Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Balázs László.  Kommunikáció – létezés alapfeltétele  Beszéd – ember sajátja  Nem lehet nem kommunikálni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Balázs László.  Kommunikáció – létezés alapfeltétele  Beszéd – ember sajátja  Nem lehet nem kommunikálni."— Előadás másolata:

1 Balázs László

2  Kommunikáció – létezés alapfeltétele  Beszéd – ember sajátja  Nem lehet nem kommunikálni

3  Latin eredetű szó – tájékoztatás, hírközlés ▪ Információk közlése, cseréje valamely erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer segítségével  Tágabb értelemben – mindenféle inf. Átadás Inf.forráscímzett adó – (kódolás) – csatorna – (dekódolás) - vevő

4  Interakciós modell  interakció  Tranzakciós modell  információ átadás  Kultivációs modell  tömegkommunikációs megközelítés  Participációs felfogás  probléma felismerése és megoldása

5  A közlés szituáció függő  Résztvevői: közlő és címzett  A kommunikáció sikere a partnerek kölcsönös szerepfelismerésén múlik  (szerepmegvalósítás, normakövetés)  Partnerek közötti viszony:  Hierarchia  szolidaritás

6 A végbemenetele szempontjából a kommunikáció lehet:  teljes - amikor a fogadótól értékelhető válasz érkezik  részleges - amikor a közlő észleli, hogy a fogadó "vette" az üzenetet, de válasz nem érkezik;  egyoldalú: - amikor a közlő nem tudja, hogy üzenete eljutott-e a fogadóhoz.

7  A zavar három típusa:  Átmeneti (amikor teli szájjal beszél valaki)  Tartós (betegség)  Rendszerszerű (van az ágensek közt siket vagy szellemi fogyatékos stb)  Fajtái:  Forrása az ágensben keresendő,  Forrása a kommunikációs rendszerben van,  Forrása a kommunikáción kívüli világgal van kapcsolatban

8 *nemcsak az egyes elemeket rajzolta fel, hanem a hozzájuk tartozó funkciókat is

9 Emberi Állati 1. Diszkrét jelek  Globális (szerkesztetlen) jelek 2. nagy számú jel  Szűk számú (max. néhány tucat) 3. Nyílt rendszer  Zárt jelrendszer 4. Oka és célja van  oka van 5. Elvonatkoztatott (absztrahált)  Térben és időben aktuális 6. Tanulás az elsődleges  Öröklés az elsődleges

10 I. Testmozgás és kinezikus viselkedés Ekman és Friesen - Emblémák - Szemléltetők - Érzelemmutatók - Szabályozók - Alkalmazkodók

11 II. Testi jellemzők III. Érintkezéses viselkedés IV. Paranyelv Trager 1, Hangtulajdonságok 2, Hangkiadás tulajdonságai - Hangbéli jellemzők - Hangbéli módosítók - Hangbéli különállók

12 V. Proxemika VI. Készítmények (parfüm, ruha, rúzs) VII. Környezeti tényezők (bútor, építészeti stílus)

13 A személyes viszonyjelzésen kívül a metakommunikáció jelzéseket közvetít a személyiség érzelmi viszonyulásáról: 1, a közlés tartalmához - a közlési tartalom valóságát illetően: i - h - a közlési tartalom szubjektív fontosságát illetően 2, a közlés szituációjához - a közlési szituáció társadalmi (szerep)viszonylatához - a közvetlen kontextushoz 3, a közlés jellegéhez, kulturális minősítéséhez - a kommunikáció mint humor - a kommunikáció mint játék

14  Kongruencia: egyeztetés, megfeleltetés  Inkongruencia: összeférhetetlen közlések

15  Belső (intraperszonális)  Személyközi (interperszonális)  Csoportkommunikáció  Nyilvános kommunikáció  Tömegkommunikáció

16

17

18

19

20

21

22

23


Letölteni ppt "Balázs László.  Kommunikáció – létezés alapfeltétele  Beszéd – ember sajátja  Nem lehet nem kommunikálni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések