Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kommunikáció elmélete és gyakorlata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kommunikáció elmélete és gyakorlata"— Előadás másolata:

1 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
Balázs László

2 Bevezetés Kommunikáció – létezés alapfeltétele Beszéd – ember sajátja
Nem lehet nem kommunikálni

3 A kommunikáció értelmezése, alapfogalmai
Latin eredetű szó – tájékoztatás, hírközlés Információk közlése, cseréje valamely erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer segítségével Tágabb értelemben – mindenféle inf. Átadás Inf.forrás címzett adó – (kódolás) – csatorna – (dekódolás) - vevő

4 Kommunikációs iskolák
Interakciós modell interakció Tranzakciós modell információ átadás Kultivációs modell tömegkommunikációs megközelítés Participációs felfogás probléma felismerése és megoldása

5 Beszédhelyzetek A közlés szituáció függő Résztvevői: közlő és címzett
A kommunikáció sikere a partnerek kölcsönös szerepfelismerésén múlik (szerepmegvalósítás, normakövetés) Partnerek közötti viszony: Hierarchia szolidaritás

6 Közlési folyamat A végbemenetele szempontjából a kommunikáció lehet:
teljes - amikor a fogadótól értékelhető válasz érkezik részleges - amikor a közlő észleli, hogy a fogadó "vette" az üzenetet, de válasz nem érkezik; egyoldalú: - amikor a közlő nem tudja, hogy üzenete eljutott-e a fogadóhoz.

7 Kommunikációs zavarok
A zavar három típusa: Átmeneti (amikor teli szájjal beszél valaki) Tartós (betegség) Rendszerszerű (van az ágensek közt siket vagy szellemi fogyatékos stb) Fajtái: Forrása az ágensben keresendő, Forrása a kommunikációs rendszerben van, Forrása a kommunikáción kívüli világgal van kapcsolatban

8 Nyelvi kommunikáció Roman Jacobson modellje (1960)
*nemcsak az egyes elemeket rajzolta fel, hanem a hozzájuk tartozó funkciókat is

9 Különbség az emberi és az állati kommunikáció között
Emberi Állati Diszkrét jelek  Globális (szerkesztetlen) jelek nagy számú jel  Szűk számú (max. néhány tucat) Nyílt rendszer  Zárt jelrendszer Oka és célja van  oka van Elvonatkoztatott (absztrahált)  Térben és időben aktuális Tanulás az elsődleges  Öröklés az elsődleges

10 Az emberi kommunikáció nem verbális dimenziói
I. Testmozgás és kinezikus viselkedés Ekman és Friesen - Emblémák - Szemléltetők - Érzelemmutatók - Szabályozók - Alkalmazkodók

11 II. Testi jellemzők III. Érintkezéses viselkedés IV
II. Testi jellemzők III. Érintkezéses viselkedés IV. Paranyelv Trager 1, Hangtulajdonságok 2, Hangkiadás tulajdonságai - Hangbéli jellemzők - Hangbéli módosítók - Hangbéli különállók

12 V. Proxemika VI. Készítmények (parfüm, ruha, rúzs) VII
V. Proxemika VI. Készítmények (parfüm, ruha, rúzs) VII. Környezeti tényezők (bútor, építészeti stílus)

13 Metakommunikáció 1, a közlés tartalmához 2, a közlés szituációjához
A személyes viszonyjelzésen kívül a metakommunikáció jelzéseket közvetít a személyiség érzelmi viszonyulásáról: 1, a közlés tartalmához a közlési tartalom valóságát illetően: i - h a közlési tartalom szubjektív fontosságát illetően 2, a közlés szituációjához a közlési szituáció társadalmi (szerep)viszonylatához a közvetlen kontextushoz 3, a közlés jellegéhez, kulturális minősítéséhez a kommunikáció mint humor a kommunikáció mint játék

14 Kongruencia - Inkongruencia
Kongruencia: egyeztetés, megfeleltetés Inkongruencia: összeférhetetlen közlések

15 Kommunikációs alaphelyzetek
Belső (intraperszonális) Személyközi (interperszonális) Csoportkommunikáció Nyilvános kommunikáció Tömegkommunikáció

16

17

18

19

20

21

22

23


Letölteni ppt "A kommunikáció elmélete és gyakorlata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések