerint: 1. intézményes kommunikáció 2. nem intézményes kommunikáció X. A valóság tükrözésének formája szerint: 1. mindennapi kommuniikáció (bevásárlás, orvosi rendelés, munkahely) 2. tudományos kommunikáció (szakdolgozat, tudományos előadás) 3. esztétikai kommunikáció (műalkotás)

22 1.b) A kommunikáció szerepe a marketingben, marketing-mixben. A kommunikációs mix elemei  Marketing fogalma  Marketing-mix=„4P”  4.P: Marketing kommunikációs/Promóciós mix:  Reklám  Public Relations (PR)  Értékesítés ösztönzés (SP)  Személyes eladás (PS)  Imázs és vállalati arculat (CI)  Direkt marketing (DM)  Egyáb piacbefolyásoló eszközök (védjegy, csomagolás)

23 1.c) Az integrált kommunikáció fogalma

24 Az integrált kommunikáció lényege

25 Példák az integrált kommunikációra  Alli  Piros Pöttyös  Coca-Cola  Charles Vögele  Douwe Egberts Omnia


Letölteni ppt "1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata. A kommunikáció szerepe a marketingben, marketing-mixben. A kommunikációs mix elemi, az integrált kommunikáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések