Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információ, adat, kommunikáció Pék Ágnes © 2009. Információ Informatika Shannon-modell Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia A kommunikáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információ, adat, kommunikáció Pék Ágnes © 2009. Információ Informatika Shannon-modell Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia A kommunikáció."— Előadás másolata:

1 Információ, adat, kommunikáció Pék Ágnes © 2009

2 Információ Informatika Shannon-modell Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia A kommunikáció formái

3 Gazdasági értelemben az információ áru, eladható, vá- sárolható, értéke van. Érde- kessége, hogy áruként érté- kesítve sem szűnik meg a birtoklása. Ez teszi az évezred kitüntetett jelentőségű üzleti forrásává. Információ:Információ: Infor máció Informatikai értelmezés szerint alapfogalom, csakúgy, mint az anyag és az energia, azonban a megmaradási törvény nem vonatkozik rá: az információ keletkezik és megsemmisülhet. Hétköznapi értelmezésben az információ valamilyen bizony- talanságot szüntet meg. Úgy is szokták fogalmazni, hogy szá- munkra hasznos, új ismeret. Természetesen egy közlés csak akkor számíthat információnak, ha a megfelelő időben, a meg- felelő helyen és a megfelelő formában fordul elő. Adatfeldolgozás szem- pontjából az információ értelmezett adat. adat. Adatfeldolgozás szem- pontjából az információ értelmezett adat. adat.

4 Informatika:Informatika: Az informatika, mint tudomány az információt a keletkezésétől a végső felhasználások összes fajtájáig próbálja meg követni. Az információ • megszerzésével, • továbbításával, • tárolásával, • feldolgozásával foglalkozik. Ennek a tudománynak egy ága a számítástechnika, amely az információk számítógépes kapcsolataival foglalkozik. Az informatika, mint tudomány az információt a keletkezésétől a végső felhasználások összes fajtájáig próbálja meg követni. Az információ • megszerzésével, • továbbításával, • tárolásával, • feldolgozásával foglalkozik. Ennek a tudománynak egy ága a számítástechnika, amely az információk számítógépes kapcsolataival foglalkozik. Inform atika

5 Információ keletkezése (Adó) (Adó) Információ felhasználása (Vevő) (Vevő) KódolásKódolás CsatornaCsatorna DekódolásDekódolás

6 Fogalmak Zaj Redundancia Kód, kódolás Kód, kódolás Csatorna Adat Jel

7 Adat, jel Az elemi adat az infor- máció olyan része, amely ha megváltozik, akkor az egész információ eltorzul. Az információ tehát ada- tokra épül, az adatok pedig jelek sorozatának, illetve egy jelnek tekint- hetők. A jel: egy grafikus ábra, szimbólum, egy hang, egy érték, vala- milyen tárgy vagy fo- galom jelölésére. Az adat: az információ ábrázolására használt jelsorozat. Valamilyen formában leírt, rögzí- tett ismeret. AdatAdat JelJel

8 Csatorn a Az információs csatornák egy része természetes: látás, hallás, stb. A természetes csatornákon érkező információkat többnyire átalakítás nélkül, közvetlenül felfoghatjuk. CsatornaCsatorna Az információ a keletkezési helyétől (forrás, adó) valamilyen csatornán keresztül jut el ahhoz, aki az információt felhasználja (vevő). A mesterséges információs csa- torna lehet térbeli vagy időbeli, esetleg mindkettő, attól függően, hogy az információ (azonnali) továbbítása vagy hosszabb-rövi- debb ideig való megőrzése a célja. A mesterséges csatornákon (pl. telefon, televízió) közlekedő infor- mációk csak különböző átalakítá- sok után válnak továbbíthatóvá, ill. értelmezhetővé. Ezt az átalakítást nevezik kódolásnak, a vissza- alakítást dekódolásnak. kódolásnak,dekódolásnak.kódolásnak,dekódolásnak. A mesterséges csatornákon (pl. telefon, televízió) közlekedő infor- mációk csak különböző átalakítá- sok után válnak továbbíthatóvá, ill. értelmezhetővé. Ezt az átalakítást nevezik kódolásnak, a vissza- alakítást dekódolásnak. kódolásnak,dekódolásnak.kódolásnak,dekódolásnak.

9 ZajZajZaj

10 Kód, kódolás, dekódolás A jó kód rövid, kifejező, könnyen értelmezhető (dekódolható), hacsak nem kimondott titkosítás a cél, de ekkor is egyértelműen dekódol- hatónak kell lennie. A kódolás valamilyen közlés jelekké alakítása bizonyos szabályok szerint. Kódoláson egy kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést értünk. Az adathalmaz minden elemének meg- feleltetünk pontosan egy elemet a jelek halmazából. Példa: egy iskola egy tanulójának azonosítására használhatjuk a következő kódot: 97C27, ahol az első két karakter az évfolyamot jelenti (melyik évben kezdte az iskolát) a harmadik azon belül az osztálykód, a negyedik és ötödik pedig az osztályon belüli sorszám (hányadik a névsorban az illető). A dekódolás a kódolt jelsorozatból szintén egyértelmű megfeleltetés során az eredeti közlést visszaállító művelet. KódolásKódolás DekódolásDekódolás Kód

11 Redu ndan cia Zajos információs csatorna esetén azonban bizonyos mértékű redundancia növeli az adatbiztonságot, ezért olykor előnyös is lehet. RedundanciaRedundancia A redundancia terjengősséget, bőbeszédűséget jelent. Egy információ redundáns, ha több jellel van kifejezve, mint amennyi szükséges. A beszélt nyelv például redundáns módon fejezi ki az információt, hiszen 1-2 betű elhagyása gyakran egyáltalán nem teszi értelmezhetetlenné a szót. Nem redundáns viszont egy telefonszám, mert egy számjegye sem hagyható el. A redundancia hátrányos, ha azt nézzük, hogy a fölöslegesen tárolt vagy továbbított jelek helyet foglalnak, terhelik az információs csatornát.

12 1:több 1:1 Több:több

13 1: 1 például, amikor két ember beszél telefonon

14 1:több például, amikor valaki előadást tart több személynek. Ilyenek a tömegkommunikációs csatornák is, mint a televízió, rádió 1:több

15 több:tö bb Több:több például értekezletet, konferencia

16


Letölteni ppt "Információ, adat, kommunikáció Pék Ágnes © 2009. Információ Informatika Shannon-modell Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia A kommunikáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések