Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Mt. a mindennapokban V. rész 2013. február 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Mt. a mindennapokban V. rész 2013. február 28."— Előadás másolata:

1 Az új Mt. a mindennapokban V. rész 2013. február 28.

2 FIGYELEM! E segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, de teminológiailag hiányosak, esetenként csak utalásokat tartalmaznak és a kivételeket sem teljes körűen sorolják.

3 Muszáj munkabért fizetni? Közfoglalkoztatás 2011. évi CVI. tv. Az ingyenes munkavégzés esetei: –önkéntes munka 2005. évi LXXXVIII. tv. –szívességi munkavégzés

4 Díjazási formák –Megbízási/vállalkozási díj-”egyenrangú” felek egyedi megállapodása szerint. –Munkabér: munkaviszony alapján a munkavállalónak járó alapvető egzisztenciális jogosultság, egyben a munkáltatónak fő kötelezettsége: –42. § (2) b) munkaszerződés –51. § alapvető kötelezettségek

5 Munkabér garanciális minimum 153. § (1) 18 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 18 a) a kötelező legkisebb munkabér és b) a garantált bérminimum összegét és hatályát - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően - rendeletben állapítsa meg. (2) A Kormány a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű kötelező legkisebb munkabért állapíthat meg. (3) A kötelező legkisebb munkabér összegének és hatályának megállapításánál figyelembe kell venni különösen a munkakör ellátásához szükséges követelményeket, a nemzeti munkaerőpiac jellemzőit, a nemzetgazdaság helyzetét, az egyes nemzetgazdasági ágazatok és az egyes földrajzi területek munkaerő-piaci sajátosságait. (4) A kötelező legkisebb munkabér összegét naptári évenként felül kell vizsgálni.

6 A legkisebb megállapítható díj 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2013. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 98 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 22 560 forint, napibér alkalmazása esetén 4510 forint, órabér alkalmazása esetén 564 forint.

7 Alapbér és a munkabér összefüggése Varrónő munkavállaló br. munkabére 2012-ben 110- 120.000 Ft/hó közötti 0-10.000 Ft minőségi prémiummal együtt. Van-e a munkabérrel kapcsolatban teendője a munkáltatónak 2013-ban? -------------------------------------------------------------- Lehet-e alapbért meghatározni így: „mindenkori legkisebb kötelező munkabér”?

8 Alapbér és a munkabér összefüggése 136. § (1) Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni. (2) Az alapbért időbérben kell megállapítani. Időegységgel együtt.

9 Alapbér és a munkabér összefüggése 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra. 2. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2013. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 114 000 forint,(1) bekezdésben

10 Garantált bérminimum Ki határozza meg, hogy adott munkakör milyen iskolai, vagy szakképzettséggel tölthető be?

11 Garantált bérminimum 51. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. (3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.

12 Mi lehet munkaviszonyra vonatkozó szabály? Jogszabály Munkaviszonyra vonatkozó szabály: KSZ, egyeztető bizottság 293. § Munkáltató egyoldalú szabályozása

13 Magatartási követelmények Példák Elvárhatóság: Jóhiszeműség, tisztesség: Méltányos mérlegelés: Rendeltetésszerű joggyakorlás:

14 Egyenlő bánásmód követelménye Egy munkáltatónak ugyanazt gyártó üzeme van Sopronban és Mátészalkán. Milyen díjazást állapíthat meg az egyes üzemeiben az operátorok számára?

15 Egyenlő bánásmód követelménye 12. § (3) A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.

16 Állandó osztószám Hogyan állapítaná meg az egy órára jutó alapbér összegét a 6 órás teljes munkaidős röntgenasszisztens munkavállalónál 120.000 Ft havibér esetén? Hogyan állapítaná meg az egy órára jutó alapbér összegét a 24/48-as beosztásban dolgozó portás 200.000 Ft havibére esetén?

17 Állandó osztószám 136. § (3) Havi alapbér esetén az egy órára járó alapbér meghatározása során a havi alapbér összegét osztani kell a) általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával, b) általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidő esetén a százhetvennégy óra időarányos részével.

18 Állandó osztószám 92. § (1) A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). (2) A teljes napi munkaidő - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi tizenkét órára emelhető, ha a munkavállaló a) készenléti jellegű munkakört lát el, b) a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója (hosszabb teljes napi munkaidő).

19 Teljesítménybér 110.000 +10.000 Ft bónusz havibéres szakács munkavállaló bére hogyan alakítható a 2013- as szabályoknak megfelelőre?

20 Teljesítménybér 137. § (3) A munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet. Ez megfelelően irányadó az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazás esetén is, ha az időbér nem éri el az alapbér összegét.

21 Teljesítménybér Értelmezze egy munkaszerződés alábbi kitételét: A munkavállaló br. alapbére 100.000 Ft/hó, a foglalkoztatás teljesítménybérben történik. A garantált bér br. 40.000 Ft/hó.

22 Teljesítménybér 136. § (2) Az alapbért időbérben kell megállapítani. 137. § (3) A munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet. 138. § (6) A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező.

23 Teljesítménybér Mi a véleménye? A munkavállaló X Ft prémiumban részesül, de csak akkor, ha …… feladatai maradéktalan elvégzése mellett a vállalat mérleg szerinti eredménye pozitív.

24 Prémium Jogi természetét tekintve teljesítménybér BH 1997.50. Feltétel kikötése jogszerű lehet 19.§ de jogellenes az olyan prémiumfeltétel alkalmazása, amely nincs összefüggésben a munkavállaló teljesítés érdekében kifejtett tevékenységével, illetve az sem befolyásolja a munkavállalói igényt, ha a munkáltató teremtett a gazdálkodása körében olyan helyzetet, amelyet az egyébként jogosult munkavállaló képtelen volt befolyásolni. BH 1994. 225

25 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás díjazása Pénztárosként (114.000 Ft/hó)foglalkoztatott munkavállaló az áruátvevőt (98.000 Ft)(segédmunkás) helyettesíti saját munkájának elvégzése mellett egy egész héten keresztül. Milyen díjazásra jogosult?

26 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás díjazása 53. § (1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. (5) A munkavállaló az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult.(1) bekezdés

27 Sajátos munkabér elemek A munkáltató minden novemberben „pulykapénz”-t szokott osztani. Mire figyelmeztetné, mint szakértő ezt a munkáltatót 2013-ban?

28 Sajátos munkabér elemek 16. § (1) Egyoldalú kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) alapján a jogosult elfogadására tekintet nélkül követelhető a vállalt kötelezettség teljesítése.

29 Alapbér módosítása Kell-e munkaszerződést módosítani a béremelésre tekintettel?

30 Alapbér módosítása 58. § a módosításra a megkötésre vonatkozó szabályok 44. § megsértésével, érvénytelen, de ha 30 napon át tűri, később nem hivatkozhat 287. § (1) a) kereset benyújtásának határideje is 30 nap

31 Bérpótlékok A munkavállaló műszakpótlékra jogosult. Az alábbi munkanapján mennyi időre? 14.00-22.20

32 Bérpótlékok Mi a véleménye az alábbi tájékoztató- tartalomról? A munkavállaló bérpótlékra a mindenkori garantált bérminimum alapján jogosult.

33 Bérpótlékok 139. § (2) A bérpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló alapbére. EBH 2003/973

34 Vasárnapi pótlék Kinek kell fizetni vasárnapi pótlékot? Ki dolgozhat egyáltalán vasárnap?

35 Vasárnapi pótlék Vasárnap (rendes munkaidő) beosztható: –Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör (közvetlenül kapcsolódó, helyi, v társadalmi szokás, baleset, kárelhárítás, vagyonvédelem) –Idényjellegű –Megszakítás nélküli több műszakos tevékenység –Több műszakos tevékenység –Készenléti jellegű munkakör –Kizárólag szombat-vasárnap részmunkaidős –Társadalmi közszükségletet kielégítő, illetve külföldi szolgáltatás-nyújtáshoz e napon szükséges munkavégzés –Külföldön történő munkavégzés –A kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló

36 Munkaszüneti nap díjazása Ki dolgozhat egyáltalán munkaszüneti napon? 102. § (2) Munkaszüneti napra rendes munkaidő a 101. § (1) bekezdés a)-c), g)-h) pontban meghatározott esetben osztható be. 101. § (1) bekezdés a)c)g)h) pontban 140. § (2) Munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett munkavállalót száz százalék bérpótlék illeti meg.

37 Munkaszüneti nap díjazása –Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör (közvetlenül kapcsolódó, helyi, v társadalmi szokás, baleset, kárelhárítás, vagyonvédelem) –Idényjellegű –Megszakítás nélküli több műszakos tevékenység –Több műszakos tevékenység –Készenléti jellegű munkakör –Kizárólag szombat-vasárnap részmunkaidős –Társadalmi közszükségletet kielégítő, illetve külföldi szolgáltatás-nyújtáshoz e napon szükséges munkavégzés –Külföldön történő munkavégzés –A kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló

38 Műszakpótlék Ítélje meg, jár-e műszakpótlék az alábbi munkavállalóknak? Ld. mellékletek.

39 Műszakpótlék 141. § (1) A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van.(1) bekezdés

40 Éjszakai pótlék Jogosult-e és ha igen, milyen pótlékra az alábbi munkavállaló? Ld. mellékletek.

41 Éjszakai pótlék 142. § A munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár. 89. § Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés.

42 Rendkívüli munkák Többletigénybevétel=többletdíjazás A „díjazás” lehet: pótlék szabadidő átalány alapbéresített bérpótlék

43 Túlóra Milyen lehetőségek vannak a rendkívüli munka ellentételezésére az alábbi munkavégzés esetén? Munkaidő-beosztás: H/8-16.20 Munkavégzés: H/7-17

44 Túlóra 1./ pótlék 50% 1 óra 15 percre 2./szabadidő: alapbér munkavégzés nélkül 14. § Az e törvényben szabályozott megállapodás a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre.

45 Túlóra 3./átalány: alapbér + X Ft/hó (amely tartalmaz: vasárnapi, műszak, éjszakai, rendkívüli 4./alapbéresített bérpótlék? 145. § (1) A felek a 140-142. §-ban meghatározott bérpótlékot is magában foglaló alapbért állapíthatnak meg.140142. §

46 Meddig adható ki a szabadidő? 143. § (5) A szabadidőt vagy a (3) bekezdés szerinti heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig kell kiadni. Ettől eltérően munkaidőkereten felül végzett munka esetén a szabadidőt legkésőbb a következő munkaidőkeret végéig kell kiadni.(3) bekezdés (6) A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december harmincegyedik napjáig kell kiadni.

47 Pihenőnapi rendkívüli munka Általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló 2013. március 15-én a németországi anyavállalatnál kiküldetésben dolgozik. Milyen bérelemeket kell kapnia erre a napra?

48 Pihenőnapi rendkívüli munka Dolgozhat-e egyáltalán? 101. § (1) 10 Vasárnapra rendes munkaidő 10 h) külföldön történő munkavégzés során 102. § (1) Munkaszüneti nap: március 15., (2) Munkaszüneti napra rendes munkaidő a 101. § (1) bekezdés… h) pontban meghatározott esetben osztható be.101. § (1) bekezdés… h) pontban 108. § (3) Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő a) a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára,

49 Pihenőnapi rendkívüli munka 143. § (4) Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén a munkavállalót a (3) bekezdés szerinti bérpótlék illeti meg.(3) bekezdés (3) A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít.

50 Kötetlen munkarendűek rendkívüli munkái 96. § (2) Kötetlen a munkarend, ha a munkáltató heti átlagban legalább a napi munkaidő fele beosztásának jogát - a munkakör sajátos jellegére, a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel - a munkavállaló számára írásban átengedi. DE!

51 Kötetlen munkarendűek rendkívüli munkái 208. § (1) Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető). 208. § (2) Munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér [153. § (1) bekezdés a) pont] hétszeresét. 209. § (3) A vezető munkarendje kötetlen.

52 Készenlét díjazása A munkavállalónak tárgyhó 2-án készenlétet rendel el 10, 13, 17, 25, 30-i napokra. A munkavállaló szabadságot igényelt tárgyhó 1-én tárgyhó 15-22-ig. Hogyan jár el munkáltatóként, milyen díjazás jár a munkavállalónak a kérdéses időtartamokra?

53 Készenlét díjazása 110. § (1) A munkavállaló a beosztás szerinti napi munkaidején kívül rendelkezésre állásra kötelezhető. (3) A munkavállaló a rendelkezésre állás tartama alatt köteles munkára képes állapotát megőrizni és a munkáltató utasítása szerint munkát végezni. (6) A rendelkezésre állás tartamát legalább egy héttel korábban, egy hónapra előre közölni kell. Ettől a munkáltató - a 97. § (5) bekezdésében foglaltak szerint - eltérhet.97. § (5) bekezdésében

54 Készenlét díjazása 122. § (2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ennek során a 121. § megfelelően irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.121. § (5) A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,

55 Készenlét díjazása 144. § (1) Készenlét esetén húsz-, ügyelet esetén negyven százalék bérpótlék jár. (2) Munkavégzés esetén bérpótlék a 139-143. § szerint jár.139143. § Nem lehet egyidejűleg rendelkezésre állni és szabadságon lenni.

56 Készenlét díjazása S ha a szabadságot „órában számoljuk”, lehet- e adott napra 12 óra szabadságot és 12 óra készenlétet adni?

57 Készenlét díjazása 124. § (2) A napi munkaidő mértékétől eltérő munkaidő-beosztás esetén, a munkavállaló a szabadság kiadása során a beosztással azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani. Nem lehet egyidejűleg rendelkezésre állni és szabadságon lenni.

58 Alapbérbe foglalt bérpótlék Érvényesek lehetnek-e az alábbi megállapodások? 2012-ben a munkavállaló rendszeresen 120.000 Ft/hó+10.000 Ft/hó bónuszban részesült. 2013-ban a felek megállapodása szerint – a munkaidő-beosztás jelentős változásai miatt (éjszaka, vasárnap stb.) 130.000 Ft/hó az alapbéresített bérpótlékkal együtt.

59 Alapbérbe foglalt bérpótlék 145. § (1) A felek a 140-142. §-ban meghatározott bérpótlékot is magában foglaló alapbért állapíthatnak meg.140142. § Mth. 9. § (2) 2013. június 30. napjáig az Mt. 145. §-ának első alkalommal történő alkalmazásakor - változatlan feltételek melletti foglalkoztatás esetén -Mt. 145. § b) az alapbér Mt. 145. § (1) bekezdése szerint történő meghatározása esetén, az alapbér nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett bérpótlék havi átlaga és a megállapítás időpontja szerinti alapbér együttes összegénél.Mt. 145. § (1) bekezdése

60 Mi a különbség? alapbéresített bérpótlékátalány Egy tételt számfejtünk (alapbér)Két tételt számfejtünk (alapbér és átalány) A vasárnapi, munkaszüneti napi, műszak, éjszakai bérpótlékot tartalmazhatja A vasárnapi, munkaszüneti napi, műszak, éjszakai bérpótlékot, a rendkívüli munka ellenértékét, ü/k esetén a munkavégzés díját és a bérpótlékot tartalmazhatja A felek megállapodása alapjánA felek munkaszerződéses megállapodása alapján Új jogintézményKorábban is létezett (hasonló).

61 Állásidő díjazása A munkavállalót felhívja a munkáltató 12 órakor, hogy nem kell bejönni beosztása szerinti 14 órai munkakezdésre, mert… Milyen teljesítési kötelezettségek keletkeznek munkáltatói, illetve munkavállalói oldalon?

62 Állásidő díjazása 146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg. 147. § (1) A munkavállalót a 146. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott díjazáson felül bérpótlék is megilleti, ha a munkavégzés alóli mentesülés tartamára irányadó munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult.146. § (1)(3) bekezdésében Az állásidő munkaidő!

63 Állásidő díjazása 52. § (1) A munkavállaló köteles a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni,

64 Nem mindegy, miért nem dolgozik… Mit jelenthet: 146. § (2) A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

65 Távolléti díj-mire kell fizetni? 146. § (3) A munkavállalót távolléti díj illeti meg a) a szabadság tartamára, b) az 55. § (1) bekezdés c)-g) pontban és 55. § (2) bekezdésben meghatározott esetben,55. § (1) bekezdés c)g) pontban55. § (2) bekezdésben c) az 55. § (1) bekezdés i) pontban meghatározott esetben, ha tanúként hallgatják meg,55. § (1) bekezdés i) pontban d) óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő, e) ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, munkavégzés nélkül munkabér fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő. (4) A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár.

66 Távolléti díj 55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára, f) hozzátartozója halálakor két munkanapra, g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,

67 Távolléti díj 55. § (2) A munkáltató, ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra mentesítheti a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. 55. § (1) i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,

68 A távolléti díj-nem mentesülés miatt Végkielégítés. Felmentési időre járó juttatás. A munkavállaló kártérítési felelőssége. Határozott idejű munkaviszony egyoldalú azonnali hatályú felmondása a munkáltató részéről. Jogellenes megszüntetés miatti anyagi felelősség. Szabadság-megváltás.

69 Távolléti díj számítása Cél: a munkavállaló munkavégzés hiányában is hasonló helyzetbe kerüljön, mintha (díjazás ellenében) munkát végzett volna. KSZ diszpozitív MSZ (megállapodás) relatív diszpozitív

70 Távolléti díj számítása Havibér= átalányjellegű juttatás Minimálbér 2012! 93.000 Ft/hó, 535 Ft/óra 20 munkanap581,25 Ft/óra 23 munkanap 505,43 Ft/óra 93.000/174=534,48 Ft/óra

71 Távolléti díj számítása 2013. január 2-4-ig szabadság. Általános teljes munkaidő. Havibér 100.000 Ft, van még 10.000 Ft/hó cafeteriája. Mennyi lesz a „szabadságpénze”? 100.000/174=575*8*3=13.793.- Mennyi lesz a januári fizetése? LEDOLGOZOTT IDŐ SZÁMÍTÁSA /136. § (3)/ 23-3= 20 ledolgozott munkanap 100.000/174*8*20=91.954.- Bruttó fizetés januárra: 105.747 Ft+10.000 Ft.

72 Távolléti díj számítása 2013. február 1-5-ig szabadság. Általános teljes munkaidő. Havibér 100.000 Ft, van még 10.000 Ft/hó cafeteriája. Mennyi lesz a „szabadságpénze”? 100.000/174=575*8*3=13.793.- Mennyi lesz a februári fizetése? LEDOLGOZOTT IDŐ SZÁMÍTÁSA /136. § (3)/ 20-3= 17 ledolgozott munkanap 100.000/174*8*17=78.161.- Bruttó fizetés januárra: 91.954 Ft+10.000 Ft. Kiegészítés?

73 Távolléti díj számítása 150. § (3) A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében a távolléti díj számításánál az alapbért figyelmen kívül kell hagyni. (4) A teljesítménybért az egy órára járó távolléti díj kiszámításakor úgy kell figyelembe venni, hogy az irányadó időszaki rendes munkaidőre járó teljesítménybér összegét osztani kell az irányadó időszakban rendes munkaidőben teljesített és teljesítménybérrel díjazott órák számával (osztószám).

74 Távolléti díj számítása Ugyanez a munkavállaló teljesítménybéres… Teljesítménybérei: 2012. július-december 100.000 Ft/hó, 2013. január 110.000 Ft. Ledolgozott munkaidő (mindet teljesítménybérben teljesítette): 1048, illetve 1056 óra Szabadság távolléti díja: 2013. január 600.000/1048= 573*8*3= 13.752 Ft 2013. február 610.000/1056=578*8*3= 13.872 Ft

75 Távolléti díj számítása Vegyes díjazású munkavállaló esetében: Ld. előbbi havibérek+300.000 Ft jutalék/hó Feltétel a teljesítménybér figyelembe vehetőségéhez: - tisztán teljesítménybéres, VAGY -az alapbér összege nem éri el az időbér összegét

76 Távolléti díj számítása Bérpótlékkal is rendelkező munkavállaló esetében: –Volt beosztása –Nem volt beosztása

77 Távolléti díj számítása Beosztás nélkül: 151. § (2) A műszakpótlékot és az éjszakai bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje harminc százalékának megfelelő tartamban műszak- vagy éjszakai bérpótlékra jogosító időszakban végzett munkát. (3) Az ügyelet és a készenlét tartamára kifizetett bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkáltató a munkavállaló számára az irányadó időszakban átlagosan legalább havi kilencvenhat óra tartamú ügyeletet vagy készenlétet rendelt el.

78 Távolléti díj számítása 2013. januárban előbbi munkavállalónk szabadság- megváltásra jogosult a munkaviszony megszűnése miatt. Havibér 2012-ben 100.000 Ft, van még 10.000 Ft/hó cafeteriája, kifizetett műszakpótlék 2012.07-12 hó 100.000.- Rendes munkaidő 2012.07-12 hó 1048 óra Mennyi lesz a szabadság-megváltásra a juttatása? 100.000/174=575*8*3=13.793.- (az alapbérre tekintettel) 100.000/1048*8*3=2.290.- (a bérpótlékra tekintettel) Összesen: 16.083.-

79 Távolléti díj számítása A bérpótlékos munkavállaló szabadsága, ha volt munkaidő-beosztása januárban: Alapbér: 100.000.- Január 2-4-ig 22-06-ig volt beosztva. 100.000/174*8*3=13.793.- (alapbérre tekintettel) 100.000/174*0,15*8*3=2.070.- (éjszakai pótlékra)

80 Távolléti díj számítása Alapbéresített bérpótlék alkalmazásával-alapbérben Pótlékátalány esetében: 151. (5) Ha a munkáltató a munkavállaló számára az (1) bekezdésben meghatározott bérpótlékok helyett a 145. § szerint átalányt állapított meg, a kifizetett havi átalány összegét osztani kell az irányadó időszakban rendes munkaidőben teljesített órák számával (osztószám). (1) bekezdésben 145. §

81 A munkabér védelme ILO 1949. évi 95. (genfi) egyezménye alapján

82 A munkabér megállapítása Mennyi munkabért kell fizetni a munkavállalónak, ha A munkaszerződésben 120.000 Ft/hó A kollektív szerződés bértarifa megállapodásában 130.000 Ft/hó Az üzemi megállapodásban 140.000 Ft/hó

83 A bérfizetés kötelezettje A 195. § szerinti több munkáltatós munkaviszony esetében? 195. § (1) Több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. (2) A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti. (3) A munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek.

84 A munkabér megállapítása A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás alkalmával (kiküldetésre) megállapítható-e a munkavállaló erre járó munkabére (nem napidíja, és nem költségtérítése) euroban?

85 A munkabér megállapítása 154. § (1) A munkabért - külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - forintban kell megállapítani és kifizetni. 45. § (1) A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. 46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

86 A munkabér megállapítása 47. § A tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén - a 46. §-ban foglaltakon túlmenően - a munkavállalót - legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal - írásban tájékoztatni kell46. § a) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről,

87 A bérfizetés határideje Lehet-e munkabért fizetni a kéthavi munkaidőkeret végén, az azt követő hónap 15-én?

88 A bérfizetés határideje 155. § (1) A munkavállaló részére járó munkabért - eltérő megállapodás hiányában - utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. (2) A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. 157. § (1) A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni. (2) A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, a munkabért ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Az alapbér felének megfelelő összegű előleget - legalább havonta - fizetni kell.

89 A bérfizetés határideje 71. Eltérő megállapodás 165. § (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés a) a 136. §-ban,136. § b) a 137. § (3) bekezdésében,137. § (3) bekezdésében c) a 138. § (1)-(5) bekezdésében,138. § (1) d) a 139. § (1) bekezdésében,139. § (1) bekezdésében e) a 154. §-ban,154. § f) a 159. § (5)-(6) bekezdésében,159. § (5)(6) bekezdésében g) a 161-163. §-ban foglaltaktól nem térhet el.161163. § (2) Kollektív szerződés a) a 138. § (6) bekezdésében,138. § (6) bekezdésében b) a 160. §-ban,160. § c) a 164. §-ban foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.164. §

90 Munkabér korrekció A havonta kétszer fizetés másik módja (új szabály): 155. § (4) A munkavállalót a tárgyhónapot követő huszadik napig tájékoztatni kell, ha a munkabér tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok az elszámolás módosítását teszi szükségessé. A tájékoztatással egyidejűleg ki kell fizetni a munkabér-különbözetet,

91 Készpénzes bérfizetés A munkáltatónak van öt boltja, ezek közül a központiban történik a munkabérfizetés készpénzben mindenkinek. Mire szükséges figyelnie a munkáltatónak?

92 Készpénzes bérfizetés 159. § (6) A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni.

93 Levonás a munkabérből Munkáltatói követelés típusok: –Előlegnyújtásból –Kártérítési követelés –Vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény –Jogalap nélkül kifizetett munkabér

94 Levonás a munkabérből 161. § (1) A munkabérből való levonásnak jogszabály vagy - a levonásmentes munkabérrészig - végrehajtható határozat alapján van helye. (2) A munkáltató követelését a munkabérből levonhatja b) ha az előlegnyújtásból ered.

95 Levonás a munkabérből 285. § (1) A munkavállaló és a munkáltató a munkaviszonyból vagy az e törvényből származó, a szakszervezet, az üzemi tanács az e törvényből vagy kollektív szerződésből, vagy üzemi megállapodásból származó igényét bíróság előtt érvényesítheti. (2) A munkáltató - az (1) bekezdéstől eltérően - a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggő és a kötelező legkisebb munkabér [153. § (1) bekezdés a) pont] háromszorosának összegét meg nem haladó igényét fizetési felszólítással is érvényesítheti. A fizetési felszólítást írásba kell foglalni.(1) bekezdéstől

96 Levonás a munkabérből 164. § A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő.

97 Kezesi felelősség A munkáltató alkalmazottja (pl. bérszámfejtő) készfizető kezessége ha –levonási kötelezettségét szándékosan szegte meg, és –a munkáltatótól nem lehet behajtani

98 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Az új Mt. a mindennapokban V. rész 2013. február 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések