Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kommunikáció alapjai 2009/10. tanév, 2. félév Bevezetés a közszolgálati kommunikációba. Páthy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kommunikáció alapjai 2009/10. tanév, 2. félév Bevezetés a közszolgálati kommunikációba. Páthy."— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kommunikáció alapjai 2009/10. tanév, 2. félév Bevezetés a közszolgálati kommunikációba. Páthy Ádám pathya@rkk.hu

2 Fogalmi keretek  Nagyon rövid definíció: minden olyan folyamat, amely információ továbbításával jár  Közepesen rövid definíció: olyan információáramlással járó folyamat, amely valamely közös jelrendszer használatát tételezi fel  Viszonylag hosszú definíció: olyan, információcserével járó kölcsönös és dinamikus folyamat, amelyben az adó fél által kódolt információt a vevő fél dekódolja  Nagyon hosszú definíció: az ilyen típusú meghatározások általában használhatatlanok és feleslegesek

3 Fogalmi keretek  Etimológia: communicare – megoszt, közzétesz  Alapfunkció: kollektív tudás bővítése  A kommunikáció általunk tárgyalt folyamatai jelek és szimbólumok segítségével zajlanak, különféle médiumok segítségével  A kommunikáció jellegét sokféle tényező befolyásolhatja (részt vevők száma, a kommunikáló felek közötti „erőviszonyok”, térbeli távolság, technológiai fejlettség, motiváció, stb.)  Minden feltételtől elvonatkoztatva léteznek azonban olyan alapvető jellemzők a kommunikációban, amelyek azonosak – a kommunikáció univerzális emberi jelenség

4 A kommunikáció mint tudomány  Interdiszciplináris jelleg: a „fiatal” tudományok átka és egyben előnye  „Szereplők”: pszichológia, szociológia, szociálpszichológia, nyelvészet, antropológia  „Felhasználók”: politikatudomány, vezetéstudományok, üzleti tudományok  Kialakulás és intézményesülés: kezdetben tisztán humán megközelítés (sajtótudomány, retorika)  A későbbiekben mind a természettudományos (kutatási szemlélet), mind a társadalom- és viselkedéstudományi megközelítés is megjelenik  A második világháborút követően gyors intézményesülési folyamat mind akadémiai, mind pedig egyéb szervezeti tekintetben

5 A kommunikáció modelljei – tranzaktív felfogás  A kommunikáció során információ áramlik a feladótól a vevőhöz  Dinamikus folyamat, amely során a befogadó fél jelentéseket tulajdonít az információnak  Létfeltételnek tekinthető, körkörös és visszafordíthatatlan

6 A kommunikáció modelljei – interaktív felfogás  Theodore Newcomb (1953) – koorientációs modell  Szemléletmód: a kommunikáció társadalmi kapcsolatokban betöltött szerepe  X lehet fizikai objektum, esemény, tevékenység, attitűd vagy magatartás  A kommunikációban részt vevő két fél figyelme megoszlik a partner illetve a tárgy között  Cél az egyensúly, amely a partner, illetve a tárgy irányában fennálló érzelmek és attitűdök változtatásával érhető el

7 A kommunikáció modelljei – kultivációs felfogás  Az elmélet a médiakutatásból indul ki  A tömegmédia hatása nem egyedi eseményeken alapul, hanem kumulatív, a befogadó ki van téve a média által sugárzott üzeneteknek  Nem az a lényeg, hogy milyen tartalmakat „fogyasztunk” hanem inkább az, hogy milyen mennyiségben

8 A kommunikáció modelljei – participációs felfogás  A kommunikáció nem elsősorban folyamat, hanem sokkal inkább állapot  Arra használjuk a kommunikációt, hogy felismerjük és megoldjuk a problémás helyzeteket  Ágensnek tekinthető minden olyan rendszer, amely problémamegoldásra képes  Kritikus különbség: az ágens pillanatnyi állapota és a kívánatos állapot közötti eltérés  A probléma akkor szűnik meg, ha nincs különbség az állapotok között, vagy az nem kritikus  A problémamegoldás minden esetben konkrét kell, hogy legyen, általános értelemben nem működik

9 A kommunikáció tudományelméleti felfogásai  Információelméleti: kommunikációnak tekinthető minden olyan folyamat, amelyben információáramlás történik, a kifejezésmódtól és a médiumtól függetlenül  Matematikai: az összes rendszer belső információáramlása kommunikációnak tekinthető  Technikai: a kommunikáció információáramlás emberalkotta rendszerekben  Biológiai: élő szervezetek különféle rendszereiben zajló információáramlás  Társadalmi: társadalmi rendszereken belül történő információátadás

10 A kommunikáció alapfeltételei  Interakció: kölcsönös, kölcsönhatásokon alapuló érintkezés  Interszubjektivitás: kölcsönös ismeretek  Intencionalitás: céltudatosság  Jelrendszer: a kommunikáció eszköze  Nyelvi szimbólumrendszer: a verbális kommunikáció eszköze


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kommunikáció alapjai 2009/10. tanév, 2. félév Bevezetés a közszolgálati kommunikációba. Páthy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések