Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatikai alapfogalmak Pék Ágnes © V2.0/2000. Információ Informatika Információs út Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatikai alapfogalmak Pék Ágnes © V2.0/2000. Információ Informatika Információs út Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia."— Előadás másolata:

1 Informatikai alapfogalmak Pék Ágnes © V2.0/2000

2 Információ Informatika Információs út Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia

3 Gazdasági értelemben az információ áru, eladható, vásárolható, értéke van. Információ:Információ: Infor máció Informatikai értelmezés szerint alapfogalom, csakúgy, mint az anyag és az energia, azonban a megmaradási törvény nem vonatkozik rá: az információ keletkezik és megsemmisülhet. Hétköznapi értelmezésben az információ valamilyen bizony- talanságot szüntet meg. Úgy is szokták fogalmazni, hogy szá- munkra hasznos, új ismeret. Természetesen egy közlés csak akkor számíthat információnak, ha a megfelelő időben, a meg- felelő helyen és a megfelelő formában fordul elő. Adatfeldolgozás szem- pontjából az információ értelmezett adat. adat. Adatfeldolgozás szem- pontjából az információ értelmezett adat. adat.

4 Informatika:Informatika: Az informatika, mint tudomány az információt a keletkezésétől a végső felhasználások összes fajtájáig próbálja meg követni. Az információ megszerzésével, megszerzésével, továbbításával, továbbításával, tárolásával, tárolásával, feldolgozásával feldolgozásával foglalkozik. Ennek a tudománynak egy ága a számítástechnika, amely az információk számítógépes kapcsolataival foglalkozik. Az informatika, mint tudomány az információt a keletkezésétől a végső felhasználások összes fajtájáig próbálja meg követni. Az információ megszerzésével, megszerzésével, továbbításával, továbbításával, tárolásával, tárolásával, feldolgozásával feldolgozásával foglalkozik. Ennek a tudománynak egy ága a számítástechnika, amely az információk számítógépes kapcsolataival foglalkozik. Inform atika

5 Információ keletkezése (Adó) (Adó) Információ felhasználása (Vevő) (Vevő) KódolásKódolás CsatornaCsatorna DekódolásDekódolás

6 Fogalmak Zaj Redundancia Kód, kódolás Kód, kódolás Csatorna Adat Jel

7 Adat, jel Az adat az információ olyan része, amely ha megváltozik, akkor az egész információ eltorzul. Az információ tehát ada- tokra épül, az adatok pedig jelek sorozatának, illetve egy jelnek tekint- hetők. A jel: egy grafikus ábra, szimbólum, egy hang, egy érték, vala- milyen tárgy vagy fo- galom jelölésére. Az adat: az információ ábrázolására használt jelsorozat. Valamilyen formában leírt, rögzí- tett ismeret. AdatAdat JelJel

8 Csatorn a Az információs csatornák egy része természetes: látás, hallás, stb. A természetes csatornákon érkező információ- kat többnyire átalakítás nélkül, közvetlenül felfoghatjuk. CsatornaCsatorna Az információ a keletkezési helyétől (forrás, adó) valamilyen csatornán keresztül jut el ahhoz, aki az információt felhasználja (vevő). A mesterséges információs csa- torna lehet térbeli vagy időbeli, esetleg mindkettő, attól függően, hogy az információ (azonnali) továbbítása vagy hosszabb-rövi- debb ideig való megőrzése a célja. A mesterséges csatornákon (pl. telefon, televízió) közlekedő információk csak különböző átalakítások után válnak továbbíthatóvá, ill. értelmezhetővé. Ezt az átalakítást nevezik kódolásnak, a visszaalakítást dekódolásnak. kódolásnak,dekódolásnak.kódolásnak,dekódolásnak. A mesterséges csatornákon (pl. telefon, televízió) közlekedő információk csak különböző átalakítások után válnak továbbíthatóvá, ill. értelmezhetővé. Ezt az átalakítást nevezik kódolásnak, a visszaalakítást dekódolásnak. kódolásnak,dekódolásnak.kódolásnak,dekódolásnak.

9 ZajZajZaj

10 Kód, kódolás, dekódolás A jó kód rövid, kifejező, könnyen értelmezhető (dekódolható), hacsak nem kimondott titkosítás a cél, de ekkor is egyértelműen dekódol- hatónak kell lennie. A kódolás valamilyen közlés jelekké alakítása bizonyos szabályok szerint. Kódoláson egy kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést értünk. Az adathalmaz minden elemének meg- feleltetünk pontosan egy elemet a jelek halmazából. Példa: egy iskola egy tanulójának azonosítására használhatjuk a következő kódot: 97C27, ahol az első két karakter az évfolyamot jelenti (melyik évben kezdte az iskolát) a harmadik azon belül az osztálykód, a negyedik és ötödik pedig az osztályon belüli sorszám (hányadik a névsorban az illető). A dekódolás a kódolt jelsorozatból szintén egyértelmű megfeleltetés során az eredeti közlést visszaállító művelet. KódolásKódolás DekódolásDekódolás Kód

11 Redu ndan cia Zajos információs csatorna esetén azonban bizonyos mértékű redundancia növeli az adatbiztonságot, ezért olykor előnyös is lehet. RedundanciaRedundancia A redundancia terjengősséget, bőbeszédűséget jelent. Egy információ redundáns, ha több jellel van kifejezve, mint amennyi szükséges. A beszélt nyelv például redundáns módon fejezi ki az információt, hiszen 1-2 betű elhagyása gyakran egyáltalán nem teszi értelmezhetetlenné a szót. Nem redundáns viszont egy telefonszám, mert egy számjegye sem hagyható el. A redundancia hátrányos, ha azt nézzük, hogy a fölöslegesen tárolt vagy továbbított jelek helyet foglalnak, terhelik az információs csatornát.


Letölteni ppt "Informatikai alapfogalmak Pék Ágnes © V2.0/2000. Információ Informatika Információs út Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések