Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata"— Előadás másolata:

1 1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata
1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata. A kommunikáció szerepe a marketingben, marketing-mixben. A kommunikációs mix elemi, az integrált kommunikáció folyamata

2 1.a) A kommunikáció fogalma, fajtái, folyamata

3 Mi a kommunikáció? fogalomértelmezés – többféle megközelítés (nyelvész, informatikus, művész, pszichológus) a szó eredete szerint: communico (ige): közöl, közössé tesz, megoszt communicatio (fn.): közzététel, gondolatok közlése hallgatókkal

4 Mi a kommunikáció? napjainkban:
legáltalánosabb értelemben: információátvitel, információcsere valamilyen jelrendszer (pl. nyelv) segítségével szűkebb értelemben: az emberi gondolatok cseréje

5 A kommunikáció folyamata
technikai folyamat, melynek során információátvitel, információcsere történik adás feladó kód üzenet csatorna kód vevő (visszacsatolás)

6 A kommunikáció folyamata
a feladó egy meghatározott kód (jelrendszer) segítségével formába önti (kódolja) az információt (üzenetet), ami egy csatornán keresztül eljut a címzetthez (vevő), aki dekódolja azt. A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATÁT ÉS SIKERÉT BÁRMELY TÉNYEZŐ ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLHATJA!

7 A technikai folyamat elemei
feladó (adó): akitől az üzenet származik aki valamilyen információt kíván továbbítani az információtovábbítás érdekében kódolást végez

8 A technikai folyamat elemei
vevő (címzett): akinek a feladó az üzenetet szánja aki a közleményt észleli a kód ismeretében megfejti az üzenetet

9 A technikai folyamat elemei
üzenet (közlemény): maga az információ, amelyet a feladó továbbítani kíván a kódolás eredményeképpen jön létre → jelekből áll tartalmaz tudati képeket, érzelmi és indulati elemeket tükrözi a feladó célját, akaratát, belső állapotát

10 A technikai folyamat elemei
kód megállapodás szerinti jelek rendszere segítségével az információ formába önthető és továbbítható üzenetté válik kódolás az a folyamat, melynek során az információt formába öntjük, „megfogalmazzuk”

11 A technikai folyamat elemei
adás az üzenet eljuttatása a feladótól a vevőig visszacsatolás a vevő reakciója az adó közleményére nem szükségszerű! csatorna az a fizikai közeg, melyen keresztül a közlemény eljut a feladótól a vevőig pl. levegő, telefonvonal, internet

12 A technikai folyamat elemei
környezet az a közeg, ahol a kommunikáció zajlik csatornazaj a kommunikációt zavaró tényezők ideális esetben nem jelenik meg pl. telefonvonal hibája, történelmi idő

13 A kommunikáció fajtái 1. kommunikáció információelméleti-kibernetikai értelemben: információátadás mindenféle rendszerben 2. technikai kommunikáció: kommunikáció az ember alkotta technikai rendszerekben

14 A kommunikáció fajtái 3. Biológiai kommunikáció: az élő szervezetek rendszereiben zajló információtovábbítás 3.1. állati kommunikáció: NEM TUDATOS 3.2. emberi kommunikáció: alapja a fogalmi gondolkodás, eszköze a természetes emberi nyelv

15 Az emberi kommunikáció csoportosítása
„Az emberi kommunikáció társadalmi-történelmi jelenség, olyan jelentésátvitel, amely emberi relációkat, társadalmi viszonyokat kísér, tükröz, fejez ki.” (Szecskő Tamás)

16 Az emberi kommunikáció csoportosítása
I. A kommunikációban résztvevő személyek száma szerint: 1. intraperszonális (belső) kommunikáció: pl. tanulás, gondolkodás, lelki folyamatok feldolgozása 2. interperszonális (személyek közötti) kommunikáció: pl. egyének közötti kapcsolatteremtés és annak fenntartása 3. csoportkommunikáció: pl. családi, munkahelyi és más közösségekben 4. tömegkommunikáció: pl. tévé, rádió

17 Az emberi kommunikáció csoportosítása
II. A közlő szándéka szerint: 1. szándékos (tudatos) 2. nem szándékos (ösztönös) III. Az alkalmazott jelrendszer szerint: 1. verbális: a természetes emberi nyelv jelrendszerét használja 2. nem verbális: nyelven kívüli jelrendszert használ (testbeszéd, képzőművészet)

18 Az emberi kommunikáció csoportosítása
IV. A közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását tekintve: 1. kognitív (gondolkodásra ható) 2. affektív-emocionális (érzelmekre ható) V. A kommunikáló felek egymáshoz való viszonya szerint: 1. közvetlen (szemtől szembe) 2. közvetett (a feladó és a vevő térben és/vagy időben távol vannak)

19 Az emberi kommunikáció csoportosítása
VI. A visszacsatolás megléte, ill. hiánya szerint: 1. egyoldalú (aszimmetrikus): az adás folyamatos, de nincs visszacsatolás 2. kölcsönös (szimmetrikus): van visszacsatolás, a feladó és a vevő szerepe folyamatosan változik

20 Az emberi kommunikáció csoportosítása
VII. A kommunikáció különböző társadalmi szférákban elfoglalt helye szerint: 1. magánkommunikáció 2. nyilvános kommunikáció VIII. A kommunikáló felek közötti kapcsolat jellege szerint: 1. személyes kommunikáció 2. tömegkommunikáció

21 Az emberi kommunikáció csoportosítása
IX. A szervezettség foka szerint: 1. intézményes kommunikáció 2. nem intézményes kommunikáció X. A valóság tükrözésének formája szerint: 1. mindennapi kommuniikáció (bevásárlás, orvosi rendelés, munkahely) 2. tudományos kommunikáció (szakdolgozat, tudományos előadás) 3. esztétikai kommunikáció (műalkotás)

22 1. b) A kommunikáció szerepe a marketingben, marketing-mixben
1.b) A kommunikáció szerepe a marketingben, marketing-mixben. A kommunikációs mix elemei Marketing fogalma Marketing-mix=„4P” 4.P: Marketing kommunikációs/Promóciós mix: Reklám Public Relations (PR) Értékesítés ösztönzés (SP) Személyes eladás (PS) Imázs és vállalati arculat (CI) Direkt marketing (DM) Egyáb piacbefolyásoló eszközök (védjegy, csomagolás)

23 1.c) Az integrált kommunikáció fogalma

24 Az integrált kommunikáció lényege

25 Példák az integrált kommunikációra
Alli Piros Pöttyös Coca-Cola Charles Vögele Douwe Egberts Omnia


Letölteni ppt "1. A kommunikáció fogalma, fajtái folyamata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések